HoMedics LOGOPro Massager
Brugsanvisning og
GarantioplysningerHoMedics PGM 1000 AU Pro massagepistolPGM-1000-AU
1-års begrænset garanti

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

VIGTIGE BESKYTTELSER:

DETTE APPARAT KAN ANVENDES AF BØRN FRA 16 ÅR OG DEROVER OG PERSONER MED REDUCEREDE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTAL FUNKTIONER ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG VIDEN, HVIS DE HAR VÆRET DEN APPARATIVE OVERYGENDE OG OVERVÅGENDE UDVIKLING. FARER INVENDT. BØRN MÅ IKKE LEGE MED APPARATET. RENGØRING OG BRUGERVEDLIGEHOLDELSE MÅ IKKE UDFØRES AF BØRN UDEN OPSYN.

 • Anbring eller opbevar IKKE apparater, hvor de kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde i vand eller anden væske.
 • Ræk IKKE ud efter et apparat, der er faldet i vandet eller andre væsker. Opbevares tørt – BRUG IKKE under våde eller fugtige forhold.
 • BRUG IKKE under våde eller fugtige forhold.
 • Indsæt ALDRIG stifter, metalliske fastgørelsesanordninger eller genstande i apparatet eller nogen åbninger.
 • Brug dette apparat til den tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne pjece. Brug IKKE tilbehør, som ikke anbefales af HoMedics.
 • Betjen ALDRIG apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget eller tabt i vandet. Returner den til HoMedics servicecenter til undersøgelse og reparation.
 • Forsøg IKKE at reparere apparatet. Der er ingen dele, der kan repareres af brugeren. Al servicering af dette apparat skal udføres på et autoriseret HoMedics servicecenter.
 • Sørg for, at alt hår, tøj og smykker til enhver tid holdes fri af bevægelige dele af produktet.
 • Hvis du har problemer med dit helbred, skal du kontakte en læge, inden du bruger dette apparat.
 • Brug af dette produkt skal være behageligt og behageligt. Skulle der opstå smerter eller ubehag, skal du stoppe brugen og kontakte din læge.
 • Gravide kvinder, diabetikere og personer med pacemakere bør konsultere en læge før brug af dette apparat.
  Anbefales ikke til brug af personer med sensoriske mangler, herunder diabetisk neuropati.
 • MÅ IKKE bruges på et spædbarn, invalid eller på en sovende eller bevidstløs person. Brug det IKKE på ufølsom hud eller på en person med dårligt blodcirkulation.
 • Dette apparat bør ALDRIG bruges af personer, der lider af en fysisk lidelse, der ville begrænse brugerens kapacitet til at betjene betjeningselementerne.
 • Brug den IKKE i længere tid end den anbefalede tid.
 • Der må kun udøves mild kraft mod mekanismen for at eliminere risikoen for skader.
 • Brug kun dette produkt på kroppens bløde væv som ønsket uden at fremkalde smerte eller ubehag. Brug den ikke på hovedet eller noget hårdt eller knogleområde på kroppen.
 • Blå mærker kan forekomme uanset kontrolindstillingen eller det anvendte tryk. Tjek behandlingsområderne ofte og stop straks ved det første tegn på smerte eller ubehag.
 • Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet.
 • Manglende overholdelse af ovenstående kan resultere i risiko for brand eller personskade.

ADVARSEL: TIL GENOPLADNING AF BATTERIET MÅ KUN BRUGES DEN AFTAGelige STRØMFORSYNINGSENHED, DER LEVERES MED DETTE APPARAT.

 • Dette apparat indeholder batterier, der kun kan udskiftes af faglærte.
 • Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
 • Batteriet skal tages ud af apparatet, inden det skrottes;
 • Apparatet skal afbrydes fra lysnettet, når batteriet tages ud;
 • Batteriet skal bortskaffes sikkert.

BEMÆRK VENLIGST: Brug kun den strømadapter, der blev leveret med din PGM-1000-AU.
GEM DISSE INSTRUKTIONER:
FORSIGTIG: LÆS ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGIGT FØR BRUG.

 • Rådfør dig med din læge, før du bruger dette produkt, hvis du er gravid – har en pacemaker – du er bekymret for dit helbred
 • Anbefales ikke til brug af mennesker med diabetes.
 • Efterlad ALDRIG apparatet uden opsyn, især hvis der er børn til stede.
 • Dæk ALDRIG apparatet, når det er i drift.
 • Brug IKKE dette produkt i mere end 15 minutter ad gangen.
 • Omfattende brug kan føre til produktets overdreven opvarmning og kortere levetid. Hvis dette skulle ske, skal du afbryde brugen og lade enheden afkøle inden brug.
 • Brug ALDRIG dette produkt direkte på hævede eller betændte områder eller hududbrud.
 • Brug IKKE dette produkt som erstatning for lægehjælp.
 • Brug IKKE dette produkt inden sengetid. Massagen har en stimulerende virkning og kan forsinke søvn.
 • Brug ALDRIG dette produkt i sengen.
 • Dette produkt bør ALDRIG bruges af personer, der lider af nogen fysisk lidelse, der begrænser brugerens kapacitet til at betjene kontrollerne, eller som har sensoriske mangler i den nedre halvdel af deres krop.
 • Denne enhed bør ikke bruges af børn eller handicappede uden tilsyn af voksne.
 • Brug ALDRIG dette produkt i biler.
 • Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

FORSIGTIG: I TILFÆLDE AF GRAVIDITET ELLER SYGDOM, SØG DIN LÆGE, FØR DU BRUGER MASSAGEREN.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Batteri Kapacitet 10.8Vdc 2600mAh/ 3 stk celler
Opladning voltage 15VDC 2A, 30W
1. tilstand Hastighed Niveau I 2100 RPM±10 %
2. hastighed Niveau II 2400 RPM±10 %
3. tilstand Hastighed Niveau III 3000 RPM±10 %
Opvarmningsfunktion 1 niveau; 47°C±3°C (Tid til at nå maks. temperaturindstilling fra omgivende (25°C)≥2min.
Opladningstid 2-2.5 timer
Run Time
(Når fuldt opladet)
EVA kuglehoved med fuldt opladet batteri
– Op til ca. 3.5 timer (ikke varmehoved)
Varmehoved med fuldt opladet batteri
- Op til ca. 2.5 timer (opvarmning tændt)

PRODUCT FEATURES:

HoMedics Pro Massager er en ledningsfri frem- og tilbagegående massageanordning, der trænger dybt ind i dine muskellag og kan lindre ømme og stive muskler, hjælpe dig med at føle dig afslappet og genopladet, perfekt til efter sport eller fysisk aktivitet.

HoMedics PGM 1000 AU Pro Massagepistol - PRODUKTFUNKTIONER

BRUGSANVISNING:

 1. Skru det ønskede massagehoved ind i fatningen på forsiden af ​​produktet.
 2. Drej hastighedsvælgerringen på bunden af ​​produktet med uret til den ønskede hastighedsindstilling, hastighedsindikatorens LED(er) på bagsiden af ​​produktet vil lyse svarende til den valgte hastighed.
 3. Bevæg forsigtigt massagehovedet over den del af kroppen, du først ønsker at massere, og tryk derefter mere efter ønske. Hvis du ikke har brugt denne type produkt før, anbefales det, at du starter på niveau I hastighed og trykker forsigtigt, da produktet giver en intens massage.
 4. Hvis du ønsker at øge eller mindske massageapparatets hastighed, skal du dreje hastighedsvælgerringen tilsvarende.
 5. Når du er færdig med din massage, skal du dreje hastighedsvælgerringen til 0-positionerne for at slukke for massageapparatet.

BRUG AF DET OPVARMEDE HOVED

 1. Skru det opvarmede hoved ind i massageapparatet.
 2. Drej hastighedsvælgerringen til den ønskede hastighed.
 3. Begynd at massere, hovedet vil tage 2 minutter at nå fuld temperatur, mens hovedet opvarmes, blinker LED'erne. Når LED'erne forbliver tændt, er hovedet ved fuld temperatur.
 4. Når du er færdig med din massage, skal du dreje hastighedsvælgeren til den slukkede position og lade hovedet køle af, før du sætter det tilbage i etuiet.

BRUG AF DET KOLDE HOVED

 1. Stil det kolde hoved i en fryser i mindst 4 timer eller indtil det er helt frosset.
 2. Skru det kolde hoved ind i massageapparatet.
 3. Drej hastighedsvælgerringen til den ønskede hastighed.
 4. Når du er færdig med din massage, drej hastighedsvælgerringen til den slukkede position og fjern det kolde hoved, og sæt det tilbage i fryseren, hvis det ønskes.
 5. Opbevar ikke det kolde hoved, hvis det er damp på grund af kondens fra nylig brug.

OPLADER DIN ENHED

 1. For at oplade produktet skal du sætte adapteren i en 220-240V stikkontakt og tilslutte kablet til opladningsstikket i bunden af ​​håndtaget
 2. Når ladekablet er tilsluttet, bør ladeindikatorens LED'er begynde at blinke, dette vil indikere, at produktet oplader.
 3. Produktet kræver 2.5 timers opladning for op til cirka 3.5 timers brug. Varmehovedet forbliver opladet i ca. 2.5 timer
 4. Når produktet er fuldt opladet, vil indikatorlamperne forblive fuldt oplyst.
 5. Afbryd produktet fra lysnettet, når det er fuldt opladet.

RENGØRING AF DIN ENHED
SØRG FOR, AT ENHEDEN ER UDTAGET FRA STRØMNET, OG LAD DEN AFKØLE FØR RENGØRING. RENGØR KUN MED EN Blød, LIDT DAMP SVAMP.

 • Lad ALDRIG vand eller andre væsker komme i kontakt med apparatet.
 • Sænk IKKE væske til rengøring.
 • Brug ALDRIG slibende rengøringsmidler, børster, glas-/møbelpudser, fortynder osv. til at rengøre.

Distribueret afHoMedics LOGO

1-ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
Vi eller os betyder HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985, og vores kontaktoplysninger er angivet i slutningen af ​​denne garanti;
Du mener køberen eller den oprindelige slutbruger af varerne. Du kan være hjemmebruger eller professionel bruger;
Leverandør betyder den autoriserede distributør eller forhandler af varerne, der solgte dig varerne i Australien og New Zealand, og varer betyder det produkt eller det udstyr, som blev ledsaget af denne garanti og købt i Australien og New Zealand.
For Australien:
Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlov. Med forbehold af bestemmelserne i den australske forbrugerlov har du ret til erstatning eller refusion for en større fiasko og for erstatning for ethvert andet med rimeligt forudsigeligt tab eller skade. Med forbehold af bestemmelserne i den australske forbrugerlov har du også ret til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fiasko. Dette er ikke en komplet erklæring om dine juridiske rettigheder som forbruger.
For New Zealand:
Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til forbrugergarantiloven 1993. Denne garanti gælder ud over de betingelser og garantier, der er underlagt denne lovgivning.
Garantien
HoMedics sælger sine produkter med den hensigt, at de er fri for defekter i fremstilling og udførelse under normal brug og service. I det usandsynlige tilfælde, at dit HoMedics -produkt viser sig at være defekt inden for 1 år fra købsdatoen på grund af udførelse eller materialer, erstatter vi det for egen regning i henhold til vilkårene og betingelserne for denne garanti. Garantiperioden er begrænset til 3 måneder fra købsdatoen for produkter, der bruges kommercielt/professionelt.
Vilkår og betingelser:
Ud over de rettigheder og retsmidler, som du har i henhold til den australske forbrugerlovgivning, Consumer Guarantees Act of New Zealand eller enhver anden gældende lov og uden at udelukke sådanne rettigheder og afhjælpningsgaranti mod defekter:

 1. Varerne er designet til at modstå strenge krav til normal husholdningsbrug og fremstilles efter de højeste standarder ved hjælp af komponenter af højeste kvalitet. Selvom det er usandsynligt, hvis varerne i løbet af de første 12 måneder (3 måneders kommerciel brug) fra deres købsdato fra leverandøren (garantiperioden) viser sig at være defekte på grund af forkert udførelse eller materialer, og ingen af ​​dine lovbestemte rettigheder eller retsmidler gælder, vil erstatte varerne i henhold til vilkårene og betingelserne i denne garanti.
 2. Vi behøver ikke at udskifte varerne under denne yderligere garanti, hvis varerne er blevet beskadiget på grund af forkert brug eller misbrug, uheld, påsætning af uautoriseret tilbehør, ændring af produktet, forkert installation, uautoriserede reparationer eller modifikationer, forkert brug af elektriske /strømforsyning, tab af strøm, funktionsfejl eller beskadigelse af en betjeningsdel som følge af manglende levering af producentens anbefalede vedligeholdelse, transportskade, tyveri, forsømmelse, hærværk, miljømæssige forhold eller andre forhold overhovedet, som er uden for HoMedics kontrol.
 3. Denne garanti omfatter ikke køb af brugte, reparerede eller brugte produkter eller til produkter, der ikke er importeret eller leveret af HoMedics Australia Pty Ltd, inklusive men ikke begrænset til dem, der sælges på offshore-internetauktionssider.
 4. Denne garanti gælder kun for forbrugere og gælder ikke for leverandører.
 5. Selv når vi ikke behøver at udskifte varerne, kan vi beslutte at gøre det alligevel. I nogle tilfælde kan vi beslutte at erstatte varerne med et lignende alternativt produkt efter eget valg. Alle sådanne beslutninger er efter vores absolutte skøn.
 6. Alle sådanne udskiftede eller udskiftede varer modtager fortsat fordelene ved denne ekstra garanti i den resterende tid i den oprindelige garantiperiode (eller tre måneder, alt efter hvilken længste tid der er).
 7. Denne yderligere garanti dækker ikke genstande, der er beskadiget af normal slitage, inklusive men ikke begrænset til spåner, ridser, slid, misfarvning og andre mindre defekter, hvor skaden har en ubetydelig effekt på varernes drift eller ydeevne.
 8. Denne yderligere garanti er begrænset til udskiftning eller substitution. Så vidt loven tillader det, er vi ikke ansvarlige for tab eller skader forårsaget af ejendom eller personer, der opstår af nogen som helst årsag, og vi har intet ansvar for eventuelle tilfældige, følgeskader eller særlige skader.
 9. Denne garanti er kun gyldig og kan håndhæves i Australien og New Zealand.

Gør krav:
For at gøre krav i henhold til denne garanti skal du returnere varerne til leverandøren (købsstedet) med henblik på ombytning. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling på e-mail: kl cservice@homedics.com.au eller på nedenstående adresse.

 • Alle returnerede varer skal være ledsaget af et tilfredsstillende købsbevis, som klart angiver leverandørens navn og adresse, dato og sted for køb og identificerer produktet. Det er bedst at give en original, læselig og uændret kvittering eller salgsfaktura.
 • Du skal afholde enhver udgift for returnering af varerne eller på anden måde forbundet med at fremsætte dit krav i henhold til denne yderligere garanti.

Kontakt:
AUSTRALIEN: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NEW ZEALAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, New Zealand 0800 232 633

NB:
..........................................

HoMedics LOGOKONTAKT:
AUSTRALIEN: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NEW ZEALAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, New Zealand 0800 232 633

Dokumenter/ressourcer

HoMedics PGM-1000-AU Pro massagepistol [pdf] Brugsanvisning
PGM-1000-AU Pro Massage Gun, PGM-1000-AU, Pro Massage Gun, Massage Gun, Gun

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *