Samsung Smart RemoteSAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - Smart Remote

(Strøm)
Tryk for at tænde eller slukke for projektoren.
(Stemmeassistent)
Kører Voice Assistant. Tryk og hold knappen nede, sig en kommando, og slip derefter knappen for at køre Voice Assistant.
• Den understøttede Voice Assistant's sprog og funktioner kan variere efter geografisk område.
advarsel 2Hold fjernbetjeningen mere end 0.6 mm fra dit ansigt, når du bruger og taler til Voice Assistant gennem mikrofonen på fjernbetjeningen.

 1.  Retningsknap (op, ned, venstre, højre) Bruges til at navigere i menuen eller flytte fokus for at fremhæve elementer på startskærmen.
 2. Vælg Vælger eller kører et fokuseret element.

(Vend tilbage)
Tryk på for at vende tilbage til den forrige menu.
(Smart Hub)
Tryk på for at vende tilbage til startskærmen.
pause (Afspil / pause)
Ved hjælp af disse kontroller kan du styre det medieindhold, der afspilles.
+/- (lydstyrke)
Flyt knappen op eller ned for at justere lydstyrken. Tryk på knappen for at slå lyden fra.
(Kanal)
Flyt knappen op eller ned for at skifte kanal. Tryk på knappen for at se vejledningsskærmen.
3 (Start app -knap)
Start den app, der er angivet med knappen.
+pause (Parring)
Hvis Samsung Smart Remote ikke automatisk parres med projektoren, skal du pege den mod forsiden af
Projektor, og tryk derefter på og hold og pauseknapper samtidigt i 3 sekunder eller mere.
(USB-port (C-type) til opladning)
Bruges til hurtig opladning. LED'en på forsiden lyser under opladning. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes LED'en.

 • USB-kablet medfølger ikke.
  -Brug Samsung Smart Remote mindre end 20 fod (6 m) fra projektoren. Den brugbare afstand kan variere med de trådløse miljøforhold.
  -Billederne, knapperne og funktionerne på Samsung Smart Remote kan variere med modellen eller det geografiske område.
  -Det anbefales at bruge en original Samsung-oplader. Ellers kan det forårsage forringelse af ydeevnen eller svigt af produktet. I dette tilfælde er garantiservicen ikke gældende.
  – Når fjernbetjeningen ikke virker på grund af lavt batteri, skal du oplade den ved at bruge USB-C-porten.

advarsel 2 Brand eller eksplosion kan forekomme, hvilket kan resultere i skader på fjernbetjeningen eller personskade.

 • Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød.
 • Pas på ikke at lade fremmedlegemer såsom metal, væske eller støv komme i kontakt med opladningsterminalen på fjernbetjeningen.
 • Når fjernbetjeningen er beskadiget, eller du lugter røg eller brændende dampe, skal du straks stoppe driften og derefter reparere den på Samsungs servicecenter.
 • Adskil ikke fjernbetjeningen vilkårligt.
 • Pas på ikke at lade spædbørn eller kæledyr sutte eller bide fjernbetjeningen. Brand eller eksplosion kan opstå, hvilket resulterer i beskadigelse af fjernbetjeningen eller personskade.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - ikon

Uafhængigt verificeret!

Dette produkt er blevet uafhængigt verificeret. TM2180E/F
– Forbruger 86 % mindre energi end den tidligere model TM2180A/B
– Forbruger 86 % mindre energi end den tidligere model
– Plastdelen af ​​21 Smart Control indeholder minimum 24 % genanvendt polyethylenterephthalat (PET)
www.intertek.com/consumer/certified
NR.: SE-GL-2002861

Brug af tilgængelighedsfunktioner

Knappen Tilgængelighedsgenveje på din fjernbetjening giver nem adgang til tilgængelighedsfunktionerne på din projektor.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - Brug af tilgængelighedsfunktioner

 • CC/VD fungerer på samme måde som CC/AD. Det markerede navn kan ændres til CC/AD.
 • Tryk og hold på lydstyrkeknappen for at få vist menuen Tilgængelighedsgenveje.
 • Nogle funktioner vises muligvis ikke afhængigt af adgangsmetoden.

Indstillinger for stemmeguide

Du kan aktivere stemmevejledninger, der beskriver menupunkterne højt for at hjælpe synshandicappede. For at aktivere denne funktion skal du indstille Voice Guide til On. Med Voice Guide tændt giver projektoren stemmeguider til kanalskift, lydstyrkejustering, information om aktuelle og kommende programmer, tidsplan viewing, andre projektorfunktioner, forskelligt indhold i Web Browser og i Søgning.
• Du kan konfigurere lydstyrken, hastigheden, tonehøjden for stemmeguiden og justere lydstyrken for baggrundslyden under stemmevejledning.
• Stemmevejledningen leveres på det sprog, der er angivet på sprogskærmen. Engelsk er altid understøttet. Nogle sprog understøttes dog ikke af Voice Guide, selvom de er angivet på sprogskærmen.

Billedtekstindstillinger

Indstil billedtekst til Til for at se programmer med billedteksterne vist.

 • Billedtekster vises ikke af programmer, der ikke understøtter billedtekster.

Tegnsprog Zoomindstillinger

Du kan zoome ind på tegnsprogsskærmen, når det program, du ser, giver det. Indstil først Sprogzoom til Til, og vælg derefter Rediger tegnsprogszoom for at ændre placeringen og forstørrelsen af ​​tegnsprogsskærmen.

Lær fjernbetjening

Denne funktion hjælper personer med et synshandicap med at lære placeringen af ​​knapperne på fjernbetjeningen. Når denne funktion er aktiveret, kan du trykke på en knap på fjernbetjeningen, og projektoren vil fortælle dig dens navn. Tryk på (Return) knap to gange for at afslutte Learn Remote.

Lær menuskærm

Lær menuerne på projektorskærmen. Når den er aktiveret, vil din projektor fortælle dig strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

Billede slukket

Sluk for projektorskærmen, og giv kun lyd for at reducere det samlede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med skærmen slukket, vender projektorskærmen tilbage til tændt.

Lyd med flere output

Du kan tænde for projektorhøjttaleren og en Bluetooth-enhed på samme tid. Når denne funktion er aktiv, kan du indstille lydstyrken på Bluetooth-enheden højere end lydstyrken på projektorhøjttaleren.
 •  Der kan maksimalt tilsluttes to Bluetooth-enheder samtidigt.

High Contrast

Du kan ændre større serviceskærme til hvid tekst på sort baggrund eller ændre de gennemsigtige projektormenuer til uigennemsigtige, så teksten lettere kan læses. For at aktivere denne funktion skal du indstille Høj kontrast til Til.

Forstørre

Du kan forstørre skriftstørrelsen på skærmen. For at aktivere skal du indstille Forstør til Til.

Gråskala

Du kan ændre farven på projektorskærmen til en sort/hvid tone for at skærpe slørede kanter forårsaget af farver.

 • Hvis gråtoner er aktiveret, er nogle tilgængelighedsmenuer ikke tilgængelige.

Farveinversion

Du kan invertere farverne på teksten og baggrunden for indstillingsmenuerne, der vises på projektorskærmen, for at gøre det nemmere at læse dem.

 • Hvis farveinversion er aktiveret, er nogle tilgængelighedsmenuer ikke tilgængelige.

Gentag indstillinger for fjernbetjeningsknap

Du kan konfigurere betjeningshastigheden for fjernbetjeningens knapper, så de bliver langsommere, når du konstant trykker på dem og holder dem nede. Indstil først Slow Button Repeat til On, og juster derefter operationshastigheden i Repeat Interval.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Hvis et fjernsyn ikke er placeret på et tilstrækkeligt stabilt sted, kan det være potentielt farligt på grund af fald. Mange skader, især børn, kan undgås ved at tage simple forholdsregler såsom: Placer fjernsynet på en platform, stativ, skab, bord eller en anden overflade, som er:

 • anbefalet af Samsung eller solgt sammen med produktet;
 • sikker og stabil;
 • tilstrækkeligt bredere i basen end basismålet for fjernsynet;
 • stærk og stor nok til at understøtte størrelsen og vægten af ​​fjernsynet.
  Placer fjernsynet tæt på væggen for at undgå muligheden for, at fjernsynet falder ned, når det skubbes. Sørg for, at dit fjernsyn er installeret af en autoriseret Samsung-installatør.
  Følg instruktionerne for vægmontering i installationsvejledningen og brug af monteringsudstyret leveret af Samsung. Placering af fjernsynet mod bagsiden af ​​møblet eller overfladen, hvorpå det er placeret. Sørg for, at fjernsynet ikke hænger ud over kanten af ​​møblet eller overfladen, som det er placeret på. Hænger ikke noget fra eller på fjernsynet. Forankring af både fjernsynet og møblerne, som det er placeret på, til passende støtte, især i tilfælde af høje møbler, såsom skabe eller bogreoler, der overstiger en meter i højden. Dette kan gøres ved at bruge robuste beslag, sikkerhedsstropper eller beslag, der er lavet specielt til fladskærms-tv. Ikke at placere noget materiale mellem fjernsynet og møblerne, som det er placeret på. Hvis møblerne, som fjernsynet er placeret på, har skuffer, skabe eller hylder under fjernsynet, skal du tage skridt til at forhindre børn i at klatre, såsom at installere sikkerhedslåse, så dørene ikke kan åbnes. Holder kæledyr væk fra fjernsynet. Undervisning af børn om farerne ved at klatre på møbler for at nå fjernsynet eller dets kontrol.

Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforanstaltninger kan få fjernsynet til at falde ned fra stativet eller monteringsudstyret, hvilket kan forårsage skade eller alvorlig personskade.

Tilslutning af strømforsyningsstikket (kun Storbritannien)

VIGTIG MEDDELELSE

Netledningen på dette udstyr er forsynet med et støbt stik med en sikring. Værdien af ​​sikringen er angivet på stikkets stiftside, og hvis den skal udskiftes, skal der bruges en sikring, der er godkendt til BSI1362 med samme klassificering. Brug aldrig stikket med sikringsdækslet udeladt, hvis dækslet er aftageligt. Hvis et nyt sikringsdæksel er påkrævet, skal det være af samme farve som stikkets stiftside. Udskiftningsdæksler fås hos din forhandler. Hvis det monterede stik ikke er egnet til strømforsyningen i dit hus, eller kablet ikke er langt nok til at nå et PowerPoint, bør du anskaffe en passende sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller kontakte din forhandler for at få hjælp. Men hvis der ikke er andet alternativ end at afbryde stikket, skal du fjerne sikringen og derefter bortskaffe stikket på en sikker måde. Tilslut IKKE stikket til en stikkontakt, da der er risiko for stød fra den blottede fleksible ledning.

VIGTIG

Ledningerne i netledningen er farvet i overensstemmelse med følgende kode: BLÅ – NEUTRAL BRUN – LIVE Da disse farver muligvis ikke svarer til de farvede markeringer, der identificerer terminalerne i dit stik, skal du gøre følgende: Ledningen, der er farvet BLÅ, skal tilsluttes til terminalen markeret med bogstavet N eller farvet BLÅ eller SORT. Ledningen, der er farvet BRUN, skal forbindes til terminalen markeret med bogstavet L eller farvet BRUN eller RØD.

advarsel 4 ADVARSEL
FORBIND IKKE HVERKEN LEDNING TIL EARTH TERMINALEN, SOM ER MÆRKET MED BOKSTAVET E ELLER MED JORDSYMBOLET, ELLER FARVET GRØN ELLER GRØN OG GUL.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner (kun UL)

 1. Læs disse instruktioner.
 2. Opbevar disse instruktioner.
 3. Pas på alle advarsler.
 4. Følg alle instruktioner.
 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af ​​vand.
 6. Rengør kun med en tør klud.
 7. Bloker ikke ventilationsåbninger, installer dem i overensstemmelse med producentens anvisninger.
 8. Installer ikke i nærheden af ​​varmekilder, f.eks. Radiatorer, varmeregistre, ovne eller andre apparater (herunder amplifiers), der producerer varme.
 9. Undgå at overvinde sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller jordstikket. Et polariseret stik har to knive, hvor den ene er bredere end den anden. Et jordforbindelse har to knive og en tredje jordforbindelse. Det brede blad eller den tredje tand er af hensyn til din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte det forældede stikkontakt.
 10. Beskyt netledningen mod at blive gået på eller klemt, især ved stik, stikkontakter og det punkt, hvor de kommer ud af apparatet.
 11. Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret af producenten.
 12. Brug kun med vognen, stativet, stativet, beslaget eller bordet, der er specificeret af producenten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter vognen / apparatkombinationen for at undgå personskade ved væltning.
 13. Tag stikket ud af stikkontakten i lyn storme eller når de ikke bruges i lange perioder.
 14. Henvis al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømforsyningsledning eller stik er beskadiget, væske er spildt, eller genstande er faldet i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer ikke normalt eller er blevet droppet.
  advarsel 4 ADVARSEL
  For at forhindre skader, der kan resultere i brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
  ventilation
  Anbring ikke apparatet i et stativ eller en reol. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, og at du har fulgt producentens instruktioner for montering og installation.
SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - bjørn torsk SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - ikon3

Erklæringer om overholdelse af lovgivning

FCC-leverandørens overensstemmelseserklæring Ansvarlig part - amerikanske kontaktoplysninger:
Samsung Electronics America, Inc. Challenger Road 85. Ridgefield Park, NJ 07660 Telefon: 1-800-SAMSUNG (726-7864) -01
Erklæring om FCC-overholdelse:
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed kan ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
FCC Advarsel:
Eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Klasse B FCC-erklæring
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC -reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen med en af ​​følgende foranstaltninger:

 • Vend eller flyt modtageantennen igen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjælp.

advarsel 4 ADVARSEL
Brugeren skal bruge skærmede signalinterfacekabler for at opretholde FCC-overensstemmelse for produktet. Der medfølger en aftagelig strømforsyningsledning med IEC320-stil afslutninger. Den kan være egnet til tilslutning til enhver UL-listet personlig computer med en lignende konfiguration. Før du foretager forbindelsen, skal du sikre dig, at voltagEvalueringen af ​​computerens bekvemmelighedsudtag er den samme som skærmen, og at ampHvis bedømmelsen af ​​computerens bekvemmelighedsudtag er lig med eller overstiger skærmens voltage vurdering. Til 120 volt applikationer, brug kun UL-listet aftagelig netledning med NEMA-konfiguration 5-15P type (parallelle blade) stikhætte. Til 240 volt applikationer, brug kun UL-listet aftagelig strømforsyningsledning med NEMA-konfiguration 6-15P type (tandemblade) stikhætte. Denne tv-modtager giver en visning af tv-undertekster i overensstemmelse med afsnit 15.119 i FCC-reglerne. (Kun modeller for tv-udsendelser med billedskærme på 13 tommer eller større i diameter)
(Gælder kun modeller med tuner)
Denne tv-modtager giver en visning af tv-undertekster i overensstemmelse med afsnit 15.119 i FCC-reglerne.
Bruger Information
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. Rådfør dig om nødvendigt med din forhandler eller en erfaren radio-/tv-tekniker for yderligere forslag. Du kan finde hæftet, der hedder Sådan identificeres og løses radio-/tv-interferensproblemer, nyttigt. Denne brochure er udarbejdet af Federal Communications Commission. Den er tilgængelig fra US Government Printing Office. Washington, DC 20402, lagernummer 004-000-00345-4. CALIFORNIA KUN USA (gælder kun netværksmodeller.) Denne perkloratadvarsel gælder kun for primære CR(Mangandioxid) Lithium-møntceller i produktet, der sælges eller distribueres KUN i Californien USA “Perkloratmateriale – særlig håndtering kan være gældende, se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate." Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genbrugsstation. For at finde det nærmeste genbrugssted, gå til vores webwebsted: www.samsung.com/recycling Eller ring, 1-800-SAMSUNG

Affaldsspand-ikonDenne mærkning på produktet, tilbehøret eller litteraturen angiver, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald ved slutningen af ​​deres levetid. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, bedes du adskille disse genstande fra andre typer affald og genbruge dem ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For mere information om sikker bortskaffelse og genbrug besøg
vores webwebsted www.samsung.com/in eller kontakt vores hjælpelinjenumre-1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (gratis)

PVC Free-logoet (undtagen tilbehørskabler) er det selverklærede varemærke tilhørende Samsung.
*Tilbehørskabler: signalkabler og strømkabler For One-, Connect- eller One Connect Mini-understøttede modeller, når TV'et er tilsluttet en ekstern enhed såsom en DVD/BD-afspiller eller en set-top-boks via HDMI, vil strømsynkroniseringstilstand aktiveres automatisk. I denne strømsynkroniseringstilstand fortsætter tv'et med at registrere og tilslutte eksterne enheder via HDMI-kabel. Denne funktion kan deaktiveres ved at fjerne HDMI-kablet fra den tilsluttede enhed.

Dokumenter/ressourcer

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart fjernbetjening [pdf] Instruktioner
RMCSPB1SP1, A3LRMCSPB1SP1, RMCSPB1SP1 Samsung Smart Remote, Samsung Smart Remote, Smart Remote, Remote

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.