Trust Power Bank -brugervejledning

Sikkerhedsinstruktioner

 1. Udsæt ikke for kraftig varme som solskin eller ild, undgå pludselige temperaturændringer.
 2. Må ikke bruges eller opbevares i fugtige eller våde forhold.
 3. Brug ikke i nærheden af ​​eksplosive gasser eller brandfarlige materialer.
 4. Undgå at brænde eller brænde.
 5. Undgå kontakt med batterikemikalier
 6. Må ikke kaste, ryste, vibrere, tabe, knuse, påvirke eller mekanisk misbruge.
 7. Dæk ikke til med genstande, der kan påvirke varmeafgivelsen.
 8. Brug kun de medfølgende kabler eller kablerne, der følger med din enhed.
 9. Afbryd forbindelsen, når den ikke er i brug, lad ikke op eller aflad uden opsyn.
 10. Opbevares utilgængeligt for børn
 11. Dette produkt kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller instrueret i brugen af ​​produktet på en sikker måde og forstår de involverede farer.

 

Læs mere om denne vejledning og download PDF:

Dokumenter/ressourcer

Stol på Power Bank [pdf] Brugervejledning
Tillid, Power Bank, 22790

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.