KOFIRE LOGO

UG-05
BRUGERVEJLEDNING

LED-indikatorlys Beskrivelse

Parringsstatus Blå og grøn LED blinker skiftevis
Power On Blå LED forbliver tændt uendeligt, blå LED blinker langsomt, når der spilles musik
Standbytilstand Blå LED forbliver tændt uendeligt
Lav batteristatus Blå LED blinker 3 gange i sekundet
Vibrationsafbryder * Vibrationskontakten er tændt: hvid LED forbliver tændt uendeligt
* Vibrationskontakten er slukket: hvid LED slukker
Opladningsstatus Rød LED forbliver tændt under opladning, rød LED slukker, mens den er fuldt opladet

Grundlæggende nøglebetjening

Tænd
Langt tryk,KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjening hovedtelefonen tændes, når den blå LED forbliver tændt i 3 sekunder. Hovedtelefonen går i parringstilstand.
Sluk
Langt tryk, KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjeningden blå og grønne LED forbliver tændt i 2 sekunder, slukker derefter, og hovedtelefonerne slukkes.

Justering af lydstyrke
Kort trykKOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - tryk ogKOFIRE UG 05 Trådløse Gaming Headsets med Dual Microphone - styr lydstyrken styre lydstyrken.
Valg af musik
Langt tryk KOFIRE UG 05 Trådløse Gaming Headsets med Dual Microphone - styr lydstyrkenfor at springe til den næste sang.
Langt tryk KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - trykfor at springe til forrige sang.

Afspil/Pause/Telefonopkald
Musikpause: Kort tryk KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjeningnår man spiller musik.
Musikafspilning: Kort tryk KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjeningnår du er i musikpause.
Besvar opkald: Kort tryk KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjeningnår et opkald kommer ind.
Læg på: Kort tryk KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjeningved et opkald.
Nægt at svare: Langt trykKOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjening når et opkald kommer ind.
Når Trådløs er tilsluttet, dobbelttryk KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjeningringer op til det sidste telefonnummer i din opkaldsliste.

Hovedtelefonens tændingsstatus

Langt tryk, KOFIRE UG 05 Trådløse spilleheadsets med dobbelt mikrofon - Grundlæggende nøglebetjeninghovedtelefonerne tændes, og den blå og grønne LED blinker
skiftevis. Hovedtelefonen går i parringstilstand. Tænd for det trådløse i din celle
telefon og søg efter "UG-05", klik for at oprette forbindelse. Den blå LED forbliver tændt uendeligt
efter vellykket tilslutning, og den blå LED blinker langsomt, når der afspilles musik.
* Bemærk: Det farverige dekorations-LED-lys tændes automatisk, når hovedtelefonerne tændes, og det kan slukkes med en tastekombination.

Vibrationsfunktionskontakt
I tændt tilstand skal du vippe vibrationskontakten ned, vibrationsfunktionen vil blive tændt (den hvide LED forbliver tændt uendeligt), og hovedtelefonerne vibrerer med bassen. Jo stærkere bas, jo stærkere vibration. Vip vibrationskontakten opad for at slå vibrationen fra (den hvide LED slukker), så kan du lytte til musik og spille spil normalt, den vibrerende højttaler virker ikke, og musikhøjttaleren fungerer normalt.

Farverig dekoration LED-kontakt
Når hovedtelefonerne er tændt, tændes det farverige LED-lys automatisk. Hvis du vil slukke for det farverige LED-lys for at spare batteri eller af andre årsager, skal du trykke kort på lydstyrke op og lydstyrke ned-knappen samtidigt for at slukke LED'en. Den farverige LED kan genstartes efter slukning.
* Bemærk: Det farverige LED-lys fungerer ikke, mens hovedtelefonen er i opladning eller i kablet tilstand.

Bom mikrofon
Udstyret med den lange mikrofon for en bedre opkaldsoplevelse. Den lange boom-mikrofon skal forbedre opkaldsydelsen. Hvis du under et opkald vil tale med andre, eller du ikke ønsker at blive hørt af personen i den anden ende af telefonen, skal du trykke kort på mute-knappen på mikrofonen for at stoppe mikrofonen i at virke. Når mute er slået til, bipper hovedtelefonerne. Når du har brug for at genoptage opkaldet, skal du kort trykke på mute-knappen igen.

Auto-sluk og langdistance-genopret forbindelse
Hovedtelefonen afbrydes automatisk, når den er uden for det effektive område. Når den er tilbage til den effektive rækkevidde inden for 5 minutter, vil den automatisk oprette forbindelse til din telefon. Hovedtelefonerne slukker automatisk, hvis de ikke er aktiveret i mere end 5 minutter.

Headset Og Trådløs Sender OverviewKOFIRE UG 05 trådløse gaming headsets med dobbelt mikrofon

Opladningstilstand
Når batteriet er lavt, skal du oplade det i omkring 3 timer med et USB-opladningskabel. Hovedtelefonerne slukkes automatisk under opladning. Rød LED forbliver tændt uendeligt under opladning, og rød LED slukker, mens den er fuldt opladet.
Strømstatus
Når hovedtelefonerne er tilsluttet IOS-enheden, vil hovedtelefonens aktuelle strømstatus blive vist i øverste højre hjørne af enhedens skærm.
Line-in Mode
Plug-in lydkabel, hovedtelefonerne slukker automatisk, du kan lytte til musikken med lydkablet. Du kan bruge den indbyggede mikrofon eller langarmsmikrofon. Du kan også tænde eller slukke for vibrationsfunktionen ved hjælp af vibrationskontakten.
Bemærk: når den er i line-in-tilstand, kan den trådløse ikke tændes. Du skal tage lydkablet ud og tænde for hovedtelefonerne for at bruge.

Trådløs sender LED-indikator Beskrivelse

Power On  

Rød LED forbliver tændt uendeligt

Parringsstatus  

Grøn LED blinker hurtigt

Forbindelse lykkedes  

Grøn LED forbliver tændt uendeligt

For første gang i brug

 1. Indsæt den trådløse sender i USB-porten på enheden, enheden vil automatisk installere driveren, navnet vist på enheden er: UG-05 og standard er enhedens lydtransmission, senderen går i standbytilstand med den røde LED-belysning på ubestemt tid.
 2. Den trådløse enhed går i parringstilstand, efter at strømmen er tændt. Tryk længe på knappen på den trådløse sender i 2 sekunder for at gå ind i parringsstatus, og den grønne LED blinker hurtigt.
 3. Den trådløse sender er korrekt forbundet med den trådløse enhed, og den grønne LED forbliver tændt uendeligt.

For anden gang og efterfølgende brug
Når der er parringsoplysninger for hovedtelefonerne på enheden, vil den trådløse sender automatisk forbinde tilbage til den trådløse enhed for anden gang.
Opret forbindelse til andre trådløse enheder
Tryk kort på senderknappen, den trådløse sender vil blive afbrudt fra den aktuelle enhed med den røde LED-belysning tændt på ubestemt tid, og den trådløse enhed vil blive slukket. Tryk længe på senderknappen i 2 sekunder for at oprette forbindelse til andre enheder, den grønne LED blinker hurtigt og forbliver tændt på ubestemt tid, efter at der er oprettet forbindelse.
Tænd/sluk
Indsæt den trådløse sender i USB-porten på computeren, og den tændes automatisk./Træk stikket til den trådløse sender ud.
Trådløs forbindelse
Tryk længe på senderknappen i 2 sekunder, den trådløse sender går ind i parringsstatus med den grønne LED, der blinker hurtigt, nu understøtter den lytning til musik, trådløs videoafspilning, trådløse videoopkald osv.

Trådløs afbrydelse/Slet forbindelse
Tryk kort på knappen til den trådløse sender, og den røde LED forbliver tændt uendeligt./I enhver tilstand skal du trykke længe på senderknappen i 8 sekunder, det grønne og røde lys forbliver tændt uendeligt.
Oplysninger om hovedtelefonparametre

Understøttede profiler A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Modtagelsesafstand 8-10M
Lydhøjttalermodstand 32Ω ± 15%
Lydhornsenhed 40mm
Vibrationshøjttalermodstand 16Ω ± 15%
Vibrationshøjttalerenhed 30mm
Frekvensområde 20 HZ-20K HZ
Følsomhed 108±3dB ved 1K HZ
Mikrofonfølsomhed -42±3dB
Opladning Voltage DC5V
Opladningsstrøm 800mA
Operation Voltage 3.7V
Betjening Current 26-120mA

Oplysninger om trådløse senderparametre

Input USB2.0
Signal-til-støj-forhold > 90dB
Frekvensområde 20HZ-20KHZ
Transmission Range 20M
Operation Voltage 5V
Betjening Current 14mA-27mA
Pakkeliste
1. Trådløse hovedtelefoner 4. Lydkabel
2. Bommikrofon 5. Brugervejledning
3. Micro USB ladekabel 6. Trådløs sender
7. Mic Foam Cover

Varme tips

 1. Oplad venligst hovedtelefonerne med en 5V 1A / 5V 2A oplader, høj voltage kan beskadige hovedtelefonerne.
 2. Når hovedtelefonen ikke har været brugt i mere end 3 måneder, skal den oplades før brug.
 3. Når hovedtelefonerne ikke har været brugt i længere tid, foreslår vi, at du oplader dem hver 3. måned for at give en god beskyttelse af batteriet.
 4. Vi foreslår, at du oplader hovedtelefonerne helt, første gang du bruger dem.

opmærksomhed

 1. Opbevar eller brug hovedtelefonerne ved normal temperatur, undgå direkte sollys.
 2. Hold venligst hovedtelefonerne væk fra ild eller andre varme genstande.
 3. Hold venligst hovedtelefonerne væk fra damp steder eller nedsænket i væske, holdes tørt
 4. Forsøg ikke at bruge andre opladningsmetoder end det USB-opladningskabel, vi leverer.
 5. Undlad venligst at skille ad, reparere eller modificere.
 6. Vær venligst opmærksom på overdreven sammenstød, hvis nogen skader (såsom buler, deformation, korrosion osv.), bedes du henvende dig til os for at få hjælp ved hjælp af kontaktoplysningerne på garantikortet.
 7. Hvis hovedtelefonerne producerer en unormal lugt, temperaturer, der er højere end normalt, ændres farve eller form unormalt, skal du stoppe med at bruge og henvende dig til os for at få hjælp ved hjælp af kontaktoplysningerne på garantikortet.

Advarsel

 1. Hvis batteriet udskiftes forkert, er der fare for eksplosion. Det kan kun udskiftes med et batteri af samme type eller tilsvarende. Batteriet (batteripakken eller samlet batteri) må ikke udsættes for forhold som f.eks. sollys, ild eller et lignende overophedningsmiljø.
 2. Enheden må ikke udsættes for vanddråber eller vandstænk. Det bør ikke placeres i genstande som vaser eller lignende genstande fyldt med væske.
 3. Dette produkt er ikke et børnelegetøj. Børn under 14 år skal ledsages af forældre for at bruge.

GARANTIKORT
Produktmodel: ………..Produktfarve:………………….
Købsdato:………………….. Købsbutik:………………..
Købskonto:……………….. Årsag til garanti:………………..
Brugernavn: …………………………..Telefonnummer:…………………
Brugeradresse:………………………..

Garanti Beskrivelse
Opbevar venligst garantibeviset og gyldig købsbevis korrekt, vis det sammen, når du sender produktet til reparation. Hvis du ikke kan levere garantikortet eller det relevante købsbevis, vil beregningsdatoen for produktgarantien være baseret på produktets fremstillingsdato.
Garantibestemmelser

 1. Hvis du har spørgsmål under brug, så tøv ikke med at ringe til 4008894883 for at få hjælp.
 2. Inden for et år fra købsdatoen, hvis produktet med et kvalitetsproblem og det tekniske personale i vores virksomhed har bekræftet, at problemet opstår under normal brug, vil vi tilbyde gratis erstatningstjenester.
 3. I følgende tilfælde nægter vores virksomhed at yde gratis garantiservice, yder kun vedligeholdelsestjenester, fri for arbejdsomkostninger, kun gebyrer for dele: A. Produktets hoveddel er blevet beskadiget på grund af forkert betjening, uagtsom brug eller uimodståelige årsager B. Produktet er blevet adskilt eller repareret uden vores virksomheds tilladelse C. Hovedtelefonens driverenhed er blevet brugt med høj lydstyrke, og membranen er deformeret på grund af snavs eller stød. Hovedtelefonkablet er knækket, knust, nedsænket i vand, kabinettet er beskadiget, deformeret og en anden menneskeskabt skadeårsag. D. Det originale garantikort og gyldig købsbevis kan ikke fremvises, og købsdatoen er ud over garantiperioden.
 4. Den gratis service leveret af dette garantikort inkluderer ikke produkttilbehør, andre dekorationer, gaver osv.

Produktkvalifikationscertifikat, Efter inspektion opfylder produktet I, ' de tekniske standarder
og får lov til at forlade fabrikken.

Dokumenter/ressourcer

KOFIRE UG-05 trådløse gaming headsets med dobbelt mikrofon [pdf] Brugervejledning
UG-05, trådløse gaming headsets med dobbelt mikrofon, UG-05 trådløse gaming headsets med dobbelt mikrofon

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.