SunForce logo

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjernbetjening

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjernbetjening

ADVARSEL:
Før du hænger pærerne, skal du sørge for, at de ikke hviler på en varm overflade, eller hvor de kan blive beskadiget. Hvis du oplader batterierne uden at montere pærerne, skal du opbevare pærerne i detailkassen eller opbevare dem sikkert indendørs for at forhindre eventuel skade.

FORSIGTIG: SIKKERHEDSINFORMATION

 • Dine solcellelys er ikke et legetøj. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.
 • Dine solcellelys og solpanel er begge fuldt vejrbestandige.
 • Solpanelet skal monteres udendørs for at maksimere soleksponeringen.
 • Før installationen skal alle komponenter placeres og kontrolleres i forhold til afsnittet med reservedelsliste i denne manual.
 • Se aldrig direkte ind i solcellelys.
 • Hæng ikke andre genstande på solcellelamperne.
 • Klip ikke ledningen af ​​eller foretag ledningsændringer til solcellelys.

FORSIGTIG: BATTERI INSTRUKTIONER

 • ADVARSEL – OPBEVAR BATTERIER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.
 • Køb altid den korrekte størrelse og kvalitet af batteriet, der er bedst egnet til den tilsigtede anvendelse.
 • Udskift altid hele batterisættet ad gangen, og pas på ikke at blande gamle og nye eller batterier af forskellige typer.
 • Rengør batterikontakterne og også dem på enheden før batteriinstallation.
 • Sørg for, at batterierne er installeret korrekt med hensyn til polaritet (+ og -).
 • Fjern batterier fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
 • Fjern straks eventuelle defekte eller 'døde' batterier og udskift dem.
  For genbrug og bortskaffelse af batterier for at beskytte miljøet, tjek venligst internettet eller din lokale telefonbog for lokale genbrugscentre og/eller følg lokale myndigheders regler.

PROOUKT FUNKTIONER

 • VintagE-look Edison LED pærer (E26 base)
 • Integrerede monteringsløkker
 • Solcellebatteri opladning
 • Fjernbetjening inkluderet
 • 10.67 m / 35 fod samlet kabellængde
 • 3V, 0.3W LED udskiftelige pærer

FORINSTALLATION

 1. Solcellelamperne leveres med batterierne forudinstalleret. Inden installationen påbegyndes, test pærerne for belysning.
  Forinstallation 01
  • Tilslut solpanelet til stikket på lyskæderne.
  • Vælg ON på bagsiden af ​​solpanelet.
  • Pærerne skulle nu lyse.
   Når alle pærerne er tændt, skal du dreje kontakten til OFF og fortsætte med installationen.
 2. Sørg for, at dit solpanel er placeret, så dets eksponering for sollys er optimeret. Vær opmærksom på genstande såsom træer eller ejendomsudhæng, der kan hæmme panelets evne til at generere en ladning.
  Forinstallation 02
 3. Inden du bruger dine solcellelys, har solpanelet brug for sollys i en periode på tre dage. Denne indledende opladning skal udføres uden at lyskæderne er tilsluttet eller med solpanelet i OFF-position. Efter den tredje dag vil dine medfølgende batterier være fuldt opladet.

Bemærk: Solpanelet skal monteres et sted, hvor ON/OFF-kontakten er let tilgængelig.

MONTERING AF SOLPANELET: SOLPANELET HAR TO MONTERINGSMULIGHEDER

MONTERINGSBESLAG
 1. Brug om nødvendigt de to vægpropper (H) sammen med de to store skruer (G). Monter skruerne ved at bruge de to ydre huller i monteringsbeslaget for at fastgøre beslaget til den valgte overflade.
  Monteringsbeslag 01
 2. Indsæt monteringsbunden (D) på bagsiden af ​​solpanelet (B). Brug den medfølgende lille skrue (F) til at stramme forbindelsen.
  Monteringsbeslag 02
 3. Skub solpanelet ned på monteringsbeslaget (E), indtil du mærker og hører, at forbindelsen klikker på plads.
  Monteringsbeslag 03
 4. Juster solpanelet til den ønskede vinkel for at optimere soleksponeringen.
  Monteringsbeslag 04
 5. Vinklen på solpanelet kan justeres for at maksimere soleksponeringen ved at løsne, justere og derefter efterspænde sideskruen placeret på solpanelets fremspringende arm.
  Monteringsbeslag 05

Bemærk: For at afbryde solpanelet fra monteringsbeslaget skal du trykke ned på udløsningstappen i bunden af ​​monteringsbeslaget. Med tappen hårdt trykket, skubbes solpanelet opad og fri af beslaget. Der kan være behov for en vis kraft for at fjerne panelet fra beslaget.

Afbryd solpanelet

JORDSPEL

For at bruge jordpælen (C) skal du forbinde de to dele af pælen sammen.
Den rillede sektion passer så ind i den udragende arm på solpanelet.
Pælen kan derefter bruges til at montere panelet i jorden.

Jordpæl

INSTALLATION AF SOLAR STRING LYS

Solcellelamperne har en række forskellige måder at monteres på. Følgende er examples af de mest almindelige måder:

 1. Midlertidig montering: Ved at bruge standard S-kroge (medfølger ikke) eller skruekroge (medfølger ikke) kan solcellelamperne monteres ved hjælp af de integrerede monteringsløkker.
  Installationsstrenglys 01
 2. Permanent montering: Ved at bruge kabelbindere eller 'lynlåse' (medfølger ikke) eller ved at bruge søm eller skruer i en overflade, kan solcellelamperne monteres mere permanent.
  Installationsstrenglys 02
 3. Installation af guidewire: Brug S-kroge (medfølger ikke) til at fastgøre lyssnoren til en forudinstalleret guidewire (medfølger ikke).
  Installationsstrenglys 03
 4. Strukturel installation: For at skabe en draperingseffekt for solcellelamperne skal du fastgøre den første pære til en struktur, og derefter montere hver 3.-4. pære for at skabe den ønskede effekt. Fuldfør effekten ved at montere den sidste pære på en struktur.
  Installationsstrenglys 04
 5. Det sidste trin i installationen er at forbinde solpanelet til lyskæderne. Indsæt blot stikket efter den sidste pære i ledningen, der kommer fra solpanelet. Spænd proppen ved at skrue tætningen over tilslutningspunktet.
  Installationsstrenglys 05
  Bemærk: Solcellelamperne vil lyse i 4-5 timer afhængigt af batteriernes ladeniveau.

OPERATION:

Installationsstrenglys 06

Efter en indledende 3 dages opladning i OFF-positionen er solcellelamperne klar til brug.
Træk den medfølgende plastikflig ud for at aktivere fjernbetjeningens (J) batteri.

Når solpanelet er i ON-position, skal pærerne lyse. Tryk blot på knappen på fjernbetjeningen for at slukke for pærerne. Ligeledes, når pærerne er slukkede, tryk på knappen på fjernbetjeningen for at tænde pærerne. Det er tilrådeligt at lade solpanelet stå i ON-positionen til regelmæssig brug. Ved at dreje solpanelet til OFF-positionen frakobles fjernbetjeningen og kan bruges ved opbevaring eller i lange perioder med tilsigtet inaktivitet.

BEMÆRK: Brug af solcellelys i dagtimerne vil have en negativ effekt på, hvor længe lysene vil lyse om aftenen. Når det ikke er nødvendigt, skal du altid bruge fjernbetjeningen til at slukke for pærerne for at hjælpe med at spare på batteriet.

Installationsstrenglys 07

Solcellelysets batterier (I) er installeret på bagsiden af ​​solpanelet. Åbn altid batterirummet med ON/OFF-kontakten i OFF-position. Skru bagsiden af ​​batterirummet af, og fjern bagstykket. Indeni vil du se batterierne.
Når du udskifter batterierne, skal du observere den korrekte polaritet og matche batterispecifikationerne med de batterier, du har fjernet.
Brug kun genopladelige batterier.
Brug to genopladelige 18650 3.7V lithium-ion-batterier til dette produkt.
Udskift bagsiden af ​​batterirummet og fortsæt med at bruge solcellelamperne efter behov.

DENNE ENHED opfylder DEL 15 AF FCC-REGLERNE.
Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse 8 digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Vend eller flyt modtageantennen igen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjælp.

Enheden er blevet evalueret for at opfylde det generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges i bærbar eksponeringstilstand uden begrænsning.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et knapbatteri. Hvis det sluges, kan det forårsage alvorlig skade eller død på kun 2 timer. Søg straks lægehjælp.

Batteri

Hvis du får brug for at udskifte det medfølgende batteri i fjernbetjeningen, skal du finde batterirummet på kanten af ​​fjernbetjeningen.
Skub tappen til højre (1), og skub batterirummet ud (2).
Udskift batteriet, og sørg for, at den rigtige polaritet overholdes, og sørg for, at udskiftningsbatteriet har de samme egenskaber som det, der er blevet fjernet.

 1. ADVARSEL: OPBEVAR BATTERIER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN
 2. Indtagelse kan medføre alvorlig personskade på så lidt som 2 timer eller død på grund af kemiske forbrændinger og mulig perforering af spiserøret.
 3. Hvis du har mistanke om, at dit barn har slugt eller indsat et knapbatteri, skal du straks søge lægehjælp.
 4. Undersøg udstyr og sørg for, at batterirummet er korrekt fastgjort, f.eks. At skruen eller andet mekanisk fastgørelseselement er spændt. Må ikke bruges, hvis rummet ikke er sikkert.
 5. Bortskaf brugte knapbatterier straks og sikkert. Flade batterier kan stadig være farlige.
 6. Fortæl andre om risikoen forbundet med knapbatterier, og hvordan de kan beskytte deres børn.

DENNE ENHED OVERHOLDER INDUSTRY CANADA LICENSFRITAGET RSS-STANDARD(ER).
Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket betjening af enheden.
Det digitale apparat overholder canadiske CAN ICES-005 (8) / NM8-005 (8).
Denne radiosender (ISED-certificeringsnummer: 26663-101015) er godkendt af Industry Canada til at fungere med de angivne antennetyper med den angivne maksimalt tilladte forstærkning. Antennetyper, der ikke er inkluderet på denne liste, med en forstærkning, der er større end den maksimale forstærkning, der er angivet for den pågældende type, er strengt forbudt til brug med denne enhed.

SunForce logo

Dokumenter/ressourcer

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjernbetjening [pdf] Brugsanvisning
80033, Solar String Lights med fjernbetjening, Fjernbetjening Lights, Solar String Lights

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.