THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-LOGO

THORLABS ELL6(K) multipositionsskydere med resonante piezoelektriske motorer

THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-PRODUKT

Introduktion

ELL6, ELL9 og ELL12 er optiske skydere med flere positioner med millisekunders koblingstider aktiveret af Thorlabs' Elliptec™ piezoelektriske resonansmotorteknologi. ELL6 Dual-Position Slider og ELL9 Four-Position Slider er begge kompatible med SM1 optik, mens ELL12 Six-Position Slider bruges med SM05 optik. Motorernes resonans-piezo-design tilbyder hurtige responstider og præcis positionering og er derfor særligt anvendelige i scanningsapplikationer. Disse piezomotorer inkluderer heller ikke magneter som traditionelle motorer, hvilket gør dem ideelle til applikationer, der er følsomme over for elektromagnetisk interferens. Den højhastigheds-digitale signalbehandlingsarkitektur (DSP) understøtter en multi-drop seriel kommunikationsprotokol, og et sæt digitale IO-linjer giver brugeren mulighed for at styre bevægelsen og tilstanden manuelt ved at skifte linjerne høj (5V) eller lav (0V) . Skyderne kan eftermonteres ved hjælp af vores ER-serie bursystemstænger og en CP33(/M) burplade (se afsnit 3.2.). De er også kompatible med 30 mm bursystemer. ELL6 kan med sin enkeltmotor styres og drives samtidigt via USB. TPS101 5 V strømforsyningen er også kompatibel. Da de to motorer på ELL9 og ELL12 kræver større strøm, er en 5 V strømforsyning inkluderet med ELL9K og ELL12K bundterne. En håndholdt controller leveres også med sættene for at tillade manuel skift mellem de optiske positioner. Enhederne kan også fjernstyres via pc-baseret software, downloadet fra www.thorlabs.com. En kompatibel USB-driver er inkluderet i softwaredownloadpakken.

SIKKERHED

Af hensyn til den fortsatte sikkerhed for operatørerne af dette udstyr og beskyttelsen af ​​selve udstyret bør operatøren notere sig advarslerne, advarslerne og bemærkningerne i denne håndbog og, hvor det er synligt, på selve produktet.

 • Advarsel: Risiko for elektrisk stød
 • Gives, når der er risiko for elektrisk stød.
 • Advarsel
  Gives, når der er risiko for skade på brugeren.
 • Forsigtighed
  Gives, når der er mulighed for skade på produktet.
 • Bemærk
  Præcisering af instruktion eller yderligere information.
Generelle advarsler og forsigtighedsregler

Advarsel

 • Hvis dette udstyr bruges på en måde, der ikke er specificeret af producenten, kan den beskyttelse, udstyret giver, blive forringet. Især kan overdreven fugt forringe driften.
 • Udstyret er modtageligt for beskadigelse fra elektrostatisk udladning. Ved håndtering af enheden skal der tages antistatiske forholdsregler, og der skal bæres egnede udledningsapparater.
 • Spild af væske, som f.eksample løsninger, bør undgås. Hvis spild forekommer, skal du straks rense op med absorberende væv. Lad ikke spildt væske trænge ind i den indre mekanisme.
 • Hvis enheden betjenes over en længere periode, kan motorhuset blive varmt. Dette påvirker ikke motordriften, men kan forårsage ubehag, hvis det kommer i kontakt med udsat hud.
 • Bøj ikke printkortet. En bøjningsbelastning på over 500 g påført kortet kan få printet til at deformeres, hvilket vil forringe styringens ydeevne.
 • Udsæt ikke stage til et stærkt infrarødt lys (f.eks. direkte sollys), da det kan forstyrre positionssensorens funktion.
 • Placer ikke printpladen direkte på elektrisk ledende materiale under brug, f.eks. en optisk bordplade eller brødbræt.

Forsigtighed

 • Hjemmesensoren på enheden er afhængig af en 950nm LED, som kan lække fra enheden. Dette bør tages i betragtning for miljøer, der er særligt følsomme over for fremmede lyskilder.

Installation

Miljøbetingelser

Advarsel
Drift uden for følgende miljøgrænser kan påvirke operatørens sikkerhed negativt.

 • Placering Kun indendørs brug
 • Maksimum højde 2000 m
 • Temperaturområde 15 ° C til 40 ° C
 • Maksimal luftfugtighed Mindre end 80 % RH (ikke-kondenserende) ved 31°C
 • For at sikre pålidelig drift bør enheden ikke udsættes for ætsende midler eller overdreven fugt, varme eller støv.
 • Udsæt ikke stage til magnetiske felter, da dette kan påvirke positions- og målsensorens funktion.
 • Hvis enheden har været opbevaret ved en lav temperatur eller i et miljø med høj luftfugtighed, skal den have lov til at nå de omgivende forhold, før den tændes.
 • Enheden er ikke designet til at blive brugt i eksplosive miljøer.
 • Enheden er ikke designet til kontinuerlig drift. Levetiden vil afhænge af flere faktorer, f.eks. belastning, antal målsøgninger, antal frekvenssøgninger osv. Minimumslevetiden er 100 km.
Montering
 • Advarsel
  Sikkerheden af ​​ethvert system, der indeholder dette udstyr, er den person, der udfører installationen, ansvarlig.

Forsigtighedsregler

 • Selvom modulet kan tolerere op til 8kV luftudledning, skal det behandles som en ESD-følsom enhed. Ved håndtering af enheden skal der tages antistatiske forholdsregler, og der skal bæres egnede udledningsapparater.
 • Ved håndtering af stage, pas på ikke at røre ledningerne til motorerne.
 • Bøj ikke ledningerne over motorfjederen, da dette påvirker enhedens ydeevne.
 • Lad ikke ledningerne komme i kontakt med andre bevægelige dele.
 • Båndkabelstikket er lavet af plastik og er ikke specielt robust.
 • Brug ikke magt, når du laver forbindelser. Unødvendig eller gentagen tilslutning og frakobling bør undgås, ellers kan stikket svigte.
 • Flyt ikke stage i hånden. Dette vil desorientere motorerne og få enheden til at svigte.
 • Den anbefalede monteringsretning er lodret med motorerne i bunden af ​​kortet som vist nedenfor. I denne orientering er optikposition 1 på højre side.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-1
 • Der er flere muligheder for montering af skyderne. ELLA1 Post Mount Adapter har en bredde på 14.0 mm og fastgøres direkte på bagsiden af ​​skyderens printkort. Som vist i figur 2 kan adapteren derefter bruges til at montere skyderen på en Ø1/2″ stolpe. De kompakte dimensioner af ELLA1 gør det muligt at placere skydere bag hinanden, mens de minimerer pladsen, der adskiller dem, som vist nedenfor. Adapteren kan også integreres med Thorlabs' 30 mm Cage System-komponenter og/eller SM1-gevindede komponenter, såsom linserør. Alternativt kan 30 mm bursystemkomponenter alene bruges til at montere skyderne. En eksampen af ​​dette er vist i figur 3, hvor en CP33 Cage Plate, fire ER1 stænger, en Ø1/2″ stolpe og en stolpeholder monterer og understøtter de samlede skydere. THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-2

Produktion

Kom godt i gang

Forsigtighed

 • Selvom modulet kan tolerere op til 8kV luftudledning, skal det behandles som en ESD-følsom enhed. Ved håndtering af enheden skal der tages antistatiske forholdsregler, og der skal bæres egnede og udledningsapparater.
 • Udsæt ikke skyderen for et stærkt infrarødt lys (f.eks. direkte sollys), da det kan forstyrre betjeningen af ​​positionssensoren.
  Når strømmen er tilsluttet, må du ikke tilslutte eller frakoble båndkablet, der forbinder USB/PSU-adapteren til Stage PCB. Afbryd altid strømmen, før du foretager tilslutninger.
 • Flyt ikke stage i hånden. Dette vil desorientere motorerne og få enheden til at svigte.
 • Hjemmesensoren på enheden er afhængig af en 950nm LED, som kan lække fra enheden. Dette bør tages i betragtning for miljøer, der er særligt følsomme over for fremmede lyskilder.
 • Advarsel
  Hvis enheden betjenes over en længere periode, kan motorhuset blive varmt. Dette påvirker ikke motordriften, men kan forårsage ubehag, hvis det kommer i kontakt med udsat hud.
 1. Udfør den mekaniske installation som beskrevet i afsnit 3.2
 2. Tænd og start værts-pc'en op.
 3. Tilslut håndsættet til stage om nødvendigt.
  Forsigtighed
  Enheden beskadiges let af forbindelser med forkert polaritet. Ben 1 på stikket på printkortet er markeret med en pil (se figur 8 og afsnit 5.2), som skal støde op til den røde ledning i tilslutningskablet.
 4. Tilslut stage til en 5V-forsyning og tænde. (En 5 V PSU leveres med ELL6K, ELL9K og ELL12K).
  Forsigtighed
  Start pc'en, FØR du tilslutter USB-kablet. Tilslut IKKE et strømforsynet ELL-sæt til en pc, der ikke er tændt og kører.
 5. Tilslut håndsættet til pc'en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
 6. Vent på, at driverne er installeret.
 7. Hjem stage. Homing er nødvendig for at justere sensoren og etablere et datum, hvorfra alle fremtidige bevægelser måles.

Styring af Stage

Stage kan styres på tre måder; via håndsættet (afsnit 4.2.1), af Elliptec-softwaren, der kører på en pc (afsnit 4.2.2), eller ved at skrive en brugerdefineret applikation ved hjælp af meddelelserne beskrevet i kommunikationsprotokoldokumentet. Reference- og positionsskiftefunktionalitet kan også tilgås ved at anvende voltages til de digitale linjer på stik J2. Styremåderne er beskrevet i de følgende afsnit.
I alle tilstande, når enheden er monteret i den anbefalede retning som vist i figur 1. Fremad flytter stage til højre og bagud bevæger sig til venstre.

Håndholdt controller

Forsigtighed
Ved opstart af stage vil bevæge sig, mens enheden kontrollerer sensorerne og derefter søger efter udgangspositionen.

 • ELL6K, ELL9K og ELL12K Evaluation Kits indeholder også en håndholdt controller, som har to knapper (mærket FW og BW), der tillader skift af den optiske position som forklaret nedenfor. Håndsættet sørger også for tilslutning til værts-pc'en og til den eksterne 5V-strømforsyning. Dette tillader stage skal bruges i fravær af en pc, med styring via håndsættets knapper.
 • PWR-LED'en (LED1) lyser grønt, når enheden tilsluttes strøm. INM LED (LED2) lyser rødt, når den kørende enhed er i bevægelse.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-3

Brug af den håndholdte controller og med henvisning til figur 1 og figur 5:

 1. Tilslut interfacekortet til skyderenheden.
 2. Tilslut interfacekortet til strømforsyningen.
  a) ELL6: en mikro-USB-forbindelse med 5V @ 500mA vil være tilstrækkelig.
  b) ELL9 & ELL12: en selvstændig 5V @ ≥1A forsyning skal tilsluttes før en USB-forbindelse.
 3. Tænd for forsyningen og vent, mens stage tænder og går gennem sin målsøgningssekvens.
 4. For at øge skyderens position:
  a) ELL6: tryk på FW.
  b) ELL9 & ELL12: tryk og hold JOG nede, og tryk derefter på FW.
 5. For at formindske skyderens position:
  a) ELL6: tryk på BW
  b) ELL9 og ELL12: tryk og hold JOG nede, og tryk derefter på BW. Bemærk. For ELL6 starter JOG-knappen en demo-loop
 6. Til Hjem, stage (dvs. gå til position 1) tryk på BW-knappen.
Software kontrol

Når den er tilsluttet værts-pc'en, vil stage kan fjernstyres via Elliptec-softwaren.

 1. Download Elliptec-softwaren fra afsnittet Downloads på www.thorlabs.com. Dobbeltklik på den gemte .exe file og følg vejledningen på skærmen.
 2. Tilslut den håndholdte controller til stage enhed.
 3. Tilslut den håndholdte controller til 5V strømforsyningen og tænd.
 4. Tilslut den håndholdte controller til pc'ens USB-port, og vent på, at driverne er installeret.
 5. Kør Elliptec-softwaren.
 6. Øverst til venstre på det viste GUI-panel skal du vælge den COM-port, som enheden er tilsluttet (se figur 6, og klik på 'Connect'. Softwaren vil søge i kommunikationsbussen og opregne enheden.
 7. Klik på 'Hjem'-knappen for at starte stage.
 8. GUI'en og enheden er nu klar til brug. Klik på positionsknapperne for at flytte til hver position som vist i figur 7 (0 på højre side af skyderen til 3 på venstre side).4
 9. Se hjælpen file leveres med softwaren for yderligere information.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-4

Kommunikationsprotokol

 • Brugerdefinerede flytteapplikationer kan skrives på sprog som C# og C++.
 • Kommunikationsbussen tillader multi-drop kommunikation med hastigheder på 9600 baud, 8 bit datalængde, 1 stop bit, ingen paritet.
  Protokoldata sendes i ASCII HEX-format, mens moduladresser og kommandoer er mnemoniske karakterer (ingen pakkelængde sendes). Moduler er adresserbare (standardadressen er "0") og adresser kan ændres og/eller gemmes ved hjælp af et sæt kommandoer. Kommandoer med små bogstaver sendes af brugeren, mens kommandoer med store bogstaver er svar fra modulet.
 • Se venligst kommunikationsprotokolmanualen for flere detaljer om kommandoer og datapakkeformater.

Tilslutning af flere enheder

 • Når en enhed først tilsluttes til pc'en, tildeles den standardadressen '0'. Softwaren kan køre flere enheder, men før mere end én enhed kan genkendes, skal hver enhed tildeles en unik adresse. Se nedenfor for en kort overview; detaljerede instruktioner er indeholdt i hjælpen file leveres med softwaren.
 • Tilslut den første enhed til pc'ens USB-port, kør derefter Elliptec-softwaren og indlæs enheden.
 • Skift adressen på den første enhed.
 • Tilslut den næste enhed til den første enhed.
 • Skift adressen på den anden enhed.
 • Flere enheder kan styres individuelt, enten via et fjernhåndsæt, der er tilsluttet hver enhed, via Elliptec-softwaren eller af en tredjepartsapplikation skrevet ved hjælp af meddelelserne beskrevet i protokoldokumentet.

Styring af stage uden håndsættet

Forsigtighed

 • Under normal drift er hver motor beskyttet af en 1 sekunds pause for at forhindre overophedning. Vent 1 sekund mellem bevægelserne og forsøg ikke at drive motorerne kontinuerligt.
 • I mangel af håndsættet kan stage styres via digitale linjer: fremad, bagud og mode (J2 ben 7, 6 og 5, se figur 8) ved at kortslutte den tilsvarende linje til jord (ben 1).
 • Når stage bevæger sig, det åbne afløb IN MOTION digital linje (ben 4) køres lavt (aktiv lav) for at bekræfte bevægelse. IN BEVÆGELSE-linjen bliver høj (inaktiv), når flytningen er fuldført, eller den maksimale time-out (2 sekunder) er nået.

Advarsel

 • Overskrid ikke voltage og strømværdier angivet i figur 8. Vend ikke polariteten.
 • Stik J2 Pin OutTHORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-5
PIN TYPE FUNCTION
1 PWR Ground
2 OUT ODTX – åbent afløb sender 3.3 V TTL RS232
3 IN RX-modtagelse – 3.3V TTL RS232
4 OUT I bevægelse, åbent afløb aktivt lav max 5 mA
 

5

 

IN

ELL6: JOG/Mode = Normal/Test Demo, aktiv lav max 5 V ELL9 og ELL12: JOG/Mode, aktiv lav max 5 V
6 IN BW Baglæns, aktiv lav max 5 V
7 IN FW Fremad, aktiv lav max 5 V
 

8

 

PWR

ELL6: VCC +5V +/-10% 600 mA

ELL9 og ELL12: VCC +5V +/-10% 1200 mA

 • Konnektor modelnummer MOLEX 90814-0808 Farnell ordrekode 1518211
 • Sammenkoblingsstik modelnummer MOLEX 90327-0308 Farnell ordrekode 673160
 • Figur 8 Connector J2 pinout detaljer
 • Forsigtighed
 • Fladkabelstikket (J2) er lavet af plast og er ikke specielt robust. Brug ikke magt, når du laver forbindelser. Unødvendig eller gentagen tilslutning og frakobling bør undgås, ellers kan stikket svigte.
Periodisk cykling af enheder over hele rejseområdet
 • Forsigtighed
  Med jævne mellemrum skal enheder flyttes over hele bevægelsesområdet, fra den ene ende til den anden. Dette vil hjælpe med at minimere opbygningen af ​​affald på banen og vil forhindre, at motorerne graver en rille over det mest brugte kontaktområde. Typisk skal en rejsecyklus udføres for hver 10 operationer.

Frekvenssøgning

 • På grund af belastning, byggetolerancer og andre mekaniske afvigelser er standardresonansfrekvensen for en bestemt motor muligvis ikke den, der giver den bedste ydeevne.
 • En frekvenssøgning kan udføres ved hjælp af hoved-GUI-panelet i ELLO-softwaren eller ved at bruge den serielle kommunikationslinje (SEARCHFREQ_MOTORX-meddelelse),
 • som tilbyder en måde at optimere driftsfrekvenserne for tilbage- og fremadgående bevægelse.
 • Denne søgning kan også udføres manuelt ved at gendanne fabriksindstillingerne som beskrevet i afsnit 4.5. under.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Fabriksindstillingerne kan gendannes under opstart (kalibrering) testen som følger:

 • Med fjernbetjeningen
 1. Fjern al strøm (USB og PSU) fra stage.
 2. Tryk og hold BW-knappen nede.
 3. Tænd for skyderen.
 4. Skyderen udfører en selvtest ved at flytte fra den ene position til den anden. Hvis skyderen ikke bevæger sig eller fuldfører, flyttes skyderen manuelt fra den ene ende af bevægelsen til den anden, indtil den ikke længere forsøger at bevæge sig.
 5. Bemærk: BW-knappen skal holdes nede under manuel aktivering.
 6. Slip BW-knappen. Den røde INM LED (LED 2 se figur 5) skal lyse kortvarigt.
 7. En frekvenssøgning vil nu blive udført. For at undgå overophedning af motoren programmeres en pause på 1 sekund efter hver bevægelse. Den røde INM LED lyser efter hver bevægelse
 8. Tryk og hold BW-knappen nede, indtil den røde INM-LED tænder og derefter SLUKKER, og skyderen holder op med at bevæge sig. Den optimerede resonansfrekvens gemmes indtil næste frekvenssøgning er anmodet om.
 9. Sluk for skyderen.
 10. Vent på, at den grønne PWR-LED slukker.
 11. Tænd for skyderen. Enheden vil nu gennemføre en selvtest.

Uden fjernbetjeningen

 1. Tilslut ben 6 på stik J2 til 0V.
 2. Med J2 Pin 6 tilsluttet til 0V, tænd for skyderen.
 3. Skyderen udfører en selvtest ved at flytte fra den ene position til den anden. Hvis skyderen ikke bevæger sig eller fuldfører, så flyt skyderen manuelt fra den ene ende af bevægelsen til den anden, indtil den ikke længere forsøger at bevæge sig.
  Bemærk: J2 ben 6 skal kortsluttes til 0V under manuel aktivering.
 4. Tilslut J2 Pin 6 til 3.3V.
 5. En frekvenssøgning vil nu blive udført. For at undgå overophedning af motoren programmeres en pause på 1 sekund efter hver bevægelse.
 6. Tilslut J2 Pin 6 til 0V. Skyderen holder op med at bevæge sig, og den optimerede resonansfrekvens gemmes, indtil den næste frekvenssøgning er anmodet om.
 7. Sluk for skyderen
 8. Vent i 1 sekund, indtil strømforsyningsledningen går til 0V.
 9. Tænd for skyderen. Enheden vil nu gennemføre en selvtest.

Samtidig bevægelse af enheder

Hvis mere end én enhed er forbundet til kommunikationsbussen, kan bevægelse af enhederne synkroniseres. Dette kan opnås enten ved at bruge håndsættet eller ved hjælp af software. Se protokoldokumentet for detaljer om, hvordan du bruger 'ga'-meddelelsen til at synkronisere træk. Hvis du bruger håndsættet, er synkroniseret bevægelse fastkablet, så hvis flere enheder er tilsluttet, vil et tryk på FWD- eller BWD-knapperne flytte alle enheder.

Fejlfinding og ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

 • Stage bevæger sig frem og tilbage efter opstart
 • Hvis den digitale linje "bw" køres lavt, før du tænder for stage, modulet går i kalibreringstilstand. Fjern strømmen for at afslutte kalibreringstilstand. Hold ledningen tæt op til 3.3V eller 5V skinne under opstart, eller brug en seriel kommunikationslinje i stedet.
 • Stage bevæger sig ikke
 • Kontroller strømforsyningsledningernes klassifikationer (polaritet, voltage drop eller range, tilgængelig strøm) eller reducere kabellængden.
 • Kontroller, at modulet ikke er i opstartsindlæsertilstand (sluk modulet for at afslutte opstartsindlæseren) forbruget skal være højere end 36mA ved 5V.
 • Stage udfører ikke målsøgningskommandoer
 • Sæt strøm til enheden.
 • Udfør en frekvenssøgning på begge motorer.
 • Stage skiftetid øget / max belastning reduceret
 • Kontroller strømforsyning voltage leveret på J2-stikket (se figur 8), øg voltage inden for specificerede grænser, hvis voltage drop langs kabel går under 5V under systemdrift. Rengør de bevægelige overflader. For at undgå fedtforurening må du ikke røre ved de bevægelige dele.
 • Temperaturændringer kan påvirke stage præstation. Brug af softwaren til at udføre en frekvenssøgning vil kompensere frekvensen efter behov (den nødvendige strøm kan nå 1.2 A under frekvenssøgning, brug en ekstra 5V 2A strømforsyning og en USB-forbindelse).
 • Integratorer bør søge efter optimal frekvens ved hver opstartssekvens (kommandoer "s1", "s2" se ELLx-protokoldokumentet)
 • Hvordan gendanner jeg fabriksindstillingerne (standard).
  Fabriksindstillingerne kan til enhver tid gendannes – se afsnit 4.5.
 • Hvad er produktets levetid
  Produktets levetid er begrænset af slid på bevægelige overflader og motorkontakt, når bevægelsen startes (på grund af resonansopbygning) og udføres (på grund af friktion), og udtrykkes i tilbagelagte km. Levetiden vil afhænge af flere faktorer (f.eks. belastning, antal målsøgningsoperationer, antal frekvenssøgninger osv.), og brugerne skal tage højde for alle disse faktorer, når de overvejer levetiden. F.eksample, målsøgning kræver mere rejse end en simpel bevægelse, og en frekvenssøgning genererer muligvis ikke nogen bevægelse overhovedet, men aktiverer stadig motorerne fuldt ud.
 • Enheden er ikke designet til kontinuerlig drift. Brugere bør tilstræbe en arbejdscyklus på mindre end 40 %, hvor det er muligt, og aldrig overskride en arbejdscyklus på 60 % i mere end et par sekunder.
 • Minimum levetid er 100 km.

Håndtering

 • Advarsel
  Udstyret er modtageligt for beskadigelse fra elektrostatisk udladning. Ved håndtering af enheden skal der tages antistatiske forholdsregler, og der skal bæres egnede udledningsapparater.
 • Stage og interfacekort er robuste til generel håndtering. For at sikre pålidelig drift skal overfladen af ​​plastikskinnen holdes i kontakt med motorerne fri for olie, snavs og støv. Det er ikke nødvendigt at bære handsker under håndtering af stage, men undgå at røre ved sporet for at holde det fri for olier fra fingeraftryk. Hvis det er nødvendigt at rengøre banen, kan den tørres af med isopropylalkohol eller mineralsk terpentin. Brug ikke acetone, da dette opløsningsmiddel vil beskadige plastikbanen.
 • Noter om at lave et Picoflex-kabel til brug ved Daisy Chaining-enheder
 • Multi-drop kommunikationsbussen giver mulighed for at tilslutte stage til et hybridt netværk af op til 16 Elliptec resonansmotorprodukter og styring af de tilsluttede enheder med en enhed såsom en mikroprocessor. Når flere enheder er tilsluttet det samme interfacekort, kan alle styres samtidigt ved hjælp af enten softwaren eller knapperne på interfacekortet.
 • Når du laver et kabel til at betjene flere enheder, er det vigtigt at observere den korrekte pin-orientering. Følgende procedure giver vejledning til fremstilling af et sådant kabel.
 1. Saml de nødvendige dele sammen.
  a) Båndkabel 3M 3365/08-100 (Farnell 2064465xxxxx).
  b) Hun-krympede stik efter behov – modelnummer MOLEX 90327-0308 (Farnell ordrekode 673160) (Antal 1 hunstik ovenfor leveres med hver stage enhed).
  c) Egnet skruetrækker og saks eller andet skæreværktøj.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-6
 2. Vend det første stik korrekt, så det passer til stikket på stage, anbring derefter båndkablet som vist med den røde ledning på linje med ben 1 (identificeret på printkortet med en lille trekant). Skub stikket på båndkablet som vist.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-7
 3. Brug en skruetrækker eller andet passende værktøj til at skubbe krympningen af ​​hver stift ned for at oprette forbindelse til båndkablet.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-8
 4. Hvis der kræves andre stik, skal de monteres på dette tidspunkt. Skub hvert stik på kablet, vær opmærksom på retningen som vist nedenfor, og krymp derefter som beskrevet i trin (3).THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-9
 5. Monter termineringsstikket, som vil passe sammen med interfacekortet, og sørg for at justere den røde kabelledning med ben 1 som beskrevet i trin (2).

Specifikationer

Vare # ELL6(K) ELL9(K) ELL12(K)
Skiftetid mellem to positioner Aflæsset 180 til 270 ms

100 g Belastning <600 ms

Aflæsset 450 til 500 ms

150 g Belastning <700 ms

Aflæsset 350 til 400 ms

150 g Belastning <600 ms

Rejse 31 mm (1.22 ″) 93 mm (3.66 ″) 95 mm (3.74 ″)
Optiske monteringspositioner To SM1 (1.035″-20) tråde Fire SM1 (1.035″-20) tråde Fire SM05 (0.535″-20) tråde
Positionering Gentagelighed a <100 µm (30 µm typisk)
Maksimal belastning (lodret monteret) b 150 g (5.29 oz)
Minimum levetid c 100 km (3.3 millioner operationer)
Nominel voltage 4.5 til 5.5 V
Typisk strømforbrug under bevægelse
Typisk strømforbrug, under standby 38 mA
Typisk strømforbrug under frekvenssøgning d 1.2 A
Bus e Multi-Drop 3.3V/5V TTL RS232
Hastighed 9600 baud/s
Datalængde f 8 bit
Protokoldataformat ASCII HEX
Moduladresse og kommandoformat Mnemonisk karakter
Båndkabellængde (medfølger) 250 mm
Båndkabellængde (maks.) 3 md
Dimensioner på skyderen (ved endestop) 79.0 mm x 77.7 mm x 14.0 mm (3.11 ″ x 3.06 ″ x 0.55 ″) 143.5 mm x 77.7 mm x 14.2 mm (5.65 ″ x 3.06 ″ x 0.56 ″) 143.5 mm x 77.7 mm x 14.2 mm (5.65 ″ x 3.06 ″ x 0.56 ″)
Kontrolpanelets dimensioner 32.0 mm x 65.0 mm x 12.5 mm (1.26 ″ x 2.56 ″ x 0.49 ″)
Vægt: Kun skyderenhed (ingen kabler eller håndsæt) 44.0 g (1.55 oz) 70.0 g (2.47 oz) 78.5 g (2.77 oz)
Vægt: Interface Board 10.3 g (0.36 oz)

Noter

 • a. Infrarød fotosensorteknologi med lav effekt justerer skyderen i hver position.
 • b. Lodret monteret, så bevægelsen er side-til-side og ikke op-og-ned
 • c. Levetiden måles i forhold til den tilbagelagte afstand af optikbeslaget. En operation er defineret som en bevægelse fra en position til en tilstødende position.
 • d. Yderligere strømforsyning kan være påkrævet
 • e. Brug to 10 kΩ pull-up modstande i multi-drop mode til RX/TX.
 • f. 1 stopbit, ingen paritet

Regulatory

Erklæringer om overensstemmelse

For kunder i EuropaTHORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-10

For kunder i USA

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse A digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionsmanualen, forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et boligområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren bliver bedt om at korrigere interferensen for egen regning.
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af virksomheden, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Thorlabs verdensomspændende kontakter

For teknisk support eller salgsforespørgsler bedes du besøge os på www.thorlabs.com/contact for vores mest opdaterede kontaktoplysninger.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-FIG-11

 • USA, Canada og Sydamerika Thorlabs, Inc.
 • sales@thorlabs.com
 • techsupport@thorlabs.com
 • Europa
 • Thorlabs GmbH
 • europe@thorlabs.com
 • Fransk vin
 • Thorlabs SAS
 • sales.fr@thorlabs.com
 • Japan
 • Thorlabs Japan, Inc.
 • sales@thorlabs.jp 
 • Storbritannien og Irland
 • Thorlabs Ltd.
 • sales.uk@thorlabs.com
 • techsupport.uk@thorlabs.com
 • Skandinavien
 • Thorlabs Sweden AB scandinavia@thorlabs.com
 • Brasilien
 • Thorlabs Vendas de Fotônicos Ltda. brasil@thorlabs.com
 • Kina
 • Thorlabs Kina
 • chinasales@thorlabs.com 
 • Thorlabs verificerer vores overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) fra Det Europæiske Fællesskab og de tilsvarende nationale love. I overensstemmelse hermed kan alle slutbrugere i EU returnere elektrisk og elektronisk udstyr i kategorien Bilag I, der er udtjent, solgt efter den 13. august 2005 til Thorlabs uden at pådrage sig udgifter til bortskaffelse. Støtteberettigede enheder er mærket med det overstregede skraldespandslogo (se til højre), blev solgt til og ejes i øjeblikket af et firma eller et institut i EU og er ikke adskilt eller forurenet. Kontakt Thorlabs for mere information. Affaldsbehandling er dit eget ansvar. Udtjente enheder skal returneres til Thorlabs eller afleveres til en virksomhed, der er specialiseret i genanvendelse af affald. Smid ikke enheden i en affaldsspand eller på en offentlig affaldsplads.
 • www.thorlabs.com

Dokumenter/ressourcer

THORLABS ELL6(K) multipositionsskydere med resonante piezoelektriske motorer [pdf] Brugsanvisning
ELL6 K, ELL9 K, multipositionsskydere med resonante piezoelektriske motorer, multipositionsskydere, positionsskydere, skydere

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *