DTEC 6.0 Telefon DL72 ***

Lynhåndbog
DL72210/DL72310/DL72340/ DL72350/DL72510/DL72570/ DL72580
DECT 6.0 trådløs telefon/ telefonsvarer med
BLUETOOTH® trådløs teknologi

Tillykke
på dit køb af dette AT & T-produkt. Før du bruger dette AT & T-produkt, skal du læse afsnittet Vigtig sikkerhedsinformation på side 1-3 i denne vejledning. Både model- og serienumrene på dit AT & T-produkt findes i bunden af ​​telefonbasen. Gem din kvittering og original emballage, hvis det er nødvendigt at returnere din telefon til garantiservice.
For kundeservice, besøg vores webwebsted på https://telephones.att.com eller ring til 1 (800) 222-3111. I Canada skal du ringe til 1 (866) 288-4268.
Se online DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 trådløs telefon/telefonsvarersystem med trådløs BLUETOOTH® -komplet brugervejledning for et komplet sæt installations- og betjeningsvejledninger på
https://telephones.att.com/manuals.
Delt tjekliste
Din telefonpakke indeholder følgende emner.
Hurtig startguide DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 trådløs telefon/telefonsvarersystem med trådløs BLUETOOTH® -teknologi

Lynhåndbog

Smart foldere

Telefonbase

Strømadapter til telefonbase

Trådløst håndsæt (2 til DL72210) (3 til DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 til DL72510/ DL72570/ DL72580)

DENNE SIDE OP / CE CÔTÉ VERS LE HAUT

Batteripakke / blokbunker: BT162342 / BT262342 (2.4V 300mAh Ni-MH) ADVARSEL / GODKENDELSE: BRÆND ELLER PUNKTUR BATTERIER. NE PAS INCINÉRER OU PERCER LES PILES. Fremstillet i Kina / Fabriqué en chine

GP1621

Oplader til trådløst håndsæt med strømadapter installeret (1 til DL72210) (2 til DL72310/ DL72340/ DL72350) (4 til DL72510/ DL72570/ DL72580)

Batteri til trådløst håndsæt (2 til DL72210) (3 til DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 til DL72510/ DL72570/ DL72580)

Batterirumdæksel (2 til DL72210) (3 til DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 til DL72510/ DL72570/ DL72580)

Telefonledning

Vægbeslag

Vigtig sikkerhedsinformation
Dette symbol er for at advare dig om vigtige betjenings- eller serviceinstruktioner, der kan vises i denne brugermanual. Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt for at reducere risikoen for personskade, brand eller elektrisk stød.
Sikkerhedsoplysninger f Læs og forstå alle instruktioner i brugervejledningen. Se alle markeringer på
produktet. f Undgå at bruge en telefon under tordenvejr. Der kan være en lille chance for
elektrisk stød fra lyn. f Brug ikke en telefon i nærheden af ​​en gaslækage. Under visse omstændigheder,
der kan opstå en gnist, når adapteren sættes i stikkontakten, eller når håndsættet sættes tilbage i holderen. Dette er en almindelig begivenhed forbundet med lukning af ethvert elektrisk kredsløb. I et utilstrækkeligt ventileret miljø bør brugeren ikke tilslutte telefonen til en stikkontakt eller sætte et opladet håndsæt i holderen, hvor der er koncentrationer af brandfarlige eller flammestøttende gasser. En gnist i et sådant miljø kan skabe brand eller eksplosion. Sådanne miljøer kan omfatte: medicinsk brug af ilt uden tilstrækkelig ventilation; industrigasser (rengøringsmidler; benzindampe osv.); en lækage af naturgas; osv. f Brug ikke dette produkt i nærheden af ​​vand eller når du er våd. For eksample, brug den ikke i en våd kælder eller bruser, og heller ikke ved siden af ​​en swimmingpool, badekar, køkkenvask og vasketøj. Brug ikke væsker eller aerosolspray til rengøring. Hvis produktet kommer i kontakt med en væske, skal du straks tage stikket ud af netledningen eller netledningen. Tilslut ikke produktet igen, før det er tørret grundigt. f Installer dette produkt på et beskyttet sted, hvor ingen kan snuble over en ledning eller strømkabler. Beskyt ledninger mod skader eller slid. f Hvis dette produkt ikke fungerer normalt, skal du se afsnittet Fejlfinding i online komplet brugermanual. Hvis du ikke kan løse problemet, eller hvis produktet er beskadiget, kan du se afsnittet Begrænset garanti (side 31 - 33). Åbn ikke dette produkt, medmindre det er angivet i din brugervejledning. Hvis du åbner produktet eller samler det forkert, kan du blive udsat for farlig voltageller andre risici. f Udskift batterier, kun som beskrevet i din brugermanual (side 5). Brænd eller punkter ikke batterier - de indeholder ætsende kemikalier. f Denne strømadapter er beregnet til at være korrekt orienteret i en lodret eller gulvmonteret position. Tappene er ikke designet til at holde stikket på plads, hvis det sættes i et loft eller en stikkontakt under bordet/skabet. f For stik, der kan tilsluttes, skal stikkontakten installeres i nærheden af ​​udstyret og være let tilgængelig.
1

Vigtig sikkerhedsinformation
FORSIGTIG: f Brug kun den strømadapter, der følger med dette produkt. For at få en erstatning,
Besøg vores webwebsted på https://telephones.att.com eller ring til 1 (800) 222-3111. I Canada skal du ringe til 1 (866) 288-4268.
f Brug kun det medfølgende genopladelige batteri eller udskiftningsbatteri (model BT162342/ BT262342). For at bestille, besøg vores webwebsted på
https://telephones.att.com, or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
i FORSIGTIG: For at undgå risiko for brand eller batterieksplosion skal den udskiftes med den korrekte batteritype. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
Især om trådløse telefoner f Beskyttelse af personlige oplysninger: De samme funktioner, som gør en trådløs telefon praktisk at oprette
nogle begrænsninger. Telefonopkald overføres mellem telefonbasen og håndsættet med radiobølger, så der er en mulighed for, at dine trådløse telefonsamtaler kan blive opsnappet af radiomodtagende udstyr inden for rækkevidde af det trådløse håndsæt. Af denne grund bør du ikke tænke på trådløse telefonsamtaler som værende lige så private som dem på ledningstelefoner. f Elektrisk strøm: Telefonbasen til denne trådløse telefon skal tilsluttes en fungerende stikkontakt, der ikke styres af en vægkontakt. Der kan ikke foretages opkald fra håndsættet, hvis telefonstationen er taget ud, er slukket, eller hvis den elektriske strøm afbrydes. f Potentiel tv -interferens: Nogle trådløse telefoner fungerer ved frekvenser, der kan forårsage interferens på tv'er og videobåndoptagere. For at minimere eller forhindre sådan interferens må du ikke placere telefonbasen på den trådløse telefon i nærheden af ​​eller oven på et tv eller en videobåndoptager. Hvis der opstår interferens, vil flytning af den trådløse telefon længere væk fra tv'et eller videobåndoptageren ofte reducere eller fjerne interferensen. f Genopladelige batterier: Dette produkt indeholder genopladelige nikkel-metalhydrid-batterier. Vær forsigtig ved håndtering af batterier for ikke at skabe en kortslutning med ledende materiale som ringe, armbånd og nøgler. Batteriet eller lederen kan overophedes og forårsage skade. Vær opmærksom på korrekt polaritet mellem batteriet og batteriopladeren. f Genopladelige nikkel-metalhydridbatterier: Bortskaf disse batterier på en sikker måde. Undgå at brænde eller punktere. Ligesom andre batterier af denne type kan de, hvis de brændes eller punkteres, frigive ætsende materiale, som kan forårsage personskade.
2

Vigtig sikkerhedsinformation
RBRC Seal betyder, at producenten frivilligt deltager i et brancheprogram til indsamling og genbrug af genopladelige nikkelmetalhydridbatterier, når den tages ud af drift i USA. Disse batterier kan blive taget til en deltagende lokal forhandler af udskiftningsbatterier eller genbrugscenter. Du kan ringe til 1-800-8-BATTERY® for steder, der accepterer brugte Ni-MH-batterier. RBRC Seal og 1-800-8-BATTERY® er registrerede varemærker tilhørende Call2recycle, Inc.
Forholdsregler for brugere af implanterede hjertestartere Hjertestartere (gælder kun digitale trådløse telefoner): Wireless Technology Research, LLC (WTR), en uafhængig forskningsenhed, ledede en tværfaglig evaluering af interferensen mellem bærbare trådløse telefoner og implanterede hjertestartere. Understøttet af US Food and Drug Administration, anbefaler WTR til læger, at:
Pacemakerspatienter: f Bør holde trådløse telefoner mindst seks centimeter fra pacemakeren. f Bør IKKE placere trådløse telefoner direkte over pacemakeren, f.eks. i en
brystlomme, når den er tændt. f Bør bruge den trådløse telefon ved øret overfor pacemakeren. WTR's evaluering identificerede ikke nogen risiko for tilskuere med pacemakere fra andre personer, der bruger trådløse telefoner.
ECO -tilstand Denne strømbesparende teknologi reducerer strømforbruget for optimal batteriydelse. ECO -tilstanden aktiveres automatisk, når håndsættet synkroniseres med telefonbasen.
Især om telefonsvarersystemer Tovejsoptagelse: Denne enhed udsender ikke advarselsbip for at informere den anden part om, at opkaldet bliver optaget. For at sikre, at du overholder alle føderale eller statslige regler vedrørende optagelse af et telefonopkald, skal du starte optagelsesprocessen og derefter informere den anden part om, at du optager samtalen.
GEMT disse instruktioner
3

Installer
Telefonbase
Bemærkninger: f Sæt den ene ende af telefonlinjen i et telefonstik eller et DSL -filter. f Hvis du har DSL-højhastighedsinternetjeneste, er et DSL-filter (ikke inkluderet) påkrævet. Oplader
Forsigtig: Brug kun den eller de strømadaptere, der følger med dette produkt. Besøg vores for at få en erstatning webwebsted på
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
4

Installer
Batteri Installer batteriet, som vist herunder.
DENNE SIDE OP
Oplad dine håndsæt (e) inden første brug. Batteriet er fuldt opladet efter 11 timers kontinuerlig opladning. CHARGE-lampen øverst på håndsættet lyser under opladning.
Forsigtig: Brug kun det medfølgende genopladelige batteri eller udskiftningsbatteri (model BT162342 / BT262342).
5

MadNeEiDnPOACSWhNiAIOnNBRaTCTN/IB1NBIFN8UÉaa3GRtbR3tNreE4/irq2AROy/uVBROPéETaURPe2cnUT8TPk3INcHES/3hCRBSI4iSTnCE2loUeME(Sc2RRE-I.pED4NLiVlETBEe4sAS:U0T:P0PTmIEL/AREChSIEE.NSiC.-MÔHT)É VERS LE HAUT CR1535

MadNeEiDPnOACWSNhAiOInNBRTaCTNB1/IBIN8NFUaÉ3aGtR3tRbeN4/rEri2AyqRO/VBuPROEéTaRUP2ceT8TUknP3HIN/ScE3IBChS4RSil2TECnoUSM(ecE2R-IER.pD4ENiVLEleTBEs4UA:S0:TP0PTmIE/LARCEhISEEN.SCi.-MÔHT)É VERS LE HAUT CR1535

Håndsæt overview
1

2

3

9

10 4
11

5

6 12
7 13
8 14

Håndsæt

1

CHARGE -lampe Ì Tændt, når håndsættet oplades i telefonbasen eller opladeren.

2 VOL p DIR Ì Tryk for at vise telefonbogsindgange, når håndsættet er
ikke i brug. Ì Tryk på for at rulle op, mens du er i menuer. Ì Mens du indtaster navne eller numre, skal du trykke på for at flytte
markøren til højre. Ì Tryk på for at øge lyttelydstyrken under et opkald,
eller for at øge lydstyrken for beskeden.

BIND q CID

Ì Tryk for at vise opkalds -id -log, når håndsættet ikke er i brug.
Ì Tryk på for at rulle ned i menuerne. Ì Mens du indtaster navne eller numre, skal du trykke på for at flytte
markøren til venstre. Ì Tryk på for at reducere lyttelydstyrken under et opkald,
eller for at reducere lydstyrken for beskeden.

3

CELLE

Ì Tryk på for at foretage eller besvare et mobilopkald. Ì Under et opkald skal du trykke på for at besvare et indgående mobilopkald

når du hører en alarm, der venter på opkald.

6

Håndsæt overview

4

HJEM/

FLASH

Ì Tryk på for at foretage eller besvare et hjemmeopkald. Ì Under et opkald skal du trykke på for at besvare et indgående hjemmeopkald
når du modtager en advarsel om ventende opkald.

5

1

Ì Mens reviewved at logge ind i et opkalds -id, skal du trykke gentagne gange på for at tilføje eller fjerne 1 foran telefonnummeret, før du ringer eller gemmer det i telefonbogen.
Ì Tryk og hold nede for at indstille eller for at ringe til telefonsvarerenummeret.

6

TONE

/ a> A

Ì

Tryk på for at skifte til toneopkald midlertidigt under et opkald, hvis du har en pulstjeneste.

Ì Mens du indtaster navne, skal du trykke på for at ændre det næste bogstav

til store eller små bogstaver.

7

/HØJTTALER

Ì

Tryk på for at foretage eller besvare et hjem- eller mobilopkald ved hjælp af højttalertelefonen.

Ì Tryk for at skifte mellem højttalertelefonen og

håndsæt.

8 MUTE/
SLET

Ì Under et opkald skal du trykke på for at slå mikrofonen fra. Ì Når håndsættet ringer, skal du trykke på for at slå ringetonen fra
midlertidigt. Ì Mens reviewi genopkaldslisten, telefonbogen, opkalds -id -log,
tillad liste, blokliste eller stjerne navneliste, tryk på for at slette en individuel post. Ì Tryk på for at slette cifre, mens du forudindlæser. Ì Når du indtaster navne eller tal, skal du trykke på for at slette et ciffer eller et tegn. Ì Når du indtaster navne eller numre, skal du trykke på og holde nede for at slette alle cifre eller tegn. Ì Under afspilning af beskeder eller meddelelser skal du trykke på for at slette den afspilte meddelelse eller den optagede meddelelse.

9 MENU/
SELECT

Ì Tryk på for at få vist menuen. Ì Mens du er i menuen, skal du trykke på for at vælge et element eller gemme et
indtastning eller indstilling.

10 CALL BLOCK Ì Når telefonen ringer, skal du trykke på for at blokere
indgående hjemopkald eller mobilopkald. Ì Når du er på et hjemmeopkald eller et mobilopkald, skal du trykke på for at blokere opkaldet.

11

AF/

CANCEL

Ì Under et opkald skal du trykke på for at lægge på. Ì Mens du er i en menu, skal du trykke på for at annullere en handling, tilbage
op til den forrige menu, eller afslut menudisplayet; eller tryk på og hold denne knap nede for at gå ud af inaktiv tilstand. Ì Når håndsættet ringer, skal du trykke på for midlertidigt at slå ringetonen fra. Ì Tryk og hold nede, mens telefonen ikke er i brug for at slette indikatoren for ubesvarede opkald.

7

Håndsæt / telefonbase overview

12 STILLE#
13 STEMME 14 REDIAL/
PAUSE

Ì Tryk gentagne gange for at få vist andre opkaldsmuligheder, når reviewindtastning af en opkalds -id -logpost.
Ì Tryk og hold nede for at gå ind i skærmbilledet til indstilling af QUIET -tilstand, eller for at deaktivere QUIET -tilstand.
Ì Mens du er tilsluttet en eller to mobiltelefoner, skal du trykke på for at aktivere den stemmestyrede applikation for en af ​​de tilsluttede mobiltelefoner.
Ì Tryk gentagne gange på for at view de sidste 10 numre, der blev ringet op. Ì Mens du indtaster tal, skal du trykke på og holde nede for at indsætte a
opkaldspause.

8

1

7

6

2

Telefonbase

1

CELLE 1

2

CELLE 2

3

4

5

Ì Lyser, når telefonbasen er parret og forbundet med en Bluetooth -enhed.
Ì Lyset blinker, når telefonbasen er i synlig tilstand.
Ì Tryk for at tilslutte den parrede celle Bluetooth -enhed. Tryk og hold nede for at tilføje eller udskifte en Bluetooth
enhed.
Ì Lyser, når telefonbasen er parret og forbundet med en Bluetooth -enhed.
Ì Lyset blinker, når telefonbasen er i synlig tilstand.
Ì Tryk for at tilslutte den parrede celle Bluetooth -enhed. Tryk og hold nede for at tilføje eller udskifte en Bluetooth
enhed.

8

Telefonbase overview

3

VOL

4

VOL

5

FIND HS

6

ANS TIL

7

/GENTAGE

X / SLET

/SPRINGE

Ì Når telefonen er inaktiv, skal du trykke på for at reducere lydstyrken på telefonbasen.
Ì Under opkaldsscreening eller afspilning af beskeder skal du trykke på for at reducere lyttelydstyrken.
Ì Når telefonen er inaktiv, skal du trykke på for at øge lydstyrken på telefonbasen.
Ì Under opkaldsscreening eller meddelelsesafspilning skal du trykke på for at øge lyttelydstyrken.
Ì Tryk for at side alle håndsæt.
Ì Tryk for at tænde eller slukke for det indbyggede telefonsvarersystem.
Ì Tryk på for at gentage en meddelelse. Ì Tryk to gange for at afspille den forrige besked.
Ì Tryk på for at slette den besked, der afspilles i øjeblikket. Ì Tryk to gange for at slette alle gamle meddelelser, når
telefonen er ikke i brug.
Ì Tryk på for at springe en meddelelse over.

/ SPIL / STOP

Ì Tryk på for at starte eller stoppe afspilning af beskeder.
Ì Under opkaldsscreening skal du trykke på for midlertidigt at slå opkaldsscreeningen til eller fra.

8

I BRUG lys

Ì Tændt, når håndsættet er i brug, eller når

telefonsvarer besvarer et indgående opkald.

Ì Blinker, når der er et indgående opkald eller et andet

telefon, der deler den samme linje, er i brug.

9

Indledende grundlæggende indstillinger
Når du har installeret din telefon, eller der returneres strøm efter en strømtage, vil håndsættet bede dig om at indstille dato og klokkeslæt. Tryk på OFF/CANCEL på håndsættet for at springe over indstilling af dato og klokkeslæt.
Stemmeguide til indstilling af Smart Call Blocker og telefonsvarersystem
Når indstilling af dato og klokkeslæt er udført eller sprunget over, spørger håndsættet, om du vil indstille Smart Call Blocker. Tryk på MENU/SELECT for at starte opsætningen af ​​Smart Call Blocker via stemmeguide. For at springe opsætningen over skal du trykke på OFF/CANCEL to gange. Efter indstillingen af ​​Smart Call Blocker er udført eller sprunget over, vil håndsættet spørge, om du vil konfigurere telefonsvareren. Tryk på MENU/SELECT for at starte telefonsvarerkonfigurationen via stemmeguide. Tryk på for at springe opsætningen over
FRA / AFBRYD.
Vi anbefaler, at du programmerer dit telefonsystem før brug. Følgende er et par eksampflere almindelige funktioner, der skal indstilles, før du bruger telefonen. Se indstillingerne for håndsæt og telefonbase og telefonsvarers indstillinger i den komplette brugermanual for detaljerede instruktioner om indstilling af alle telefonfunktioner.
Dato og tid
Bemærk: Indstil dato / tid inden brug af telefonsvarersystemet.
Brug af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Indstil dato / klokkeslæt -> VÆLG. 2. Indtast måned (MM), dag (DD) og år (ÅÅ) -> VÆLG. 3. Indtast time (HH) og minut (MM). 4. / -> AM eller PM -> VÆLG.
Opsætning af smart opkaldsbloker via stemmeguide
Du kan følge stemmeguiden for at konfigurere Smart Call Blocker. Brug af et trådløst håndsæt: 1. OPKALD BLOK. 2. / -> Stemmeguide -> VÆLG. 3. Tryk på 1, hvis du vil screene hjemmeopkald med telefonnumre, der ikke er det
gemt i din telefonbog, listen Tillad eller stjernenavn; eller Tryk på 2, hvis du ikke ønsker at screene opkald og vil tillade alle indgående opkald at komme igennem.
10

Indledende grundlæggende indstillinger
Grundlæggende installation af telefonsvarer via stemmeguide
Du kan følge stemmeguiden for at optage din egen meddelelse, indstille antallet af ringetoner og indstille meddelelsestonen. Brug af et trådløst håndsæt: 1. Tryk på MENU -> / -> Besvarelsessystemer -> SELECT. 2. / -> Stemmeguide -> VÆLG. 3. Opsæt telefonsvareren ved at indtaste de angivne numre, som
instrueret.
Tilføj en Bluetooth® mobiltelefon/headset
Bemærk: Din DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 er kompatibel med Bluetooth version 2.0 eller nyere enheder.
Hvis du vil bruge en Bluetooth -aktiveret mobiltelefon eller et headset med din telefon, skal du først parre og forbinde din Bluetooth -mobiltelefon eller headset med telefonbasen. Trådløs Bluetooth -teknologi fungerer inden for en kort rækkevidde (op til 30 fod). Hold den tilsluttede enhed inden for 15 fod fra telefonbasen for optimal ydelse.
Sådan parres og tilsluttes en mobiltelefon ved hjælp af telefonbasen: 1. Tryk på CELL 1 eller CELL 2, og hold den nede i cirka fire sekunder, indtil CELL 1 eller
CELL 2 lys blinker. 2. Placer mobiltelefonen ved siden af ​​telefonbasen. Tænd for Bluetooth -funktionen
på din mobiltelefon, og søg efter eller tilføj nye råd. Når din mobiltelefon finder din AT & T -telefon (AT&T DECT 6.0), skal du trykke på den relevante tast på din mobiltelefon for at fortsætte parringsprocessen.
Sådan parres og tilsluttes et headset ved hjælp af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Bluetooth -> SELECT. 2. / -> Tilføj BT headset -> SELECT. 3. Indstil dit headset til synlig tilstand -> Tryk på SELECT.
Optag din egen meddelelse
Din udgående meddelelse afspilles, når opkald besvares af telefonsvarersystemet. Du kan bruge den forudindstillede meddelelse til at besvare opkald eller erstatte den med din egen indspillede meddelelse.
11

Indledende grundlæggende indstillinger
Brug af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Besvarelsessystemer -> SELECT. 2. VÆLG for at vælge Meddelelse. 3. Tryk på 7 for at optage. 4. Tal mod håndsættet for at optage din meddelelse, og tryk på 5 for at afslutte
optagelse og gem den.
Antal ringe
Du kan indstille telefonsvareren til at besvare et indgående opkald efter 2, 3, 4, 5 eller 6 ringetoner. Du kan også vælge betalingsbesparelse. Hvis du vælger betalingsbesparelse, besvarer telefonsvareren et opkald efter to ringetoner, når du har nye beskeder, eller efter fire opkald, når der ikke er nye beskeder. Dette giver dig mulighed for at tjekke for nye meddelelser og undgå at betale unødvendige langdistanceafgifter, hvis du ringer fra uden for dit lokalområde. Brug af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Besvarelsessystemer -> SELECT. 2. / -> Ans sys setup -> SELECT. 3. / -> Antal ringe -> VÆLG. 4. / for at vælge mellem 2, 3, 4, 5, 6 eller Toll saver -> SELECT.
Ringevolumen
Du kan indstille ringelydstyrken til et af de seks niveauer eller slå ringetonen fra for indgående hjem- eller mobilopkald. Brug af et trådløst håndsæt: Indstil ringelydstyrken for indgående hjemmeopkald: 1. MENU -> / -> Ringetoner -> VÆLG. 2. SELECT for at vælge Home volume. 3. / for at vælge ønsket niveau -> VÆLG. Indstil ringelydstyrke for indgående mobilopkald: 1. MENU -> / -> Ringetoner -> SELECT. 2. / for at vælge Cell volume -> SELECT. 3. / for at vælge ønsket niveau -> VÆLG.
12

Indledende grundlæggende indstillinger
LCD-sprog
Brug af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Indstillinger -> SELECT. 2. VÆLG igen for at vælge LCD -sprog. 3. / for at vælge engelsk, Français eller Español -> SELECT.
Bemærk: Hvis du ved et uheld ændrer LCD -sproget til fransk eller spansk, kan du nulstille det til engelsk uden at gå igennem de franske eller spanske menuer. f Tryk på MENU på håndsættet i inaktiv tilstand -> indtast *364#
operere

Operation Foretagelse af et hjem eller mobiltelefonopkald
Opkald på røret (forudvisning)

Steps

Brug af et trådløst håndsæt:
f Tryk på HOME /FLASH eller /SPEAKER -> Indtast telefonnummeret.
f Tryk på CELL -> Indtast telefonnummeret -> VÆLG.

Brug af et trådløst håndsæt: Indtast telefonnummeret -> Tryk på HJEM/FLASH, CELL eller

/ HØJTTALER for at ringe.

Besvarelse af et hjem ved hjælp af et trådløst håndsæt:

eller mobilopkald

Tryk på HOME /FLASH, CELL eller /SPEAKER.

Afslutte et opkald
Håndsæt højttalertelefon

Brug af et trådløst håndsæt: Tryk på OFF/CANCEL, eller send håndsættet tilbage til telefonbasen eller opladeren.
Under et opkald skal du trykke på /SPEAKER for at skifte mellem håndfri telefon og normal brug af håndsæt.

Genkald

Brug af et trådløst håndsæt: Tryk gentagne gange på REDIAL for at vælge den ønskede post ->
HOME /FLASH, CELL eller /SPEAKER at ringe til.

13

operere

Betjening Volumenkontrol
Opkald venter (kræver abonnement fra telefon)

Steps
Brug af et trådløst håndsæt eller telefonbasen: Tryk på VOL q for at reducere, eller tryk på VOL p for at øge lytten under et opkald.
Tryk på HOME/FLASH på håndsættet for at sætte det aktuelle opkald på vent og tage det nye opkald. Tryk på HOME/FLASH på håndsættet når som helst for at skifte frem og tilbage mellem opkald.

Vejviser

Mappen kan gemme op til 1,000 poster, som deles af alle systemenheder.

Operation Tilføjelse af en post i biblioteket
Søger / ringer til en post

Steps
Brug af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Telefonbog -> VÆLG. 2. VÆLG for at vælge Tilføj ny post. 3. Indtast et telefonnummer på op til 30 cifre -> VÆLG. 4. Indtast et navn på op til 15 tegn -> SELECT.
1. Tryk på DIR på håndsættet i inaktiv tilstand -> / for at vælge det ønskede bibliotek.
2. Tryk på HOME /FLASH eller /SPEAKER på håndsættet for at ringe ved hjælp af hjemmelinjen. -ELLERTryk på CELL på håndsættet for at ringe ved hjælp af cellelinjen.

Download en telefonbog
Sådan downloades en mobiltelefonmappe med et trådløst håndsæt: Inden du downloader en telefonbog, skal du sørge for, at mobiltelefonen er parret, aktiv og tilsluttet din DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580.
1. MENU -> / -> Bluetooth -> VÆLG. 2. / -> Download DIR -> SELECT. 3. Tryk på SELECT for at starte overførslen.
14

® Bluetooth

Opret forbindelse til CellTM -appen
Hvis du bruger Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner med Android® OS 2.3 eller nyere, kan du også downloade Connect to CellTM-applikationen (består af opkalds-id-manager og Alerts Manager) ved hjælp af Google Play® Store-appen for at udvide fleksibiliteten i din DL72210 /DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580. Scan QR -koden til højre for at downloade applikationen.

Fjern stemmestyring

Hvis du har tilsluttet en mobiltelefon til telefonsystemet, kan du aktivere telefonens stemmestyrede applikation (stemme-app), f.eks. Siri®, Google NowTM eller S Voice®, ved hjælp af håndsættet eller telefonbasen.

Kompatibilitet:

Fjernstyringsfunktionen fungerer med:

Stemmestyret applikation

Siri

Google Now S Voice

Operationssystem (understøttede versioner) iOS (8 eller Android (4 eller Android (4

ovenfor) ovenfor)

eller over)

Før du bruger funktionen til ekstern stemmestyring, skal du kontrollere, at du har tjekket følgende:
f Din mobiltelefon er parret og forbundet til dit telefonsystem via Bluetooth.
f Ingen Bluetooth -programmer kører i baggrunden af ​​din mobiltelefon.
f Opbevar din mobiltelefon inden for 15 fod fra telefonbasen.
f Lås ikke din mobiltelefons skærm op, eller angiv adgangskode til aktivering af stemme -appen.
f Sørg for, at du har aktiveret eller logget ind på de applikationer på din mobiltelefon, som du vil sende dine stemmekommandoer, f.eks. GPS-, e-mail- og sociale netværkskonti.
f Din mobiltelefons data eller Wi-Fi-signal er i fuld styrke, og din mobiltelefon kan oprette forbindelse til internettet.
f Prøv at aktivere stemme -appen på din mobiltelefon for at sikre, at den er på plads.

Android® og Google Play® er registrerede varemærker tilhørende Google Inc. Connect to CellTM er et varemærke tilhørende Advanced American Telephones. Siri® er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Google NowTM er et varemærke tilhørende Google Inc. S Voice® er et registreret varemærke tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.
15

® Bluetooth
Sådan aktiveres fjernstyret stemmestyring: 1. Tryk på VOICE.
-ELLERHvis du har to tilsluttede mobiltelefoner -> / for at vælge en enhed. 2. Når håndsættet afspiller bekræftelsestonen, skal du tale mod håndsættet og derefter vente på feedback. Besvar stemmeappens feedback, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på CANCEL for at afslutte. Se online komplet brugermanual for en liste over fejlfindingstip om brug af fjernstyret stemmestyringsfunktion.
Caller ID
Dette produkt understøtter opkalds-id-tjenester, der tilbydes af de fleste udbydere af telefontjenester. Telefonen gemmer opkalds-id-oplysninger for de sidste 50 indgående opkald i telefonbasen. Disse oplysninger er fælles for alle enheder.
Review og indtast et nummer i opkaldsloggen
1. Tryk på CID på håndsættet i inaktiv tilstand -> / for at rulle gennem listen. 2. Tryk på HOME /FLASH eller /SPEAKER på håndsættet for at ringe op med hjemmet
linje. -ELLERTryk på CELL på håndsættet for at ringe op med cellelinjen.
Slet indikator for ubesvarede opkald i opkaldsloggen
Når skærmen viser XX ubesvarede opkald, skal du rulle opkaldsloggen en efter en eller trykke på og holde OFF/CANCEL nede på håndsættet i inaktiv tilstand.
16

Smart opkaldsbloker *

Hvis du har abonneret på nummeropkaldstjeneste, kan du bruge funktionen Smart opkaldsbloker til at skærme indgående opkald.

Bemærk: Screeningsfunktionen i Smart Call Blocker gælder kun for indgående hjemmeopkald. Alle indgående mobilopkald kommer igennem og ringer. Hvis du vil blokere et mobilopkald, skal du tilføje nummeret til bloklisten.
Slå Smart Call Blocker til eller fra
Smart opkaldsbloker er som standard aktiveret og tillader alle indgående opkald. Sådan tændes eller deaktiveres Smart call blocker: 1. CALL BLOCK 2. Tryk på SELECT for at vælge SCB On/Off. 3. / for at vælge Til eller Fra -> VÆLG.

Bemærkninger: Ì Smart opkaldsbloker er tændt, når du har installeret din telefon. Det giver alle indgående opkald mulighed for at komme igennem
og ring som standard. Du kan ændre indstillingerne for Smart opkaldsbloker for at vise indgående hjemmeopkald fra numre eller navne, der endnu ikke er gemt i dit bibliotek, tilladelsesliste, blokliste eller stjerne navneliste. Du kan nemt tilføje indgående telefonnumre til din tilladelsesliste og blokeringsliste. Dette giver dig mulighed for at opbygge dine lister over tilladte og blokerede numre, og Smart call blocker ved, hvordan de skal håndtere disse opkald, når de kommer ind igen. Ì Hvis du deaktiverer Smart Call Blocker, ringer alle indgående opkald, inklusive numre, der er gemt på din blokliste. Ì Når STIL tilstand er aktiveret, og Smart opkaldsbloker er aktiveret og i screeningstilstand, sendes alle screenede hjemmekald til telefonsvareren efter screening.

Opkaldskontrol

Opkaldskategorier

Uvelkomne opkald

Ì Numre gemt på blokliste.

Velkomstopkald

Ì Numre gemt i tilladelseslisten.
Ì Numre gemt i biblioteket.
Ì Tal findes ikke på blokliste.
Names Opkalds -ID navne gemt i stjernenavnslisten.

Opkaldskontrol og muligheder Telefonen blokerer for, at disse opkald ringer igennem. Telefonen lader disse opkald komme igennem og ringe.
Bemærk: Alle indgående mobilopkald kommer som standard igennem og ringer. Hvis du vil blokere et mobilopkald, skal du tilføje nummeret til bloklisten.

* Inkluderer licenseret QaltelTM -teknologi. QaltelTM er et varemærke tilhørende Truecall Group Limited.
17

Smart opkaldsblokering

Opkaldskategorier

Opkaldskontrol og muligheder

Ukendte opkald (kun til hjemmeopkald)

Opkald uden numre
- Tal, der er "uden for området" eller indstillet til "Privat".

Du kan vælge en af ​​følgende fem professionellefile muligheder for håndtering af alle ukendte hjemmeopkald.
Skærm ukendt Telefonen afspiller screeningsmeddelelsen, og bed derefter opkalderen om at sige sit navn, inden opkaldet ringer på din telefon. Du kan derefter besvare opkaldet og høre den, der ringer op, annonceret. Du kan beslutte, om du vil acceptere eller afvise opkaldet eller viderestille opkaldet til telefonsvareren.

Ì Ukategoriserede opkald
- Med fraværende opkalds -id.
- Tal ikke fundet i biblioteket.
- Tal findes ikke på tilladelseslisten.
- Tal ikke fundet på blokliste.
- Med opkalds -ID -navne findes ikke i stjernenavnslisten

Skærmrobot Telefonen afspiller screeningsmeddelelsen, og bed derefter opkalderen om at trykke på pundtasten (#), inden opkaldet ringer på din telefon. Du kan derefter besvare opkaldet.
Tillad ukendt (standardindstillinger) Telefonen lader disse opkald komme igennem og ringe. Opkalders nummer, selvom det er tilgængeligt, gemmes ikke på tilladelseslisten.
Ukendt til telefonsvareren Telefonen viderestiller disse opkald til telefonsvareren uden at ringe.
Blok ukendt Telefonen afviser disse opkald med blokmeddelelse uden at ringe. Opkalders nummer, selvom det er tilgængeligt, gemmes ikke på blokeringslisten.

18

Smart opkaldsblokering

Opret tilladelsesliste, blokeringsliste og stjernenavneliste

Tilføj numre fra opkalds-ID-loggen

Tilføjelse af CID-logindgang til blokeringslisten
Tilføjelse af CID-logindgang for at tillade listen
Tilføjelse af CID-logindgang til stjernenavnelisten

1. Tryk på CID på håndsættet -> /. 2. Tryk på SELECT, når den ønskede post vises. 3. eller -> For at blokere liste -> VÆLG. 4. Tryk to gange på SELECT.
1. Tryk på CID på håndsættet -> /. 2. Tryk på SELECT, når den ønskede post vises. 3. eller -> Tillad liste -> VÆLG. 4. Tryk to gange på SELECT.
1. Tryk på CID på håndsættet -> /. 2. Tryk på SELECT, når den ønskede post vises. 3. eller -> Til stjerne navn -> VÆLG. 4. Tryk på SELECT.

Tilføj numre manuelt

Tilføjelse af et nyt nummer til blokeringslisten

1. OPKALD BLOK. 2. eller -> Blokliste -> VÆLG. 3. eller -> Tilføj ny post -> VÆLG. 4. Indtast et telefonnummer på op til 30 cifre -> VÆLG. 5. Indtast et navn på op til 15 tegn -> SELECT.

Tilføjelse af et nyt nummer til tilladelseslisten
Tilføjelse af et nyt navn til stjernenavnelisten

1. OPKALD BLOK. 2. eller -> Tillad liste -> VÆLG. 3. eller -> Tilføj ny post -> VÆLG. 4. Indtast et telefonnummer på op til 30 cifre -> VÆLG. 5. Indtast et navn på op til 15 tegn -> SELECT.
1. OPKALD BLOK. 2. eller -> stjerne navn liste -> VÆLG. 3. eller -> Tilføj ny post -> VÆLG. 4. Indtast et navn på op til 15 tegn -> SELECT.

19

Smart opkaldsblokering

Sæt profile
Der er fem proffsfile indstillingsmuligheder, som giver dig mulighed for hurtigt at opsætte Smart call blocker.

Sæt profile
Skærm ukendt
Skærm alle ukendte hjemmekald

Steps
1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÆLG. 2. eller -> Skærm ukendt -> VÆLG.

Skærm robot Skærm robocalls

1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÆLG. 2. eller -> Skærmrobot -> VÆLG.

Tillad ukendt
Bloker kun opkald på blokeringslisten (standardindstillinger)

1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÆLG. 2. eller -> Tillad ukendt -> VÆLG.

UkendtToAns.S
Videresend alle ukendte hjemkald til telefonsvareren

1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÆLG. 2. eller -> UnknownToAns.S -> SELECT.

Blokering ukendt
Bloker alle ukendte hjemmeopkald

1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÆLG. 2. eller -> Blok ukendt -> VÆLG.

Føj et screenet nummer til blokeringslisten eller tilladelseslisten
Hvis du vælger Skærm ukendt eller Skærmrobot i Set profile, afspiller telefonen en screeningsmeddelelse til den, der ringer op, og beder opkalderen om at svare, inden opkaldet ringer igennem til dig. Når den, der ringer op, reagerer, ringer telefonen, og du kan derefter tage opkaldet. Telefonen spørger derefter, om du vil besvare eller afvise opkaldet eller viderestille opkaldet til telefonsvareren. Telefonen meddeler “For at besvare opkaldet skal du trykke på 1. For at besvare og altid tillade dette nummer, skal du trykke på 2. For at blokere
dette nummer, tryk på 3. Hvis du vil sende dette opkald til telefonsvareren, skal du trykke på 4. Hvis du vil gentage disse valgmuligheder, skal du trykke på *”.

20

Smart opkaldsblokering

Du kan tilføje et screenet nummer til blokeringslisten eller til tilladelseslisten.

Føj det aktuelle nummer til f Tryk på 2 for at besvare hjemmeopkaldet, og tilføj

tilladelseslisten

nuværende nummer til tilladelseslisten.

Føj det aktuelle nummer til f Tryk på 3 for at blokere hjemmeopkaldet, og tilføj det aktuelle

bloklisten

nummer til bloklisten.

Bemærkninger screening Screeningsfunktionen i Smart Call Blocker gælder kun for hjemmeopkald. Alle indgående mobilopkald
vil komme igennem og ringe. Ì Ukendte hjemmeopkald uden opkalds -id -oplysninger har ikke mulighed 2, “svar og altid
tillad dette nummer ”og mulighed 3,“ at blokere dette nummer ”. Intet nummer vil blive føjet til tilladelseslisten eller blokeringslisten for disse opkald. Ì Hvis du ikke vil besvare opkaldet, skal du trykke på CANCEL for at afslutte opkaldet.
Bloker den, der ringer op, mens der er et opkald
Når du er på et hjemme- eller mobilopkald og taler til den, der ringer op, og du ikke vil fortsætte opkaldet, kan du afslutte opkaldet med blokering og tilføje nummeret til bloklisten. 1. Under et hjem eller et mobilopkald skal du trykke på CALL BLOCK. 2. Tryk på SELECT for at afslutte opkaldet.
Bemærkninger Ì Tilladelseslisten gemmer op til 200 poster, bloklisten gemmer op til 1,000 poster og stjernenavnet
listen gemmer op til 10 navne. Ì Der er mange organisationer som skoler, lægekontorer og apoteker, der bruger robocalls til
videregive vigtige oplysninger til dig. Robocall bruger en autodialer til at levere forudindspillede meddelelser. Ved at indtaste organisationernes navn i stjernenavnslisten, sikrer det, at disse opkald ringer igennem, når du kun kender opkaldsnavnene, men ikke deres numre.
Fjern blokering af et telefonnummer
Hvis du har tilføjet et telefonnummer til bloklisten, kan du fjerne blokeringen af ​​det. 1. Tryk på CALL BLOCK. 2. eller -> Blokliste -> VÆLG. 3. Tryk på SELECT for at vælge Review. 4. eller for at gennemse blokposterne. 5. Når den ønskede post vises, skal du trykke på DELETE og derefter trykke på SELECT for at bekræfte.

21

Telefonsvarer

Om telefonsvarer og telefonsvarer
Din telefon har separate indikatorer for to forskellige typer stemmemeddelelser: dem der er tilbage på det indbyggede telefonsvarersystem og dem der er tilbage hos din telefonudbyders telefonsvarer. For at lytte til meddelelser, der er optaget på det indbyggede telefonsvarersystem, se afsnittet om afspilning af beskeder; Kontakt din telefonudbyder for at få flere oplysninger for at lytte til telefonsvarer.

Indbygget telefonsvarer

Voicemail-tjeneste

Støttet af

Telefonsystem

Telefonudbyder

Abonnement

Ingen

Ja

Gebyrer

Ingen

Kan gælde

f Efter 3 ringe som standard.

Besvar indgående opkald

f

Det kan ændres i

håndsæt menu.

f Normalt efter 2 ringe.
f Det kan ændres ved at kontakte din telefonudbyder.

Opbevaring

Telefonbase

Server eller system

Vis nye meddelelser

f Håndsæt - XX Nye beskeder

f Håndsæt - og ny telefonsvarer

Hent meddelelser

f Tryk på på telefonen

grundlag; ELLER

f Tryk på MENU, og vælg derefter Afspil meddelelser på håndsættet; ELLER
f Adgang eksternt med en

f Tryk på på tastaturet, og indtast et adgangsnummer fra din telefonudbyder.

adgangskode.

22

Telefonsvarer
Slå telefonsvareren til eller fra
Telefonsvareren skal være tændt for at besvare og optage beskeder. Brug af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Besvarelsessystemer -> SELECT. 2. / -> Svar til / fra -> VÆLG. 3. / for at vælge Til eller Fra-> VÆLG. Når telefonsvareren er tændt, viser håndsættet ANS ON. Brug af telefonbasen: f Tryk på ANS ON for at slå telefonsvareren til eller fra. Hvis telefonsvareren
er tændt, meddeler det: "Opkald besvares." Hvis telefonsvareren er slukket, meddeler den: "Opkald besvares ikke."
Besked alarm tone
Når denne funktion er aktiveret, og der er mindst en ny besked, bipper telefonbasen hvert 10. sekund.
Brug af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Besvarelsessystemer -> SELECT. 2. / -> Ans sys setup -> SELECT. 3. / -> Besked alarmtone -> VÆLG. 4. / for at vælge Til eller Fra -> VÆLG.
Ring til screening
Brug denne funktion til at vælge, om indgående meddelelser kan høres over højttaleren, når de optages. Hvis du aktiverer opkaldsscreening, hører du den indgående meddelelse. Mens du overvåger en indgående besked, kan du besvare opkaldet ved at trykke på HOME/FLASH på håndsættet. Brug af et trådløst håndsæt: 1. MENU -> / -> Besvarelsessystemer -> SELECT. 2. / -> Ans sys setup -> SELECT. 3. VÆLG for at vælge Opkaldsscreening. 4. / for at vælge Til eller Fra -> VÆLG.
23

Telefonsvarer

Meddelelsesafspilning
Brug af telefonbasen: Ì Tryk på /PLAY /STOP, når telefonbasen er i inaktiv tilstand. Brug af et trådløst håndsæt: Ì Tryk på MENU og derefter på VÆLG, når håndsættet er i inaktiv tilstand.
Indstillinger under afspilning

Feature
Juster afspilning til lydstyrke
Stop afspilningen

På telefonbasen Tryk på VOL eller VOL
Tryk på PLAY/STOP

Spring til den næste besked
Gentag meddelelsen
Afspil den forrige besked
Slet beskeden

Tryk på /SKIP
Tryk på /REPEAT Tryk på /REPEAT to gange Tryk på X /DELETE

På et håndsæt Tryk på VOL eller VOL
Tryk på OFF/CANCEL Tryk på 6
Tryk på 4 Tryk på 4 to gange
Tryk på MUTE/DELETE

24

Til C-UL-overholdelse
I overensstemmelse med de tosprogede krav til sikkerhed, forsigtighed og advarselsmarkeringer i canadiske føderale og provinsielle / territoriale vedtægter og forskrifter er den franske version af Vigtig sikkerhedsinformation inkluderet.
Mesures de sécurité importantes Ce symbole vous alertera d'informations importantes ou d'instructions d'entretien pouvant apparaître dans ce guide d'utilisation. Respectez toujours les mesures de sécurité et de sécurité de base lorsque vous utilisez ce produit, afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, ou d'électrocution.
Information om à la sécurité f Veuillez lire et comprendre toutes les instructions de ce guide d'utilisation.
Relectez toutes les inscriptions apparaissant sur le produit. f Évitez d'utiliser le téléphone pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque
elektrisk stød. f N'utilisez pas un téléphone près d'une fuite de gaz. Dans visse omstændigheder,
une flammèche pourrait se produire lorsque l'adaptateur est branché à une prize de courant, ou lorsque le combiné est déposé sur son chargeur. Ceci est un événement fréquent associé avec la fermeture d'un circuit électrique. L'utilisateur ne devrait pas brancher un téléphone dans une prize de courant, and ne devrait pas déposer un combiné chargé dans le chargeur, si le téléphone se trouve dans un milion comportant une concentration of gaz inflammables ou ignifuges, à moins de se trouver dans un endroit où la ventilation est adéquate. Une flammèche dans de tels environnements pourrait provoquer une explosion. De tels environnements peuvent comprendre: les endroits où de l'oxygène à des fins médicales est utilisé sans ventilation adéquate; des endroits où se trouvent des gaz industriels (opløsningsmidler de nettoyage, des vapeurs de gazoline osv.), une fuite de gaz naturel osv. f N'utilisez pas ce produit près de l'eau ou lorsque vous êtes mouillés. For eksempel kan ne l'utilisez pas dans des sous-sols humides ou sous la douche, ou près d'une piscine, d'un bain, d'un évier de cuisine, ou d'une cuve de lavage. N'utilisez pas de liquides, ou de vaporisateurs aérosol de nettoyage. Si le produit entre en contact avec du liquide, débranchez immédiatement le fil téléphonique ou le cordon d'alimentation. Ne rebranchez pas le produit avant qu'il soit complètement sec. f Installez cet appareil dans un endroit protégé où personne ne peut trébucher sur les cordons d'alimentation ou la ligne téléphonique. Protégez les câbles contre les dommages ou l'abrasion.
25

Til C-UL-overholdelse
f Si le produit ne fonctionne pas correctement, consultez la section Dépannage (Troubleshooting) du guide d'utilisation. Si vous ne pouvez pas régler le problème, ou si le produit est endommagé, consultez la section Garantie limitée (Limited warranty) des pages 31-33. N'ouvrez pas ce produit, sauf tel qu'indiqué dans le guide d'utilisation. L'ouverture du produit ou le remontage inadéquat pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou autres farer.
f Remplacez les piles uniquement tel que décrit dans votre guide d'utilisation (Side 5). N'incinérez pas et ne percez pas les piles - elles contiennent des produits chimiques caustiques.
f L'adaptateur de courant est conçu pour être orienté verticalement ou installé sur le plancher. Les broches ne sont pas conçues pour se maintenir en place si la fiche est branchée dans une prize de courant au plafond, sous la table ou sous une armoire.
f Pour les produits à brancher à une prize de courant, la prize de courant doit être installée près du produit, afin d'assurer une accessibilité sécuritaire à la Prize de courant.
MISES EN GARDE: f N'utilisez seulement l'adaptateur inclus avec ce produit. Hæld obtenir une pièce
de rechange, visitez notre websted Web au
https://telephones.att.com ou composez le 1-800-222-3111. Au Canada, composez le 1-866-288-4268.
f N'utilisez que la pile de rechargeable incluse ou une pile de rechange (model BT162342/BT262342). Pour commander, visitez notre site Web
https://telephones.att.com ou composez le 1-800-222-3111. Au Canada, composez le 1-866-288-4268.
i OBS: Afin de prévenir les risques d'incendie ou d'explosion de la pile, erstat la la pile avec une pile du même type. Jetez les piles épuisées og respectant les instructions.
26

Til C-UL-overholdelse
Spécifiquement and rapport avec les téléphones sans fil f Confidentialité: Les mêmes caractéristiques qui rendent les téléphones sans fil
si pratiques créent également des restritions. Les appels téléphoniques sont transmis entre le socle du téléphone og le combiné par le biais d'ondes radio, og det kan ses, når vi samtaler téléphoniques soient interceptées par d'autres équipements de réception d'ondes radio au sein de la portée du téléphone sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas considérer les talks on un téléphone sans fil comme étant aussi confertielles que celles d'un téléphone à cordon. f Alimentation électrique: La base de ce téléphone sans fil doit être branchée à une prize de courant électrique fonctionnelle. La prize électrique ne doit pas être contrôlée par un interrupteur mural. Les appels ne peuvent pas être effectués à partir du combiné si la base n'est pas branchée, si elle est hors fonction ou si le courant électrique est coupé. f Interférences potentielles aux téléviseurs: Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences aux téléviseurs et magnétoscopes. Pour réduire ou prévenir de tels parasites, ne pas déposer la base du téléphone sans fil à proximité d'un téléviseur ou magnétoscope, ni directement sur celui-ci. Si votre téléviseur affiche des interférences, éloignez le téléphone sans fil de celui-ci afin de réduire les parasites. f Genopladelige bunker: Ce produit comporte des piles rechargeables à l'hydrure métallique de nickel. Usez de prudence lorsque vous manipulez de telles piles et veillez à ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs, tels que des bagues, armbånd og clés. La pile ou le conducteur peut surchauffer et vous brûler. Respektere la polarité adéquate entre les piles og le chargeur de piles.
f Pæler genoplades i l'hydrure metallique de nickel: Jetez ces piles de manière sécuritaire. N'incinérez pas et ne peercez pas les piles. Comme pour les autres piles du même type, si elles sont brûlées ou percées, des matières corrosives peuvent s'en échapper, ce qui risque de causer des brûlures ou autres blessures corporelles.
Le sceau de l'organisme de recyclage RBRC sur les piles à l'hydrure metallique de nickel signifie que le fabricant de cet appareil participe volontairement au program industriel visant à reprendre and recycler ce type de piles lorsqu'elles ne servent plus, au sein du territoire des États-Unis et du Canada. Vous devez apporter ces piles chez un détaillant participant ou le center de recyclage le plus près de chez vous. Ou vous pouvez composer le 1-800-8-BATTERYMD afin de connaître les endroits qui acceptent les piles à l'hydrure metallique de nickel mortes.
Le sceau RBRC et 1-800-8-BATTERYMD sont des marques déposées de Call2recycle, Inc.
27

Til C-UL-overholdelse
Mesures préventives pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme Stimulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux téléphones sans fil numériques): L'organisme `Wireless Technology Research, LLC (WTR) ', une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil portatifs et les stimulators cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des Étatsunis, la firme WTR recommande aux médecins: Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques: f Ils doivent tenir le téléphone sans fil à une distance d'au moins six pouces du
stimulerende hjerte. f Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimulateur
cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en fonction. f Ils doivent utiliser le téléphone sans fil en l'appuyant sur l'oreille qui se trouve
dans la direction opposée au stimulateur cardiaque. L'étude effectuée par l'organisme WRS n'a pas identificer de risque pour les détenteurs de simulateurs cardiaques causé par les gens qui utilisent un téléphone sans fil à proximité de ceux-ci.
Tilstand ECO Lorsque le socle communique avec le combiné, le mode ECO sera activé automatiquement. Ceci réduit la consommation d'énergie selon la distance entre le socle du téléphone og le combiné.
Spécifiquement en rapport avec les répondeurs téléphoniques Enregistrement deux voies: Cet appareil n'émet pas de bips d'avertissement qui permettent de prévenir l'autre partie que vous enregistrez la samtale. Hent assurerer votre conformité aux règlements fédéraux ou provinciaux og rapport avec les enregistrements des talks téléphoniques, vous devriez informer l'autre partie lorsque vous activez l'enregistrement.
CONSERVEZ CES INSTRUKTIONER
28

FCC del 68 og ACTA
Dette udstyr overholder del 68 i FCC-reglerne og med tekniske krav vedtaget af Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Mærket på bagsiden eller bunden af ​​dette udstyr indeholder blandt andet en produktidentifikator i formatet US: AAAEQ ## TXXXX. Denne identifikator skal leveres til din telefonudbyder efter anmodning.
Stikket og stikket, der bruges til at forbinde dette udstyr til ledningsføring i lokalet, og telefonnettet skal overholde de gældende del 68-regler og tekniske krav vedtaget af ACTA. Dette produkt leveres med en kompatibel telefonledning og et modulært stik. Det er designet til at blive tilsluttet et kompatibelt modulært stik, der også er kompatibelt. Et RJ11-stik skal normalt bruges til tilslutning til en enkelt linje og et RJ14-stik til to linjer. Se installationsvejledningen i brugervejledningen.
Ringer-ækvivalensnummeret (REN) bruges til at bestemme, hvor mange enheder du kan oprette forbindelse til din telefonlinje og stadig have dem til at ringe, når du bliver kaldt. REN for dette produkt er kodet som det 6. og 7. tegn efter USA: i produktidentifikatoren (f.eks. Hvis ## er 03, er REN 0.3). I de fleste, men ikke alle områder, skal summen af ​​alle REN'er være fem (5.0) eller mindre. For mere information, kontakt din telefonudbyder.
Dette udstyr må ikke bruges sammen med Party Lines. Hvis du har specielt kablet alarmopkaldsudstyr tilsluttet din telefonlinje, skal du sørge for, at forbindelsen til dette udstyr ikke deaktiverer dit alarmudstyr. Hvis du har spørgsmål om, hvad der vil deaktivere alarmudstyret, skal du kontakte din telefonudbyder eller en kvalificeret installatør.
Hvis dette udstyr ikke fungerer korrekt, skal det trækkes ud af modulstikket, indtil problemet er rettet. Udskiftning af dette telefonudstyr kan kun foretages af producenten eller dennes autoriserede agenter. For udskiftningsprocedurer skal du følge instruktionerne beskrevet under den begrænsede garanti.
Hvis dette udstyr forårsager skade på telefonnetværket, kan telefonudbyderen midlertidigt afbryde din telefontjeneste. Telefontjenesteudbyderen skal underrette dig, inden tjenesten afbrydes. Hvis forhåndsvarsel ikke er praktisk, får du besked så hurtigt som muligt. Du får mulighed for at rette problemet, og telefonudbyderen skal informere dig om din ret til det file en klage til FCC. Din telefonudbyder kan foretage ændringer i dets faciliteter, udstyr, drift eller procedurer, der kan påvirke dette produkts korrekte funktion. Telefontjenesteudbyderen skal underrette dig, hvis sådanne ændringer er planlagt.
Hvis dette produkt er udstyret med et trådløst eller trådløst håndsæt, er det kompatibelt med høreapparater.
Hvis dette produkt har hukommelsesopkaldssteder, kan du vælge at gemme nødtelefonnumre (f.eks. Politi, brand, medicinsk) på disse placeringer. Hvis du gemmer eller tester nødnumre, bedes du:
f Bliv på linjen, og forklar kort årsagen til opkaldet, inden du lægger på.
f Udfør sådanne aktiviteter i lavtider, f.eks. tidlig morgen eller sen aften.
29

Industry Canada Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS (r). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden. Fortrolighed i forbindelse med kommunikation er muligvis ikke sikret, når du bruger denne telefon. Udtrykket `` IC: '' før certificerings-/registreringsnummeret betyder kun, at de tekniske specifikationer fra Industry Canada var opfyldt. Ringekvivalensnummeret (REN) for dette terminaludstyr er 1.0. REN angiver det maksimale antal enheder, der må tilsluttes et telefoninterface. Afslutningen af ​​en grænseflade kan bestå af enhver kombination af enheder, der kun er underlagt kravet om, at summen af ​​REN'erne for alle enheder ikke overstiger fem. Dette produkt opfylder de gældende Innovation, Science and Economic Development Canada tekniske specifikationer.
FCC del 15
BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravene til en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i Federal Communications Commission (FCC) regler. Disse krav er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen med en eller flere af følgende foranstaltninger: f Omorienter eller flyt modtageren antenne. f Forøg afstanden mellem udstyr og modtager. f Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, til hvilket
modtageren er tilsluttet. f Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv -tekniker for at få hjælp. ADVARSEL: Ændringer eller ændringer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.
30

Denne enhed overholder del 15 i FCC -reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Fortrolighed i forbindelse med kommunikation er muligvis ikke sikret, når du bruger denne telefon. For at sikre brugernes sikkerhed har FCC fastlagt kriterier for mængden af ​​radiofrekvensenergi, der sikkert kan absorberes af en bruger eller tilskuer i henhold til den påtænkte anvendelse af produktet. Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med FCC -kriterierne. Håndsættet kan holdes sikkert mod brugerens øre. Telefonbasen skal installeres og bruges således, at andre dele af brugerens krop end hænderne holdes i en afstand på cirka 20 cm (8 tommer) eller mere. Dette klasse B digitale apparat overholder canadiske krav: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Begrænset garanti
AT & T -mærkerne bruges under licens. Dette produkt er dækket af en et års begrænset garanti. Enhver udskiftning eller garantiservice og alle spørgsmål om dette produkt skal rettes til vores webwebsted på
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
1. Hvad dækker denne begrænsede garanti? Producenten af ​​dette AT&T -produkt, avancerede amerikanske telefoner, garanterer indehaveren af ​​et gyldigt købsbevis ("Forbruger" eller "dig"), at Produktet og alt tilbehør leveret af Advanced American Telephones i salgspakken ("Produkt") er fri for materialefejl i materiale og udførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser, når de installeres og bruges normalt og i overensstemmelse med driftsvejledningen. Denne begrænsede garanti gælder kun for forbrugeren for produkter, der er købt og brugt i USA og Canada.
2. Hvad vil Advanced American telefoner gøre, hvis produktet ikke er fri for materialefejl i materialer og udførelse i den begrænsede garantiperiode ("Materielt defekt produkt")? I den begrænsede garantiperiode erstatter Advanced American Telephones autoriserede servicerepræsentant, efter valg af Advanced American Telephones, uden beregning et materielt defekt produkt. Hvis vi vælger at udskifte dette produkt, kan vi erstatte det med et nyt eller renoveret produkt af samme eller lignende design. Avancerede amerikanske telefoner returnerer udskiftningsprodukter til dig i fungerende stand.
Avancerede amerikanske telefoner bevarer defekte dele, moduler eller udstyr. Udskiftning af produktet efter avancerede amerikanske telefoner er dit eksklusive middel. Du skal forvente, at udskiftningen tager cirka 30 dage.
31

3. Hvor lang er den begrænsede garantiperiode? Den begrænsede garantiperiode for SynJ®- og Syn248® -produkter er TO (2) ÅR fra købsdatoen, mens alle andre produkters begrænsede garantiperiode er ET (1) ÅR fra købsdatoen. Hvis vi udskifter et materielt defekt produkt i henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti, gælder denne begrænsede garanti også for udskiftningsprodukter i en periode på enten (a) 90 dage fra den dato, hvor udskiftningsproduktet blev sendt til dig eller (b) den resterende tid på den originale et års begrænsede garanti, alt efter hvad der er længst.
4. Hvad dækkes ikke af denne begrænsede garanti? Denne begrænsede garanti dækker ikke:
f Produkt, der har været udsat for misbrug, uheld, forsendelse eller anden fysisk skade, forkert installation, unormal betjening eller håndtering, forsømmelse, oversvømmelse, brand, vand eller anden væskeindtrængning; eller
f Produkt, der er blevet beskadiget på grund af reparation, ændring eller modifikation af andre end en autoriseret servicerepræsentant for avancerede amerikanske telefoner; eller
f Produkt i det omfang, det oplevede problem skyldes signalforhold, netværkspålidelighed eller kabel- eller antennesystemer; eller
f Produkt i det omfang, problemet skyldes brug med ikke-avanceret amerikansk telefontilbehør; eller
f Produkt, hvis garanti/kvalitetsmærkater, produktets serienummerplader eller elektroniske serienumre er blevet fjernet, ændret eller gjort ulæseligt; eller
f Produkt købt, brugt, serviceret eller sendt til reparation uden for USA eller brugt til kommercielle eller institutionelle formål (herunder men ikke begrænset til produkter, der bruges til udlejningsformål); eller
f Produkt returneret uden gyldigt købsbevis (se 2 nedenfor); eller f Gebyrer for installation eller opsætning, justering af kundekontrol og
installation eller reparation af systemer uden for enheden.
5. Hvordan får du garantiservice?
Besøg for at få garantiservice i USA
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, please dial 1 (866) 288-4268.
BEMÆRK: Inden du ringer efter service, bedes du læse brugervejledningen. En kontrol af produktets kontrolelementer og funktioner kan spare dig for et servicekald.
Bortset fra hvad der er fastsat i gældende lov, påtager du dig risikoen for tab eller beskadigelse under transit og transport og er ansvarlig for leverings- eller håndteringsomkostninger, der påløber ved transport af produkt (er) til servicestedet. Avancerede amerikanske telefoner returnerer udskiftet produkt under denne begrænsede garanti til dig, transport-, leverings- eller håndteringsgebyrer forudbetalte. Avancerede amerikanske telefoner påtager sig ingen risiko for beskadigelse eller tab af produktet under transport.
6. Hvad skal du returnere med PRODUKTET for at få garantiservice?
1. Returner hele den originale pakke og indholdet inklusive produktet til servicelokalet Advanced American Telephones sammen med en beskrivelse af funktionsfejlen eller vanskeligheden;
32

2. Inkluder "gyldigt købsbevis" (salgskvittering), der identificerer det købte produkt (produktmodel) og købsdato eller modtagelsesdato; og
3. Angiv dit navn, komplette og korrekte postadresse og telefonnummer.
7. Andre begrænsninger Denne garanti er den komplette og eksklusive aftale mellem dig og Advanced American Telefones. Det erstatter al anden skriftlig eller mundtlig kommunikation relateret til dette produkt. Avancerede amerikanske telefoner giver ingen andre garantier for dette produkt. Garantien beskriver udelukkende alle Advanced American Telephones ansvar vedrørende produktet. Der er ingen andre udtrykkelige garantier. Ingen har tilladelse til at foretage ændringer af denne begrænsede garanti, og du bør ikke stole på sådanne ændringer. Stat/provinslovsrettigheder: Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat. Begrænsninger: Underforståede garantier, herunder egnethed til et bestemt formål og salgbarhed (en uskreven garanti om, at produktet er egnet til almindelig brug) er begrænset til et år fra købsdatoen. Nogle stater/ provinser tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Under ingen omstændigheder er Advanced American Telephones ansvarlig for indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader eller lignende skader (herunder, men ikke begrænset til tabt fortjeneste eller indtægt, manglende evne til at bruge produktet eller andet tilhørende udstyr, omkostningerne ved erstatningsudstyr , og krav fra tredjemand) som følge af brugen af ​​dette produkt. Nogle stater/provinser tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.
Opbevar din originale kvittering som købsbevis.
33

Tekniske specifikationer

RF-frekvensbånd
Kanaler
Telefonbase voltage (AC bindtage, 60Hz)
Telefonbase voltage (DC -adapterudgang)
Håndsæt voltage
Oplader voltage (lysnetadapterudgang)
Driftstider *

1921.536MHz - 1928.448MHz 5 96 - 129 Vrms
6VDC @400mA
2.4 VDC, AAA x 2, Ni-MH 6VDC @400mA
Taletid (håndsæt): op til 10 timer Standby: op til 5 dage

* Driftstider varierer afhængigt af din faktiske brug og batteriets alder.

Firma: Advanced American Telephones Adresse: 9020 SW Washington Square Road - Ste 555 Tigard, OR 97223, USA.
Telefon: 1 (800) 222-3111 i USA eller 1 (866) 288-4268 i Canada

Telefoner identificeret med dette logo har reduceret støj og interferens, når de bruges med de fleste T-coil-udstyrede høreapparater og cochleaimplantater. TIA-1083-kompatibelt logo er et varemærke tilhørende Telecommunications Industry Association. Brugt på licens. ENERGY STAR® -programmet (www.energystar.gov) anerkender og tilskynder til brug af produkter, der sparer energi og hjælper med at beskytte vores miljø. Vi er stolte over at kunne levere dette produkt med en ENERGY STAR® -kvalificeret strømadapter, der opfylder de seneste retningslinjer for energieffektivitet. Bluetooth® -ordmærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Advanced American Telephones og dets forælder, VTech Holdings Limited, er under licens. VTech Holdings Limited er medlem af Bluetooth SIG, Inc. Andre varemærker og handel
navne er deres respektive ejere. © 2020-2021 Avancerede amerikanske telefoner. Alle rettigheder forbeholdes. AT&T og AT&T logoet er varemærker tilhørende AT&T Intellectual Property licenseret til
Avancerede amerikanske telefoner, San Antonio, TX 78219. Siri® er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
Android® er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. Connect to CellTM er et varemærke tilhørende Advanced American Telephones.
Google NowTM er et varemærke tilhørende Google Inc. IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges
under licens. QaltelTM er et varemærke tilhørende Truecall Group Limited. S Voice® er et registreret varemærke tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. SynJ® og Syn248® er varemærker tilhørende Advanced American Telephones. RBRC Seal og 1-800-8-BATTERY® er registrerede varemærker tilhørende
Call2recycle, Inc. Trykt i Kina. Udgave 3.1 AT&T 06/21.

Dokumenter/ressourcer

ATT DTEC 6.0 telefon DL72*** [pdf] Brugervejledning
DL72XX0, DL72210, DL72310, DL72340, DL72350, DL72510, DL72570, DL72580

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.