Twins logo.JPG

Twins Robotstøvsuger 3 i 1 med smart applikation Brugermanual

Twins Robotstøvsuger 3 i 1 med smart application.jpg

FIG 1 Download App.JPG

Kære kunde, tak fordi du har købt vores produkt. Læs venligst betjeningsvejledningen
carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the
garanti, kvitteringen og om muligt æsken med den indvendige emballage.

 

1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER advarselsikon

 • Betragt brugsanvisningen som en del af apparatet og videregive dem til enhver anden bruger af apparatet.
 • Kontroller, om dataene på typeskiltet stemmer overens med voltage i stikkontakt.
 • Brug aldrig apparatet, hvis dets netledning eller adapter er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det faldt ned og blev beskadiget. Tag i dette tilfælde apparatet til en særlig service for at kontrollere dets sikkerhed og korrekte funktion.
 • Produktet er beregnet til hjemmebrug og lignende (i butikker, kontorer og lignende arbejdspladser, på hoteller, moteller og andre boligmiljøer, i faciliteter med overnatning med morgenmad). Det er ikke beregnet til kommerciel brug!
 • Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne. involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
 • Før du udskifter tilbehør eller tilgængelige dele, som bevæger sig under drift, før montering og adskillelse, før rengøring eller vedligeholdelse, skal du slukke for apparatet!
 • Hvis apparatets netledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person.
 • Brug aldrig apparatet, hvis netledningen eller strømstikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er faldet på gulvet og er blevet beskadiget, eller hvis det er faldet i vandet.
 • For at sikre apparatets sikkerhed og korrekte funktion må der kun anvendes originale reservedele og tilbehør, der er godkendt af producenten.
 • BEMÆRK VENLIGST: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
 • For at forsyne apparatet med strøm, påfør kun sikker lille voltage i overensstemmelse med typeskiltet.
 • Læg ikke hænderne tæt på den roterende del.
 • Nedsænk aldrig støvsugeren i vand (selv dens dele)!
 • Støvsug aldrig uden et korrekt indsat filtreringssystem og mikrofiltre.
 • Støvsug ikke skarpe genstande (f.eks. glas, splintring), varme, brændbare, eksplosive genstande (f.eks. aske, varme cigaretskod, benzin, fortyndere og aerosoldampe) eller fedt (f.eks. fedtstoffer, olier), kaustiske midler (f.eks. syrer, opløsningsmidler) . Støvsugning af disse genstande kan føre til beskadigelse af støvfiltrene eller støvsugeren.
 • Filtrenes porer kan være tilstoppede ved støvsugning af meget fint støv (f.eks. fint sand, cementstøv, gips). Således vil luftgennemtrængeligheden blive reduceret, og sugeevnen vil falde. Rengør i dette tilfælde filtrene, selvom støvbeholderen endnu ikke er fuld.
 • Sluk altid først støvsugeren og tag netledningen ud af strømforsyningen og tøm først derefter støvbeholderen, rengør/udskift mikrofiltre, rengør støvsugeren eller dens tilbehør.
 • Efterlad aldrig støvsugeren udsat for vejrforhold (regn, frost, direkte solstråling osv.).
 • Brug aldrig apparatet til andre formål end til det formål, der er beskrevet i denne brugsanvisning!
 • Tag apparatet ud af stikkontakten, når det ikke er i brug i længere tid.
 • Fastgør venligst huller på gulvet (f.eks. Threshold Strip) for at undgå at beskadige de roterende børster. Disse samlinger kan også begrænse støvsugerens børstehår ind i mellemrummene.
 • This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface „deceives” the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor
  transition strips/thresholds of approx. 2 cm in height.
 • Træf forholdsregler for at løse problemet, som kan gøre rengøringen i vanskeligheder, såsom:
  • Keep the easily knock over objects in a safe place.
  • Permian the edge of the carpet.
  • The hanging table cloth and curtain should not touch the ground.
  • The flammable object should be cut from the fire source.
  • Sort out the tangled power cord on the floor.
  • Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor.
 • Kontroller, om hovedbørsten er korrekt fastgjort inde i robotten før rengøring.
 • Undersøg, om skraldespanden er tom, og sørg for, at den er fikset, før den virker.
 • Se, om højdesensoren i jorden er tørret af.
 • Hvis du kun skal rengøre ét rum, bedes du lukke døren.
 • If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall,
  at the same time, check the facing opening width.
 • Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will
  not become trapped.
 • Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay
  before letting it operate by itself without you being present.
 • Hvis batteriet er utæt, skal du straks fjerne det; det kan beskadige støvsugeren.
 • Hold batterier utilgængeligt for børn og uarbejdsdygtige personer. En person, der ville sluge batterierne, skal straks søge lægehjælp.
 • Bortskaf et afladet batteri på en passende måde.
 • Brug aldrig apparatet til andre formål end det tiltænkte, der er beskrevet i denne brugsanvisning! Dette apparat er ikke beregnet til udendørs brug.
 • Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af apparatet
  og tilbehøret og dets garanti for apparatet gælder ikke i situationer, hvor sikkerhedsadvarslerne ovenfor ikke overholdes. Manglende udskiftning eller vedligeholdelse af alle filtre regelmæssigt og også ved brug af uoriginale filtre, hvis egenskaber resulterede i svigt eller beskadigelse af støvsugeren, forstås også som forkert brug af apparatet.

Trådløs forbindelse og kompatibilitet

 • ETA-virksomheden kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for tilfældige, indirekte eller følgeskader eller for tab af data eller tab på grund af informationslækage under trådløs kommunikation.
 • Vellykket trådløs kommunikation kan ikke garanteres 100 % på alle Smart-enheder og Wifi-netværk (routere). På grund af de mange forskellige enheder på markedet, kan der være tilfælde, hvor karakteren eller specifikationen af ​​en given smartenhed eller Wifi-netværk (router) umuliggør forbindelsen eller på en eller anden måde forstyrres. Derudover påvirker flere faktorer, herunder hardware- og softwarekonfiguration, også succesen med trådløs kommunikation over et Wifi-netværk. Forbindelsen mellem robotten og dit Wifi-netværk kan også blive negativt påvirket af de omkringliggende Wifi-netværk, at de kan indstilles til den samme kanal og forstyrre forbindelser (f.eks. i boligområder, lejlighedsbygninger osv.). Disse fakta er ikke en grund til at gøre krav på apparatet.

The application is owned and operated by a third party (hereinafter the “Subject”) different from
HP TRONIC Zlín, Ltd. (hereinafter the „Seller“). No personal information is transmitted between the Subject and the Seller. When registering for the application, the customer transfers the personal data directly to the Subject, which becomes the personal data controller. The Application and the associated privacy policy are governed by the Rules of the Subject.

FIG 2 Wireless connection and compatibility.JPG

FIG 3 Wireless connection and compatibility.JPG

 

2. ANVENDELSE

The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office, is good for cleaning to various short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc.

Since the vacuum cleaner moves freely in the space of your home, it is necessary to adapt the environment to this fact. Before use, remove all unwanted objects (stretched cables, scattered clothes, papers, bags, etc.) from the floor that could impede the movement of the vacuum cleaner or, conversely, fragile objects (e.g. glass and ceramic vases) that could be damaged by the vacuum cleaner.

If you use the device in an apartment with several storeys, it is necessary to carry the charging station along with the device from one storey to another.

 

3. PRODUCT COMPONENTS

3.1 PAKKENS INDHOLD

FIG 4 PAKKEN INDHOLD.JPG

FIG 5 PAKKEN INDHOLD.JPG

FIG 6 PAKKEN INDHOLD.JPG

3.2 ROBOTIC VACUUM CLEANER

FIG 7 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

FIG 8 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

A – Robotstøvsuger
A1 – Forkofanger
A2 – Sensors against falling downstairs
A3 – Charging contacts
A4 – Storage battery compartment cover
A5 – Drive Wheels (Left / Right)
A6 – Forhjul
A7 – Side brush
A8 – Hovedbørstedæksel
A9 – Laser module
A10 – Charging dock IR sensor

A11 – Anti-collision IR sensor
A12 – Loudspeaker
A13 – Exhaust grille
A14 –RESET button
A15 – Main brush lock button
A16 – Hovedbørste

B – Dirt hopper / water tank
C – Kontrolpanel

3.3 DUSTBIN / WATER TANK

FIG 9 DUSTBIN OR WATER TANK.JPG

3.4 KONTROLPANEL

FIG 10 KONTROLPANEL.JPG

3.5 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

FIG 11 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

D – Charging dock with the dirt extraction unit
D1 – START button (automatic cleaning) /
SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 – Return to charging dock button
D3 – Dust bag indicator lamp
D4 – Charging lamp
D5 – Dirt extraction fan indicator lamp
D6 – Charging contacts
D7 – IR sensor
D8 – Robot vacuum connection opening

D9 – Cover
D10 – Protection filter
D11 – Power supply connector
D12 – Exhaust filter grille
D13 – Exhaust filter

E – Supply cable
F – Dust bag
F1 – Handle

3.6 FJERNBETJENING

FIG 12 REMOTE CONTROL.JPG

 

3.7 MOP EXTENSION

FIG 13 MOP EXTENSION.JPG

3.8 RESERVEDELSLISTE
Main brush: ETA624000190
Side brushes (2x): ETA624000140
Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260
Moppe: ETA624000220
Dust bag: ETA624000280

 

4. Klargøring til brug

Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories.
Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.

4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION
Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.

4.2 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

 1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
 2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.

FIG 14 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

 

5. VACCUM CLEANER USE

Bemærkning
The device has voice notification function which can be set in various languages (this function can be deactivated).

Indsæt batteriet i fjernbetjeningen, observer korrekt polaritet (2 stk., batteritype AAA).

5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER

 1. Press button C1 for approx. 3 seconds.
 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message will be heard.

5.2 BATTERILADNING

 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
  (backlit buttons D1, D2 and indicator lamp D4 must be on).
 2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the
  robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too
  low, place the device close to the charging contacts.

FIG 15 BATTERY CHARGING.JPG

FIG 16 BATTERY CHARGING.JPG

* Note: The stated operating times are based on ETA‘s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the age and wear of the battery, the operating time decreases.

Bemærkninger

 • Standard charging time is approx. 6 hours.
 • After cleaning, the device will automatically go to the charging dock.
 • "ETA SMART"-applikationen gør det nemt at finde ud af batteristatus. Applikationen kan også til enhver tid sendes tilbage til ladestationen.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE
Start (rengøring)
Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.

Standbytilstand (pause)
Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on

Sove mode
After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.

Noter
The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.

5.4 CLEANING MODES AND DEVICE FUNCTIONS WITHOUT USING THE ETA SMART APPLICATION

Manuel betjening
You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.

Bemærk
When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.

Smart automatic cleaning
Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning

Lokal rengøring
Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.

Indstilling af sugeeffektniveau
Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.

Switching over dampening intensity levels
Use G6 button to switch over various dampening intensity levels. 4 levels are on choice. This function is only available with the mop unit H (see below).

Switching on/off acoustic signals (voice messages)
Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.

Return to the charging dock with dust extraction unit
After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.

Genstarts knap
Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.

Automatic extraction of dirt in the extraction unit
After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.

5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT

FIG 17 USING THE MOPING ATTACHMENT.JPG

4. Switch on the device and select the required cleaning mode.

Noter

 • Ved mopping anbefaler vi rengøring af de enkelte rum.
 • Når du mopper, skal du kontrollere støvsugeren og tilsætte vand til knallertbeslaget, hvis det er nødvendigt, eller skyl moppen.
 • Brug ikke moppetilbehøret på tæpper og undgå, at støvsugeren rammer tæppet.
 • After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it installed on the vacuum cleaner while charging.

5.6 OVERVIEW OF LIGHT SIGNALS

Bemærkning
Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the “ETA SMART” application .

ROBOT STØVSUGER

FIG 18 ROBOT VACUUM CLEANER.JPG

CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT

FIG 19 CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

Bemærkning
For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE PROBLEMS.

 

6. APPLICATION ETA SMART

I den enkle betjeningstilstand kan enheden styres ved hjælp af knapper på kontrolpanel C eller fjernbetjening F (se ovenfor). For at kunne bruge alle enhedens funktioner, skal du installere og bruge smart app "ETA SMART", som tillader udvidelse af støvsugerfunktionalitet og øget brugerkomfort.

All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful
pairing with home network can be found at:

www.etasince1943.com/robot
Appen er tilgængelig fra Apple Store eller Google Play-databasen (eller brug følgende QR-kode for nem installation:

FIG 20 APPLICATION ETA SMART.jpg

Bemærkninger
Hvis QR-koden ikke er aktiv, skal du finde appen manuelt (ved dens navn).

 

7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE

Udfør vedligeholdelse og rengøring regelmæssigt, afhængigt af brugshyppigheden og mængden af ​​rengøring. I et mere forurenet miljø (en kæledyrshusholdning) vil hyppigere vedligeholdelse være påkrævet. Manglende vedligeholdelse kan beskadige støvsugeren og dens komponenter!

7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING
Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.

FIG 21 CHARGING CONTACTS CLEANING.JPG

7.2 CLEANING OF DIRT CONTAINER / WATER TANK, FILTERS AND MOP UNIT
1. Remove dirt container B with attached mop unit H from the robot vacuum. Press buttons H1 and disconnect the mop unit from the dirt container. Dispose of dirt together with normal household waste.

FIG 22 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

2. Drain remaining water from the tank.

FIG 23 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable).
4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.

FIG 24 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse
mop H1 in running water.

FIG 25 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

MEDDELELSE

 • Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller rengøringsmidler eller varmt vand til filtre rengøring
 • Kemisk rensning anbefales for at opretholde HEPA-filterparametre.
 • Hvis du vælger at vaske HEPA-filteret med vand, vil dets filtreringsevne blive reduceret.
 • Det maksimale antal filtervaske er 3x. Så er det nødvendigt at købe en ny.
 • Det anbefales at skifte HEPA-filteret mindst to gange om året.
 • Filtrene er ikke beregnet til brug i opvaskemaskine.
 • Rengøringsfejl og eventuelt udskiftning af filtre kan føre til fejlfunktion af støvsugeren!

6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place.

7.3 MAIN BRUSH CLEANING

 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the robot vacuum.
 2. Rengør hovedbørsten med rengøringsværktøjet I (eller andet passende). Du kan også bruge en saks til at fjerne sammenfiltrede hår/hår. Tør hovedbørstedækslet og hovedbørsterummet af med en blød, tør klud.

FIG 26 MAIN BRUSH CLEANING.JPG

7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH

 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver.
 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush.
 3. Fit the brush back on the robot vacuum.

FIG 27 CLEANING THE SIDE BRUSH.JPG

7.5 WHEELS CLEANING
Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).

FIG 28 WHEELS CLEANING.JPG

MEDDELELSE
Some hair / pet’s hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may stick. Inspect and clean the wheels regularly.

7.6 SENSORS CLEANING
Efter hver rengøring rengøres sensorerne med værktøj I (eller et andet passende).

FIG 29 SENSORS CLEANING.JPG

7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT
1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal waste. Insert a new dust bag.

FIG 30 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place.

Bemærkning
Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.

 

8. PROBLEMS SOLUTIONS

FIG 31 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

8.1 INDICATOR LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT – ERROR MESSAGES

FIG 32 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

FIG 33 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

 

9. TEKNISK SPECIFIKATION

FIG 34 TEKNISK SPECIFIKATION.JPG

Kompatibilitet:
Smart enheds operative system – Android 4.1 and higher
– IOS 9.0 and higher
Wifi netværk – 2.4 Ghz
– WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

MEDDELELSE
The device cannot be operated on IEEE 802.1X-secured Wifi networks (usually corporate Wifi networks).

FIG 35 Charging station.JPG

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA6240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
ETA internet address.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the respective model. The manufacturer reserves the right to change/update the ETA SMART application without prior notice. Due to the character of such changes/updates, some information or procedures in this manual might become obsolete or might be missing.

24 måneders garanti gælder ikke for fald i akkumulatorens effektive kapacitet forårsaget af dens brug eller alder. Effektiv kapacitet falder gradvist afhængigt af akkumulatorens brugsmetode.

Mere omfattende vedligeholdelse eller vedligeholdelse, der kræver indgreb i de indvendige dele af apparatet, skal udføres af en professionel service! Manglende overholdelse af producentens anvisninger vil føre til udløb af retten til garanti for reparation!

 

10. ENVIRONMENTAL PROTECTION

FIG 36 ENVIRONMENTAL PROTECTION.jpg

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be received free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. The appliance is equipped with the Li-Ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

Battery removing
Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantage at overvinde sikringen mod spontan frakobling.

Symbol 1KUN HUSHOLDNINGSBRUG. MÅ IKKE NEDSÆNKS I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. FOR AT UNDGÅ FARE FOR KVALTNING, SKAL DENNE PLASTIKPOSE OPBEVARES VÆK FRA BABYER OG BØRN. BRUG IKKE DENNE TASKE I Vugger, SENGE, VOGNER ELLER LEGEPÆNDER. DENNE TASKE ER IKKE ET LEGETØJ.

Symbol 2.JPG

 

Læs mere om denne vejledning og download PDF:

Dokumenter/ressourcer

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application [pdf] Brugervejledning
Robot vacuum cleaner, Robot vacuum smart application, vacuum cleaner 3 in 1

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.