Varmepude 
MODELNR: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S Varmepude

INSTRUKTIONSMANUAL
LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER
FORSIGTIG OG BEHOLD FOR
FREMTIDIG REFERENCE

Læs ICON SIKKERHEDSINSTRUKTION

Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne elektriske pude
Sørg for, at du ved, hvordan den elektriske pude fungerer, og hvordan den betjenes. Vedligehold den elektriske pude i overensstemmelse med instruktionerne for at sikre, at den fungerer korrekt. Opbevar denne manual sammen med den elektriske pude. Hvis den elektriske pude skal bruges af en tredjepart, skal denne brugsanvisning medfølge. Sikkerhedsanvisningerne fjerner ikke i sig selv enhver fare fuldstændigt, og passende ulykkesforebyggende foranstaltninger skal altid anvendes. Der påtages intet ansvar for skader forårsaget af manglende overholdelse af disse instruktioner eller anden ukorrekt brug eller forkert håndtering.
Advarsel! Brug ikke denne elektriske pude, hvis den er blevet beskadiget på nogen måde, hvis den er våd eller fugtig, eller hvis forsyningsledningen er beskadiget. Send det straks tilbage til forhandleren. Elektriske puder bør kontrolleres årligt for elektrisk sikkerhed for at begrænse risikoen for elektrisk stød eller brand. For rengøring og opbevaring henvises til afsnittene "RENGØRING" og "OPBEVARING".
SIKKER BETJENINGSVEJLEDNING

  • Monter puden sikkert med remmen.
  • Brug kun denne pude som underlag. Anbefales ikke til futons eller lignende sammenklappelige sengesystemer.
  • Når den ikke er i brug, skal du pakke puden i dens originale emballage for den bedste beskyttelse og opbevare den på et køligt, rent og tørt sted. Undgå at trykke skarpe folder ind i puden. Opbevar kun puden, når den er helt afkølet.
  • Ved opbevaring fold pænt, men ikke stramt (eller rul) i den originale emballage uden skarpe bøjninger i varmelegemet og opbevar, hvor ingen andre genstande vil blive placeret ovenpå.
  • Krøl ikke puden ved at placere genstande oven på den under opbevaring.

Advarsel! Puden bør ikke bruges på en justerbar seng. Advarsel! Puden skal monteres sikkert med den monterede rem.
Advarsel! Ledningen og betjeningen skal være væk fra andre varmekilder såsom varme og lamps.
Advarsel! Brug ikke foldet, rukket, krøllet, eller når damp.
Advarsel! Brug kun indstillingen HØJ til at forvarme før brug. Brug ikke kontrolsættet til den høje indstilling. Det anbefales stærkt, at puden indstilles til lav varme for kontinuerlig brug.
Advarsel! Brug ikke controlleren indstillet for højt i længere tid.
Advarsel! Husk at sætte pudecontrolleren på "OFF" ved slutningen af ​​brugen og afbryde stikkontakten. Lad ikke være på ubestemt tid. Der kan være risiko for brand. Advarsel! For at øge sikkerheden anbefales det, at denne pude bruges med en fejlstrømssikkerhedsanordning (sikkerhedsafbryder) med en nominel reststrøm, der ikke overstiger 30mA. Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis du er usikker.
Advarsel! Puden skal returneres til producenten eller dennes agenter, hvis linket er bristet.
Opbevar til fremtidig brug.

Læs ICON advarsel 2 VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATION

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde sikkerhedsbestemmelserne, hvor det er relevant, for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade. Kontroller altid, at strømforsyningen svarer til voltage på mærkepladen på controlleren.
Advarsel! Brug ikke den elektriske pude foldet. Kmart DK60X40 1S Varmepude - pudeBrug ikke den elektriske pude
rystede. Undgå at krølle puden. Indsæt ikke stifter i den elektriske pude. Brug IKKE denne elektriske pude, hvis den er våd eller har lidt vandsprøjt.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - lidt
Advarsel! Brug ikke denne elektriske pude med et spædbarn eller et barn, eller andre personer, der er ufølsomme over for varme, og andre meget sårbare personer, som ikke er i stand til at reagere på overophedning. Må ikke bruges sammen med en hjælpeløs eller uarbejdsdygtig person eller nogen person, der lider af medicinsk sygdom såsom højt blodcirkulation, diabetes eller høj hudfølsomhed. Advarsel! Undgå langvarig brug af denne elektriske pude ved en høj indstilling. Dette kan resultere i forbrændinger af huden.
Advarsel! Undgå at krølle puden. Undersøg puden ofte for tegn på slid eller beskadigelse. Hvis der er sådanne tegn, eller hvis apparatet er blevet misbrugt, skal det efterses af en kvalificeret elektriker før enhver yderligere brug, ellers skal produktet bortskaffes.
Advarsel! Denne elektriske pude er ikke beregnet til brug på hospitaler.
Advarsel! Af hensyn til den elektriske sikkerhed må den elektriske pude kun bruges sammen med den aftagelige styreenhed 030A1, der følger med varen. Brug ikke andre tilbehør, der ikke følger med puden.
Supply
Denne elektriske pude skal tilsluttes en passende 220-240V—50Hz strømforsyning. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sikre dig, at forlængerledningen har en passende 10-amp effektmærke. Rul forsyningsledningen helt ud, når den er i brug, da en oprullet ledning kan blive overophedet.
Advarsel! Træk altid stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug.
Forsyningsledning og stik
Hvis forsyningsledningen eller controlleren er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare.
Børn
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion om brugen af ​​apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Kmart DK60X40 1S Heat Pad - børn Advarsel! Må ikke bruges af børn under tre år.

GEM KUN DENNE INSTRUKTIONER TIL BRUG TIL HUSHOLDNING

PAKKET INDHOLD

lx 60x40cm varmepude
lx Brugsanvisning
Forsigtig! Bekræft alle dele før bortskaffelse af emballage. Bortskaf alle plastikposer og andre emballagekomponenter på en sikker måde. De kan være potentielt farlige for børn.

DRIFT

Placering og brug
Brug kun puden som underlag. Denne pude er kun designet til husholdningsbrug. Denne pude er ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler og/eller plejehjem.
Fitting
Monter puden med elastik Sørg for, at puden er helt flad og ikke bøjet eller krøllet.
Produktion
Når den elektriske pude er installeret korrekt på plads, skal du tilslutte controllerens forsyningsstik til en passende stikkontakt. Sørg for, at controlleren er indstillet til "Off", før du tilslutter den. Vælg den ønskede varmeindstilling på controlleren. Indikatoren lamp angiver, at puden er tændt.
Controls
Controlleren har følgende indstillinger.
0 INGEN VARME
1 LAV VARME
2 MIDDELVARME
3 HØJ(FORVARMNING)
"3" er den højeste indstilling for forvarmning og anbefales ikke til længerevarende brug. Foreslå blot at bruge denne indstilling først for at varme op hurtigt. Der er et LED-lys, der lyser, når puden er tændt.
VIGTIG! Den elektriske pude er udstyret med en automatisk timer til at slukke for puden efter 2 timers kontinuerlig brug på en af ​​varmeindstillingerne (dvs. Lav, Medium eller Høj). Autosluk-funktionen genaktiveres i 2 timer, hver gang controlleren slukkes og tændes igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og vælge 1 eller 2 eller 3 varmeindstillinger. 2-timers timeren er automatisk og kan ikke justeres manuelt.

RENSNING

Advarsel! Når den ikke er i brug eller før rengøring, afbryd altid puden fra hovedstrømforsyningen.
Spot Clean
Svamp området med et neutralt uldvaskemiddel eller mild sæbeopløsning i lunkent vand. Svamp med rent vand og tør helt før brug.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - vask Må ikke vaskes
Tag den aftagelige ledning ud af puden ved pletrengøring.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - rengøring TØRRING
Draper puden hen over en tørresnor og dryp tør.
Brug IKKE pinde til at fastgøre puden på plads.
TØR IKKE med en hårtørrer eller varmeapparat.
VIGTIGT! Sørg for, at kontrollerne er i en position, der ikke tillader dryppende vand at falde ned på nogen del af controlleren. Lad puden tørre grundigt. Tilslut den aftagelige ledning til stikket på puden. Sørg for, at stikket er korrekt låst på plads.
ADVARSEL! Fare for elektrisk stød. Sørg for, at den elektriske pude og stikket på puden er helt tørre, fri for vand eller fugt, før du tilslutter den til lysnettet.
Advarsel! Under vask og tørring skal den aftagelige ledning afbrydes eller placeres på en måde, der sikrer, at der ikke strømmer vand ind i kontakten eller kontrolenheden Advarsel! Lad ikke forsyningsledningen eller controlleren blive nedsænket i væsker. Advarsel! Vrid ikke puden
Advarsel! Tørrens ikke denne elektriske pude. Kmart DK60X40 1S Varmepude - tørDette kan beskadige varmeelementet eller controlleren.
Advarsel! Stryg ikke denne pude Kmart DK60X40 1S Heat Pad - jernMå ikke maskinvaskes eller maskintørres.
Advarsel! Ikke tørretumbles.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - tumbling
Advarsel
I Må ikke bleges. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - blegemiddelTør kun fladt i skyggeKmart DK60X40 1S Heat Pad - flad

OPBEVARING

VIGTIG! Sikkerhedstjek
Denne pude bør kontrolleres årligt af en passende kvalificeret person for at sikre dens sikkerhed og egnethed til brug.
Opbevares et sikkert sted
Advarsel! Før opbevaring af dette apparat skal det køle af, før det foldes sammen. Når den ikke er i brug, opbevar din pude og brugsanvisning på et sikkert og tørt sted. Rul eller fold forsigtigt puden. Må ikke krølle. Opbevares i en passende beskyttelsespose til beskyttelse. Placer ikke genstande på puden under opbevaring. Før genbrug efter opbevaring, anbefales det, at puden kontrolleres af en passende kvalificeret person for at eliminere risikoen for brand eller elektrisk stød gennem en beskadiget pude. Undersøg apparatet ofte for tegn på slid eller beskadigelse. Hvis der er sådanne tegn, eller hvis apparatet er blevet misbrugt, skal puden kontrolleres af en kvalificeret elektriker for elektrisk sikkerhed, før den tændes igen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Størrelse 60 cm x 40 cm
220-240V— 50Hz 20W
Controller 030A1
12 Månedsgaranti
Tak for dit køb fra Kmart.
Kmart Australia Ltd garanterer, at dit nye produkt er fri for defekter i materialer og udførelse i den ovenfor angivne periode fra købsdatoen, forudsat at produktet bruges i overensstemmelse med medfølgende anbefalinger eller instruktioner, hvor det er givet. Denne garanti er et supplement til dine rettigheder i henhold til den australske forbrugerlov. Kmart vil give dig dit valg af refusion, reparation eller ombytning (hvor det er muligt) for dette produkt, hvis det bliver defekt inden for garantiperioden. Kmart afholder de rimelige omkostninger ved at gøre krav på garantien. Denne garanti gælder ikke længere, hvis defekten er et resultat af ændring, ulykke, misbrug, misbrug eller forsømmelse.
Gem venligst din kvittering som købsbevis og kontakt vores kundeservicecenter på 1800 124 125 (Australien) eller 0800 945 995 (New Zealand) eller alternativt via kundehjælp på Kmart.com.au for problemer med dit produkt. Garantikrav og mål for udgifter påløbet ved returnering af dette produkt kan rettes til vores kundeservicecenter på 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Vores varer leveres med garantier, som ikke kan udelukkes under den australske forbrugerlov. Du er berettiget til erstatning eller refusion for en større fejl og kompensation for ethvert andet med rimelighed forudsigeligt tab eller skade. Du er også berettiget til at få varen repareret eller ombyttet, hvis varen ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fejl.
For newzealandske kunder er denne garanti ud over de lovbestemte rettigheder, der overholdes i henhold til New Zealands lovgivning.

Dokumenter/ressourcer

Kmart DK60X40-1S varmepude [pdf] Brugsanvisning
DK60X40-1S, varmepude, DK60X40-1S varmepude, pude

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *