Brugervejledning til PYLE PLRVSD300 digitalt mobilmodtagersystem
PYLE PLRVSD300 digitalt mobilmodtagersystem

Installation

Bemærkninger:
Vælg monteringsstedet, hvor enheden ikke forstyrrer førerens normale kørefunktion.

 • Inden du endelig installerer enheden, skal du tilslutte ledningerne midlertidigt og kontrollere, at det hele er tilsluttet korrekt, og at enheden og systemet fungerer korrekt.
 • Use only the parts included with the unit to ensure proper installation.
  The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
 • Kontakt din nærmeste forhandler, hvis installationen kræver boring af huller eller andre ændringer af køretøjet.
 • Installer enheden, hvor den ikke kommer i vejen for føreren og ikke kan skade passageren, hvis der er et nødstop.
 • Hvis installationsvinklen overstiger 30° fra vandret, giver enheden muligvis ikke sin optimale ydeevne.
  Installationsinstruktion
 • Undgå at installere enheden, hvor den vil blive udsat for høje temperaturer, såsom fra direkte sollys, eller fra varm luft, fra varmeren, eller hvor den vil blive udsat for støv, snavs eller kraftige vibrationer.

Din Front/Rear-Mount
This unit can be properly installed either from“Front”(conventional DIN Front-mount) or“Rear”(DIN Rear-mount installation, utilizing threaded screw holes at the sides ofthe unit chassis).
For details, refer to the following illustrated installation methods.

Installationsåbning
Denne enhed kan installeres i ethvert instrumentbræt, der har en åbning som vist nedenfor:

INSTALLATION ATTENTIONS
 1. Denne afspiller skal installeres af professionel tekniker.
 2. Read the instruction and operation of equipment carefully before installing.
 3. Sørg for at tilslutte andre ledninger inden strømtilslutning.
 4. For at undgå kortslutning. Sørg for, at alle eksponerede ledninger er isolerende.
 5. Ret venligst alle ledninger efter installationen.
 6. Please make connection to the player accordingly to this instruction manual.
  Wrong connection may cause damage.
 7. Denne afspiller passer kun til 12V jævnstrømsenhed, og sørg for, at din bil hører til denne slags katodejording.
 8. Correctly connect the wires. Wrong connection will cause malfunction or damage the electrical system.

MONTERING

Advarselsikon FORSIGTIG: Do not install radio without rear cover installed. No user serviceable parts inside.
Rear cover provides protection against potential fire hazard.
Monteringsvejledning
Monteringsvejledning

LEDNINGSFORBINDELSE

ISO FORBINDELSE

Ledningsforbindelse

Wire Insertion View
PIN NR TRÅFARVE BESKRIVELSE
  ORANGE C RIGHT SPEAKER (+)
2 ORANGE / SORT C RIGHT SPEAKER (-)
3

/

/

4 /

/

5 BLUE POWER ANTENNE
6 /

/

7 GRAY/ BLACK A RIGHT SPEAKER (-)
8 GRAY A RIGHT SPEAKER (+)
  LUR / SORT B RIGHT SPEAKER (-)
10 PURPLE B RIGHT SPEAKER (+)
11 BRUN C LEFT SPEAKER (+)
12 BROWN / BLACK C LEFT SPEAKER (-)
13 /

/

14

/

/

15 NET B+
16 BLACK GROUND
17 HVID SORT A LEFT SPEAKER (-)
18 HVID A LEFT SPEAKER (+)
19 GRØN / SORT B LEFT SPEAKER (-)
20 GRØN B LEFT SPEAKER (+)

Produktion

Location of key

Location of key

 1. VOL/PWR/SEL
 2. LCD
 3. DISC SLOT
 4. SLEEP
 5. ALARM
 6. DIM (Dimmer)
 7. SPEAKER A/B/C
 8. 1 PAU
 9. 2 INT
 10. 3 PRT
 11. 4 RDM
 12. 5 DIR13.
 13. 6 DIR
 14. 4. BAND
 15. MODE
 16. POWER/MUTE
 17. DISP/TILBAGE
 18. Knap Funktion
 19. Knap Funktion
 20. Knap Funktion (Udstøde)
 21. EAR PHONE OUTPUT
 22. AUX IN-stik
 23. USB INTERFACE (charging)
 24. Genstarts knap
 25. USB INTERFACE (music)

DRIFT

Turn ON/OFF the unit and mute function
Presse Knap Funktion /MUTE button to turn ON the unit. When the unit is on, shortly press this button for mute on/off.
Press and hold this button to turn off the unit.

Justering af lyd og indstilling
Shortly press SEL button and rotate VOL knob to show below:
ZONE A->ZONE B->ZONE C.

To select one of them and press SEL to enter below items:
BAS (-7 +7)->TRE (-7-+7)->BAL (R7 L7)->EQ (POP-ROCK-CLASS-JAZZ-OFF) ->LOUD (off/on)->P-VOL(00-40)

Press and hold SEL button into the SETTING menu as below:
BEEP (off/on)->CLOCK (12/24)->CT (indep/sync)->AREA (USA/EUR)->DX (LOC)->STEREO (MONO)
In each item, rotating the VOL knob to set them.
When shows menu, press the DISP/BACK button to exit the menu.

P_VOL Indstilling
Indstilling af strømmen til lydstyrken. Hvis lydstyrken ved nedlukning er lille end P-VOL. Næste gang du tænder for enheden, vil lydstyrken blive holdt ved nedlukningslydstyrken. Hvis lydstyrken ved nedlukning er større end P-VOL. Næste gang du tænder for enheden, vil lydstyrken blive gendannet til P-VOL-værdien.

CT (INDEP/SYNC)
CT INDEP: Uret fungerer uafhængigt. Den synkroniseres ikke med RDS-stationens tid.
CT SYNC: Uret vil blive synkroniseret med den modtagne RDS-stations tid.
Bemærk: When the time was set by manual. The CT will back to INDEP mode automatically.

UR 24/12: Indstilling af tiden til 24H eller 12H format.
BIP (ON/OFF): Turn ON/OFF the beep sound.
OMRÅDE (USA/EUR): To choose USA or EUROPE frequency

DX/LOC (Distance/Local)
LOC: Modtag kun den stærke signalstation i søgestationen.
DX: Modtag stærkt og svagt signal station i søg stationen.

STEREO / MONO
STEREOANLÆG: Modtag FM stereosignal.
MONO: Skift FM stereo til monokrom. Det kan reducere støjen, når signalet er svagt.

Dæmpningsfunktion
Press DIM button to set the brightness to high/mid/low.

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enhed kan muligvis ikke forårsage skadelig interferens, og
 2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Vend eller flyt modtageantennen igen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjælp.

Forsigtig: Eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr overholder FCC-grænserne for strålingseksponering, der er angivet for et ukontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres sammen eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.

 

Dokumenter/ressourcer

PYLE PLRVSD300 digitalt mobilmodtagersystem [pdf] Brugervejledning
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, Digital Mobile Receiver System, PLRVSD300 Digital Mobile Receiver System

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.