HoMedics-logo

Homedics SS -2000 SoundSpa Sound Machine - SOUND SPA

SS-2000
Brugsanvisning og garantiinformation
1 års begrænset garanti

Opret dit perfekte søvnmiljø.
Tak fordi du købte Sound Spa, HoMedics akustiske afslapningsmaskine. Dette er, som hele HoMedics-produktlinjen, bygget med håndværk af høj kvalitet for at give dig mange års pålidelig service. Vi håber, at du finder det til at være det fineste produkt af sin art. Sound Spa hjælper med at skabe dit perfekte søvnmiljø. Du kan falde i søvn til en af ​​dens seks beroligende lyde. Sound Spa kan også maskere distraktioner for at forbedre din koncentration, mens du læser, arbejder eller studerer.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:
LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG
FARE - For at reducere risikoen for elektrisk stød:

 • Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.
 • Stik ikke efter et apparat, der er faldet i vand. Tag straks stikket ud.
 • Anbring eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned eller trækkes ind i et kar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde i vand eller anden væske.
  ADVARSEL - For at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade:
 • Nøje overvågning er nødvendig, når dette apparat bruges af eller i nærheden af ​​børn, handicappede eller handicappede.
 • Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke vedhæftede filer, der ikke anbefales af HoMedics; specifikt tilbehør, der ikke følger med enheden.
 • Brug aldrig dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning, stik, kabel eller hus. Hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er faldet eller beskadiget, skal det returneres til Homedics Service Center til undersøgelse og reparation.
 • Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
 • Sæt aldrig genstande ned i en åbning.
 • Brug ikke, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor ilt administreres.
 • Bær ikke dette apparat med netledningen, eller brug ledningen som håndtag.
 • Fjern stikket fra stikkontakten for at afbryde forbindelsen.
 • Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke udendørs.
 • Sæt kun på tørre overflader. Anbring ikke på overflade vådt fra vand eller rengøringsmidler.

Forsigtig: Al service af dette produkt må kun udføres af autoriseret HoMedics servicepersonale.

GEMT disse instruktioner

Forsigtig - Læs alle instruktioner nøje inden brug.

 • Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, især hvis der er børn til stede.
 • Dæk aldrig apparatet, når det er i drift.
 • Denne enhed bør ikke bruges af børn uden tilsyn af voksne.
 • Hold altid ledningen væk fra høj temperatur og ild.
 • Løft, bær ikke, hæng eller træk ikke i netledningen.
 • Hvis adapteren opretholder skader, skal du straks stoppe med at bruge dette produkt og kontakte HoMedics servicecenter. (Se garantisektionen for HoMedics-adressen.)

Sound Spa Sound Machine Funktioner

 • 6 naturlyde: regnskov, hav, hjerterytme, sommernat, regn og vandfald
 • Auto-timer giver dig mulighed for at vælge, hvor længe du lytter - 15, 30, 60 minutter eller kontinuerligt
 • Volumenkontrol justerer lydstyrken
 • Kompakt og let til rejser

Montering og brugsanvisning

 1. Pak produktet ud, og kontroller, at alt er inkluderet (fig 1).
 2. Denne enhed får strøm fra en jævnstrømsadapter, der er inkluderet eller af fire “AA” batterier, som ikke er inkluderet.
 3. Sæt DC-adapterstikket i bunden af ​​enheden, og sæt ledningen i en stikkontakt på 120 V.
 4. Fjern batteridækslet for at installere batterier. Sæt fire “AA” batterier i rummet i bunden i henhold til den angivne polaritetsretning. Sæt dækslet på igen, og klik det på plads.
  Bemærk: Bland ikke forskellige typer batterier sammen (f.eks. Alkaliske med kulstofzink eller gamle batterier med nye).

Lytte til naturlyde

 1. Tænd for enheden ved at dreje VOLUME-knappen med uret.
 2. Tryk på knappen for den lyd, du ønsker at lytte til (fig 2). Den grønne POWER-LED indikerer, at enheden er tændt (fig. 3).
 3. Drej VOLUME-knappen (fig. 3) til det ønskede niveau for at justere lydstyrken.
 4. Når du er færdig med at lytte til lydene, kan du slukke for dem ved at dreje VOLUME-knappen til off-position (fig 3).
  Bemærk: Når enheden er tændt, vil den altid være den sidst anvendte lyd som standard.

Brug af Auto-Timer

 1. Når strømmen er tændt, og du lytter til en naturlyd, kan du indstille en timer, så enheden automatisk slukkes.
 2. Skift gennem TIMER-knappen (fig. 3), indtil den tilsvarende LED lyser ud for det valgte tidspunkt, 15, 30 eller 60 minutter. Enheden slukkes automatisk efter det valgte tidspunkt, og POWER-LED'en (Fig 3) forbliver tændt og viser dig, at den stadig er i timer-tilstand. Hvis du vælger at lytte til en anden lyd med tidsindstilling, skal du trykke på timer-knappen for at vælge det ønskede tidspunkt. Eller hvis du vælger at lytte til lydene kontinuerligt, skal du slukke for enheden og derefter tænde den igen.
  Bemærk: Vælg ikke TIMER-knappen, hvis du ønsker at lytte til lydene kontinuerligt.

vedligeholdelse

At lagre
Du kan lade enheden blive vist, eller du kan opbevare den i kassen eller et køligt, tørt sted.
At rengøre
Tør støv af med annonceamp klæde. Brug ALDRIG væsker eller slibemiddel til rengøring. Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan annullere brugernes tilladelse til at betjene denne enhed.

Homedics SS-2000 SoundSpa Sound Machine - Vedligeholdelse

ET ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
(Gælder kun i USA)
HoMedics, Inc. garanterer dette produkt fri for defekter i materiale og udførelse i en periode på et år fra datoen for det originale køb, undtagen som angivet nedenfor.
Denne HoMedics produktgaranti dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller misbrug; ulykke; fastgørelse af ethvert uautoriseret tilbehør ændring af produktet eller andre forhold overhovedet, der er uden for HoMedics kontrol. Denne garanti gælder kun, hvis produktet købes og drives i USA. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det muligt at operere i et andet land end det land, for hvilket det blev designet, fremstillet, godkendt og / eller godkendt eller repareret af produkter, der er beskadiget af disse ændringer, er ikke dækket af garantien. HoMedics er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige skader, følgeskader eller specielle skader. Alle underforståede garantier, inklusive men ikke begrænset til de underforståede garantier for egnethed og salgbarhed, er begrænset i den samlede varighed på et år fra den oprindelige købsdato.
For at få garantiservice på dit HoMedics-produkt skal du enten levere eller sende enheden og din daterede salgskvittering (som købsbevis), efterbetalt sammen med en check eller postanvisning til et beløb på $ 5.00, der skal betales til HoMedics, Inc. for at dække håndtering.
Efter modtagelse reparerer eller udskifter HoMedics dit produkt og returnerer det til dig, efterbetalt. Hvis det er passende at udskifte dit produkt, vil HoMedics erstatte produktet med det samme produkt eller et sammenligneligt produkt efter HoMedics 'valg. Garantien er udelukkende gennem HoMedics servicecenter. Service af dette produkt af andre end HoMedics Service Center annullerer garantien.
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan have yderligere rettigheder, som kan variere fra stat til stat. På grund af individuelle statslige regler gælder nogle af ovenstående begrænsninger og udelukkelser muligvis ikke for dig.
For mere information om vores produktlinje i USA, besøg: www.homedics.com

Mail til: HoMedics Consumer Relations Service Center Afd. 168 3000 Pontiac Trail Commerce Township, MI 48390
e-mail: cservice@homedics.com
© 2004 HoMedics, Inc. og dets tilknyttede virksomheder, alle rettigheder forbeholdes. HoMedics® er et registreret varemærke tilhørende HoMedics, Inc. og dets tilknyttede virksomheder. SoundSpa ™ er et varemærke tilhørende HoMedics, Inc. og dets tilknyttede virksomheder.
Alle rettigheder forbeholdes.
IB-SS2000

Homedics SS-2000 SoundSpa Sound Machine Instruktionsmanual og garantioplysninger - Download [optimeret]
Homedics SS-2000 SoundSpa Sound Machine Instruktionsmanual og garantioplysninger - Hent

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *