RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text 
Generator Instruction Manual

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instruktionsmanual til e-mailtekstgenerator

www.rkiinstruments.com

Produktgaranti
RKI Instruments, Inc. garanterer, at gasalarmudstyr, der sælges af os, er fri for defekter i materialer, udførelse og ydeevne i en periode på et år fra datoen for afsendelse fra RKI Instruments, Inc. Alle dele, der findes defekte inden for denne periode, vil blive repareret eller erstattes, efter vores valg, gratis. Denne garanti gælder ikke for de genstande, som i sagens natur er genstand for forringelse eller forbrug ved normal service, og som skal rengøres, repareres eller udskiftes på en rutinemæssig basis. Eksamples af sådanne varer er:

 • a) Absorberende patroner
 • b) Pumpemembraner og ventiler
 • c) Sikringer
 • d) Batterier
 • e) Filterelementer

Garantien bortfalder ved misbrug, herunder mekanisk beskadigelse, ændring, grov håndtering eller reparationsprocedurer, der ikke er i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Denne garanti angiver det fulde omfang af vores ansvar, og vi er ikke ansvarlige for omkostninger til fjernelse eller udskiftning, lokale reparationsomkostninger, transportomkostninger eller betingede udgifter, der er afholdt uden vores forudgående godkendelse.
DENNE GARANTI ER UDTRYKKELIG I STEDET FOR ENHVER ANDRE GARANTIER OG REPRÆSENTATIONER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OG ALLE ANDRE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR PÅ RKI-INSTRUMENTERS DEL, INKLUSIVE EN DEL, MEN IKKE ER ANSVARLIG . RKI INSTRUMENTS, INC. KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFÆLDELIGT ELLER FØLGETAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, SOM HAR FORBUNDET MED BRUG AF DETS PRODUKTER ELLER FEJL AF DETS PRODUKTER MED AT FUNKTIONER ELLER FUNKTIONER KORREKT.
Denne garanti dækker instrumenter og dele solgt til brugere af autoriserede distributører, forhandlere og repræsentanter som udpeget af RKI Instruments, Inc.
Vi påtager os ikke erstatning for uheld eller skader forårsaget af driften af ​​denne gasmonitor, og vores garanti er begrænset til udskiftning af dele eller vores komplette varer.

Overview

The 82-5201-01 email/text generator is capable of monitoring 4 sets of contacts and sending out an email and/or text message when a contact opens or closes. It can also send out an email and/or text message when it is powered up. The email/text generator is installed in a plastic housing that has a strain relief bushing on the bottom. An AC/DC power supply is installed beneath the email/text generator. The power supply’s AC input terminals are wired to a terminal strip at the bottom of the mounting plate to make it easy to connect power at the installation site. The DC output wires are wired to the email/ text generator’s input terminals.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 1

Specifikationer

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Specifications

Installation

 1. Vælg monteringssted. Når du vælger monteringsstedet, skal du overveje følgende faktorer:
  • Is an AC or DC power source available?
  • Is there enough room to open the housing door and make wiring connections (see Figure 2)?
 2. Monteringsfødderne og hardwaren til montering af monteringsfødderne leveres i en pose inde i huset. Monter monteringsfødderne som vist nedenfor.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Installation
 3. Placer skærmen på en lodret overflade i øjenhøjde (4 1/2 til 5 fod fra gulvet).
 4. Use 3/16″ screws through the slots in the mounting feet at each corner of the housing to secure the housing to the mounting surface.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 2

Ledningsføring

 1. Hvis du bruger vekselstrøm:
  en. Skru af og fjern sikringsmøtrikkerne fra AC klemrækkens dæksel.
  b. Før AC-ledningerne gennem trækaflastningsbøsningen i bunden af ​​huset.
  c. Tilslut en linjeledning fra AC-strømkilden til "H"-terminalen på AC-klemmestrimlen.
  d. Tilslut en neutral ledning fra AC strømkilden til "N" terminalen på AC klemrækken.
  e. Tilslut en jordledning fra AC-strømkilden til "G"-terminalen på AC-klemmestrimlen.
  f. Geninstaller AC klemrækkens dæksel ved hjælp af sikringsmøtrikkerne.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 3
 2. Hvis du bruger en 9 – 12 VDC strømkilde:
  en. Afbryd de fabriksinstallerede røde og sorte ledninger fra e-mail/tekstgeneratorens indgangsterminaler.
  b. Før DC-ledningerne gennem trækaflastningsbøsningen i bunden af ​​huset.
  c. Tilslut strømkildens "+" linje til "+" terminalen på DC klemrækken.
  d. Tilslut strømkildens "-"-linje til "-"-terminalen på DC-klemmestrimlen.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 4
 3. Forbind de 2 terminaler for hver kontaktlukningsindgang til de kontakter, de er beregnet til at overvåge.
 4. Spænd skruen på trækaflastningsbøsningen for at fastgøre ledningerne.
 5. Tænd for strømkilden.

Konfiguration

Går ind i konfigurationstilstand og indledende forbindelse
 1. Tilslut strøm til enheden. Hvis det er første gang, enheden er blevet tændt, tændes den i konfigurationstilstand, og LED'en vil blinke blåt. Hvis LED'en blinker grønt, skal du trykke på tilstandsknappen på højre side af enheden for at skifte til konfigurationstilstand ved hjælp af et værktøj med en 90° vinkel.
 2. Naviger til WiFi-skærmen på din computer, telefon eller tablet, og find NCD_Email.
 3. Adgangskoden til at tilslutte sig netværket er NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The password to join the network is NCDBeast
 4. Din enhed starter muligvis automatisk en browser og fører dig til konfigurationen web interface. Hvis det ikke gør det, skal du muligvis trykke på netværksnavnet igen (på en telefon eller tablet) eller skrive 172.217.28.1 i et Chrome-, Firefox- eller Safari-browservindue (på en computer).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Your device may automatically launch a browser
 5. Enhedens konfiguration web interface vises.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The device’s configuration web interface appears

WiFi-konfiguration

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - WiFi Configuration

 1. Network: Select a 2.4 GHz WiFi network from the drop down menu. The device does not support 5 GHz networks.
 2. Hidden Network: If your network does not appear, manually enter the 2.4 GHz network’s SSID. The device does not support 5 GHz networks. Do not enter anything in the Hidden Network field if you selected a network from the Network drop down menu.
 3. Adgangskode: Hvis dit netværk er adgangskodebeskyttet, skal du indtaste adgangskoden. Enheden understøtter ikke netværk, hvis adgangskoder har specialtegn såsom #$%*. Hvis dit netværk ikke er adgangskodebeskyttet, skal du lade dette felt stå tomt.
 4. DHCP: Vælg afkrydsningsfeltet, hvis det netværk, du opretter forbindelse til, er et DHCP-netværk. Fjern markeringen i feltet, hvis du skal tildele en statisk IP-adresse.
  BEMÆRK VENLIGST: The rest of the fields are only active if DHCP is deselected.
 5. Standardgateway: Indtast netværkets standardgateway-IP.
 6. Undernetmaske: Indtast netværkets undernetmaske-IP.
 7. DNS Primary: Indtast en gyldig DNS primær server IP. IP-adressen kan matche netværksindstillingerne, eller den kan være en fælles DNS-server. 8.8.8.8 er IP-adressen for Googles primære DNS-opslagsserver.
 8. DNS Sekundær: Indtast en gyldig DNS sekundær server IP. IP-adressen kan matche netværksindstillingerne, eller den kan være en fælles DNS-server. 8.8.4.4 er IP'en for Googles sekundære DNS-opslagsserver.
 9. Statisk IP: Indtast den statiske IP-adresse, som du ønsker, at enheden skal bruge på dit netværk.
Soft AP -konfiguration

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Soft AP Configuration

 1. Blødt AP SSID: I konfigurationstilstand fungerer enheden som et WiFi-adgangspunkt og udsender et SSID. Indtast det SSID, du vil have enheden til at udsende.
 2. Blød AP-adgangskode: Indtast den adgangskode, du ønsker, at enheden skal kræve, når den forsøger at oprette forbindelse til dens WiFi-adgangspunkt.
E-mail-klientkonfiguration

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Email Client Configuration

 1. Host: Enter the email broker’s SMTP host address. Common addresses are smtp.gmail.com and smtp-mail.outlook.com.
  BEMÆRK VENLIGST: Email broker must be SMTP.
 2. Host Port: Enter the email broker’s SMTP port. Most email brokers that support SMTP connection use port 587.
 3. Login Email: Enter the email address you’d like to use to generate emails/texts. 4. Password: Enter the password used to access the email address entered in Login Email.
  BEMÆRK VENLIGST: The email account’s password cannot contain the `&’ symbol.
 4. Device Name: Enter the text you want to appear in the signature of sent emails/texts. 6. Retries: Enter the number of times you want the device to attempt to send emails and/or texts if the initial attempt is unsuccessful.
  BEMÆRK VENLIGST: Hvis du vil bruge en Gmail-adresse til at sende e-mails/sms, skal du sørge for, at indstillingen "Tillad mindre sikre apps" er valgt på din Google-konto.
Kalibreringskonfiguration

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Calibration Configuration

 1. Debounce Cycles: This setting defines how many CPU cycles are needed to determine a change in status. Most contacts bounce when they first make contact and this setting prevents those bounces from being recorded as separate events. Do not change this setting unless recommended by RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: Denne indstilling definerer, hvor mange millisekunder kontakten skal forblive i en ændret tilstand, før enheden sender en e-mail og/eller tekst. Standardindstillingen er 5000 millisekunder (5 sekunder).
Tænd og indtast e-mails/tekster

Enheden genererer e-mails og/eller tekstbeskeder, når enheden tænder, og/eller når nogen af ​​kontakterne lukker eller åbner. Du skal lave e-mail/tekstindstillinger for hver begivenhedstype (Power On, Input 1 Luk, Input 1 Open, osv.) individuelt, selvom de alle går til den samme e-mailadresse og/eller telefonnummer. Hvis du ikke ønsker at sende e-mails/sms for en bestemt begivenhedstype, skal du lade felterne være tomme.

If you are using an Outlook account and want to send emails/texts to more than one recipient, you will need to verify the Outlook email address the first time the email/text generator sends an email/text. The first attempt at sending an email/text will not be successful, and Outlook will send an email to your Outlook email address, asking you to verify your account.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Power On and Input Emails Texts

 1. Emne: Indtast emnetitlen for den e-mail/tekst, der er genereret fra begivenhedstypen. Teksten skal være alfanumerisk og må ikke indeholde specialtegn.
 2. Message Body: Indtast brødteksten for den e-mail/tekst, der er genereret fra begivenhedstypen. Teksten skal være alfanumerisk og må ikke indeholde specialtegn.
  BEMÆRK VENLIGST: Power On-meddelelsen inkluderer en procentdel af WiFi-signalets styrketage ud over eventuel indtastet tekst.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. [e-mail beskyttet]st1.com,[e-mail beskyttet]). Tilføj ikke mellemrum mellem e-mailadresser eller telefonnumre. For telefonnumre skal du bruge en [e-mail beskyttet]______ format, hvor det anvendte domænenavn i det tomme felt afhænger af nummerets trådløse udbyder.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email addressRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email address

Fejlfinding

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Troubleshooting

BEMÆRK VENLIGST: E-mail/tekstgeneratoren er en 3. parts enhed. Kontakt venligst NCD på https://community.ncd.io/ for support til e-mail/tekstgenerator.

Dokumenter/ressourcer

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Brugsanvisning
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.