kogan Hollywood Makeup Mirror Brugervejledning

HOLLYWOOD MAKEUP SPEJL Brugervejledning SIKKERHED OG ADVARSLER Advarsel Før du samler din Hollywood LED Mirror armatur, skal du sørge for at læse dette instruktionsark omhyggeligt igennem, og gå tilbage til dem under installationen for at sikre, at dit produkt er monteret sikkert og korrekt. Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl. Sluk for strømforsyningen ved …

anko DP352 Hollywood-spejl i fuld længde

anko DP352 Hollywood-spejl i fuld længde Før du bruger dette apparat, skal du læse og følge alle advarsler og instruktioner i denne vejledning, også selvom du er fortrolig med dette produkt. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de …

anko DP317 Hollywood Mirror brugervejledning

anko DP317 Hollywood Mirror Advarsler Før du bruger dette apparat, skal du læse og følge alle advarsler og instruktioner i denne vejledning, selvom du er bekendt med dette produkt. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har været ...