Installationsvejledning til Zykronix Symphony XL 11.6 tommer berøringspanel

Zykronix logo

Symphony XL

Inkluderet i kassen

 • 1ea enhed
 • 1ea Monteringsbeslag
 • 4ea Monteringsskruer

Introduktion

For at installere enheden skal du også bruge en af ​​følgende elektriske samledåser eller lav-voltage beslag.

Elektriske koblingsbokse

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs, forstå og følg ALLE sikkerheds- og installationsinstruktioner inkluderet i denne manual. Manglende overholdelse af den medfølgende dokumentation kan beskadige produktet og vil ugyldiggøre producentens garanti. Følg ALLE installationsvejledninger, der følger med produktet. Installation af produktet i miljøer med høj luftfugtighed, i umiddelbar nærhed af varmekilder og/eller ikke-anbefalede steder VIL hæmme, forstyrre og/eller beskadige den tilsigtede drift af produktet. Brug kun tilbehør og tilbehør, der er specificeret til brug af producenten. Brugen af ​​slibende, flydende eller opløsningsmiddelbaserede rensevæsker VIL beskadige produktet. Produktservice må KUN udføres af autoriserede eller certificerede servicecentre og personale. For en komplet liste over produktservicemuligheder skal du følge instruktionerne i produktdokumentationen og/eller kontakte den originale producent for detaljer.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Vend eller flyt modtageantennen igen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjælp.

Enhed – Overview

Overview

Bemærk: Kun Symphony XL udstyret med farvetonelys.

Planlægning af installationen

Enheden er designet til at blive vægmonteret i enten stående eller liggende retning eller på bordplade med stativ.

Planlægning af installationen

Installation af enheden

Installation af enheden

A. Monteringshøjde

Den anbefalede monteringshøjde for enheden er 57"- 65" (145 cm -165 cm) fra det færdige gulv til midten af ​​enheden.

B. Landskab/Portræt montering

Enheden kan monteres og orienteres i Portræt eller Landskab.

C. Installation af enhedens monteringsbeslag

Enhedspakken inkluderer et rustfrit stål monteringsbeslag, der SKAL bruges til installation. Bemærk venligst, at monteringsbeslaget i kassen er designet til den amerikanske standard 2-gang og den medfølgende Arlington monteringsring, der leveres i kassen. Du kan bestille yderligere rustfri stål monteringsbeslag til britiske eller europæiske el-bokse. Kontroller, at beslaget er plant, før du spænder skruerne på enheden. (USA monteringsbeslag inkluderet i kassen)

Montering af enhedens monteringsbeslag

D. Tilslutning af enheden til strøm

Enheden er designet til at få strøm via Ethernet-forbindelsen (PoE) eller ved at tilslutte en 24Vdc-strømforsyning (medfølger ikke), men ikke begge dele. Hvis både PoE og en 24V DC-strømforsyning er tilsluttet, vil enheden trække strøm fra 24V DC-kilden.

PoE-forbindelse

PoE-forbindelse kræver IEEE 802.3af-standard. Brug en netværksswitch eller PoE-injektor, der opfylder denne standard. Tilslut enheden med et standard T568A eller T568B Ethernet-kabel fra netværksswitchen til LAN/PoE-stikket på bagsiden af ​​enheden.

PoE-forbindelse

24V DC strømforsyning

Du kan levere strøm lokalt eller eksternt til enheden ved at bruge en 24V DC strømforsyning (medfølger ikke). Bemærk venligst, at ledningen føres gennem væggen i overensstemmelse med lokale forskrifter, når der strømforsynes lokalt. Hvis du fjernstyrer strømforsyningen, skal du sørge for at bruge en ledning med tilstrækkelig tykkelse til længden af ​​løbeturen. Brug venligst godkendt 24V DC strømforsyning.

Bekræft polariteten af ​​cylinderstikket på din strømforsyning, før du tilslutter det til enheden. Midterbenet på enhedens strømstik er positiv, og den ydre ring er negativ. Hvis ledningen forlænges, skal du sikre dig, at ruten er i overensstemmelse med lokale regler.

Sæt stikket i enhedens DC-stik på bagsiden af ​​enheden.

Sæt stikket i enheden

Tænder for enheden

Tænder for enheden

Enheden tændes automatisk, når strømmen tilsluttes. Vent til enheden starter op. Når den er forbundet til en netværksswitch med Ethernet-kabel, vil enheden få en netværksadresse via DHCP og automatisk oprette forbindelse til systemet.

Temperaturområder/fugtighed

Temperatur

E. Montering af enheden

 1. Løsn først enhedens låseskruer. Skruer bør ikke flyttes væk fra enheden. Opfyld venligst den angivne linje.
 2. Juster monteringsrammens kroge med monteringsåbningerne, og træk forsigtigt enheden ned i monteringsbeslaget. Sørg for, at monteringskrogene er korrekt i indgreb.
 3. For at fuldføre installationen skal du spænde de 2 fastspændte skruer på den nederste del af enheden for at fastgøre enheden på monteringsbeslaget.
 4. For portrætorientering, drej monteringsbeslaget og 90 grader mod uret før installation.

Montering af enheden

Fjernelse af enheden

Brug en præcisionsskruetrækker fra Philips til at løsne de 2 skruer på enheden, og træk derefter let lige op fra monteringsrammen for at frigøre enheden.

Fjernelse af enheden

Indstilling af skærmorientering

På berøringspanelets opsætningsskærm skal du vælge Landskabs- eller Portrætvisningstilstande. Tryk på Start enhed for at starte brugergrænsefladen.

Sådan ændrer du retning:

Indstilling af skærmorientering

 • Fjern strømmen fra enheden.
 • Sæt strøm til enheden igen.
 • Vælg liggende eller stående retning.

Tak for at inkludere enheden som en del af brugergrænsefladestrategien for din kunde. Enheden er designet til at give mange års problemfri drift, når den er tilsluttet og installeret korrekt. Enheden er designet til installation i indendørs miljøer med lav luftfugtighed og bør aldrig installeres udendørs eller i områder med høj luftfugtighed.

Eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af modtageren af ​​denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Advarsel om RF-eksponering
Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen (e), der anvendes til denne sender, skal installeres for at give en adskillelsesafstand på mindst 20 cm fra alle personer og må ikke placeres sammen eller fungere i forbindelse med enhver anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal have instruktioner om antenneinstallation og transmitterens driftsbetingelser for at opfylde RF-eksponeringskravene.

Meddelelser fra Canada, Industry Canada (IC)
Denne enhed overholder Canada-licensfritaget RSS-standard(er).
Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Kontakt forhandleren eller kontakt [e-mail beskyttet] for hjælp 

Engelsk V1.1

Dokumenter/ressourcer

Zykronix Symphony XL 11.6 tommer berøringspanel [pdf] Installationsvejledning
LBEE5ZZ1PJ, 2AGRR-LBEE5ZZ1PJ, 2AGRRLBEE5ZZ1PJ, Symphony XL 11.6 tommer berøringspanel, Symphony XL, 11.6 tommer berøringspanel

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.