JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar Brugervejledning

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For alle produkter: Læs denne vejledning. Gem disse instruktioner. Overhold alle advarsler. Følg alle instruktioner. Rengør kun med en tør klud. Bloker ikke nogen ventilationsåbninger. Installer dette apparat i overensstemmelse med producentens instruktioner. Installer ikke dette apparat i nærheden af ​​varmekilder som f.