KitchenAid-logo

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-produktbillede

Indbyggede elektriske ovne kontrolvejledning

DELE OG FUNKTIONER

ADVARSEL: For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade skal du læse VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, der findes i apparatets brugsanvisning, før du bruger dette apparat.

Denne vejledning dækker forskellige modeller. Ovnen, du har købt, kan have nogle eller alle de angivne varer. Placeringerne og udseendet af funktionerne vist her matcher muligvis ikke din model.

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-01

 • A. Elektronisk ovnstyring
 • B. Automatisk ovnlyskontakt
 • C. Ovndørslås
 • D. Model- og serienummerplade (på nederste kant af kontrolpanelet, højre side)
 • E. Temperatursondestik (kun ovn med konvektionselement og blæser)
 • F. Ovnlys
 • G. Pakning
 • H. Powered Attachment Hub
 • I. Nedre ovn (på modeller med dobbeltovn)
 • J. Skjult bageelement (skjult under gulvpanelet)
 • K. Konvektionselement og ventilator (i bagpanel)
 • L. Broil elementer (ikke vist)
 • M. Ovnventil

Dele og funktioner ikke vist
Temperatursonde
Kondensbakke
Ovnreoler

BEMÆRK VENLIGST: Det øverste hulrum i den viste dobbeltovn er det samme for modeller med enkelt ovn og den nederste ovn på modeller med kombinationsovne.

Reoler og tilbehør

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-02BEMÆRK VENLIGST: +Steamer-tilbehøret og +Bakesten-tilbehøret leveres ikke med produktet. Tilmeld venligst din ovn online på www.kitchenaid.com i USA eller www.kitchenaid.ca i Canada for at modtage dit +Steamer Attachment og +Baking Stone Attachment inkluderet i dit køb.

FUNKTIONSVEJLEDNING

Denne vejledning dækker flere modeller. Din model kan have nogle eller alle de angivne varer. Se denne vejledning eller afsnittet Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i vores webwebsted på www.kitchenaid.com for mere detaljerede instruktioner. I Canada henvises til afsnittet Service og support på www.kitchenaid.ca.

ADVARSEL
Fare for forgiftning af mad
Lad ikke maden sidde mere end en time før eller efter tilberedning.
Dette kan resultere i madforgiftning eller sygdom.

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-03

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-04

Velkomstguide
Velkomstguiden giver dig mulighed for at opsætte din nye ovn eller mikrobølgeovn. Dette vises på dit display, første gang ovnen tændes, eller efter nulstilling af ovnen til fabriksindstillingerne. Efter hvert valg lyder en tone. Tryk på TILBAGE til enhver tid for at vende tilbage til den forrige skærm.

 1. Vælg dit sprog, og tryk på OK.
 2. For at slutte ovnen til mobilappen skal du trykke på YES
  OR
  tryk på IKKE NU for at springe dette trin over og fuldføre opsætningen. Gå til trin 7.
 3. Vælg CONNECT for automatisk at forbinde ovnen med mobilappen. Download KitchenAid®-appen, tilmeld dig og vælg "Tilføj apparat" i appen. Følg instruktionerne i appen for at scanne QR-koden fra apparatets skærm.
 4. For manuelt at tilslutte ovnen til KitchenAid®-appen skal du vælge dit hjemmenetværk fra listen, trykke på TILFØJ ET NETVÆRK for manuelt at indtaste dit hjemmenetværk eller trykke på FORBIND MED WPS for at oprette forbindelse til dit netværk via WPS.
  Indtast din Wi-Fi-adgangskode, hvis du bliver bedt om det.
 5. Der vises en meddelelse, når ovnen har oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværket. Tryk på OK.
 6. Tryk på OFF og derefter på OK for at indstille tid og dato manuelt
  OR
  tryk på ON og derefter på OK for at indstille uret automatisk via Wi-Fi-netværket. Gå til trin 9.
 7. Tryk på taltastaturet for at indstille tidspunktet på dagen. Vælg AM, PM eller 24-HOUR. Tryk på OK.
 8. Vælg om sommertid er aktiv. Tryk på OK
 9. Vælg formatet for visning af datoen. Tryk på OK.
 10. Tryk på taltastaturet for at indstille den aktuelle dato. Tryk på OK.
 11. Vælg, om du vil vise uret, når ovnen er inaktiv.
 12. Tryk på FÆRDIG.
Skærmbilleder

Urskærm
Urskærmen viser klokkeslæt og dato, når ovnen ikke er i brug.

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-05

 • A. Statusikoner
 • B. Statuslinje
 • C. Køkkentimer
 • D. Kontrollås
 • E. Hjemmenu
 • F. Indstillingsmenu

Kontrollås
Tryk og hold for at låse betjeningen. Kun ikonet Kontrollås reagerer, når kontrolelementet er låst.

Hjemmenu
Tryk for at indstille en ovnfunktion eller få adgang til tilstanden Opskriftsguide.

Køkken Timer
Viser den aktuelle køkken timer. Berør for at indstille eller ændre køkkentimeren.

Indstillinger Menu
Tryk for at få adgang til ovnindstillinger og oplysninger.

Statuslinje
Viser den aktuelle ovnstatus, såsom demotilstand eller låst.

Statusikoner

Angiver et problem med den trådløse forbindelse.

Angiver Fjernaktivering er aktiv.

Angiver +Powered Attachments er tilsluttet ovnen.

Funktionsindstillingsskærm
Efter at have valgt en ovnfunktion, har funktionssæt-skærmene en række muligheder for at tilpasse cyklussen. Ikke alle muligheder er tilgængelige på alle ovnfunktioner. Indstillingerne kan ændre sig med ovnopdateringer. Tryk på muligheden i menuen til venstre for at ændre indstillingen.

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-06

 • A. Funktion
 • B. Ovntemperatur indstillet
 • C. Tilberedningstid indstillet
 • D. Favorit

Ikke vist:
Cook's Assistant Mode Færdig

Flip påmindelse
Når timeren slutter Tilføj forsinkelse

Hurtig forvarmning
Funktionsvalg Måltemperatur indstillet Grilltemperatur indstillet

Funktion
Viser den aktuelle ovnfunktion og det valgte ovnrum.

Cook's Assistant Mode
Indstil til Auto for at bruge Cook's Assistant. Indstil til Manuel for at indstille tid og temperatur manuelt.

Ovntemperatur indstillet
Tryk for at indstille ovntemperaturen. Det tilladte område vil blive vist.

Hurtig forvarmning
Tryk for at vælge Hurtig forvarmning. Denne funktion bør kun bruges med én ovnrist.

Måltemperatur indstillet
Til madlavning med temperatursonde: Tryk for at indstille en måltemperatur for temperatursonden. Ovnen slukker, når den indstillede temperatur er nået.

Valg af tilstand
Til tilberedning med temperatursonde: Tryk for at vælge, hvilken tilberedningsmetode der skal bruges.

Tilberedningstid indstillet (valgfrit)
Berør for at indstille et tidsrum, hvor funktionen skal køre.

Når timeren slutter (valgfrit)
Tilgængelig, hvis en tilberedningstid er indstillet. Tryk for at ændre, hvad ovnen gør, når den indstillede tilberedningstid slutter.

 • Hold temperatur: Ovntemperaturen forbliver på den indstillede temperatur efter tilberedningstiden slutter.
 • Sluk: Ovnen slukker, når den indstillede tilberedningstid slutter.
 • Hold varm: Ovntemperaturen reduceres til 170°F (77°C), efter den indstillede tilberedningstid slutter.

Tilføj forsinkelse (valgfrit)
Tilgængelig, hvis en tilberedningstid er indstillet. Tryk på for at indstille, hvornår på dagen ovnen begynder at forvarme. Kræver, at uret er indstillet korrekt.

Favorit (valgfrit)
Tryk for at indstille de valgte indstillinger som en favoritfunktion. Tryk igen for at annullere foretrukken. Foretrukne ovnindstillinger kan tilgås fra Home-menuen.

Færdighed
Tryk på for at indstille den ønskede tilberedningsgrad af madtypen.

Flip påmindelse
Tryk for at slå vendingspåmindelsen til eller fra.

Grilltemperaturindstilling
Tryk for at vælge grillens varmeniveau.

Statusskærm
Mens ovnen er i brug, vil displayet vise en tidslinje med information om de(n) aktuelle ovnfunktion(er). Hvis et af hulrummene ikke er i brug, vises en knap til at bruge det hulrum.

 • KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-07A. Ovn tidslinje – lavere
 • B. Ovnfunktion – lavere
 • C. Ovntemperatur – lavere
 • D. Ovn tidslinje – øverste
 • E. Ovnfunktion – øvre
 • F. Ovntemperatur – øvre
 • G. Ovn tidslinje – lavere
 • H. Ovnfunktion – lavere
 • I. Ovntemperatur – lavere
 • J. Ovn tidslinje – øverste
 • K. Ovnfunktion – øvre
 • L. Ovntemperatur – øvre

Favorit
Tryk på stjernen for at tilføje de aktuelle kogeindstillinger som en favorit.

Kitchen timer
Tryk for at indstille en køkkentimer eller ændre en eksisterende.

Ovn funktion
Viser den aktuelle ovnfunktion for det angivne hulrum.

Ovnstemperatur
Viser den aktuelle ovntemperatur for det angivne hulrum.

Ovn tidslinje
Viser, hvor ovnen er i tilberedningsprocessen, og hvornår den er færdig. Hvis der ikke er indstillet en tilberedningstid, vises Indstil timer for at indstille en tilberedningstid, hvis det ønskes.

Ovn timer
Viser den resterende tilberedningstid (hvis indstillet). Starttimer Hvis der er indstillet en forsinkelse, vises denne. Tryk på START TIMER for straks at starte den indstillede tilberedningstid.

Start timer
Hvis der er indstillet en forsinkelse, vises denne. Tryk på START TIMER for straks at starte den indstillede tilberedningstid.

Tid på dagen
Viser det aktuelle tidspunkt på dagen.

Madlavningstilstande
Ovnen har en række forskellige tilberedningstilstande for at opnå de bedste resultater hver gang. Tilberedningstilstandene kan tilgås ved at trykke på Home-ikonet og derefter vælge den ønskede ovn eller en tidligere gemt favoritopskrift.

MikrobølgeovnKitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-08KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-09

Køkken Timer
Køkkentimer-tastaturet indstiller en timer, der er uafhængig af ovnfunktioner. Køkkentimeren kan indstilles i timer, minutter og sekunder, op til 99 timer.
BEMÆRK VENLIGST: Køkkentimeren starter eller stopper ikke ovnen.

 1. Tryk på KØKKEN TIMER.
 2. Tryk på HR:MIN eller MIN:SEC.
 3. Tryk på taltasterne for at indstille tid.
  BEMÆRK VENLIGST: Hvis du trykker på HR:MIN eller MIN:SEC, efter at tiden er blevet indtastet, vil timeren ryddes.
 4. Tryk på knappen Start på displayet for at starte køkkentimeren.
 5. For at ændre køkkentimeren, mens den kører, skal du trykke på KØKKENTIMER eller trykke på timerens nedtælling i statuslinjen, trykke på taltastaturet for at indstille den nye tidslængde og derefter trykke på OPDATERING.
 6. En lyd afspilles, når den indstillede tid slutter, og der vises en drop-down-meddelelse. Tryk på OK for at afvise meddelelsen.
 7. Tryk på TILBAGE, mens du indstiller køkkenuret for at annullere køkkenuret.
  For at annullere en kørende timer skal du trykke på KØKKENTIMER og derefter på knappen Annuller på displayet. Hvis der trykkes på et Annuller-tastatur, slukkes den respektive ovn.

Toner/lyde
Toner er hørbare signaler, der indikerer følgende:

 • Gyldigt tryk på tastaturet
 • Funktionen er indtastet.
 • Ovnen er forvarmet.
 • Ugyldig tastaturberøring
 • Slut på en tilberedningscyklus
 • Når timeren når nul
  Omfatter brug af køkkentimeren til andre funktioner end madlavning.
 • Første ovnelementaktivering i tilberedningstilstand
 • +Tilsluttede strømforsyninger
 • +Drevne vedhæftede filer frakoblet
 • Kontrol er låst
 • Kontrol er låst op
Kontrollås

Kontrollåsen lukker betjeningspanelets tastaturer ned for at undgå utilsigtet brug af ovnen/ovnene/mikrobølgeovnen. Kontrollåsen forbliver indstillet efter et strømsvigt, hvis den blev indstillet før strømsvigtet opstod. Når betjeningen er låst, fungerer kun tastaturlåsen.
Kontrollåsen er forudindstillet låst op, men kan låses.
Sådan aktiveres kontrollåsen:

 1. Tryk og hold på ikonet Kontrollås.
 2. En nedtælling vises i den grå statuslinje øverst på skærmen. Kontrollås -ikonet bliver rødt, og statuslinjen viser “LOCKED”, når kontrolelementet er låst.

Sådan deaktiveres kontrollåsen:

 1. Tryk og hold på ikonet Kontrollås.
 2. En nedtælling vises i den grå statuslinje øverst på skærmen. Kontrollåsikonet vil ikke længere være rødt, og statuslinjen vil være tom, når kontrolelementet er låst op

Indstillinger

Indstillinger-ikonet giver dig adgang til funktioner og tilpasningsmuligheder for din ovn. Disse muligheder giver dig mulighed for at indstille uret, ændre ovnens/mikrobølgeovnens temperatur mellem Fahrenheit og Celsius, tænde og slukke for hørbare signaler og prompter, justere ovnens kalibrering, ændre sproget og meget mere. Mange af disse muligheder er indstillet under velkomstguiden. Sabbatstilstanden indstilles også ved hjælp af menuen Indstillinger.

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-10KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-11KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-13

*Standardindstillingen for disse indstillinger er angivet under velkomstguiden.

OVENBRUG
Lugt og røg er normalt, når ovnen bruges de første par gange, eller når den er meget snavset.
Under brug af ovnen vil varmeelementerne ikke forblive tændt, men vil tændes og slukkes under hele ovnens drift.

VIGTIG: Nogle fugles helbred er ekstremt følsom over for de afgivninger, der afgives. Eksponering for dampe kan resultere i døden for visse fugle. Flyt altid fugle til et andet lukket og godt ventileret rum.

Wi-Fi-forbindelse
Din ovn har indbygget Wi-Fi-forbindelse, men for at den skal fungere, skal du hjælpe den med at oprette forbindelse til dit trådløse hjemmenetværk. For information om opsætning af forbindelsen, tænd og sluk for den, modtagelse af vigtige meddelelser og drage fordeletage af tilgængelige funktioner, se afsnittet Internet Connectivity Guide i din brugervejledning.
Når opsætningsprocessen er fuldført for Wi-Fi, vil du have adgang til funktioner, der vil give dig ny frihed i madlavningen. Dine tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af firmwareopdateringer.

ViewING

 • Timer til madlavning
 • Kontrollås
 • Køkkentimere
 • Status for temperatursonde
 • Fjernstartstatuskontrol
 • Sluk ovnen
 • Juster ovnens lys
 • Ovnstyringslås
 • Start ovnstyring
 • Juster madlavningsindstillinger Fjernbeskeder

Når Wi-Fi-forbindelsen er etableret, har du mulighed for at modtage statusmeddelelser via push-beskeder. De meddelelser, der kan modtages, er:

 • Ovncyklusafbrydelser
 • Forvarmning færdig
 • Tilberedningstimer færdig
 • Ændring af tilberedningstemperatur
 • Forvarm tilberedningstemperatur Fremskridt
 • Temperaturprobe Temperaturændring
 • Temperatursonde Temperatur nået
 • Skift tilberedningstilstand
 • Ændring af kontrollåsstatus
 • Køkken timer komplet
 • Køkken Timer Skift
 • Selvrensende komplet

BEMÆRK VENLIGST: Kræver Wi-Fi og oprettelse af en konto. Appens funktioner og funktionalitet kan ændres. I henhold til Servicevilkår tilgængelige på www.kitchenaid.com/connect . Datatakster kan gælde.

Sabbatbage
Sabbatsbagningen indstiller ovnen/ovnene til at forblive tændt i en bageindstilling, indtil de slukkes. En tidsindstillet sabbatsbagning kan også indstilles til kun at holde ovnen tændt en del af sabbatten.

Når sabbatsbagningen er indstillet, vil kun Annuller-tastaturerne fungere. For Combo-ovne vil mikroovnen være deaktiveret. Når ovndøren åbnes eller lukkes, tænder eller slukker ovnlyset ikke, og varmeelementerne tænder eller slukker ikke med det samme.
Hvis der opstår et strømsvigt, når sabbatsbagningen er indstillet, vil ovnen(erne) vende tilbage til sabbatstilstand (ingen varmeelementer), når strømmen genoprettes.

At sætte:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger.
 2. Tryk på SABBATBAK.
 3. Tryk på den relevante ovnknap på displayet.
 4. Brug de numeriske tastaturer til at indstille temperaturen for den valgte ovn ud over den viste standardtemperatur.
 5. (Valgfrit: Til tidsindstillet sabbatsbagning) Brug taltastaturerne til at indstille, hvor længe den valgte ovn skal forblive tændt, op til 72 timer.
 6. (På nogle modeller) For at indstille den anden ovn skal du trykke på knappen for den anden ovn på displayet.
 7. Brug de numeriske tastaturer til at indstille temperaturen for den valgte ovn.
 8. (Valgfrit: Til tidsindstillet sabbatsbagning) Brug taltastaturerne til at indstille, hvor længe den valgte ovn skal forblive tændt, op til 72 timer.
 9. Review ovnindstillingerne. Ovntemperaturen kan justeres, efter at Sabbath Bake er begyndt. På modeller med dobbeltovn skal begge ovne programmeres, før du starter sabbatsbagningen. Hvis alt er korrekt, skal du trykke på BEKRÆFT eller START og derefter JA.
 10. For at ændre temperaturen, mens Sabbath Bake kører, skal du trykke på -25° (-5°) eller +25° (+5°) knappen for den relevante ovn for hver 25°F (5°C) ændring. Displayet vil ikke vise nogen ændring.

Når stoptiden er nået, eller der trykkes på CANCEL, slukkes varmeelementerne automatisk. Ovnen skifter fra Sabbath Bake til Sabbath Mode, med alle ovnfunktioner, lys, ur og meddelelser deaktiveret. Tryk på CANCEL igen for at afslutte sabbatstilstand.
BEMÆRK VENLIGST: Ovnen kan indstilles til sabbatstilstand uden at køre en bagecyklus. Se afsnittet "Indstillinger" for mere information.

Positioner til stativ og bagegrej
Brug følgende illustration og diagrammer som vejledning.
Rackpositioner – Øvre og nederste ovn

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-14

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-15KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-16bakeware
For at lave mad jævnt skal varm luft kunne cirkulere. For at opnå de bedste resultater skal du give 2" (5 cm) plads omkring bageform og ovnvægge. Brug følgende skema som en vejledning. KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-17

SatinGlide™ Roll-Out forlængerstativer

SatinGlide™ udrulningsstativet giver nem adgang til at placere og fjerne mad i ovnen. Den kan bruges i stativposition 1 til 6.
SatinGlide™ Roll-Out forlængerstativet til Smart Oven+-tilbehør har en kurve, der understøtter +Powered Attachments og giver nem adgang til at placere og fjerne mad i ovnen og på +Powered Attachments. Den kan bruges i stativposition 1.

Åben position

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-18

 • A. SatinGlide™ udrulningsstativ til Smart Oven+ tilbehør
 • B. Skydehylde

Lukket og engageret stilling KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-19

 

 • A. SatinGlide™ udrulningsstativ til Smart Oven+ tilbehør
 • B. Skydehylde

Sådan fjernes SatinGlide™™ Roll-Out forlængerstativ:

 1. Fjern alle genstande fra forlængerstativet, der kan rulles ud, før stativet fjernes.
 2. Skub stativet helt ind, så det lukkes og går i indgreb med glidehylden.
 3. Brug 2 hænder til at løfte op på forkanten af ​​stativet og skub skydehylden til bagvæggen af ​​ovnen, så forkanten af ​​skydehylden sidder på stativstyrene. Forkanten af ​​stativet og skydehylden skal være højere end bagkanten.KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-20
  • A. Skydehylde
  • B. Rackguide
  • C. SatinGlide™ udrulningsstativ
 4. Træk stativet og den glidende hylde ud.

Sådan udskiftes SatinGlide™™ udrulningsforlængerstativer:

 1. Tag fat i fronten af ​​det lukkede stativ og den glidende hylde med 2 hænder. Placer det lukkede stativ og den glidende hylde på stativstyret.
 2. Brug 2 hænder til at løfte op på forkanten af ​​stativet og glidehylden sammen.
 3. Skub langsomt stativet og den glidende hylde til bagsiden af ​​ovnen, indtil bagkanten af ​​stativet trækker hen over enden af ​​stativet.

For at undgå beskadigelse af de glidende hylder må du ikke placere mere end 25 lbs (11.4 kg) på SatinGlide™-udrulningsstativet eller 35 lbs (15.9 kg) på udrulningsstativet til elektrisk udstyr.
Rengør ikke SatinGlide™ udrulningsstativerne i en opvaskemaskine. Det kan fjerne rackets smøremiddel og påvirke deres evne til at glide.
Se afsnittet "Generel rengøring" i brugervejledningen for mere information.

bakeware
Bageware-materialet påvirker tilberedningsresultaterne. Følg producentens anbefalinger og brug den bagewarestørrelse, der anbefales i opskriften. Brug følgende skema som vejledning.

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne-21

Forvarmning og ovntemperatur

Forvarmning
Når du starter en bage- eller konvektionsbagecyklus, begynder ovnen at forvarme, efter at du trykker på Start. Ovnen vil tage cirka 12 til 17 minutter at nå 350°F (177°C) med alle de ovnstativ, der følger med ovnen, inde i ovnrummet. Højere temperaturer vil tage længere tid at forvarme. Faktorer, der påvirker forvarmningstider, omfatter stuetemperatur, ovntemperatur og antallet af stativer. Ubrugte ovnreoler kan fjernes inden forvarmning af ovnen for at reducere forvarmningstiden. Forvarmningscyklussen øger hurtigt ovntemperaturen. Den faktiske ovntemperatur vil gå over din indstillede temperatur for at udligne den varme, der går tabt, når din ovndør ​​åbnes for at indsætte mad. Dette sikrer, at når du placerer din mad i ovnen, starter ovnen ved den korrekte temperatur. Indsæt din mad, når forvarmningstonen lyder. Åbn ikke lågen under forvarmning, før tonen lyder.

Ovnstemperatur
Mens de er i brug, vil ovnelementerne tænde og slukke efter behov for at opretholde en ensartet temperatur. De kan køre lidt varme eller kølige på et hvilket som helst tidspunkt på grund af denne cykling. Åbning af ovndøren under brug vil frigive den varme luft og afkøle ovnen, hvilket kan påvirke tilberedningstiden og ydeevnen. Det anbefales at bruge ovnlyset til at overvåge tilberedningen.

Bagning og stegning
VIGTIG: Konvektionsventilatoren og konvektionselementet kan fungere under bagefunktionen for at forbedre ydeevnen og varmefordelingen.
Under bagning eller stegning vil bagning og broil -elementerne tændes og slukkes med intervaller for at opretholde ovnens temperatur.
Hvis ovndøren åbnes under bagning eller stegning, vil varmeelementerne (bagning og stegning) slukkes cirka 30 sekunder efter, at lågen er åbnet. De tændes igen cirka 30 sekunder efter, at døren er lukket.

bagende
Broiling bruger direkte strålevarme til at lave mad.
Elementet tænder og slukker i intervaller for at opretholde ovntemperaturen.

VIGTIG: Luk døren for at sikre korrekt stegtemperatur.
Hvis ovndøren åbnes under stegningen, slukkes stegeelementet efter cirka 30 sekunder. Når ovndøren lukkes, tændes elementet igen ca. 30 sekunder senere.

 • For de bedste resultater skal du bruge en slagtekyllingegryde og gitter. Det er designet til at dræne saft og hjælpe med at undgå stænk og røg.
  Hvis du gerne vil købe et slagtekyllingspandsæt, kan det bestilles. Se Quick Start Guide for kontaktoplysninger.
 • For korrekt dræning, dæk ikke gitteret med folie. Bunden af ​​slagtekyllingepanden kan være foret med aluminiumsfolie for lettere rengøring.
 • Trim overskydende fedt for at reducere sprøjt. Skær det resterende fedt i kanterne for at undgå curlIng.
 • Træk ovnstativet ud til stopposition inden du drejer eller fjerner mad. Brug tang til at vende mad for at undgå tab af juice. Meget tynde stykker fisk, fjerkræ eller kød behøver muligvis ikke at blive vendt.
 • Efter stegning skal du tage gryden ud af ovnen, når maden tages ud. Dryp vil bage på panden, hvis de efterlades i den opvarmede ovn, hvilket gør rengøringen vanskeligere.

Kokkens assistent mulighed
The Cook's Assistant Option er en automatiseret tilberedningsmulighed, der inviterer dig til at udforske ovnens mange muligheder, inklusive tilbehør, varmluftsbagning og sensortilberedning med temperatursonden. Når den bruges med tilbehør, styrer denne mulighed automatisk ovnsystemet til mad, der almindeligvis tilberedes på hver enkelt, inklusive et bredt udvalg af bøffer og koteletter, kylling og fisk, pizza og grøntsagsartikler.
Når du vælger en tilberedningstilstand med Cook's Assistant-funktionen for første gang, vil Cook's Assistant-funktionen automatisk optimere opskriftens tid og temperatur til de ønskede resultater.

For manuelt at indtaste den indstillede tid og temperatur skal du trykke på COOK'S ASSISTENT og derefter vælge Manuel. Ovnen ændrer ikke den indstillede tid eller temperatur og vil som standard indstille manuel tilberedningstilstand for alle tilberedningstilstande.
For at vende tilbage til konverteringer af Cook's Assistant Option skal du trykke på COOK'S ASSISTENT Options og derefter vælge Auto. Ovnen justerer automatisk den indstillede tid og/eller temperatur for at få bedre tilberedningsresultater og vil som standard indstille Cook's Assistant Option for alle tilberedningstilstande med denne mulighed.

Konvektion
I en varmluftsovn fordeler den blæsercirkulerede varme luft varmen mere jævnt. Denne bevægelse af varm luft hjælper med at opretholde en ensartet temperatur i hele ovnen, tilberede mad mere jævnt, mens den forsegler fugt.
Under varmluftsbagning eller -stegning tændes og slukkes bage-, stege- og varmluftselementerne i intervaller, mens blæseren cirkulerer den varme luft. Under konvektionsstegning tændes og slukkes grill- og konvektionselementerne.
Hvis ovnlågen åbnes under tilberedning af varmluft, slukker blæseren med det samme. Den tændes igen, når ovnlågen er lukket.
Konvektions-tilberedningstilstandene tager fordeltage af Cook's Assistant Option. Se afsnittet "Cook's Assistant Option" for mere information. Hvis ovnen indstilles manuelt, kan de fleste madvarer, der bruger konvektbagetilstand, tilberedes ved at sænke tilberedningstemperaturerne til 25°F (14°C). Tilberedningstiden kan forkortes væsentligt ved brug af Convect Roast, især til store kalkuner og stege.

 • Det er vigtigt ikke at dække fødevarer med låg eller aluminiumsfolie, så overfladearealer forbliver udsat for den cirkulerende luft, hvilket tillader bruning og sprødhed.
 • Hold varmetabet på et minimum ved kun at åbne ovndøren, når det er nødvendigt. Det anbefales at bruge ovnlyset til at overvåge fremskridt.
 • Vælg bageplader uden sider og bradepander med undersider for at tillade luft at bevæge sig frit rundt om maden.
 • Test bagværk for færdighed et par minutter før minimum tilberedningstid ved hjælp af en metode som en tandstikker.
 • Brug et kødtermometer eller temperatursonden til at bestemme tilberedningen af ​​kød og fjerkræ. Tjek temperaturen på svinekød og fjerkræ 2 eller 3 steder.

Korrekturbrød
Hævning af brød forbereder dejen til bagning ved at aktivere gæren. Det anbefales at efterprøve to gange, medmindre andet er angivet i opskriften.

Til Bevis
Før den første hævning placeres dejen i en let smurt skål og dækkes løst med vokspapir eller plastfolie belagt med matfett. Anbring på stativ 2. Se afsnittet "Rack- og bagegrej-positioner" for diagram. Luk døren.

 1. Tryk på ikonet Hjem. Vælg den ønskede ovn.
 2. Tryk på PROOF.
 3. Ovntemperaturen er indstillet til 100°F (38°C). Tilberedningstiden kan indstilles, hvis det ønskes.
 4. Tryk på START.
  Lad dejen hæve, indtil den er næsten fordoblet i størrelse, og tjek derefter efter 20 til 25 minutter. Hævetiden kan variere afhængigt af dejtype og mængde.
 5. Tryk på CANCEL for den valgte ovn, når du er færdig med at hæve. Inden anden hævning formes dejen, lægges i bradepande(r) og dækkes løst. Følg samme placering og kontroltrin ovenfor. Før bagning skal du fjerne vokspapir eller plastfolie.

Temperaturprobe
Temperatursonden måler nøjagtigt den indre temperatur af kød, fjerkræ og gryderetter med væske og bør bruges til at bestemme tilberedningen af ​​kød og fjerkræ.
Tag altid stikket ud og fjern temperatursonden fra ovnen, når du fjerner mad.
Tilberedningstilstanden med temperatursonde tager fordeltage af Cook's Assistant Option. Se afsnittet "Cook's Assistant Option" for mere information.

Sådan bruger du Cook's Assistant med temperatursondekok:
Før brug skal du indsætte temperatursonden i fødevaren. (For kød skal temperatursondens spids være placeret i midten af ​​den tykkeste del af kødet og ikke i fedtet eller røre ved en knogle). Anbring mad i ovnen og tilslut temperatursonden til stikket. Hold temperatursonden så langt væk fra varmekilden som muligt. Luk ovndøren.

 1. Ovnen vil spørge, om du vil bruge Probe Cook. Tryk på JA, og gå til trin 2. Hvis du vil indstille cyklussen, før du sætter temperatursonden på, skal du trykke på ikonet Hjem, vælge den ønskede ovn og derefter trykke på PROBE.
 2. Hvis Auto ikke allerede er vist, skal du trykke på MANUEL for at vælge Kogeassistent og vælge Auto.
 3. Vælg den ønskede fødevarekategori.
 4. Tryk på FERDIGHED eller SKÆRING AF KØD, og ​​vælg madtype.
 5. Tryk på TEMPERATUR for at ændre ovntemperaturen.
 6. Tryk på NÅR TIMEREN SLUTTER, og vælg, hvad ovnen skal gøre ved slutningen af ​​tilberedningstiden.
  • Sluk (standard): Ovnen slukker, når den indstillede tilberedningstid slutter.
  • Hold varm: Ovntemperaturen reduceres til 170°F (77°C), efter den indstillede tilberedningstid slutter.
 7. Tryk på START.
 8. Når den indstillede temperatursondetemperatur er nået, begynder funktionsmåden When Timer Ends.
 9. Tryk på CANCEL for den valgte ovn, eller åbn ovnlågen for at slette displayet og/eller stoppe påmindelsestonerne.
 10. Tag altid stikket ud og fjern temperatursonden fra ovnen, når du fjerner mad. Temperatursondesymbolet forbliver tændt i displayet, indtil temperatursonden trækkes ud.

Sådan bruges temperatursondekogning:
Før brug skal du indsætte temperatursonden i fødevaren. (For kød skal temperatursondens spids være placeret i midten af ​​den tykkeste del af kødet og ikke i fedtet eller røre ved en knogle). Anbring mad i ovnen og tilslut temperatursonden til stikket. Hold temperatursonden så langt væk fra varmekilden som muligt. Luk ovndøren.

BEMÆRK VENLIGST: Temperatursonden skal indsættes i fødevaren, før tilstanden vælges.

 1. Ovnen vil spørge, om du vil bruge Probe Cook. Tryk på JA, og gå til trin 2. Hvis du vil indstille cyklussen, før du sætter temperatursonden på, skal du trykke på ikonet Hjem, vælge den ønskede ovn og derefter trykke på PROBE.
 2. Hvis Manuel ikke allerede vises, skal du trykke på AUTO og vælge Manuel.
 3. Tryk på PROBE TEMP for at indstille måltemperaturen for temperatursonden.
 4. Tryk på TILSTANDSVALG, og vælg Bag, Varmbagning, Konvektorsteg eller Grill.
  • Bage: Kør en standardbagecyklus, indtil fødevaren når den ønskede temperatur.
  • Convect Bage: Kør en konvektionsbagecyklus, indtil fødevaren når den ønskede temperatur.
  • Konvekststeg: Kør en konvektionsstegecyklus, indtil fødevaren når den ønskede temperatur (bedst til store stykker kød eller hele fjerkræ).
  • Grill: Kør en grillcyklus på +Powered Grill Attachment, indtil fødevaren når den ønskede temperatur.
 5. Tryk på TEMPERATUR for at ændre ovntemperaturen.
 6. Tryk på NÅR TIMEREN SLUTTER, og vælg, hvad ovnen skal gøre ved slutningen af ​​tilberedningstiden.
  • Sluk (standard): Ovnen slukker, når den indstillede tilberedningstid slutter.
  • Holde varm: Ovntemperaturen reduceres til 170°F (77°C), efter at den indstillede tilberedningstid slutter.
 7. Tryk på START.
  Når den indstillede temperatursondetemperatur er nået, begynder funktionsmåden When Timer Ends.
 8. Tryk på CANCEL for den valgte ovn, eller åbn ovnlågen for at slette displayet og/eller stoppe påmindelsestonerne.
 9. Tag altid stikket ud og fjern temperatursonden fra ovnen, når du fjerner mad. Temperatursondesymbolet forbliver tændt i displayet, indtil temperatursonden trækkes ud.

Opskriftsguide-tilstand
Opskriftsguide-tilstanden er designet til at instruere og inspirere dine kulinariske kreationer. Det giver en række opskrifter, der fungerer godt sammen med dine +Powered Attachments samt optimerer ovnindstillingerne for perfekte resultater.
Hver opskrift har trin-for-trin instruktioner om, hvordan man tilbereder og tilbereder maden. Yderligere opskrifter kan tilføjes med softwareopdateringer eller valgfri køb af +Powered Attachment.
At følge rådene i tilstanden Opskriftsguide kan fjerne usikkerheden ved nye opskrifter.

Smart Oven+ drevne tilbehør
+Powered Attachments er designet til at introducere nye måder at bruge din ovn på. Se afsnittet "Cook's Assistant Option" for mere information. Hvert tilbehør passer ind i SatinGlide™ Roll-Out forlængerstativet til Smart Oven+-tilbehør og sættes i navet bag på ovnen. Se brugervejledningen til Smart Oven+ Powered Attachments for mere detaljeret information om disse værktøjer.

foretrukne
Enhver tilpasset madlavningstilstand kan stjernemarkeres som en favorit ved at vælge Favorit i menuen Funktionsindstilling. Ovnen vil bede dig om at oprette et navn til dine indstillinger. Stjernemarkerede favoritter vil blive vist på Home-menuen. For at bruge en favorit skal du vælge den ønskede favorit og derefter trykke på START.
For at fjerne en stjernemarkeret favorit skal du vælge favoritten og derefter trykke på FAVORIT. Ovnen vil spørge, om du vil slette denne favorit. Tryk på JA for at fjerne stjernen. Denne favorit vil blive fjernet fra startmenuen.

Kogetid
Tilberedningstid gør det muligt at indstille ovnen/ovnene til at tilberede i et bestemt tidsrum og automatisk slukke, holde varm eller opretholde ovntemperaturen. En forsinket tilberedningstid gør det muligt at indstille ovnen(erne) til at tænde på et bestemt tidspunkt på dagen, tilberede i et bestemt tidsrum og/eller slukke automatisk. Forsinket tilberedningstid bør ikke bruges til mad som brød og kager, da de muligvis ikke bager ordentligt.

For at indstille en tilberedningstid

 1. Vælg en tilberedningsfunktion.
  Tryk på taltastaturet for at indtaste en anden temperatur end den viste.
  Tidsindstillet tilberedning kan også bruges sammen med funktionen Bread Proof, men temperaturen kan ikke justeres.
 2. Røre ved "-:-".
 3. Tryk på taltastaturet for at indtaste varigheden af ​​tilberedningen. Vælg HR:MIN eller MIN:SEC.
 4. Tryk på NÅR TIMEREN SLUTTER, og vælg, hvad ovnen skal gøre ved slutningen af ​​tilberedningstiden.
  Hold temperatur: Ovntemperaturen forbliver på den indstillede temperatur efter den indstillede tilberedningstid slutter.
  • Sluk: Ovnen slukker, når den indstillede tilberedningstid slutter.
  • Hold varm: Ovntemperaturen reduceres til 170°F (77°C), efter den indstillede tilberedningstid slutter.
 5. Tryk på START.
  Nedtællingen af ​​tilberedningstiden vises på ovnens display. Timeren begynder ikke at tælle ned, før ovnen er færdig med at forvarme. Start- og stoptidspunktet vil blive vist på ovnens tidslinje, efter at ovnen er færdig med at forvarme. Når stoptidspunktet er nået, begynder funktionsmåden When Timer Ends.
 6. Tryk på CANCEL for den valgte ovn, eller åbn og luk ovnlågen for at slette displayet og/eller stoppe påmindelsestonerne.

For at indstille en forsinket tilberedningstid
Før du indstiller, skal du sørge for, at uret er indstillet til det korrekte tidspunkt på dagen. Se afsnittet "Indstillinger".

 1. Vælg en tilberedningsfunktion. Forsinket tilberedningstid kan ikke bruges med funktionen Powered Attachments eller Hold Warm. Tryk på taltastaturet for at indtaste en anden temperatur end den viste.
  Tidsindstillet tilberedning kan også bruges sammen med funktionen Bread Proof, men temperaturen kan ikke justeres.
 2. Røre ved "-:-".
 3. Tryk på taltastaturet for at indtaste varigheden af ​​tilberedningen. Vælg HR:MIN eller MIN:SEC.
 4. Tryk på NÅR TIMEREN SLUTTER, og vælg, hvad ovnen skal gøre ved slutningen af ​​tilberedningstiden.
  • Hold temperatur: Ovntemperaturen forbliver på den indstillede temperatur efter den indstillede tilberedningstid slutter.
  • Sluk: Ovnen slukker, når den indstillede tilberedningstid slutter.
  • Hold varm: Ovntemperaturen reduceres til 170°F (77°C), efter den indstillede tilberedningstid slutter.
 5. Tryk på FORSINK START, og indstil det tidspunkt på dagen, hvor ovnen skal tænde. Tryk på SUMMARY for at se, hvornår ovnen tænder og slukker.
 6. Tryk på START.
  Tidslinjen vises i displayet, og ovnen begynder at forvarme på det rigtige tidspunkt. Nedtællingen af ​​tilberedningstiden vises på ovnens display. Timeren begynder ikke at tælle ned, før ovnen er færdig med at forvarme. Start- og stoptidspunktet vil blive vist på ovnens tidslinje, efter at ovnen er færdig med at forvarme.
  Når stoptidspunktet er nået, begynder funktionsmåden When Timer Ends.
 7. Tryk på CANCEL for den valgte ovn, eller åbn og luk ovnlågen for at slette displayet og/eller stoppe påmindelsestonerne.

Dokumenter/ressourcer

KitchenAid W11622963 Indbyggede elektriske ovne [pdf] Brugervejledning
W11622963 Elektriske indbygningsovne, W11622963, Elektriske indbygningsovne, Elektriske ovne, ovne

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *