SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjernbetjeningslogo

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjernbetjening

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjernbetjening pro

OVERVIEW

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 1

VIGTIGT, BEHOLD TIL FREMTIDIG REFERENCE: LÆS NU

ADVARSEL: 
Før du hænger pærerne, skal du sørge for, at de ikke hviler på en varm overflade, eller hvor de kan blive beskadiget. Hvis du oplader batterierne uden at montere pærerne, skal du opbevare pærerne i detailkassen eller opbevare dem sikkert indendørs for at forhindre eventuel skade.

FORSIGTIG: SIKKERHEDSINFORMATION

 •  Dine solcellelys er ikke et legetøj. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.
 •  Dine solcellelys og solpanel er begge fuldt vejrbestandige.
 •  Solpanelet skal monteres udendørs for at maksimere soleksponeringen.
 •  Før installationen skal alle komponenter placeres og kontrolleres i forhold til afsnittet med reservedelsliste i denne manual.
 •  Se aldrig direkte ind i solcellelys.
 •  Hæng ikke andre genstande på solcellelamperne.
 •  Klip ikke ledningen af ​​eller foretag ledningsændringer til solcellelys.

FORSIGTIG: BATTERI INSTRUKTIONER 

 •  Brug kun genopladelige batterier.
 •  Køb altid den korrekte størrelse og kvalitet af det batteri, der er bedst egnet til den tilsigtede brug: til dette
 •  Rengør batterikontakterne og også dem på enheden før batteriinstallation.
 •  Sørg for, at batterierne er installeret korrekt med hensyn til polaritet (+ og -).
 •  Fjern batterier fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
 •  Fjern straks eventuelle defekte eller 'døde' batterier og udskift dem.

For genbrug og bortskaffelse af batterier for at beskytte miljøet, tjek venligst internettet eller din lokale telefonbog for lokale genbrugscentre og/eller følg lokale myndigheders regler. For mere information om batterihus og placering, se trin 7 på side 4.

PRODUKTEGENSKABER

 • VintagEt Edison LED-lys
 • Integrerede monteringsløkker
 •  Solcellebatteri opladning
 •  Fjernbetjening inkluderet
 • 10.67 m / 35 fod samlet kabellængde
 • 3V, 0.3W LED udskiftelige pærer
 1.  Solcellelamperne leveres med batterierne forudinstalleret. Inden installationen påbegyndes, test pærerne for belysning.SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 2
  1. Tilslut solpanelet til stikket på lyskæderne.
  2. Vend solpanelet om, så glassolfangeren vender nedad på en flad overflade. Det er bedst at bruge en klud til dette for at undgå at ridse solglasset. Der må ikke registreres lys på solcelleglasset.
  3. Vælg ON på bagsiden af ​​solpanelet.
  4. Pærerne skulle nu lyse. Når alle pærerne er tændt, skal du dreje kontakten til OFF og fortsætte med installationen.
 2.  Sørg for, at dit solpanel er placeret, så dets eksponering for sollys er optimeret. Vær opmærksom på genstande såsom træer eller ejendomsudhæng, der kan hæmme panelets evne til at generere en ladning.SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 3
 3.  Inden du bruger dine solcellelys, har solpanelet brug for sollys i en periode på tre dage. Denne indledende opladning skal udføres uden at lyskæderne er tilsluttet eller med solpanelet i OFF-position. Efter den tredje dag vil dine medfølgende batterier være fuldt opladet.

Bemærk: Solpanelet skal monteres et sted, hvor ON/OFF-kontakten er let tilgængelig.

MONTERING AF SOLPANELET: SOLPANELET HAR TO MONTERINGSMULIGHEDER 

MONTERINGSBESLAG

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 4

 1.  Brug om nødvendigt de to vægpropper (H) sammen med de to store skruer (G). Monter skruerne ved at bruge de to ydre huller i monteringsbeslaget for at fastgøre beslaget til den valgte overflade.
 2. Indsæt monteringsbunden (D) på bagsiden af ​​solpanelet (B). Brug den medfølgende lille skrue (F) til at stramme forbindelsen.
 3. Skub solpanelet ned på monteringsbeslaget (E), indtil du mærker og hører, at forbindelsen klikker på plads.
 4. Juster solpanelet til den ønskede vinkel for at optimere soleksponeringen.
 5. Vinklen på solpanelet kan justeres for at maksimere soleksponering ved at løsne, justere på solpanelets fremspringende arm.

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 5SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 6

Bemærk: For at afbryde solpanelet fra monteringsbeslaget skal du trykke ned på udløsningstappen i bunden af ​​monteringsbeslaget. Med tappen hårdt trykket, skubbes solpanelet opad og fri af beslaget. Der kan være behov for en vis kraft for at fjerne panelet fra beslaget.

JORDSPEL
For at bruge jordpælen (C) skal du forbinde de to dele af pælen sammen. Den rillede sektion passer så ind i den udragende arm på solpanelet. Pælen kan derefter bruges til at montere panelet i jorden.

INSTALLATION AF SOLAR STRING LYS

Solcellelamperne har en række forskellige måder at monteres på. Følgende er examples af de mest almindelige måder:

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 7

 

 1. Midlertidig montering: Ved at bruge standard S-kroge (medfølger ikke) eller skruekroge (medfølger ikke) kan solcellelamperne monteres ved hjælp af de integrerede monteringsløkker.
 2. Permanent montering: Ved at bruge kabelbindere eller 'zip ties' (medfølger ikke) eller ved at bruge søm eller skruer i en overflade, kan solcellelamperne monteres mere permanent.
 3. Installation af guidewire: Brug S-kroge (medfølger ikke) til at fastgøre lyssnoren til en forudinstalleret guidewire (medfølger ikke).
 4. Strukturel installation: For at skabe en draperingseffekt for solcellelamperne skal du fastgøre den første pære til en struktur, og derefter montere hver 3.-4. pære for at skabe den ønskede effekt. Fuldfør effekten ved at montere den sidste pære på en struktur.
 5. Det sidste trin i installationen er at forbinde solpanelet til lyskæderne. Indsæt blot stikket efter den sidste pære i ledningen, der kommer fra solpanelet. Spænd proppen ved at skrue tætningen over tilslutningspunktet.

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 8

Bemærk: Solcellelamperne vil lyse i 4-5 timer afhængigt af batteriernes ladeniveau.

DRIFT

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 9

Efter en indledende 3 dages opladning i OFF-positionen er solcellelamperne klar til brug. Træk den medfølgende plastikflig ud for at aktivere fjernbetjeningens solpanel er i ON position, pærerne skal lyse. Tryk blot på knappen på fjernbetjeningen for at slukke for pærerne. Ligeledes, når pærerne er slukkede, tryk på knappen på fjernbetjeningen for at tænde pærerne. Det er tilrådeligt at lade solpanelet stå i ON-positionen til regelmæssig brug. Ved at dreje solpanelet til OFF-positionen frakobles fjernbetjeningen og kan bruges ved opbevaring eller i lange perioder med tilsigtet inaktivitet.

BEMÆRK: Brug af solcellelys i dagtimerne vil have en negativ effekt på, hvor længe lysene vil lyse om aftenen. Når det ikke er nødvendigt, skal du altid bruge fjernbetjeningen til at slukke for pærerne for at hjælpe med at spare på batteriet.

UDSKIFTNING AF BATTERI

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 10

Solcellelysets batterier (I) er installeret på bagsiden af ​​solpanelet. Åbn altid batterirummet med ON/OFF-kontakten i OFF-position. Skru bagsiden af ​​batterirummet af, og fjern bagstykket. Indeni vil du se batterierne. Når du udskifter batterierne, skal du observere den korrekte polaritet og matche batterispecifikationerne med de batterier, du har fjernet.

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 11

SÅDAN UDSKIFTES PÆREN

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernbetjening 12

Brug kun 3V, 0.3W LED-pærer. For mere information om udskiftning af pærer, kontakt Sunforce Products Inc. på [e-mail beskyttet] eller ring 1-888-478-6435.

DENNE ENHED opfylder DEL 15 AF FCC-REGLERNE. 

Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enhed kan muligvis ikke forårsage skadelig interferens, og
 2. denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK VENLIGST: Dette udstyr er testet og viser sig at overholde grænserne for klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og tænde udstyret, brugeren opfordres for at prøve at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Vend eller flyt modtageantennen igen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

Forsigtig: Enhver ændring eller modifikation af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere din ret til at betjene dette udstyr.

ISED-erklæring
Dansk: Denne enhed overholder Industry Canada-licensfritaget RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enhed forårsager muligvis ikke interferens, og
 2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden. Det digitale apparat overholder canadiske CAN ICES‐ 3 (B)/NMB‐ 3(B)

Denne radiosender (ISED-certificeringsnummer: 26663-101015) er godkendt af Industry Canada til at fungere med de angivne antennetyper med den angivne maksimalt tilladte forstærkning. Antennetyper, der ikke er inkluderet på denne liste, med en forstærkning, der er større end den maksimale forstærkning, der er angivet for den pågældende type, er strengt forbudt til brug med denne enhed.

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

 •  Sørg for, at solpanelet forbliver i en position, der optimerer eksponeringen for solen, især i vintermånederne.
 •  Solpanelet bør rengøres med adamp bomuldsklud på regelmæssig basis. Dette vil sikre optimal ydeevne og batteriopladning.
 •  Brug den samme teknik til at rengøre pærerne til solcelleluftningslamperne.
 •  Lad aldrig slibende materiale komme i kontakt med solpanelet eller pærerne.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

 1.  Kan ledningen forlænges?
 2.  Kræver solcellelamperne direkte sol for at fungere?
 3.  Er pærerne udskiftelige?
 4.  Hvorfor ser solcellelamperne ud til at strobe eller blinke?
 5.  Kan solcellelamperne bruges i dagtimerne?
 6.  Hvilken type batteri kræver mine solcelleluftlamper for at fungere?
 7.  Hvilken type batteri kræver min fjernbetjening for at fungere?

Hvor længe lyser lysene 

 1.  Nej, solcellelysets ledninger kan ikke forlænges.
 2.  Solcellelamperne oplades i direkte og indirekte sollys For optimal ydeevne, prøv at sikre, at solpanelet er orienteret for at maksimere soleksponeringen.
 3.  Ja, 0.3WI ED-pærerne kan udskiftes. Kontakt venligst vores kundeserviceteam og se side 10 for yderligere information om udskiftning af pære.
 4.  Et blinkende lys er generelt forårsaget af et underopladet batteri. Drej solcellelysene til "OFF"-positionen og oplad i to hele dage i stærk sol. Efter disse to dages opladning skal du skifte til "ON"-positionen og bruge som normalt.
 5.  Ja, pærerne kan virke i dagtimerne.
 6.  Hvert sæt solcellelys kræver brug af to genopladelige 3. 7V Li Ion-batterier.
 7.  Denne fjernbetjening kræver brug af et 3V lithium (CR2025) knapcellebatteri.
 8.  Afhængigt af de installerede batteriers opladning og sundhed skal lyset lyse i mellem 4-5 timer.

Dokumenter/ressourcer

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjernbetjening [pdf] Installationsvejledning
101015, 2AX4R-101015, 2AX4R101015, 1600334, Solar String Lights med fjernbetjening

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.