kbice logo

Selvdispenserende Nugget Ismaskine
Hurtigstartguide — Model: FDFM1JA01

INSTALLATIONSKRAV

Clearance Krav
FORSIGTIG

 • Denne enhed er kun designet til bordpladebrug.
 • Bloker aldrig udluftningsåbningen i venstre side.
 • Denne enhed er designet til at være i drift i et område med en maksimal omgivelsestemperatur på 80°F, 26°C. Varmere omgivende temperatur vil resultere i reduceret iskvalitet og produkt.
 • Brug aldrig denne enhed i direkte sollys.
 • Tillad en minimumsafstand på 12 tommer på venstre side, ½ tomme på højre, 2 tommer på bagsiden og ½ på toppen af ​​frigang på venstre side for at sikre en korrekt funktion af enheden.

Scan her for instruktionsvideo:

kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ice Machine - QR
http://youtube.com/watch?v=Vr3lmwV2BZA&feature=youtu.be
 1.  Skærmpanel
 2. Isdispenseringspunkt
 3. Vandhavn til tragt
 4. Reservoirafdækning
 5.  Luftventilator
 6.  Vand drypbakke
 7. Netledning
 8. Afløbsrørpropper/holder

kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ismaskine

Elektriske krav

FARE
Det er påkrævet, at du kun tilslutter denne enhed til en GFCI-beskyttet stikkontakt. Det anbefales kraftigt, at du ikke bruger en adapter til at tilslutte denne enhed på grund af sikkerhedsrisici.

Vandkrav

VAND
Vi anbefaler at bruge destilleret, på flaske ELLER filtreret vand, da dette vil forbedre maskinens ydeevne. Postevand med en hårdhed på <100 PPM er også acceptabelt. Det
maskinen vil IKKE producere is og vil automatisk gå i ren tilstand, hvis der bruges postevand med en hårdhed > 100 PPM
BEMÆRK
Tilsæt IKKE vand, før vandstandens røde LED blinker. Overfyld IKKE reservoiret, da det ellers kan flyde over, når isen smelter fuldstændigt.kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ice Machine - reservoir

BRUG AF DISPENSER

1. Påfyldning af vandbeholderen for første gangs brug

 • Fjern reservoirdækslet ved samtidig at trække fra venstre og højre side mod dig
 • Tilsæt vand til MAX WATER FILL og sæt låget på igen.
 • Sæt ikke stikket i, før du har fyldt vand til den maksimale påfyldningslinje
 • Sæt enheden i stikkontakten

kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ice Machine - power

2. Skylning af enheden for 1. gang

 • Tilslut enheden til strøm.
 • Tryk og hold Clean-knappen nede i 3 sekunder for at starte rengøringstilstanden
 • Tag stikket ud af stikkontakten, når skylningsprocessen er afsluttet (det tager 30 minutter, og rengørings-LED'en slukker).
 • Træk afløbsrørene med propper/holdere ud af enheden tilbage og fjern propperne/holderne for at frigive vandet.
 • Udskift propper/holdere og sæt rørene med propper/holdere tilbage til enheden.

3. At lave is for 1. gang. VIGTIG

 • Vi anbefaler at bruge destilleret, på flaske ELLER filtreret vand, da dette vil forbedre maskinens ydeevne. Postevand med en hårdhed på <100 PPM er også acceptabelt. Maskinen vil IKKE producere is, hvis der bruges postevand med en hårdhed > 100 PPM
 • Tag maskinen ud af stikkontakten
 • Fjern reservoirdøren, og fyld maskinen ved synet til maks. påfyldningslinjen, placeret på bagsiden af ​​vandbeholderen.
 • Sæt dækslet på igen, og sæt enheden i stikkontakten.
 • Tryk på knappen Make Nuggets én gang, og vent på, at Making Ice-LED'en blinker langsomt

kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ismaskine - samtidigt

FØRSTE GANG
Dispenser flere kopper is og kassér dem.kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ismaskine - kasser

4. Brug af tragten

 • Indsæt tragten i vandporten
 • Tilsæt destilleret, på flaske ELLER filtreret vand, indtil LED-knappen for vandstand lyser grønt. Du vil høre 5 bip.
 • Fjern tragten for at lukke porten

kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ismaskine - tragt

Bemærk: Tragt er pakket inde i reservoiret

www.kbgoodice.com
©KB Ice & H²0, LLC
Opdateret 2 / 8 / 21

Dokumenter/ressourcer

kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ismaskine [pdf] Brugervejledning
FDFM1JA01, Selvdispenserende Nugget Ice Machine
kbice FDFM1JA01 Selvdispenserende Nugget Ismaskine [pdf] Instruktioner
FDFM1JA01, Selvdispenserende Nugget Ice Machine, Nugget Ice Machine, Ice Machine

Referencer

Deltag i samtalen

1 Kommentar

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *