INSIGNIA - logo

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vægmontering med fast position
til tv 19–39 tommer.
NS-HTVMFABINSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv'erFør du bruger dit nye produkt, skal du læse denne vejledning for at forhindre skader.

Sikkerhedsoplysninger og specifikationer

FORSIGTIG:
VIGTIG SIKKERHED INSTRUKTIONER – GEM DISSE INSTRUKTIONER – LÆS HELE MANUALEN FØR BRUG

Maksimal tv-vægt: 35 lbs. (15.8 kg)
Skærmstørrelse: 19 tommer til 39 tommer diagonal
Samlede dimensioner (H × B): 8.66 × 10.04 in. (22.0 × 25.5 cm)
Vægmonteret vægt: 2.2 lb (1 kg)
Vi er her for dig www.insigniaproducts.com
For kundeservice, ring: 877-467-4289 (USA/Canada markeder)

FORSIGTIG: Brug ikke dette produkt til formål, der ikke udtrykkeligt er specificeret af Insignia. Forkert installation kan forårsage skade på ejendom eller personskade. Hvis du ikke forstår disse anvisninger eller er i tvivl om installationens sikkerhed, skal du kontakte kundeservice eller ringe til en kvalificeret entreprenør. Insignia er ikke ansvarlig for skade eller personskade forårsaget af forkert installation eller brug.
FORSIGTIG: Overskrid ikke den angivne maksimalvægt. Dette monteringssystem er kun beregnet til brug med de angivne maksimalvægte. Brug med produkter, der er tungere end den angivne maksimale vægt, kan resultere i, at monteringen og dens tilbehør falder sammen, hvilket kan forårsage skade.
Vægten på dit tv må ikke overstige 35 kg. (15.8 kg). Væggen skal kunne understøtte fem gange vægten af ​​dit tv og vægbeslaget tilsammen.
Dette produkt indeholder små genstande, der kan være en kvælningsfare ved indtagelse. Hold disse ting væk fra små børn!INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - vægplade 9

Nødvendige værktøjer

Du skal bruge følgende værktøjer til at samle dit nye tv-vægbeslag:

Pakkeindhold

Sørg for, at du har al den nødvendige hardware til at samle dit nye tv-vægbeslag:INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - Pakkens indhold

Tv-hardware taske

etiket hardware Antal
02 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 8M4 × 12 mm skrue 4
03 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 7M6 × 12 mm skrue 4
04 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 6M8 × 20 mm skrue 4
05 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 5M6 × 35 mm skrue 4
06 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 4M6 × 35 mm skrue 4
07 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbolM4 skive 4
08 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbolM6 / M8 skive 4
09 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 3Afstandsstykker 4
10 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbolLagringskive til lagring 2
11 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 15/16 in. × 2 3/4 in. lag bolt 2

Betoninstallationssæt CMK1 (medfølger ikke)
Kontakt kundeservice på 1-800-359-5520 for at få disse ekstra dele sendt direkte til dig.

C1 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 1
5/16 in. × 2 3/4 in. lag bolt
2
C2 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbolLagringskive til lagring 2
C3 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - symbol 2
Betonankre
2

Installations instruktioner

TRIN 1 - Bestemmelse af om dit tv har en flad ryg eller en uregelmæssig eller blokeret ryg

 1.  Anbring forsigtigt din tv-skærm med forsiden nedad på en polstret, ren overflade for at beskytte skærmen mod skader og ridser.
 2. Hvis dit tv har et bordstativ monteret, skal du fjerne stativet. Se dokumentationen, der fulgte med dit tv for at få instruktioner.
 3. Læg TV-beslagene (01), lodret, midlertidigt på bagsiden af ​​dit TV.
 4. Ret skruehullerne i tv-beslagene ind efter monteringsskruehullerne på dit tv.
 5.  Identificer, hvilken type ryg dit tv kan have:

Flad ryg: Beslagene ligger fladt mod bagsiden af ​​dit tv og blokerer ikke nogen stik. Du har ikke brug for afstandsstykker, når du monterer vægbeslaget.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - tv-beslag 2Tilstoppet ryg: Beslagene blokerer en eller flere af stikkene bag på dit tv. Du skal bruge afstandsstykker, når du monterer vægbeslaget.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - tv-beslag 1

Uregelmæssigt formet ryg: Der er et mellemrum mellem et beslag og en del af bagsiden af ​​dit tv. Du skal bruge afstandsstykker, når du monterer vægbeslaget.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - tv-beslag

Fjern tv-beslagene (01).
TRIN 2 - Vælg skruer, skiver og afstandsstykker
1 Vælg hardwaren til dit tv (skruer, spændeskiver og afstandsstykker). Et begrænset antal tv'er leveres med monteringsudstyr inkluderet. (Hvis der er skruer, der fulgte med tv'et, er de næsten altid i hullerne på bagsiden af ​​tv'et.) Hvis du ikke kender den korrekte længde af monteringsskruerne, dit tv kræver, kan du teste forskellige størrelser ved at skrue skruer. Vælg en af ​​følgende typer skruer:
For et tv med en flad ryg:
M4 X 12 mm skruer (02)
M6 X 12 mm skruer (03)
M8 X 20 mm skruer (04)
For et tv med en uregelmæssig / blokeret ryg:
M4 X 35 mm skruer (05)
M6 X 35 mm skruer (06)
Vælg enten en M4 skive (07) eller en M6/M8 skive (08) til de tilsvarende skruetyper.
Brug også afstandsstykket (09) til uregelmæssig eller blokeret TV-ryg.
FORSIGTIG: For at undgå potentielle personskader og materielle skader skal du sikre dig, at der er tilstrækkelige tråde til at fastgøre beslagene til dit tv. Hvis du støder på modstand, skal du straks stoppe og kontakte kundeservice. Brug den korteste skrue- og afstandskombination til at rumme dit tv. Brug af hardware, der er for lang, kan beskadige dit tv. Brug af en skrue, der er for kort, kan dog få dit tv til at falde ned fra holderen.

2 Fjern skruerne fra hullerne bag på tv'et.
3 For et fladt bagside-tv, gå til “TRIN 3 - Mulighed 1: Fastgørelse af monteringshardwaren til tv med en flad ryg” på side 7.
INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - vægplade 6ORFor en uregelmæssig eller blokeret ryg, gå til "TRIN 3 – Mulighed: Fastgøring af monteringshardwaren til tv'er med uregelmæssig eller blokeret ryg" på side 8.
TRIN 3 - Mulighed 1: Fastgørelse af monteringshardware til tv med en flad ryg

 1.  Ret venstre og højre tv-beslag (01) ind efter skruehullerne bag på tv'et. Sørg for, at beslagene er vandrette.
 2.  Installer skiver (07 eller 08) og skruer (02, 03 eller 04) i hullerne bag på tv'et.
 3. Stram skruerne, indtil de sidder tæt på tv-beslagene. Spænd ikke for meget.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - monteringsbeslag

TRIN 3 - Mulighed 2: Fastgørelse af monteringshardware til tv'er med uregelmæssige eller tilstoppede ryg

 1.  Placer afstandsstykker (09) over skruehullerne bag på tv'et.
 2. Ret venstre og højre tv-beslag (01) ind efter skruehullerne bag på tv'et. Sørg for, at beslagene er vandrette.
 3.  Anbring skiver (07 eller 08) over hullerne i tv-beslagene. Sæt skruerne (05 eller 06) gennem skiverne, tv-beslagene og afstandsstykkerne.
 4.  Stram skruerne, indtil de sidder tæt på tv-beslagene. Spænd ikke for meget.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - vægplade 5

TRIN 4 - Bestem placeringen på væggen
Bemærk:
• For mere detaljeret information om, hvor du skal bore dine huller, skal du besøge vores online højdemåler på: http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder
• Dit tv skal være højt nok, så dine øjne er i niveau med midten af ​​skærmen. Dette er normalt 40 til 60 in. Fra jorden.
Midten af ​​dit tv bliver forskudt .80 tommer lavere end midten af ​​vægpladen (10). Inden du borer huller i væggen:

 1. Mål afstanden fra bunden af ​​dit tv til midtpunktet halvt mellem de øverste og nederste monteringshuller på bagsiden af ​​dit tv. Dette er måling a.
 2. Mål afstanden fra gulvet til det sted, hvor tv'ets bund skal placeres på væggen. Husk, at tv'ets bund skal placeres over ethvert møbel (såsom underholdningscentre eller tv-stativer). Tv'et skal også være over genstande placeret oven på møblerne (som en Blu-ray-afspiller eller kabelboks). Denne måling er b.
 3. Tilføj a + b. Den samlede måling er den højde, hvor du vil have midten af ​​vægpladen på væggen.
 4. Brug en blyant til at markere dette sted på væggen.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - vægplade 4

TRIN 5 - Mulighed 1: Installation på en træbolt * væg
Bemærk: Enhver gipsvæg, der dækker væggen, må ikke overstige 5 mm.

 1.  Find stiften. Bekræft knoppens centrum med en kant-til-kant-knapfinder.
 2.  Ret midten af ​​vægpladeskabelonen (R) i den højde (a + b), du bestemte i det forrige trin, sørg for, at den er vandret, og tape den derefter på væggen.
 3.  Bor to pilothuller gennem skabelonen til en dybde på 3 mm (75 tommer) ved hjælp af et bor på 7 mm (32/5.5 tommer), og fjern derefter skabelonen.
 4.  Ret vægspladen (10) ind efter pilothullerne, sæt lagboltene (12) igennem lagboltene (11) og derefter gennem hullerne i vægpladen. Stram kun forsinkelsesboltene, indtil de sidder fast mod vægpladen.

FORSIGTIG:

 •  Brug kun de to midterste huller til montering af vægpladen. Brug ikke de hullede sidehuller.
 • Installer i midten af ​​tappene. Må ikke installeres i gipsvæg alene.
 • Stram IKKE lagboltene (12) for hårdt.

* Minimum træstørrelse: fælles 2 x 4 mm (51 x 102 tommer) nominel 11 x 2 mm (31/2 x 38/89 tommer).
* Minimum vandret afstand mellem befæstelseselementer kan ikke være mindre end 16 mm.
Juster midten af ​​skabelonen med højdemærket (a+b), du lavede i trin 4.

TRIN 5 – Mulighed 2: Installation på massiv beton- eller betonblokvæg (kræver betoninstallationssæt CMK1)
FORSIGTIG: Til undgå skade på ejendom eller personskade, bor aldrig i mørtlen mellem blokkene. Monter vægpladen direkte på betonoverfladen.

 1. Ret midten af ​​vægpladeskabelonen (R) i den højde (a + b), du bestemte i det forrige trin, sørg for, at den er vandret, og tape den derefter på væggen.
 2. Bor to pilothuller gennem skabelonen til en dybde på 3 tommer (75 mm) ved hjælp af et murborebor med en diameter på 3/8 tommer (10 mm), og fjern derefter skabelonen.
 3.  Indsæt betonvægsankrene (C3) i pilothullerne, og brug en hammer for at sikre, at ankerne flugter med betonoverfladen.
 4.  Ret vægspladen (10) ind efter ankerene, sæt lagboltene (C1) igennem lagboltene (C2) og derefter gennem hullerne i vægpladen. Stram kun forsinkelsesboltene, indtil de sidder fast mod vægpladen.

FORSIGTIG:

 • Brug kun de to midterste huller til montering af vægpladen. Brug ikke de hullede sidehuller.
 •  Stram IKKE forsinkelsesboltene (C1).

Juster midten af ​​skabelonen med højdemærket (a+b), du lavede i trin 4.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - vægplade 2

* Minimum massiv betontykkelse: 8 mm (203 in.)
* Mindste betonblokstørrelse: 8 x 8 x 16 mm (203 x 203 x 406 tommer).
* Minimum vandret afstand mellem befæstelseselementer kan ikke være mindre end 16 mm.
TRIN 6 - Montering af tv'et på vægpladen

 1.  Hvis låseskruerne (S) dækker de nederste huller på tv-beslagene (01), skal du skrue dem ud, indtil hullerne er fri.
 2. Hold tv'et med toppen af ​​skærmen skråt mod væggen, og skub de øverste hak i de højre og venstre tv-beslag (01) over den øvre læbe på vægpladen (10).
 3.  Skub bunden af ​​tv'et mod væggen, indtil låsemekanismen klikker på plads.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - vægplade 1

Fastgørelse af tv'et til vægpladen
Spænd låseskruerne (S) med en stjerneskruetrækker, indtil de kommer i kontakt med vægpladen (10).INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommer vægbeslag med fast position til tv - vægplade

For at fjerne fjernsynet fra vægpladen skal du løsne låseskruerne og derefter trække bunden væk fra væggen og løfte enheden af ​​vægbeslaget.

ENÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Definitioner:
Distributøren * af produkter med Insignia-mærke garanterer over for dig, den oprindelige køber af dette nye Insignia-mærkevarer ("Produkt"), at produktet skal være fri for mangler i den originale producent af materialet eller udførelsen i en periode på en ( 1) år fra datoen for dit køb af produktet (“Garantiperiode”).
For at denne garanti skal gælde, skal dit produkt købes i USA eller Canada fra en Best Buy-butik eller online på www.bestbuy.com or  ww.bestbuy.ca og er pakket med denne garantierklæring.
Hvor længe varer dækningen?
Garantiperioden varer i 1 år (365 dage) fra den dato, du købte produktet. Din købsdato er trykt på den kvittering, du har modtaget med produktet.
Hvad dækker denne garanti?
Hvis den oprindelige fremstilling af materialet eller udførelsen af ​​produktet i løbet af garantiperioden bestemmes at være mangelfuld af et autoriseret Insignia-reparationscenter eller butikspersonale, vil Insignia (efter eget valg): (1) reparere produktet med nyt eller genopbyggede dele; eller (2) udskifte produktet gratis med nye eller ombyggede sammenlignelige produkter eller dele. Produkter og dele, der udskiftes under denne garanti, tilhører Insignia og returneres ikke til dig. Hvis service af produkter eller dele er påkrævet, efter at garantiperioden udløber, skal du betale alt arbejde og dele. Denne garanti varer så længe du ejer dit Insignia-produkt i garantiperioden. Garantidækningen ophører, hvis du sælger eller på anden måde overfører produktet.
Hvordan opnås garantiservice?
Hvis du har købt produktet i en Best Buy-butik eller fra et Best Buy online webwebsted (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), bedes du medbringe din originale kvittering og produktet til enhver Best Buy-butik. Sørg for at placere produktet i originalemballagen eller emballagen, der giver samme beskyttelse som den originale emballage.
For at få garantiservice skal du ringe 1-877-467-4289 i USA og Canada. Opkaldsagenter kan diagnosticere og rette problemet over telefonen.
Hvor er garantien gyldig?
Denne garanti er kun gyldig i USA og Canada i Best Buy-butikker eller webwebsteder til den oprindelige køber af produktet i det amt, hvor det originale køb blev foretaget.

Hvad dækker garantien ikke?

Denne garanti dækker ikke:

 •  Tab af mad / ødelæggelse på grund af svigt i køleskab eller fryser
 •  Kundeinstruktion / uddannelse
 • Installation
 •  Opsæt justeringer
 • Kosmetiske skader
 •  Skader på grund af vejr, lyn og andre handlinger fra Gud, såsom strømstød
 •  Ulykkelig skade
 • Misbruge
 • Misbrug
 • Uagtsomhed
 •  Kommercielle formål/brug, herunder men ikke begrænset til brug på et forretningssted eller i fællesområder i et ejerlejlighed eller lejlighedskompleks med flere boliger, eller på anden måde brugt et andet sted end et privat hjem.
 •  Ændring af enhver del af produktet, inklusive antennen
 •  Displaypanel beskadiget af statiske (ikke-bevægelige) billeder, der anvendes i længere perioder (indbrænding).
 • Skader på grund af forkert betjening eller vedligeholdelse
 • Tilslutning til en forkert voltage eller strømforsyning
 • Forsøg på reparation af enhver person, der ikke er autoriseret af Insignia til at servicere produktet
 • Produkter, der sælges "som de er" eller "med alle fejl"
 •  Forbrugsstoffer, inklusive men ikke begrænset til batterier (dvs. AA, AAA, C osv.)
 • Produkter, hvor det fabriksanvendte serienummer er blevet ændret eller fjernet
 • Tab eller tyveri af dette produkt eller nogen del af produktet
 • Skærmpaneler, der indeholder op til tre (3) pixelfejl (prikker, der er mørke eller forkert oplyste) grupperet i et område, der er mindre end en tiendedel (1/10) af skærmstørrelsen eller op til fem (5) pixelfejl i hele skærmen . (Pixelbaserede skærme kan indeholde et begrænset antal pixels, som muligvis ikke fungerer normalt.)
 • Fejl eller skader forårsaget af kontakt inklusive, men ikke begrænset til væsker, geler eller pastaer.

REPARATION UDSKIFTNING SOM LEVERET UNDER DENNE GARANTI ER DIT EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR BRUD PÅ GARANTI. INSIGNIA KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER FOR BRUD AF NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI PÅ DETTE PRODUKT, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISTTE DATA, TAB AF BRUG AF DIT BUSINESS-PRODUKT, ELLER TABET PRODUKT. INSIGNIA PRODUCTS GIVER INGEN ANDRE UDTRYKKEDE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTET, ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR PRODUKTET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN UNDERFORSTÅET GARANTI OM OG BETINGELSER FOR SALGBARHED FOR SALGBARHED, UDVIKLING AF SALGBARHED GARANTIPERIODEN ANGIVET OVENFOR, OG INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICIETE, GÆLDER EFTER GARANTIPERIODEN. NOGLE STATER, PROVINSER OG JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER FOR HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER PROVINS TIL PROVINS.
Kontakt Insignia:
For kundeservice, ring 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA er et varemærke tilhørende Best Buy og dets tilknyttede virksomheder.
Distribueret af Best Buy Purchasing, LLC
©2020 Best Buy.
Alle rettigheder forbeholdes.INSIGNIA - logo

Varenummer: 6907-302035
www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (USA og Canada)
01-800-926-3000 (Mexico)
INSIGNIA er et varemærke tilhørende Best Buy og dets tilknyttede virksomheder.
Distribueret af Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 USA
© 2020 Bedste køb. Alle rettigheder forbeholdes.

Dokumenter/ressourcer

INSIGNIA NS-HTVMFAB 19-39 tommer vægbeslag med fast position til tv'er [pdf] Installationsvejledning
NS-HTVMFAB, 19 39 tommer, vægbeslag med fast position til tv'er

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.