JETSON Electric Bike Brugervejledning

Brugervejledning til JETSON Electric Bike Sikkerhedsadvarsler Før brug skal du læse brugervejledningen og sikkerhedsadvarslerne omhyggeligt, og sørg for, at du forstår og accepterer alle sikkerhedsinstruktionerne. Brugeren er ansvarlig for ethvert tab eller skade forårsaget af forkert brug. Før hver driftscyklus skal operatøren udføre …