ZERFUN logo

ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem

ZERFUN G8
Pro trådløs
Mikrofonsystem

Læs venligst alle instruktioner før brug for at få den bedste ydeevne af dette produkt. Gem disse instruktioner til fremtidig reference.

VELKOMMEN

Kære ZERFUN G8-kunde,
Tillykke med dit køb af ZERFUN G8 trådløst mikrofonsystem. For at sikre din sikkerhed og mange års problemfri drift, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne enhed og opbevare den et sikkert sted til fremtidig reference. Vi håber, du nyder dit nye ZERFUN G8 trådløse mikrofonsystem.

 MODTAGERDELE OG KONTROL

ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem - lydstyrkekontrol

 1. Mikrofon A Lydstyrkekontrol: Justerer udgangslydstyrken for mikrofon A, Drej knappen med uret for at øge lydstyrken, og mod uret for at mindske den.
 2. Mikrofon B Lydstyrkekontrol Justerer udgangslydstyrken for mikrofon A, Drejer knappen med uret for at øge lydstyrken, og mod uret for at mindske den.
 3. Mikrofon C lydstyrkekontrol Justerer udgangslydstyrken for mikrofon A, Drejer knappen med uret for at øge lydstyrken, og mod uret for at mindske den.
 4. Mikrofon D Lydstyrkekontrol: Justerer udgangslydstyrken for mikrofon A, Drejer knappen med uret for at øge lydstyrken, og mod uret for at mindske den.
 5. Modtagerens tænd/sluk-knap: Tryk på denne knap for at tænde for systemet, LED-displayet lyser, når systemet er tændt, holder knappen nede i 2 til 3 sekunder for at slukke for strømmen.

MODTAGERDELE OG KONTROL

Bagpanel

ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem - Bagpanel

1. DC Power input
2. Antennestik
3. Balanceret stik 1
4. Balanceret stik 2
5. Balanceret stik 3
6. Balanceret stik 4
7. 3.5 Blandet lydudgangsstik
8. 6.3 Blandet lydudgangsstik
9. Antennestik

 MODTAGERPORTE OG KONTROL

Forbindelsesdiagram

ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem - Tilslutning

BEMÆRK: Begge antenner fungerer i Antenne 1- og Antenne 2-portene. Der er ingen forskel mellem havnene, og begge arbejder sammen.

MIKROFONDELE OG KONTROL

ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem - mikrofon

 1. Mikrofonhoved: Inkluderer mikrofoncover og patron.
 2. LED Skærm: Viser kanal, batteriniveau, forbindelsesområde og frekvens.
 3. Mikrofonens strømknap: Ved at trykke på denne knap tændes mikrofonen. Når mikrofonen er tændt, slukkes strømmen ved at holde knappen nede i 2 til 3 sekunder.
 4. Frekvensjusteringsknap: Denne knap, mærket "HI-LO", er tilgængelig ved at skrue mikrofonbunden/batteridækslet af. Ved at trykke på knappen ændres kanal/frekvens.

MIKROFONDELE OG KONTROL

Mikrofon sender LED display

ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem - LED

 1. Display på batteriniveau: Dette ikon viser den resterende batteristrøm. Når batteriniveauet er lavt, blinker ikonet, hvilket indikerer, at det skal udskiftes.
 2. Kanalvisning: Dette alfanumeriske display viser den aktuelle kanal.
 3. Frekvensvisning i MHz: Dette numeriske display viser den aktuelle frekvens.

BETJENINGSVEJLEDNING

 1. Tænd for modtageren ved hjælp af modtagerens tænd/sluk-knap. LED-displayet viser modtagerens kanal og frekvens.
 2. Drej mikrofonens lydstyrkeknapper helt ned, og tryk derefter på mikrofonens strømknapper for at tænde for hver mikrofon. (2 x AA-batterier kræves hver for at tænde mikrofonerne.) LED-displayene viser kanal, RF- og AF-niveauer, batteristatus og transmissionsområde for hver mikrofon.
 3. Brug frekvensjusteringsknappen for at justere frekvensen. For at få adgang til denne knap skal du skrue mikrofonbunden/batteridækslet af ved at dreje den nederste halvdel af håndtaget mod uret, indtil det er helt fjernet. Tryk på knappen mærket "HI La" for at ændre kanal/frekvens. Modtageren vil automatisk matche frekvensen på senderen*. Skru stykket på igen, når du har valgt kanalen. Kanaler kan vælges mellem 1 og 50.
  *Mikrofon A og Mikrofon B vil ikke forstyrre hinanden, men hvis du bruger flere sæt mikrofoner samtidigt, bør du indstille alle mikrofonerne til forskellige frekvenser.
 4. For at slukke for enten mikrofonen eller modtageren skal du trykke på den tilsvarende tænd/sluk-knap i 2 til 3 sekunder.
 5. Parringsmetode Tænd for receiveren, og sluk først mikrofonen. Sørg for, at både mikrofonen og modtageren er inden for 20" afstand. Hold først kanaljusteringsknappen på mikrofonen nede, og tryk derefter på mikrofonens tænd/sluk-knap. Når skærmen viser "ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem - ikon1 “, slip begge knapper og vent i sekunder. hvis "ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem - ikon1 ” forsvinder, betyder det, at parringen er vellykket.

Bemærk: Når du arbejder med 2 sæt eller flere samtidigt, skal du sørge for, at mikrofonerne er indstillet med forskellige kanaler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

 • Bærefrekvens: 500 – 599 MHz
 • Modulation Mode: FM
 • Topafvigelse: ±45 kHz
 • Lydrespons: 50 Hz – 15 kHz
 • Omfattende SNR: >105 dB(A)
 • THD ved 1 kHz: <0.3°70 • Driftstemperatur: 14 – 131 °F
 • Driftsområde: 164′ – 262.5′
  Modtager
 • Oscillationstilstand: PLL (Digital Frequency Synthesizer)
 • Stray Reject: 180 dB
 • Billedafvisning: 580 dB
 • Følsomhed: 5 dBu
 • Lydudgangsniveau
  o XLR Output Jack: 800 mV
  o 1/4" udgangsstik: 800 mV
 • Operation Voltage: DC 12 V
 • Driftsstrøm: 5300 mA
  Håndholdt sender
 • RF -effekt: 510 mW
 • Oscillationstilstand: PLL (Digital Frequency Synthesizer)
 • Frekvensstabilitet: <30 ppm
 • Dynamisk område: 1_100 dB(A)
 • Frekvensrespons: 50 Hz - 15 kHz
 • Maksimalt indgangstryk: 130 dB SPL
 • Mikrofon pickup: Moving Coil
 • Strømforsyning: 2 x 1.5 V batterier

FEJLFINDING

PROBLEM MODTAGER ELLER MIKROFON
SENDERSTATUS
 MULIGE LØSNINGER
INGEN lyd eller svaghed  Modtagerens LED-skærm er slukket 1. Sørg for, at den ene ende af AC-adapteren er sat i en stikkontakt, og den anden ende er sat i DC-indgangsstikket på modtagerens bagpanel.
2. Bekræft, at stikkontakten fungerer og er den korrekte voltage.
Mikrofonens strømindikator er slukket 1. Tænd for strømmen.
2. Sørg for, at batterierne vender i den rigtige retning (+/- mærkerne skal være på linje).
3.Prøv et andet batteri(er).
Modtagerens RF-niveauvisning er tændt 1. Øg modtagerens lydstyrke.
2. Kontroller kabelforbindelsen mellem modtageren og amplivligere eller mixer.
Modtagerens RF-niveauvisning er slukket; mikrofonens strømlys er tændt 1. Træk antennen helt ud.
2. Sørg for, at modtageren er væk fra metalgenstande.
3. Tjek for andre forhindringer mellem senderen og modtageren.
4. Kontroller, at modtageren og senderen bruger samme frekvens.
Mikrofonens strømindikator blinker Udskift batterierne.
PROBLEM MODTAGER ELLER MIKROFON 
SENDERSTATUS
MULIGE LØSNINGER
Forvrængning eller uønsket burst-støj Modtagerens RF-niveauvisning er tændt 1. Fjern potentielle nærliggende kilder til RF-interferens, såsom cd-afspillere, computers digitale enheder, øretelefonovervågningssystemer osv.
2. Indstil modtager og sender til forskellige frekvenser.
3.Udskift mikrofonbatterierne.
4. Hvis der bruges flere systemer, skal du øge frekvensadskillelsen mellem systemerne.
Forvrængningsniveauet øges gradvist Mikrofonens strømindikator blinker Udskift batterierne.

Dokumenter/ressourcer

ZERFUN G8 Pro trådløst mikrofonsystem [pdf] Brugervejledning
G8 Pro, trådløst mikrofonsystem

Deltag i samtalen

1 Kommentar

 1. Jeg har 2 systemer, der bruges i en kirke, jeg vil bruge alle 8 mikrofoner på én gang. Hvordan får jeg dette til at fungere, så de ikke annullerer hinanden.

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.