BAR 2.1 DYB BASSJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Bekræft Line Voltage Før brug
JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar og subwoofer) er designet til brug med 100-240 volt, 50/60 Hz vekselstrøm. Tilslutning til en linje voltage andet end det, dit produkt er beregnet til, kan skabe en sikkerheds- og brandfare og kan beskadige enheden. Hvis du har spørgsmål om bindtagKravene til din specifikke model eller om linjen voltage i dit område skal du kontakte din forhandler eller kundeservicerepræsentant, før enheden sættes i en stikkontakt.

Brug ikke forlængerledninger
For at undgå sikkerhedsrisici skal du kun bruge den netledning, der følger med din enhed. Vi anbefaler ikke, at der bruges forlængerledninger til dette produkt. Som med alle elektriske apparater må du ikke køre strømkabler under tæpper eller tæpper eller placere tunge genstande på dem. Beskadigede ledninger skal straks udskiftes af et autoriseret servicecenter med en ledning, der opfylder fabriksspecifikationerne.

Håndter lysnetledningen forsigtigt
Træk altid i stikket, når netledningen tages ud af stikkontakten. aldrig trække i ledningen. Hvis du ikke har til hensigt at bruge denne højttaler i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Åbn ikke kabinettet
Der er ingen komponenter, som brugeren kan servicere inde i dette produkt. Åbning af kabinettet kan udgøre en risiko for stød, og enhver ændring af produktet annullerer din garanti. Hvis der ved et uheld falder vand inde i enheden, skal du straks afbryde det fra vekselstrømskilden og kontakte et autoriseret servicecenter.

INDLEDNING

Tak fordi du købte JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar og subwoofer), der er designet til at bringe en ekstraordinær lydoplevelse til dit hjemmeunderholdningssystem. Vi opfordrer dig til at tage et par minutter på at læse denne vejledning, der beskriver produktet og inkluderer trinvise instruktioner til opsætning og start.

For at få mest muligt ud af produktfunktioner og support skal du muligvis opdatere produktsoftwaren via USB-stikket i fremtiden. Se softwareopdateringsafsnittet i denne vejledning for at sikre, at dit produkt har den nyeste software.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Hvis du har spørgsmål om soundbaren, installationen eller betjeningen, bedes du kontakte din forhandler eller kundeservicerepræsentant eller besøge vores webwebsted: www.jbl.com.

HVAD ER I KASSEN

Pak pakken omhyggeligt ud, og sørg for, at følgende dele er inkluderet. Hvis en del er beskadiget eller mangler, skal du ikke bruge den og kontakte din forhandler eller kundeservicemedarbejder.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Soundbar JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Subwoofer
Soundbar Subwoofer
JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Fjernbetjening JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Strømledning
Fjernbetjening (med 2 AAA-batterier)

Strømkabel*
* Netledningen og stiktypen varierer fra region til region.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - HDMI kabel JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - monteringssæt
HDMI-kabel Vægmonteringssæt
JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Produktinformation
Produktinformationsmængde & skabelon til vægmontering

PRODUKT OVERVIEW

3.1 soundbar

ControlsJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - PRODUKT OVERVIEW

1. Power (Strøm)

 • Tænd eller til standby

2. - / + (lydstyrke)

 • Skru ned for eller øg lydstyrken
 • Tryk og hold nede for at sænke eller øge lydstyrken kontinuerligt
 • Tryk på de to knapper samtidig for at slå lyden fra eller til

3. JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 (Kilde)

 • Vælg en lydkilde: TV (standard), Bluetooth eller HDMI IN

4. Statusvisning
StikJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals soundbar-ejere - stik

 1. POWER
  • Tilslut strøm
 2. OPTISK
  • Opret forbindelse til den optiske udgang på dit tv eller den digitale enhed
 3. USB
  • USB-stik til softwareopdatering
  • Tilslut til en USB-lagerenhed til lydafspilning (kun til den amerikanske version)
 4. HDMI-IN
  • Tilslut til HDMI-udgangen på din digitale enhed
 5. HDMI OUT (ARC TV)
  • Tilslut til HDMI ARC-indgangen på dit tv
3.2 subwoofer JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - Subwoofer 1
 1. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Ejere - ikon
  • Indikator for forbindelsesstatus
  Ο Massiv hvid Tilsluttet soundbaren
  ikon Blinker hvidt Parringstilstand
  MATelec FPC-30120 SMS Alarm Status Communicator - ikon 3 Massiv rav Standbytilstand

  2. STRØM
  • Tilslut strøm

3.3 FjernbetjeningJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Fjernbetjening
 1. Power
  • Tænd eller i standby
 2.  TV
  • Vælg tv-kilde
 3. Bluetooth-tilstand (Bluetooth)
  • Vælg Bluetooth-kilde
  • Tryk og hold nede for at forbinde en anden Bluetooth-enhed
 4. JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 1
  • Vælg basniveau for subwoofer: lav, mellem eller høj
 5. HDMI
  • Vælg HDMI IN-kilden
 6.  + / -
  • Forøg eller formindsk lydstyrken
  • Hold nede for at øge eller sænke lydstyrken kontinuerligt
 7. TV mute (Stum)
  • Slå lyden fra / fra

STEDET

4.1 Desktop placering

Placer soundbaren og subwooferen på en plan og stabil overflade.
Sørg for, at subwooferen er mindst 3 fod fra soundbaren og 1 cm fra en væg.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Desktop-placering

NB:
- Netledningen skal være korrekt tilsluttet strømmen.
- Placer ikke genstande oven på soundbaren eller subwooferen.
- Sørg for, at afstanden mellem subwooferen og soundbaren er mindre end 20 m.

4.2 VægmonteringJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - montering
 1. Forberedelse:
  a) Med en mindsteafstand på 2 ”(50 mm) fra dit tv skal du klæbe den medfølgende vægmonteringsskabelon til en væg ved hjælp af klæbebånd.
  b) Brug din kuglepenspids til at markere skrueholderens placering.
  Fjern skabelonen.
  c) Bor det 4 mm / 0.16 ”hul på det markerede sted. Se figur 1 for skruestørrelse.
 2. Installer vægbeslaget.
 3. Fastgør skruen på bagsiden af ​​soundbaren.
 4. Monter soundbar.

NB:
- Sørg for, at væggen understøtter vægten af ​​soundbaren.
- Installer kun på en lodret væg.
- Undgå et sted under høj temperatur eller fugtighed.
- Inden vægmontering skal du sikre dig, at kablerne kan forbindes korrekt mellem soundbar og eksterne enheder.
- Inden vægmontering skal du sørge for, at soundbaren er trukket ud af stikkontakten. Ellers kan det medføre elektrisk stød.

FORBINDE

5.1 TV-forbindelse

Tilslut soundbar med dit tv via det medfølgende HDMI-kabel eller et optisk kabel (sælges separat).
Via det medfølgende HDMI-kabel En HDMI-forbindelse understøtter digital lyd og video med en enkelt forbindelse. HDMI-tilslutning er den bedste mulighed for din soundbar.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - medfølger HDMI-kabel

 

 1. Tilslut soundbar til dit tv ved hjælp af det medfølgende HDMI-kabel.
 2. På dit tv skal du kontrollere, at HDMI-CEC og HDMI ARC er aktiveret. Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

NB:
- Fuld kompatibilitet med alle HDMI-CEC-enheder garanteres ikke.
− Kontakt din tv-producent, hvis du har problemer med dit tv's HDMI-CEC-kompatibilitet.

Via et optisk kabelJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - optisk kabel

 • Tilslut soundbar til dit tv ved hjælp af et optisk kabel (sælges separat).
5.2 Digital enhedstilslutning
 1. Sørg for, at du har tilsluttet dit tv til soundbaren via HDMI ARC-forbindelsen (Se "Gennem det medfølgende HDMI-kabel" under "TV-forbindelse" i kapitlet "CONNECT").
 2. se et HDMI-kabel (V1.4 eller nyere) for at forbinde soundbaren med dine digitale enheder, såsom en set-top-boks, DVD/Blu-ray-afspiller eller spillekonsol.
 3. Kontroller, at HDMI-CEC er aktiveret på din digitale enhed. Se brugervejledningen til din digitale enhed for at få flere oplysninger.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Digital enhed

NB:
- Kontakt producenten af ​​din digitale enhed, hvis du har problemer med HDMI-CEC-kompatibiliteten på din digitale enhed.

5.3 Bluetooth-forbindelse

Via Bluetooth kan du forbinde soundbaren med dine Bluetooth-enheder, såsom en smartphone, tablet eller bærbar computer.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Bluetooth-forbindelse

Tilslut en Bluetooth-enhed

 1. PressePower for at tænde (Se "Tænd / Auto standby / Auto wakeup" i kapitlet "PLAY").
 2. Tryk på for at vælge en Bluetooth-kildeJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 på soundbaren ellerBluetooth-ikon på fjernbetjeningen.
  → "BT PARRING": Klar til BT-parring
 3. På din Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetooth og søge efter “JBL Bar 2.1” inden for tre minutter.
  → Enhedens navn vises, hvis din enhed er navngivet i
  Engelsk. En bekræftelsestone høres.

For at forbinde den sidst parrede enhed igen
Din Bluetooth-enhed bevares som en parret enhed, når soundbaren går i standbytilstand. Næste gang du skifter til Bluetooth-kilde, tilslutter soundbaren automatisk den sidst parrede enhed automatisk.

For at oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhedJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - tilslut

 1. Tryk og hold nede i Bluetooth-kildenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 på soundbaren ellerBluetooth-ikon på fjernbetjeningen indtil "BT PARRING" vises.
  → Den tidligere parrede enhed ryddes fra soundbaren.
  → Soundbar går i Bluetooth-parringstilstand.
 2. Følg trin 3 under "Tilslut en Bluetooth-enhed".
  • Hvis enheden nogensinde er parret med soundbaren, skal du først parre “JBL Bar 2.1” på enheden.

NB:
- Bluetooth-forbindelsen går tabt, hvis afstanden mellem soundbar og Bluetooth-enhed overstiger 33 m (10 m).
- Elektroniske enheder kan forårsage radiointerferens. Enheder, der genererer elektromagnetiske bølger, skal holdes væk fra Soundbar, såsom mikrobølger og trådløse LAN-enheder.

SPIL

6.1 Tænd / Auto standby / Auto wakeupJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - SPIL

Tænde

 1. Tilslut soundbar og subwoofer til strøm ved hjælp af de medfølgende strømkabler.
 2.  Tryk på på soundbarenPower for at tænde.
  "HEJ" vises.
  → Subwooferen tilsluttes automatisk til soundbaren.
  forbundet:JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Ejere - ikon bliver solid hvid.

NB:
- Brug kun den medfølgende strømledning.
- Før du tænder for soundbaren, skal du sikre dig, at du har gennemført alle andre tilslutninger (Se "TV-forbindelse" og "Digital enhedstilslutning" i kapitlet "Connect").

Automatisk standby 
Hvis soundbaren er inaktiv i mere end 10 minutter, skifter den automatisk til standbytilstand. "STÅ VED" vises. Subwooferen går også i standby ogJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Ejere - ikon bliver solid rav.
Næste gang du tænder for soundbaren, vender den tilbage til den sidst valgte kilde.

Automatisk vækning
I standbytilstand vågner soundbaren automatisk, når

 • soundbar er tilsluttet dit tv via HDMI ARC-forbindelsen, og dit tv er tændt;
 • soundbaren er forbundet til dit tv via et optisk kabel, og der registreres lydsignaler fra det optiske kabel.
6.2 Afspil fra tv-kilden

Med tilsluttet soundbar kan du nyde tv-lyd fra soundbarhøjttalerne. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Spil fra

 1. Sørg for, at dit tv er indstillet til at understøtte eksterne højttalere, og at de indbyggede tv-højttalere er deaktiveret. Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.
 2. Sørg for, at soundbaren er tilsluttet korrekt til dit tv (se "Tv-forbindelse" i kapitlet "CONNECT").
 3. Tryk på for at vælge tv-kildeJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 på soundbar eller tv på fjernbetjeningen.
  "TV": Tv -kilden er valgt.
  • I fabriksindstillingerne er tv-kilden valgt som standard.

NB:
- Hvis soundbar'en er tilsluttet dit tv via både et HDMI-kabel og et optisk kabel, er HDMI-kablet valgt til tv-forbindelsen.

6.2.1 Opsætning af tv-fjernbetjening.

For at bruge din tv-fjernbetjening til både dit tv og soundbar skal du kontrollere, at dit tv understøtter HDMI-CEC. Hvis dit tv ikke understøtter HDMI-CEC, skal du følge trinene under "Indlæring af tv-fjernbetjening".

HDMI-CEC
Hvis dit tv understøtter HDMI-CEC, skal du aktivere funktionerne som angivet i dit tv-brugervejledning. Du kan styre lydstyrken + / -, slå lyden til/fra og tænde/standby-funktioner på din soundbar via tv'ets fjernbetjening.

TV fjernbetjening læring

 1. Tryk på og hold nede på soundbarenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 og + indtil “LÆRING” vises.
  → Du åbner indlæringstilstand for tv-fjernbetjeningen.
 2. Inden for 15 sekunder skal du gøre følgende på soundbaren og dit tv-fjernbetjening:
  a) På soundbaren: tryk på en af ​​følgende knapper +, -, + og – sammen (for at slå lyden fra/til-funktionen), og.
  b) På din tv-fjernbetjening: tryk på den ønskede knap.
  → "VENTE" vises på soundbaren.
  "FÆRDIG": Soundbar-knappens funktion læres af dit tv-fjernbetjeningsknap.
 3. Gentag trin 2 for at fuldføre knappelæringen.
 4. Tryk på og hold nede for at afslutte indlæringstilstanden til tv-fjernbetjeningenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 og + på soundbaren indtil “EXIT LÆRING” vises.
  → Soundbar vender tilbage til den sidst valgte kilde.
6.3 Afspil fra HDMI IN-kilden

Når soundbaren er tilsluttet som vist i følgende diagram, kan din digitale enhed afspille video på dit tv og lyd fra soundbarhøjttalerne.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - fig

 1. Sørg for, at soundbaren er tilsluttet korrekt til dit tv og den digitale enhed (Se "TV-forbindelse" og "Digital enhedsforbindelse" i kapitlet "CONNECT").
 2. Tænd din digitale enhed.
  → Dit tv og soundbar vågner op fra standbytilstand og skifter automatisk til inputkilden.
  • Tryk på for at vælge HDMI IN-kilden på soundbarenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 på soundbaren eller HDMI på fjernbetjeningen.
 3. Sæt dit tv til standbytilstand.
  → Soundbar og kildeenhed skiftes til standbytilstand.

NB:
- Fuld kompatibilitet med alle HDMI-CEC-enheder garanteres ikke.

6.4 Afspil fra Bluetooth-kilden

Via Bluetooth kan du streame lydafspilning på din Bluetooth-enhed til soundbaren.

 1. Kontroller, at soundbaren er tilsluttet korrekt til din Bluetooth-enhed (Se "Bluetooth-forbindelse" i kapitlet "TILSLUT").
 2. For at vælge Bluetooth-kilde skal du trykke på på soundbaren eller på fjernbetjeningen.
 3. Start lydafspilning på din Bluetooth-enhed.
 4. Juster lydstyrken på soundbar eller din Bluetooth-enhed.

LYDINDSTILLINGER

Basjustering

 1. Kontroller, at soundbar og subwoofer er tilsluttet korrekt (se kapitlet "INSTALL").
 2. Tryk på på fjernbetjeningenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 1 gentagne gange for at skifte mellem basniveauer.
  → “LOW”, “MID” og “HIGH” vises.

Lydsynkronisering 
Med lydsynkroniseringsfunktionen kan du synkronisere lyd og video for at sikre, at der ikke høres nogen forsinkelse fra dit videoindhold.

 1. Tryk på og hold på fjernbetjeningen TV indtil "SYNKRONISERE" vises.
 2. Inden for fem sekunder skal du trykke på + eller – på fjernbetjeningen for at justere lydforsinkelsen og matche med videoen.
  → Lydsynkroniseringstimingen vises.

Smart tilstand 
Med smart-tilstanden aktiveret som standard, kan du nyde tv-programmer med rige lydeffekter. For tv-programmer såsom nyheder og vejrudsigter kan du reducere lydeffekter ved at deaktivere smart-tilstanden og skifte til standardmodellen. Smart-tilstand: EQ-indstillinger og JBL Surround Sound anvendes til rige lydeffekter.
Standardtilstand: De forudindstillede EQ-indstillinger anvendes til standardlydeffekter.
For at deaktivere smarttilstand skal du gøre følgende:

 • Tryk på og hold nede på fjernbetjeningenTV mute indtil "SKIFT" vises. Trykke +.
  "OFF SMART MODE": Smart-tilstanden er deaktiveret.
  → Næste gang du tænder for soundbaren, aktiveres smarttilstand automatisk igen.

Gendan fabriksindstillinger

Ved at gendanne standardindstillingerne defineret på fabrikker. du fjerner alle dine personlige indstillinger fra soundbaren.
• Tryk på og hold nede på soundbarenPower forumJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 mere end 10 sekunder.
"NULSTIL" vises.
→ Soundbar tændes og derefter til standbytilstand.

SOFTWARE OPDATERING

For optimal produktydelse og din bedste brugeroplevelse kan JBL muligvis tilbyde softwareopdateringer til soundbar-systemet i fremtiden. Besøg venligst www.jbl.com eller kontakt JBL callcenter for at modtage mere information om download af opdateret files.

 1. For at kontrollere den aktuelle softwareversion skal du trykke og holde og – på soundbaren nede, indtil softwareversionen vises.
 2. Kontroller, at du har gemt softwareopdateringen file til rodmappen på en USB -lagerenhed. Tilslut USB -enheden til soundbaren.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - SOFTWAREOPDATERING
 3. Tryk og hold for at gå ind i softwareopdateringstilstandPower og - på soundbaren i mere end 10 sekunder.
  "OPGRADERING": softwareopdatering i gang.
  "FÆRDIG": softwareopdatering er fuldført. En bekræftelsestone høres.
  → Soundbar vender tilbage til den sidst valgte kilde.

NB:
- Sørg for, at soundbaren er tændt, og USB-lagerenheden er monteret, inden softwareopdateringen er gennemført.
- "MISLYKKEDES" vises, hvis softwareopdateringen mislykkedes. Prøv at opdatere softwaren igen, eller vend tilbage til den tidligere version.

TILSLUT SUBWOOFER igen

Soundbaren og subwooferen er parret på fabrikker. Efter tænding bliver de parret og tilsluttet automatisk. I nogle specielle tilfælde skal du muligvis parre dem igen.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - TILSLUT DET

For at åbne parringstilstand for subwoofer igen

 1. Tryk på og hold nede på subwooferenJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Ejere - ikon indtilJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Ejere - ikon blinker hvidt.
 2. Tryk på og hold nede for at gå ind i subwooferparringstilstand på soundbaren JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 1videre til fjernbetjeningen indtil "SUBWOOFER SPK" vises. Tryk på – på fjernbetjeningen.
  "SUBWOOFER TILSLUTET": Subwooferen er tilsluttet.

NB:
- Subwooferen forlader parringstilstand om tre minutter, hvis parring og forbindelse ikke er gennemført.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Ejere - ikon skifter fra blinkende hvidt til fast rav.

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Generel specifikation:

 • Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (Soundbar Unit), Bar 2.1 Deep Bass SUB (Subwoofer Unit)
 • Strømforsyning: 103 – 240V AC, – 50/60 Hz
 • Samlet højttalereffekt (maks. OTHD 1%): 300 W
 • Udgangseffekt (maks. OTHD 1%): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Transducer: 4 x racerkørere • 2 x 1" diskanthøjttaler (Soundbar); 6.5" (subwoofer)
 • Standbyeffekt for Soundbar og Subwoofer: <0.5 W
 • Driftstemperatur: 0 ° C - 45 ° C

Video specifikation:

 • HDMI-videoindgang: 1
 • HDMI-videoudgang (med lydreturkanal): 1
 • HDMI-version: 1.4

Lydspecifikation:

 • Frekvensrespons: 40 Hz - 20 kHz
 • Lydindgange: 1 Optisk, Bluetooth, USB (USB-afspilning er tilgængelig i amerikansk version. For andre versioner er USB kun til service)

USB-specifikation (lydafspilning er kun til den amerikanske version):

 • USB-port: Type A
 • USB-klassificering: 5 V DC / 0.5 A.
 • Supporting Me-format: mp3, måde
 • MPS Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3. MPEG 5 Layer 3
 • MP3 sampling rate: 16 – 48 kHz
 • MPS bithastighed: 80 – 320 kbps
 • WAV samphastighed: 16 – 48 kHz
 • WAV-bitrate: Op til 3003 kbps

Trådløs specifikation:

 • Bluetooth-version: 4.2
 • Bluetooth profile: A2DP V1.3. AVRCP V1.5
 • Bluetooth-frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Maks. sendeeffekt: <10 dBm (EIRP)
 • Modulationstype: GFSK. rt/4 DOPSK, 8DPSK
 • 5G Trådløst frekvensområde: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G maks. sendeeffekt: <9 dBm (EIRP)
 • Modulationstype: n/4 DOPSK

Mål

 • Dimensioner (VV x H x D): 965 x 58 x 85 mm / 387 x 2.28" x 35" (Soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) /8.9" x 8.9" x 14.6- (subwoofer)
 • Vægt: 2.16 kg (Soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Emballagemål (B x H x D): 1045 x 310 x 405 mm
 • Emballagevægt (bruttovægt): 10.4 kg

FEJLFINDING

Forsøg aldrig selv at reparere produktet. Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om service.

Systemkrav
Enheden tændes ikke.

 • Kontroller, om netledningen er tilsluttet strømforsyningen og soundbaren.

Soundbar har ikke noget svar på at trykke på knappen.

 • Gendan soundbaren til fabriksindstillingerne (se
  -GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER” kapitlet).

Lyd
Ingen lyd fra soundbaren

 • Sørg for, at soundbaren ikke er slået fra.
 • Vælg den korrekte lydindgangskilde på fjernbetjeningen.
 • Tilslut soundbaren til dit tv eller en anden enheds ejendom
 • Gendan soundbarens fabriksindstillinger ved at trykke og holde nedePower aJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 2 og e på soundbaren i mere end 10

Forvrænget lyd eller ekko

 • Hvis du spiller lyd fra dit tv gennem soundbaren, skal du sørge for, at dit tv er slået fra, eller at den indbyggede tv-højttaler er deaktiveret.

Lyd og video synkroniseres ikke.

 • Aktiver lydsynkroniseringsfunktionen for at synkronisere lyd og video (se -Audio synC i -kapitel LYDINDSTILLINGER).

video
Forvrængede billeder streamet gennem Apple TV

 • Apple TV 4K formatet kræver HDMI V2.0 og understøttes ikke af dette produkt. Som følge heraf kan der opstå et forvrænget billede eller sort tv-skærm.

Bluetooth
En enhed kan ikke forbindes med en soundbar.

 • Kontroller, om du har aktiveret Bluetooth på enheden.
 • Hvis soundbaren er blevet blegnet med en anden Bluetooth-enhed, skal du nulstille Bluetooth (se Sådan oprettes forbindelse til en anden enhed' under -Bluetooth-forbindelse' i kapitlet "CONNECT").
 • Hvis din Bluetooth-enhed nogensinde er blevet parret med soundbaren, skal du nulstille Bluetooth på soundbaren, fjerne parringen af ​​soundbaren på Bluetooth-enheden og derefter parre Bluetooth-enheden med soundbaren igen (se -For at oprette forbindelse til en anden enhed" under "Bluetooth-forbindelse" i -CONNECT kapitel).

Dårlig lydkvalitet fra en tilsluttet Bluetooth-enhed

 • Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt kildeenheden tættere på soundbaren. eller fjern enhver forhindring mellem kildeenheden og soundbaren.

Den tilsluttede Bluetooth-enhed tilslutter og afbryder konstant.

 • Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt kildeenheden tættere på soundbaren, eller fjern enhver forhindring mellem kildeenheden og soundbar.
  Remote control
  Fjernbetjeningen fungerer ikke.
 • Kontroller, om batterierne er tømt. I så fald skal du udskifte dem med nye.
 • Reducer afstanden og vinklen mellem fjernbetjeningen og hovedenheden.

VAREMÆRKER

Bluetooth® logo
ordmærke og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 3
Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - ikon 4
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

BEMÆRKNING OM ÅBEN KILDELICENS

Dette produkt indeholder open source-software, der er licenseret under GPL. For nemheds skyld er kildekoden og relevante byggevejledninger også tilgængelige på  http://www.jbl.com/opensource.html.
Du er velkommen til at kontakte os på:
Harman Deutschland GmbH
HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Tyskland eller OpenSourceSupport@Harman.com hvis du har yderligere spørgsmål angående open source-softwaren i produktet.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ejere - fig

HARMAN International Industries,
Indarbejdet 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329, USA
USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
Alle rettigheder forbeholdes.
JBL er et varemærke tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande. Funktioner, specifikationer og udseende er
kan ændres uden varsel.
JBL_SB_Bar 2.1_OM_V3.indd 14
7/4/2019 3:26:42 PM

Dokumenter/ressourcer

JBL BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 Channel Soundbar [pdf] Brugervejledning
BAR 2.1 DEEP BASS, 2.1 Channel Soundbar, BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 Channel Soundbar

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *