iHip SoundPods-logo

iHip SoundPods-logo2

SoundPods™
BRUGERVEJLEDNING

LÆS INSTRUKTIONER FØR
BRUG AF SoundPods™
BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERENCE
iHip SoundPods-ikoniHip SoundPods-1

Introduktion:

 1.  Multifunktionsknap
 2. Øretelefon LED-indikator
 3. Styring af lydstyrke og spor
 4. Opladningsknap
 5.  Opladningsdock-indikatorer LED

Vigtig information

 • Begge øretelefoner parres automatisk med hinanden, når de tændes. Når parringen lykkes, blinker en af ​​de to øretelefoner rødt og blåt, mens en anden langsomt blinker blåt.
 • Øretelefonerne slukkes, hvis de ikke forbindes til nogen enhed inden for 5 minutter.

iHip SoundPods-2

Parring af dine øretelefoner

 1. Tænd for Bluetooth på din enhed.
 2. Tryk længe på multifunktionsknappen i 3 sekunder for at tænde SoundPods. Når øretelefonens LED-indikatorer blinker rødt og blåt, er de klar til at blive parret.
 3. Vælg "SoundPods" på din liste for at oprette forbindelse.
 4. Når øretelefonens LED-indikatorer langsomt blinker blåt, er de parret.

Bluetooth-brug:

1 . Foretage telefonopkald: Sørg for, at øretelefonerne er forbundet med din mobiltelefon. Når du er tilsluttet, kan du foretage telefonopkald. Når du foretager opkald, fungerer begge øretelefoner.

 • For at besvare et opkald (tryk kort på øretelefonens multifunktionsknap én gang.
 • For at afslutte et opkald kort tryk på øretelefonens multifunktionsknap én gang.
 • Tryk længe på øretelefonens multifunktionsknap for at afvise opkald.
 • Du kan ringe til det sidste nummer ved hurtigt at trykke to gange på øretelefonens multifunktionsknap.

2. Lytte til musik: Sørg for, at øretelefonerne er forbundet med din mobiltelefon.

 • For at pante/genoptage musik skal du trykke kort på øretelefonens multifunktionsknap én gang.
 • For at afspille næste nummer skal du trykke kort på øretelefonens lydstyrke +"-knap.
 • For at afspille det forrige nummer kort, skal du trykke på øretelefonens lydstyrke-knappen.
 • For at øge lydstyrken skal du trykke længe på øretelefonlydstyrkeknappen "+".
 • For at sænke lydstyrken skal du trykke længe på øretelefonlydstyrkeknappen '-'.

3. Sluk Tryk længe på øretelefonens multifunktionsknap i 5 sekunder for at slukke øretelefonen. Øretelefonens LED-indikator blinker rødt 3 gange, hvilket indikerer, at øretelefonen er blevet slukket.
Øretelefonerne slukkes, hvis de ikke forbindes til nogen enhed inden for 5 minutter.

iHip SoundPods-3

Oplader din enhed

1. Opladning af dine øretelefoner:

 • Der vil være en tonelyd for at angive, at øretelefonerne skal oplades.
 • Placer øretelefoner på opladningsdockingstationen, og tryk på opladningsknappen for at starte en opladning.
 • Øretelefonernes LED-indikator bliver rød under opladning og slukker, når den er fuldt opladet.

1. Opladning af din dock:

 • Mens docken oplades, blinker LED-indikatorerne rødt og skifter til konstant rødt, når det er fuldt opladet.

Specifikationer:

Bluetooth-version: V5.0 Earbud Batterikapacitet: 60 mah pr. ladestation Batterikapacitet: 400 mah Spilletid: Op til 21 timer

Funktioner:

 • Auto Connect teknologi
 • Indbygget mikrofon
 • Op til 21 timers spille- og opladningstid
 • Opret forbindelse trådløst til iOS- og Android-enheder
 • Ergonomisk design for en behagelig pasform i dit øre

iHip SoundPods-6

Bemærk:

 1. Håndteres med forsigtighed. Smid ikke, sæt dig på eller opbevar SoundPods under tunge genstande. Holdes væk fra høje temperaturer og miljøer med høj luftfugtighed. Opbevares i omgivelser med en temperatur mellem -10°C – 60°C.
 2. Hold dig væk fra højfrekvent sendeudstyr såsom WIFI-routere, som kan forårsage lydinterferens eller afbrydelse.
 3. Dette produkt er kompatibelt med både JOS° og Android" enheder.

FCC-erklæring:

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og tænde udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Vend eller flyt modtageantennen igen.
 • øge afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på en

et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjælp.

Forsigtig: Enhver ændring eller modifikation af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere din ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. Enheden er blevet evalueret til at opfylde generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges under bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.

© 2020 Zelkos, Inc. Hip er et varemærke tilhørende Zeikos, Inc., Pod, (Phone og Pad er varemærker tilhørende Apple Inc. "Android*-navnet, Android-logoet og andre varemærker tilhører Google LLC. , registreret i USA og andre lande. Det illustrerede produkt og de viste specifikationer kan afvige en smule fra det medfølgende. Alle andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. USA og internationale patentansøgninger. Alle rettigheder forbeholdes. For alderen 12+ op. Dette er ikke et legetøj. Designet af iHip, fremstillet i Kina. Bluetooth0-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af 'Hip' er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er de af deres respektive ejere.
Begrænset engangsgaranti. For at aktivere din produktgaranti gå til vores website. www.iHip.com & registrer dette produkt.

iHip SoundPods-logo

19 Progress St Edison, NJ 08820 www.1111p.com

iHip SoundPods-4#Hofte iHip SoundPods-5Find os på Facebook. Nøgleord: iHip: Bærbar underholdning

Dokumenter/ressourcer

iHip SoundPods [pdf] Brugsanvisning
iHip, SoundPods, EB2005T

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.