Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker

Introduktion

Prime LS100 is a powerful LTE Tracker which is designed as Emergency call equipment. It works on LTE B4/B13 with superior receiving sensitivity. Its location can be real time or schedule tracked by backend server or specified terminals. Based on the embedded wireless tracking protocol, Prime LS100 can communicate with the backend server through LTE network, and transfer reports of emergency. Service provider is easy to setup their tracking platform based on the functional wireless tracking protocol.
The WIFI function will be activated and report the MAC addresses once the device is in alerting state. The BLE function will be activated and scan the third-party BLE data or Beacon broadcast by custom setting or protocol.
RF 433MHz is used as a supervised short range RF communication link between the unit and the Base Station to determine if they are no longer in range with each other.

Produktet er slutview

Udseende

Buttons Interface Description

Button /USB Interface Description

NØGLE/interface

Beskrivelse

Nulstil nøgle Power off     the Prime LS100
adapter Connected to a Power supply socket can power on Prime LS100
Funktionstast SOS-tilstand
Feature Key Play to do list audios.
TEST Key Test mode
LED-beskrivelse


Figur 1-2

There are 3 LED lights in Prime LS100 device, the description as following.

Lys begivenhed Tilstand
Function Key LED Function Key pressed Solid when pressed
Feature Key LED Feature Key pressed Solid when pressed
Test Key LED Test Key pressed Solid when pressed
Breath Light Test Key long press Breath effect

Kom godt i gang

Parts List

Navn

Billede

Bemærkning

Prime LS100 Base Station The LTE Base Station.
Prime LS100 adapter It used to power on the Prime LS100.
Indbygget batteri

The following items are suggestion for built-in battery usage, please pay more attention.

  • The device is Emergency call equipment, which is designed to be used by adapter always plugged.
  • There is a 850mAh Lithium polymer battery integrated in device. The built-in battery will only be used when the adapter unplugged.

Note: If the Prime LS100 device is firstly used, please make sure the adapter of the device is plugged in the power supply socket.

Prime LS100 Adapter

Prime LS100 base station is connected with an AC Adapter.
The adapter is used for device power on, built-in battery charging, which should be plugged in power supply socket at any time ( by end user).

Tænd / sluk


Figur 2-2

Tænd: Plug in the power adapter and power on.
Sluk: Unplugged the power adapter and press the Reset button.

Bemærk: the user can not power off Prime LS100 if the adapter is plugged.

Frekvens

LTE: Band2/Band4/Band5/Band12/Band13
WIFI::2412MHz-2462MHz
BLE:2412MHz-2472MHz
433:433.92MHZ

Fejlfinding og sikkerhedsoplysninger

Fejlfinding

Disorder

Mulig årsag

Løsning

Meddelelser kan ikke rapporteres til backend-serveren via mobilnetværk. APN er forkert. Nogle APN kan ikke besøge internettet direkte. Spørg netværksoperatøren om det rigtige APN.
IP-adressen eller porten på backend-serveren er forkert. Sørg for, at IP-adressen for backend-serveren er en identificeret adresse på internettet.
Unable to power off Prime LS100. Tænd/sluk-tastens funktion blev deaktiveret af AT+GTFKS. Aktiver tænd/sluk-tastens funktion med AT+GTFKS.
Batteriet kan ikke oplades Batteriet har ikke været brugt i for lang tid og har været låst. Using a external power source with 3.6V to 4.2V DC power supply to active the battery or apply for after sale help.
Sikkerhedsoplysninger

The following items are suggestion for safety use, please pay more attention. Please do not disassemble the device by yourself. Please do not put the device on the overheating or too humid place, avoid
exposure to direct sunlight. Too high temperature will damage the device or even cause the battery explosion. Please do not use Prime LS100 on the airplane or near medical equipment.

FCC Forsigtig.

§ 15.19 Mærkningskrav.
Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er betinget af, at denne enhed ikke forårsager skadelig interferens.

§ 15.21 Oplysninger til bruger.
Eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

§ 15.105 Oplysninger til brugeren.
Bemærk: Dette udstyr er testet og viser sig at overholde grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer anvendelser og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:
-Retning eller flytning af modtageantennen.
-Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
-Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
-Konsulter forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for at få hjælp.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated withmin imum distance 20cm between the radiator & your body.

Dokumenter/ressourcer

Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker [pdf] Brugervejledning
BAS4GA, ZKQ-BAS4GA, ZKQBAS4GA, Prime LS100 LTE Tracker, LS100 LTE Tracker, LTE Tracker, Tracker

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.