HOSMART HY-810A 6-kanals trådløst intercom instruktionsmanual

INSTRUKTIONSMANUAL

CALL

For at foretage et opkald skal du vælge den kanal, du vil kommunikere med, og trykke på NCALL”.

TALE

Tryk og hold "TALK" nede, mens du taler. Slip ”TALK” for at lytte efter et svar. Indikatoren slukker, stemmeinformationen sendes ud.

OVERVÅGE

Et tryk på NMONITOR” sætter enheden i monitortilstand, og
enheden vil blive overvåget af andre enheder, der er indstillet til samme kode og kanal, i 24 timer. Tryk på en vilkårlig tast for at afslutte monitortilstand.
Nolt: Monitorfunktion – Til kontinuerlig tale eller rumovervågning, som kan vare op til 24 timer. GROUP (gruppeopkaldsfunktion)
Tryk på og hold "GROUP" nede for at tale til alle inter tos samtidigt, selv den enhedens ligegyldige kanalkode.

1-6 kanalnummer

Indstil kanalen for hvert intercom. Standardkanalen er #1. Indstil kanalen ved at trykke og holde en af ​​kanalknapperne (1-6) nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip, og kanalknappen lyser. Indstil kanaler på yderligere samtaleanlæg ved at bruge de samme trin. Samtaleanlæg kan indstilles til det samme eller forskellige kanalnumre afhængigt af tilsigtet brug. Hosmart blev grundlagt i 2012 af en tidligere gruppe af Motorola-ingeniører og designere. Spol nu et par år frem, og vi er nu branchens førende inden for intercom- og sikkerhedsprodukter til hjemmet. Vores vision er at blive verdens førende inden for intercomprodukter og løsninger til hjemmet. Vi designer og udvikler intelligente samtaleanlæg til hjemmet. Vi vil gerne være din boligløsning. Vores virksomhedsfilosofi er at fokusere vores indsats og energi ud fra vores kunders ønsker. Vi er sikre på, at du vil nyde og være tilfreds med vores produkter. Enhver skade eller funktionsfejl på Hosmart-produktet er 100 % garanteret udskiftet.

OVERVIEW

Samtaleanlægget har en rækkevidde på 1/2 mile med en indbygget antenne og er i stand til at fungere samtidig med flere samtaler ved hjælp af en sikker digital radioforbindelse. Samtaleanlægget er en halv duplex TDD FM transceiver, som kun kan fungere skiftevis i sende- eller modtagetilstand.

Lydstyrkejustering (VOL+/VOL-)
Tryk på nvoL-” eller •vol +n for at mindske eller øge lydstyrken. En tone lyder, når du har nået maksimum- eller minimumgrænsen.

INDSTILLING AF KANAL

Indstil en anden kanal for forskellige enheder ved at følge trinene: 1). Brug AC-adapteren til at slutte samtaleanlægget til en stikkontakt. 2). Indstil kanalen for hvert intercom. Standardkanalen er #1. Indstil kanalen ved at trykke og holde en af ​​kanalknapperne (1-6) nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip, og kanalknappen lyser. Indstil kanaler på yderligere samtaleanlæg ved at bruge de samme trin. Samtaleanlæg kan indstilles til det samme eller forskellige kanalnumre afhængigt af tilsigtet brug. 3). Hold den digitale kode konsekvent ved indstilling af kanaler, f.eksample: alt udstyr bruger kode A, og notér venligst kanalkoden for hvert kontor/værelse, så du hurtigt og præcist kan ringe til andre.

FUNKTIONER

MIC Den bedste taleafstand er 30-40 cm væk fra hullet i MIC.
DIGITAL KODE(A/B/C) Det kan reducere ekstern interferens ved at ændre forskellige digitale koder. Bemærk: KODE-tasten er på bagsiden af ​​enheden og ved siden af ​​strømporten. 2

BRUG AF YDERLIGERE STATIONER

Du kan tilføje yderligere stationer til systemet, så længe de sender på samme frekvens.

DRIFT

Modtag et opkald

En enhed udsender en række ringetoner, når den modtager et opkald fra en anden enhed. Tryk og hold TALK-knappen nede for at besvare opkaldet, og tal 30-40 cm mod MIC'en med normal stemme. Den røde LED indikerer, at taletilstand er aktiv. Slip TALK-knappen for at lytte efter et svar. Alle enheder indstillet til samme kanal vil modtage transmissionen.

Ringe

Vælg den ønskede kanal ved at trykke og slippe en kanalknap, og tryk derefter på CALL. Dette vil ringe til alle enheder, der er indstillet til den kanal. Fortsæt samtalen som beskrevet i "Modtag et opkald".

Noter

 • Du vil ikke kunne høre en transmission fra en anden enhed, mens du trykker på TALK-knappen.
 • Når samtalen slutter, skifter den opkaldende enheds kanal automatisk til den oprindeligt indstillede kanal efter 1 minut.

FORSIGTIG

\Følgende vil hjælpe dig med at vedligeholde dit trådløse samtaleanlæg i mange år fremover.

 • Sørg for, at stationerne ikke bliver våde. Den er ikke vandtæt
 • Hold stationer i et kontrolmiljø. Ingen ekstreme temperaturer.
 • Håndter stationerne med forsigtighed. Ingen tab, kast eller ruhed.
 • Hold stationerne rene for støv og snavs, da dette kan beskadige printkortet.
 • Brug ikke kemikalier eller rengøringsopløsningsmidler. Brugervenlig annonceamp klud til at rengøre stationen.
 • Ændring eller tampering med stationens interne komponenter kan forårsage fejlfunktion såvel som nul eller din garanti.
 • Hvis dit produkt ikke fungerer som annonceret, bedes du kontakte os med e-mail for at få hjælp.

FCC VIL DU VIDE

Dit intercom kan forårsage tv- eller radiointerferens. For at være sikker sluk for dit samtaleanlæg, og tjek dit TV eller radio, om det fungerer. Hvis du stadig modtager interferens, skal du være sikker på, at det ikke er dit intercom. Du kan prøve at eliminere interferens ved at:
* Flyt dine stationer længere væk fra modtageren
* Flyt dine stationer længere væk fra dit TV eller radio. Hvis disse muligheder ikke løser dit problem, kræver FCC, at du holder op med at bruge dit samtaleanlæg. Ændringer eller modifikationer, der ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

UNØDVENDIG HVID STØJ FRA ENHEDER I NÆRHEDEN:(CTCSS)

A/B/C-kode: Hvis du modtager unødvendig støj ved indstilling af A- eller C-kode. Du kan ændre indstillingen for dit samtaleanlæg (alle enheder) til B- eller C-kode.

(e) transport-, forsendelses- eller forsikringsomkostninger,
(f) eller omkostninger til produktfjernelse, installation, opsætning, servicejustering eller geninstallation.
Vores mål er, at du får den bedst mulige oplevelse med Hosmart. Vi sætter pris på at modtage kommentarer om ethvert aspekt af din oplevelse med Hosmart eller vores produkter. Kontakt os venligst med eventuelle problemer, før du giver nogen online feedback, så vi kan løse din bekymring. Vi garanterer din fulde tilfredshed med denne transaktion. Bemærk venligst, at vores kontortid er 9:00 til 5:00 (GMT+8) mandag til fredag. Kontorerne er lukket lørdag, søndag og helligdage. Vi beklager eventuelle sene svar i ferier.

FCC-UDTALELSE

FCC ID: 2AX0E-HY810A
Strøm: DC 5V 1000 mA Indgang: 100-240V Udgang: 5V Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer anvendelser og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio eller

Fejlfinding

Specifikationer for individuelle enheder kan variere. Specifikationerne kan ændres og forbedres uden varsel.

fjernsynsmodtagelse, som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger: — Drej eller flyt modtagerantennen. — Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. — Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. — Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

— Denne radio er designet til og klassificeret som *generel befolkning/ukontrolleret brug
— Betjen IKKE radioen uden en ordentlig antenne tilsluttet, da dette kan beskadige radioen og også få dig til at overskride grænserne for RF-eksponering. En korrekt antenne er den antenne, der leveres med denne radio af producenten eller en antenne, der er specifikt autoriseret af producenten til brug med denne radio, og antenneforstærkningen må ikke overstige 2dBi af producenten erklæret.
— Send IKKE mere end 50 % af den samlede radiobrugstid, mere end 50 % af tiden kan forårsage, at kravene til RF-eksponering overskrides.
— Under drift skal adskillelsesafstanden mellem bruger og antenne være mindst 20 cm, denne adskillelsesafstand vil sikre, at der er tilstrækkelig afstand fra en korrekt installeret eksternt monteret antenne til at opfylde kravene til RF-eksponering
— Under transmissioner genererer din radio RF-energi, der muligvis kan forårsage interferens med andre enheder eller systemer. For at undgå sådanne forstyrrelser skal du slukke for radioen i områder, hvor der er opsat skilte for at gøre det. GØR
IKKE betjen senderen i områder, der er følsomme over for elektromagnetisk stråling, såsom hasper, fly og sprængningssteder.

Dette produkt produceret af:

Macross Microelectronics (HK) LIMIT FLAT/RM KY001 UNIT 3 27/F HO KING COMM CENTER NO.2-16FA YEEN STREET MONGKOK KL

 

Læs mere om denne vejledning og download PDF:

Dokumenter/ressourcer

HOSMART HY-810A 6-kanals trådløst intercom [pdf] Brugsanvisning
HY810A, 2AXOF-HY810A, 2AXOFHY810A, HY-810A 6-kanals trådløs intercom, 6-kanals trådløs intercom

Deltag i samtalen

1 Kommentar

 1. Goddag.
  Jeg købte en Hosmart med tre stationer, og det fungerede godt. Nu har jeg købt endnu en Hosmart med to stationer og vil gerne forbinde eller parre dem med hinanden. kan du hjælpe mig?
  Mange tak.

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.