EMERIL LAGASSE LOGO

FRANSK DØR AIRFRTYER 360™

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360

Brugervejledning
Gem disse instruktioner - kun til husholdningsbrug
MODEL: FAFO-001

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges. Brug ikke Emeril Lagasse French Door AirFryer 360™ indtil du har læst denne vejledning grundigt.
Besøg TristarCares.com til vejledningsvideoer, produktoplysninger og mere. Garantioplysninger indeni

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - symbol

FØR DU BEGYNDER
Emeril Lagasse French Door AirFryer 360™ vil give dig mange års lækre familiemåltider og minder omkring middagsbordet. Men før du begynder, er det meget vigtigt, at du læser hele denne manual, og sikrer dig, at du er helt fortrolig med dette apparats betjening og forholdsregler.

Apparatspecifikationer

Model nummer Supply Power Bedømmelse Power Kapacitet Temperatur

Skærm

FAFO-001 120V/1700W/60Hz 1700W 26 quart (1519 kubiktommer) 75 ° F/ 24 ° C – 500 ° F/ 260 ° C LED

VIGTIGE BESKYTTELSER

advarsel 2ADVARSEL
FOREBYG SKADER! LÆS NU ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG!
Følg altid disse grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, når du bruger elektriske apparater.

 1. Læs alle instruktioner omhyggeligt for at forhindre skader.
 2. Dette apparat er IKKE TILSIGT til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af en ansvarlig person eller har fået ordentlig instruktion i brugen af ​​apparatet. MÅ IKKE efterlad uden opsyn med børn eller kæledyr. HOLDE apparatet og ledningen væk fra børn. Enhver, der ikke fuldt ud har læst og forstået alle betjenings- og sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning, er ikke kvalificeret til at betjene eller rengøre dette apparat.
 3. ALTID anbring apparatet på en flad, varmebestandig overflade. Kun beregnet til bordplade. MÅ IKKE operere på en ustabil overflade. MÅ IKKE placeres på eller i nærheden af ​​en varm gas eller en elektrisk brænder eller i en opvarmet ovn. MÅ IKKE betjene apparatet i et lukket rum eller under hængende skabe. Korrekt plads og ventilation er nødvendig for at forhindre skade på ejendom, der kan være forårsaget af damp, der frigives under drift. Brug aldrig apparatet i nærheden af ​​brændbare materialer, såsom viskestykker, papirhåndklæder, gardiner eller papirtallerkener. MÅ IKKE lad ledningen hænge ud over bordkanten eller tæller eller røre ved varme overflader.
 4. FORSIGTIG VARME OVERFLADER: Dette apparat genererer ekstrem varme og damp under brug. Der skal træffes passende forholdsregler for at forhindre risiko for personskade, brand og materielle skader.
 5. MÅ IKKE Brug dette apparat til andet end dets tilsigtede brug.
 6. ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må der kun laves mad ved hjælp af de medfølgende beholderbakker, stativer osv.
 7. Brug af tilbehørstilbehør IKKE ANBEFALET af apparatproducenten kan forårsage personskade.
 8. ALDRIG brug stikkontakt under disken.
 9. ALDRIG brug med en forlængerledning. Der medfølger en kort strømforsyningskabel (eller aftagelig netledning) for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller snuble over en længere ledning.
 10. MÅ IKKE brug apparatet udendørs.
 11. MÅ IKKE fungerer, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis apparatet begynder at fungere under brug, skal du straks tage netledningen ud af strømkilden. MÅ IKKE BRUG ELLER FORSØG AT Reparere et funktionsfejl. Kontakt kundeservice for at få hjælp (se bagsiden af ​​vejledningen for kontaktoplysninger).
 12. LEDNINGEN apparatet fra stikkontakten, når det ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet afkøle, før dele sættes på eller fjernes.
 13. ALDRIG nedsænke huset i vand. Hvis apparatet falder ned eller ved et uheld bliver nedsænket i vand, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten. Kom ikke i væske, hvis apparatet er tilsluttet og nedsænket. Nedsænk eller skyl ikke ledninger eller stik i vand eller andre væsker.
 14. Apparatets ydre overflader kan blive varme under brug. Brug ovnhandsker ved håndtering af varme overflader og komponenter.
 15. Når du laver mad, DO IKKE anbring apparatet mod en væg eller mod andre apparater. Efterlad mindst 5 tommer fri plads på toppen, bagsiden og siderne og over apparatet. MÅ IKKE læg noget oven på apparatet.
 16. MÅ IKKE Anbring dit apparat på en kogeplade, selvom kogepladen er kølig, fordi du ved et uheld kan tænde kogepladen og forårsage brand og beskadige apparatet, din kogeplade og dit hjem.
 17. Inden du bruger dit nye apparat på en hvilken som helst bordplade, skal du kontakte producenten eller installatøren af ​​bordpladen for at få anbefalinger om brug af apparater på dine overflader. Nogle producenter og installatører kan anbefale at beskytte din overflade ved at placere en varmepude eller en nitte under apparatet for at beskytte varmen. Din producent eller installatør kan anbefale, at varme gryder, gryder eller elektriske apparater ikke bruges direkte oven på bordpladen. Hvis du er i tvivl, skal du placere en nitte eller en varmepude under apparatet, inden du bruger det.
 18. Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug. det er IKKE TILSIGT til brug i kommercielle eller detailhandelsmiljøer. Hvis apparatet bruges forkert eller til professionelle eller semi-professionelle formål, eller hvis det ikke bruges i henhold til instruktionerne i brugervejledningen, bortfalder garantien, og producenten vil ikke holdes ansvarlig for skader.
 19. Når tilberedningstiden er afsluttet, stopper tilberedningen, men ventilatoren fortsætter med at køre i 20 sekunder for at køle apparatet ned.
 20. ALTID frakobl apparatet efter brug.
 21. MÅ IKKE berør varme overflader. Brug håndtag eller drejeknapper.
 22. EKSTREM FORSIGTIG skal bruges, når du flytter et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
 23. BRUG EKSTREM FORSIGTIG ved fjernelse af bakker eller bortskaffelse af varmt fedt.
 24. MÅ IKKE rengøres med skuresvampe i metal. Stykker kan afbryde puden og røre ved elektriske dele, hvilket skaber risiko for elektrisk stød. Brug ikke-metalliske skrubbeunderlag.
 25. Overdimensionerede fødevarer eller metalredskaber MÅ IKKE indsættes i apparatet, da de kan forårsage brand eller risiko for elektrisk stød.
 26. EKSTREM FORSIGTIG bør udøves ved brug af beholdere fremstillet af andet materiale end metal eller glas.
 27. MÅ IKKE Opbevar alle materialer, bortset fra producentens anbefalede tilbehør, i dette apparat, når det ikke er i brug.
 28. MÅ IKKE anbring et af følgende materialer i apparatet: papir, pap, plast.
 29. MÅ IKKE dæk drypbakken eller enhver del af apparatet med metalfolie. Dette vil forårsage overophedning af apparatet.
 30. For at frakoble skal du slukke for betjeningen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
 31. Tryk på Annuller-knappen for at slukke for apparatet. Indikatorlyset omkring kontrolknappen skifter farve fra rød til blå, og derefter slukker apparatet.

advarsel 2ADVARSEL:
For Californiens beboere
Dette produkt kan udsætte dig for Di(2-Ethylhexyl)phthalat, som er kendt af staten Californien for at forårsage kræft og fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. For mere information gå til www.P65Warnings.ca.gov.

GEM DISSE INSTRUKTIONER - KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

advarsel 2 Advarsel

 • ALDRIG læg noget oven på apparatet.
 • ALDRIG dække luftåbningerne på toppen, bagsiden og siden af ​​kogeapparatet.
 • ALTID brug ovnhandsker, når du fjerner noget varmt fra apparatet.
 • ALDRIG hvile noget på døren, mens den er åben.
 • MÅ IKKE lad døren stå åben i en længere periode.
 • ALTID sørg for, at der ikke stikker noget ud af apparatet, før du lukker døren.
 • ALTID luk døren forsigtigt; ALDRIG smækkede døren.
  ALTID holde i dørhåndtaget, når døren åbnes og lukkes.

advarsel 2 FORSIGTIG: Tilslutning af netledningen

 • Sæt netledningen i en dedikeret stikkontakt. Ingen andre apparater må tilsluttes samme stikkontakt. Tilslutning af andre apparater til stikkontakten vil få kredsløbet til at overbelaste.
 • En kort strømforsyningskabel leveres for at reducere risikoen ved at blive viklet ind i eller snuble over en længere ledning.
 • Længere forlængerledninger er tilgængelige og kan bruges, hvis der udvises forsigtighed ved brugen af ​​dem.
 • Hvis der anvendes en længere forlængerledning:
  a. Den markerede elektriske værdi for forlængerledningen skal være mindst lige så stor som apparatets elektriske værdi.
  b. Ledningen skal arrangeres, så den ikke hænger over bordpladen eller bordpladen, hvor den kan trækkes af børn eller snubles utilsigtet.
  c. Hvis apparatet er af jordforbundet type, skal ledningssættet eller forlængerledningen være en 3-ledningsledning med jordforbindelse.
 • Dette apparat har et polariseret stik (det ene blad er bredere end det andet). For at reducere risikoen for elektrisk stød er dette stik kun beregnet til at passe i en polariseret stikkontakt. Hvis stikket ikke passer helt ind i stikkontakten, skal du vende stikket om. Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis den stadig ikke passer. Forsøg ikke at ændre pluginet alligevel.

El
Hvis det elektriske kredsløb er overbelastet med andre apparater, fungerer dit nye apparat muligvis ikke korrekt. Det skal drives på et dedikeret elektrisk kredsløb.

Vigtig

 • Inden første brug vaskes madlavningstilbehøret i hånden. Tør derefter apparatets yderside og inderside med en varm, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Forvarm derefter apparatet i et par minutter for at brænde eventuelle rester af. Til sidst skal du tørre apparatet af med en våd klud.
  FORSIGTIG: Ved første brug kan apparatet ryge eller afgive en brændende lugt på grund af olier, der bruges til at belægge og bevare varmeelementerne.
 • Dette apparat skal betjenes med drypbakken på plads, og al mad skal renses af drypbakken, når drypbakken bliver mere end halvt fyldt.
 • Betjen aldrig dit apparat med dørene åbne.
 • Sæt aldrig bagepladen (eller andet tilbehør) direkte oven på de nederste varmeelementer.

Dele & tilbehør

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - DeleEMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Del 2

 1. HOVEDENHED: Har en robust konstruktion i rustfrit stål overalt. Rengør let med annonceamp svamp eller klud og et mildt rengøringsmiddel. Undgå hårde, slibende rengøringsmidler. ALDRIG nedsænk dette apparat i vand eller væsker af enhver art.
 2. DØRHÅNDTAG: Forbliver kølig under tilberedningen.
  Brug altid håndtaget og undgå at røre ved døren. Åbning af en dør vil åbne begge døre. Lågen kan blive meget varm under tilberedningen og kan forårsage personskade.
 3. GLAS DØRE: Robust, holdbart hærdet glas holder varmen inde og hjælper med at sikre en jævn varmefordeling til maden.
  ALDRIG lav mad med disse låger i åben position.
 4. LED DISPLAY: Bruges til valg, justering af programmering eller overvågning af madlavningsprogrammer.
 5. KONTROLPANEL: Indeholder kontrolknapper og knapper (se afsnittet "Kontrolpanelet").
 6. KONTROLKNAP: Bruges til at vælge de forudindstillede tilberedningsindstillinger (se afsnittet "Kontrolpanelet").
 7. DRYPBAKKE: Placer i bunden af ​​apparatet lige under varmeelementerne. Brug aldrig dette apparat uden drypbakken. Drypbakken kan blive fuld, når du tilbereder store eller saftige fødevarer. Når drypbakken bliver mere end halvt fyldt, skal du tømme den.
  Sådan tømmes drypbakken under tilberedning:
  Mens du har ovnluffer på, skal du åbne lågen og langsomt skubbe drypbakken ud af apparatet. VÆR FORSIGTIG MED IKKE AT RØRE VARMEELEMENTERNE.
  Tøm drypbakken og sæt den tilbage i apparatet.
  Luk lågen for at afslutte tilberedningscyklussen.
 8. TRÅDHYLDE: Anvendes til ristning af brød, bagels og pizzaer; bagning; grillning; og stegning. Mængden kan variere.
  FORSIGTIG: Ved bagning eller madlavning med bagepander og fade skal du altid placere dem på et stativ. Kog aldrig noget direkte på varmeelementerne.
 9. BAGEPADE: Anvendes til bagning og genopvarmning af forskellige fødevarer. Dybere ovnssikre pander og fade kan bruges i apparatet.
 10. ROTISSERIE SPIT: Anvendes til tilberedning af kyllinger og kød på spyd under rotation.
 11. CRISPER BAKKE: Bruges til tilberedning af oliefri stegt mad til at cirkulere varm luft hele vejen rundt om maden.
 12. ROTISSERIE FETCH VÆRKTØJ: Bruges til at fjerne varm mad på Rotisserie Spit fra apparatet. Brug håndbeskyttelse for at undgå forbrændinger fra varm mad.
 13. GRILLPLADE: Brug til grillning af bøffer, burgere, grøntsager og mere.
 14. GRILLPLADEHÅNDTAG: Fastgør til crisperbakken eller grillpladen for at fjerne fra apparatet.

advarsel 2 Advarsel
Grillspyddelene og andre metalkomponenter i dette apparat er skarpe og bliver ekstremt varme under brug. Der skal udvises stor forsigtighed for at undgå personskade. Bær beskyttelseshandsker eller ovnhandsker.

Brug af tilbehør

BRUG AF STÅRETTEN

 1. Sæt drypbakken ind under de nederste varmeelementer (i bunden af ​​apparatet [se fig. I]).
 2. Brug markeringerne på døren til at vælge den hyldeposition, der anbefales til din opskrift. Anbring mad på trådstativet, og indsæt derefter trådstativet i den ønskede åbning.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - RIST

FIG. jeg

BRUG AF BAGESTEDEN

 1. Sæt drypbakken ind under de nederste varmeelementer (i bunden af ​​apparatet [se fig. I]).
 2. Brug markeringerne på døren til at vælge den tilberedningsposition, der anbefales til din opskrift.
  Placer mad på bradepanden, og sæt derefter bradepanden i den ønskede åbning.
  BEMÆRK VENLIGST: Bagepanden kan indsættes på en hylde under bakken eller trådstativet for at fange maddryp (se afsnittet "Anbefalede tilbehørspositioner").

BRUG AF CRISPER BAKKE

 1. Sæt drypbakken ind under de nederste varmeelementer (i bunden af ​​apparatet [se fig. I]).
 2. Brug markeringerne på lågen til at vælge den hyldeposition, du vil anbefale til din opskrift. Anbring mad på Crisper-bakken, og sæt derefter Crisper-bakken i den ønskede åbning.
  BEMÆRK: Når du bruger Crisper-bakken eller trådstativet til at tilberede mad, der har tendens til at dryppe, såsom bacon eller bøf, skal du bruge bradepanden under bakken eller risten til at opfange enhver dryppende saft og begrænse røgen (se "Anbefalet tilbehørspositioner" afsnit).

VÆGTKAPACITET TILBEHØR

Tilbehør Funktion

Vægt Begræns

Trådhylde Varierer 11 g
Skarpere bakke Luftfryser 11 g
Rotisserie Spit Rotisserie 6 g

BRUG AF GRILLPLADEN

 1. Sæt drypbakken ind under de nederste varmeelementer (i bunden af ​​apparatet [se fig. I]).
 2. Læg mad på grillpladen, og sæt grillpladen i hyldeposition 7.

BRUG AF GRILLPLADEN HÅNDTAG

 1. Brug den større tilsluttede krog på grillpladehåndtaget til at hægte den øverste del af tilbehøret og træk tilbehøret lidt ud af apparatet. Du behøver kun at trække tilbehøret langt nok ud til at passe den større krog under tilbehøret.
 2. Vend grillpladehåndtaget om, og brug de to mindre kroge til at låse grillpladehåndtaget til tilbehøret. Træk tilbehøret ud af apparatet og overfør det til en varmebestandig overflade.

BEMÆRK VENLIGST: Grillpladehåndtaget kan også bruges til at fjerne crisperbakken.
FORSIGTIG: Tilbehør vil være varmt. Rør ikke ved varmt tilbehør med dine bare hænder. Placer varmt tilbehør på en varmebestandig overflade.
ADVARSEL: Brug ikke grillpladehåndtaget til at bære crisperbakken eller grillpladen. Brug kun grillpladehåndtaget til at fjerne dette tilbehør fra apparatet.

BRUG AF ROTISSERIE SPIT

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - ForgaflerFIG. ii

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - SpitFIG. iii

 1. Sæt drypbakken ind under de nederste varmeelementer (i bunden af ​​apparatet [se fig. I]).
 2. Når gaflerne er fjernet, skal du tvinge Rotisserie Spit gennem midten af ​​maden i længderetningen.
 3. Skub gaflerne (A) på hver side af spyttet og fastgør dem på plads ved at stramme de to sætskruer (B). BEMÆRK: For at støtte maden på Rotisserie Spit bedre, indsæt Rotisserie Forks i maden i forskellige vinkler (se Fig. ii).
 4. Hold det samlede Rotisserie Spit i en let vinkel med venstre side højere end højre side, og sæt højre side af Spit ind i Rotisserie-tilslutningen inde i apparatet (se Fig. iii).
 5. Med højre side sikkert på plads, skal du slippe venstre side af Spit ind i Rotisserie-tilslutningen på venstre side af apparatet.

FJERNELSE AF ROTISSERIE SPIT AFSNIT

 1. Ved hjælp af Fetch Tool, krog bunden af ​​venstre og højre side af skaftet fastgjort til Rotisserie Spit.
 2. Træk Rotisserie Spit lidt til venstre for at frakoble tilbehøret fra Rotisserie-stikket.
 3. Træk og fjern forsigtigt Rotisserie Spit fra apparatet.
 4. For at fjerne mad fra Rotisserie Spit, drej for at skrue skruerne af en Rotisserie Fork. Gentag for at fjerne den anden Rotisserie Fork. Skub maden af ​​Rotisserie Spit.

BEMÆRK VENLIGST: Noget tilbehør følger muligvis ikke med i købet.

Kontrolpanel

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - kontrolpanelA. FORUDINDSTILLINGER TIL TILBEREDNING: Brug programvælgerknappen til at vælge en forudindstilling (se afsnittet "Forudindstillingsoversigt").
Tryk på en vilkårlig knap på kontrolpanelet, eller drej programvælgerknappen for at lyse tilberedningsforudindstillingerne.
B. TID/TEMPERATUR DISPLAY
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - VENTILATOR FAN DISPLAY: Lyser, når apparatets blæser er tændt.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - VARMEELEMENT VARMEELEMENT DISPLAY: Lyser, når det øverste og/eller nederste varmeelement er tændt.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TEMPERATUR TEMPERATURDISPLAY: Viser den aktuelle indstillede tilberedningstemperatur.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TID TIDSVISNING: Når apparatet forvarmer (kun visse forudindstillinger til madlavning bruger forvarmningsfunktionen; se afsnittet "Forindstillingsoversigt" for mere information), viser "PH". Når tilberedningscyklussen kører, viser den resterende tilberedningstid.
C. TEMPERATURKNAP: Dette giver dig mulighed for at tilsidesætte forudindstillede temperaturer. Temperaturen kan justeres til enhver tid under tilberedningscyklussen ved at trykke på temperaturknappen og derefter dreje drejeknappen for at justere temperaturen. Tryk på og hold temperaturknappen nede for at ændre den viste temperatur fra Fahrenheit til Celsius.
D. VENTILATORKNAP: Tryk på for at tænde eller slukke for blæseren, når den bruges med udvalgte forudindstillinger og for at ændre blæserhastigheden fra høj til lav eller slukket (se afsnittet "Forudindstillingsdiagram"). Der skal først startes en forudindstilling for at justere blæserhastigheden.
Når en tilberedningscyklus er afsluttet, kan du trykke på og holde ventilatorknappen nede i 3 sekunder for at aktivere apparatets manuelle nedkølingsfunktion (se afsnittet "Manuel nedkølingsfunktion").
E. TIDSKNAP: Dette giver dig mulighed for at tilsidesætte forudindstillede tider. Tiden kan justeres til enhver tid under tilberedningscyklussen ved at trykke på tidsknappen og derefter dreje drejeknappen for at justere tiden.
F. LYSKNAP: Kan til enhver tid vælges under tilberedningen for at oplyse apparatets indre.
G. START/PAUSE KNAP: Tryk på for at starte eller sætte madlavningen på pause når som helst.
H. ANNULLER KNAP: Du kan til enhver tid vælge denne knap for at annullere tilberedningen. Hold Annuller-knappen nede i 3 sekunder for at slukke for apparatet).
I. KONTROLKNAP: Bruges til at rulle gennem valg, når du vælger en forudindstillet tilstand. Ringen omkring kontrolknappen lyser blåt, når apparatet er tændt. Ringen skifter farve til rød, når en forudindstilling er blevet valgt og skifter tilbage til blå, når tilberedningscyklussen er afsluttet.

Forudindstillede oplysninger

FORINDSTILLET TILGANGSKORT
Tiden og temperaturen på skemaet nedenfor refererer til de grundlæggende standardindstillinger. Efterhånden som du bliver fortrolig med apparatet, vil du være i stand til at foretage mindre justeringer, der passer til din smag.
HUKOMMELSE: Apparatet har en hukommelsesfunktion, der bevarer din sidste programindstilling. For at nulstille denne funktion skal du tage stikket ud af stikkontakten, vente 1 minut og tænde for apparatet igen.

Preset Ventilator Hastighed Halvvejs timer Forvarm Standard Temperatur Temperatur Range Standard timer

Tid Range

Airfry Høj Y N 400 ° F/204 ° C 120–450° F/49–232° C 15 min. 1-45 minutter.
fries Høj Y N 425 ° F/218 ° C 120–450° F/49–232° C 18 min. 1-45 minutter.
Bacon Høj Y N 350 ° F/177 ° C 120–450° F/49–232° C 12 min. 1-45 minutter.
Grill Lav / af Y Y 450 ° F/232 ° C 120–450° F/49–232° C 15 min. 1-45 minutter.
Æg Høj N N 250 ° F/121 ° C 120–450° F/49–232° C 18 min. 1-45 minutter.
Fisk Høj Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 10 min. 1-45 minutter.
ribben Høj / Lav / Af N N 250 ° F/121 ° C 120–450° F/49–232° C 4 hrs. 30 minutter - 10 timer
Optøning Lav / Af Y N 180 ° F/82 ° C 180 F/82°C 20 min. 1-45 minutter.
bøf Høj Y Y 500 ° F/260 ° C 300–500° F/149–260° C 12 min. 1-45 minutter.
Grøntsager Høj Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 10 min. 1-45 minutter.
Wings Høj Y Y 450 ° F/232 ° C 120–450° F/49–232° C 25 min. 1-45 minutter.
Bage Høj / Lav / Af Y Y 350 ° F/177 ° C 120–450° F/49–232° C 25 min. 1 min. - 4 timer
Rotisserie Høj N N 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 40 min. 1 min. - 2 timer
Ristet brød N / A N N 4 skiver N / A 6 min. N / A
Kylling Høj / Lav / Fra Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 45 min. 1 min. - 2 timer
Pizza Høj lav / af Y Y 400 ° F/204 ° C 120–450° F/49–232° C 18 min. 1-60 minutter.
Bagværk Lav / Af Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 30 min. 1-60 minutter.
Bevis N / A N N 95 ° F/35 ° C 75–95° F/24–35° C 1 timer 1 min. - 2 timer
Broil Høj Y Y 400 ° F/204 ° C Lav:
400 ° F/204 ° C
Høj:
500 ° F/260 ° C
10 min. 1-20 minutter.
Langsom kog Høj lav / af N N 225 ° F/107 ° C 225°F/250°F/275°F
107°C/121°C/135°C
4 hrs. 30 minutter - 10 timer
Roast Høj / Lav / Af Y Y 350 ° F/177 ° C 120–450° F/49–232° C 35 min. 1 min. - 4 timer
dehydrere Lav N N 120 ° F/49 ° C 85–175° F/29–79° C 12 hrs. 30 minutter - 72 timer
Genopvarm Høj / Lav / Af Y N 280 ° F/138 ° C 120–450° F/49–232° C 20 min. 1 min. - 2 timer
Varm Lav / Af N N 160 ° F/71 ° C Ikke justerbar 1 timer 1 min. - 4 timer

ANBEFALET TILBEHØRSPOSITIONER
Crisperbakken, risten og bradepanden kan indsættes i position 1, 2, 4/5, 6 eller 7. Position 3 er Rotisserie-åbningen og kan kun bruges med Rotisserie Spit. Bemærk, at position 4/5 er en enkelt spalte i apparatet.
VIGTIG: Drypbakken skal altid holdes under varmeelementerne i apparatet, når der tilberedes mad.

Preset Hylde Position

Anbefales Tilbehør

Airfry Niveau 4/5 Crisper plade/bagepande
fries Niveau 4/5 Skarpere bakke
Bacon Niveau 4/5 Crisper bakke med bradepanden placeret under*
Grill Niveau 7 Grillplade
Æg Niveau 4/5 Skarpere bakke
Fisk Niveau 2 Bagepande
ribben Niveau 7 Bagepande/rist med grydeske ovenpå
Optøning Niveau 6 Bagepande
bøf Niveau 2 Trådrist med bradepanden placeret under*
Grøntsager Niveau 4/5 Crisper plade/bagepande
Wings Niveau 4/5 Crisper bakke med bradepanden placeret under*
Bage Niveau 4/5 Trådrist/bagepande
Rotisserie Niveau 3 (Rotisserie Slot) Rotisserie Spit and Forks
Ristet brød Niveau 4/5 Trådhylde
Kylling Niveau 4/5 Crisper plade/bagepande
Pizza Niveau 6 Trådhylde
Bagværk Niveau 4/5 Trådrist/bagepande
Bevis Niveau 6 Bagepande/rist med brødform på toppen
Broil Niveau 1 Bagepande
Langsom kog Niveau 7 Trådrist med grydeske ovenpå
Roast Niveau 6 Bagepande
dehydrere Level 1/2/4/5/6 Crisperbakke/trådstativ
Genopvarm Niveau 4/5/6 Crisper bakke/riste/bagepande
Varm Niveau 4/5/6 Crisper bakke/riste/bagepande

*Når du bruger bradepanden under crisperbakken eller risten, skal du placere bradepanden et niveau under maden for at fange dryp.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - POSITIONERFORVARMNING
Nogle forudindstillinger inkluderer en forvarmningsfunktion (se afsnittet "Forudindstillingsdiagram"). Når du vælger en forudindstilling med denne forvarmningsfunktion, vil kontrolpanelet vise "PH" i stedet for tilberedningstiden, indtil apparatet har nået den indstillede temperatur. Derefter begynder tilberedningstimeren at tælle ned. For nogle opskrifter skal der tilføjes mad til apparatet, efter at apparatet er færdig med at forvarme.
FORSIGTIG: Apparatet bliver varmt. Brug ovnhandsker til at tilføje mad til apparatet.

HALVVÆGS TIMER
Nogle af disse forudindstillede apparater inkluderer en halvvejs-timer, som er en timer, der lyder, når tilberedningscyklussen er nået halvvejs. Denne halvvejstimer giver dig mulighed for at ryste eller vende din mad eller rotere tilbehøret i apparatet, hvilket er med til at sikre en jævn tilberedning.
For at ryste mad, der tilberedes i Crisper-bakken, skal du bruge ovnluffer til at ryste maden.
For at vende mad, såsom burgere eller bøf, skal du bruge en tang til at vende maden.
For at rotere tilbehør skal du flytte det øverste tilbehør til det nederste tilbehørs position og flytte det nederste tilbehør til det øverste tilbehørs position.
For eksempelampHvis Crisper-bakken er i hyldeposition 2 og trådstativet er i hyldeposition 6, skal du skifte Crisper-bakken til hyldeposition 6 og trådstativet til hyldeposition 2.

DOBBELT VENTILATORHASTIGHEDER
Når du bruger nogle af dette apparats forudindstillinger, kan du styre hastigheden på ventilatoren, der er placeret øverst på apparatet. Brug af blæseren ved høj hastighed hjælper overophedet luft med at cirkulere rundt om din mad, mens den tilberedes, hvilket er ideelt til at tilberede mange typer mad jævnt. Brug af en lavere blæserhastighed er ideel, når du tilbereder mere delikat mad, såsom bagværk.
Sektionen "Preset Chart" viser, hvilke blæserindstillinger der er tilgængelige for hver forudindstilling. I skemaet er standardblæserhastigheden for hver forudindstilling med fed skrift.

MANUEL AFKØLINGSFUNKTION
Når en tilberedningscyklus er afsluttet, kan du trykke på og holde ventilatorknappen nede i 3 sekunder for at aktivere apparatets manuelle nedkølingsfunktion. Når den manuelle nedkølingsfunktion kører, kører den øverste blæser i 3 minutter for at køle apparatet ned, som kan bruges til at køle det indre af apparatet ned, når der tilberedes mad ved en lavere temperatur end den forrige tilberedningscyklus. Når den manuelle nedkølingsfunktion er aktiveret, lyser lyset omkring blæserdisplayikonet, programvælgerknappen bliver rød, og sektionen Forudindstillinger til madlavning på kontrolpanelet bliver mørkere.
Ved at trykke på blæserknappen, mens den manuelle nedkølingsfunktion er aktiv, skifter blæserhastigheden fra høj til lav. Ved at trykke på ventilatorknappen en tredje gang annulleres den manuelle nedkølingsfunktion.
Mens den manuelle nedkølingsfunktion er aktiv, kan programvælgerknappen ikke bruges til at vælge en forudindstillet tilberedning. Du kan til enhver tid trykke på knappen Annuller for at afslutte den manuelle nedkølingsfunktion.

VARMEELEMENTSKEMA

tilstand

Presets INFO

Varme Elements KØB Brugte

Konvektion Ovn Ribben, optø, bage, toast, kylling, pizza, wienerbrød, langsom stegning, stegt, genopvarm, varm • Bruger de øverste og nederste varmeelementer.
• Standardtid, temperatur og blæserhastighed varierer afhængigt af den valgte forudindstilling. Se "oversigt over forudindstillede tilstande".
• Alle forudindstillede tilberedningstemperaturer kan justeres undtagen optøning og genopvarmning.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Konvektion
dehydrere dehydrere • Bruger kun det øverste varmelegeme.
• Denne tilberedningstilstand bruger en lavere temperatur og en lavhastighedsventilator til at dehydrere frugt og kød.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Dehydrerer
Grill Grill, bevis • Bruger kun bundvarmelegemerne.
• Alle forudindstillede tilberedningstemperaturer kan justeres.
• Grill-forudindstillingen skal bruges sammen med grillpladen.
• Proof-forudindstillingen bruger en lav tilberedningstemperatur, der hjælper dejen med at hæve.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Grill
Turbo Ventilator med Spiralformet Varme Element Air Fry, Fries, Bacon, Æg, Fisk, Grøntsager, Vinger, Bøf, Broil, Rotisserie • Bruger 1700W top spiral varmeelement.
• Bruger turbofanen til at levere overophedet luft.
• Ventilatoren kan ikke slukkes eller justeres, når disse forudindstillinger bruges.
• Standardtider og temperaturer varierer og kan justeres på disse forudindstillinger.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Turbo blæser

Madlavningskort

Internt temperaturkødskema
Brug dette skema og et madtermometer til at sikre, at kød, fjerkræ, skaldyr og andre kogte fødevarer når en sikker minimumstemperatur. *For maksimal fødevaresikkerhed anbefaler det amerikanske landbrugsministerium 165° F/74° C for alt fjerkræ; 160° F/71° C til hakket oksekød, lam og svinekød; og 145° F/63° C, med en 3-minutters hvileperiode, for alle andre typer oksekød, lam og svinekød. Også vedrview USDAs fødevaresikkerhedsstandarder.

Mad Type

Intern Midlertidig.*

 

Oksekød

Ground 160 ° C (71 ° F)
Steks stege: medium 145 ° C (63 ° F)
Steks stege: sjælden 125 ° C (52 ° F)
 

Kylling & Tyrkiet

bryster 165 ° C (74 ° F)
Jord, fyldt 165 ° C (74 ° F)
Hele fugl, ben, lår, vinger 165 ° C (74 ° F)
Fisk og skaldyr Enhver type 145 ° C (63 ° F)
 

Lam

Ground 160 ° C (71 ° F)
Steks stege: medium 140 ° C (60 ° F)
Steks stege: sjælden 130 ° C (54 ° F)
 

Svinekød

Koteletter, formalet, ribben, stege 160 ° C (71 ° F)
Fuldt tilberedt skinke 140 ° C (60 ° F)

Brugsanvisning

Før første brug

 1. Læs alt materiale, advarselsmærkater og etiketter.
 2. Fjern alt emballagemateriale, etiketter og klistermærker.
 3. Vask alle dele og tilbehør brugt i tilberedningsprocessen med varmt sæbevand. Håndvask anbefales.
 4. Vask eller nedsænk aldrig kogeapparatet i vand. Tør indersiden og ydersiden af ​​kogeapparatet med en ren, fugtig klud. Skyl med en varm, fugtig klud.
 5. Inden tilberedning af mad, forvarmes apparatet i et par minutter, så producentens beskyttende belægning af olie kan brænde af. Tør apparatet af med varmt sæbevand og en karklud efter denne indbrændingscyklus.

Instruktioner

 1. Anbring apparatet på en stabil, plan, vandret og varmebestandig overflade. Sørg for, at apparatet bruges i et område med god luftcirkulation og væk fra varme overflader, andre genstande eller apparater og brændbare materialer.
 2. Sørg for, at apparatet er tilsluttet en stikkontakt.
 3. Vælg tilberedningstilbehøret til din opskrift.
 4. Placer mad, der skal tilberedes, i apparatet og luk lågerne.
 5. Vælg en forudindstillet tilstand ved at bruge kontrolknappen til at rulle gennem forudindstillingerne og trykke på Start/Pause-knappen for at vælge forudindstillingen. Tilberedningscyklussen begynder. Bemærk, at nogle forudindstillinger for madlavning inkluderer en forvarmningsfunktion (se afsnittet "Forudindstillingsoversigt").
 6. Når tilberedningscyklussen er startet, kan du justere tilberedningstemperaturen ved at trykke på temperaturknappen og derefter bruge kontrolknappen til at justere temperaturen. Du kan også justere tilberedningstiden ved at trykke på tidsknappen og bruge kontrolknappen til at justere tilberedningstiden.
  BEMÆRK VENLIGST: Når du skåler brød eller en bagel, styrer du lysstyrken eller mørket ved at justere de samme drejeknapper.

BEMÆRK VENLIGST: Når tilberedningen er afsluttet, og tilberedningstiden er udløbet, vil apparatet bippe flere gange.
BEMÆRK VENLIGST: Hvis du lader apparatet stå i tomgang (urørt) i 3 minutter, slukkes det automatisk.
FORSIGTIG: Alle overflader inden i og uden for apparatet vil være ekstremt varme. Brug ovnhandsker for at undgå skader. Lad apparatet køle af i mindst 30 minutter, før du forsøger at rengøre eller opbevare det.
VIGTIG: Dette apparat er udstyret med et forbundet dørsystem. Åbn dørene helt til indstillede positioner, fordi dørene er fjederbelastede og vil lukke, hvis de åbnes delvist.

Tips

 • Fødevarer, der er mindre i størrelse, kræver normalt en lidt kortere tilberedningstid end større.
 • Store størrelser eller mængder mad kan kræve en længere tilberedningstid end mindre størrelser eller mængder.
 • Misting af lidt vegetabilsk olie på friske kartofler anbefales til et sprødere resultat. Når du tilsætter lidt olie, skal du gøre det lige før madlavning.
 • Snacks, der normalt tilberedes i en ovn, kan også tilberedes i apparatet.
 • Brug den færdiggjorte dej til at forberede fyldte snacks hurtigt og nemt. Premade dej kræver også en kortere tilberedningstid end hjemmelavet dej.
 • En bradepande eller et ovnfad kan placeres på risten inde i apparatet, når du tilbereder mad såsom kager eller quicher. Det anbefales også at bruge en dåse eller et fad, når der tilberedes skrøbelige eller fyldte fødevarer.

Rengøring og opbevaring

Rengøring
Rengør apparatet efter hver brug. Tag netledningen ud af stikkontakten, og sørg for, at apparatet er afkølet grundigt inden rengøring.

 1. Aftør apparatets yderside med en varm, fugtig klud og mildt rengøringsmiddel.
 2. For at rengøre dørene skal du forsigtigt skrubbe begge sider med varmt sæbevand og adamp klud. MÅ IKKE suge eller nedsænke apparatet i vand eller vask i opvaskemaskinen.
 3. Rengør apparatets inderside med varmt vand, et mildt rengøringsmiddel og en ikke-slibende svamp. Skrub ikke varmespolerne, fordi de er skrøbelige og kan gå i stykker. Skyl derefter apparatet grundigt med en ren, damp klæde. Efterlad ikke stående vand inde i apparatet.
 4. Fjern om nødvendigt uønskede madrester med en ikke-slibende rengøringsbørste.
 5. Tilbaket mad på tilbehør skal gennemblødes i varmt sæbevand for let at fjerne maden. Håndvask anbefales.

Opbevaring

 1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle af.
 2. Sørg for, at alle komponenter er rene og tørre.
 3. Anbring apparatet på et rent, tørt sted.

Fejlfinding

Problem Mulig Årsag

Løsning

Apparatet fungerer ikke 1. Apparatet er ikke tilsluttet.
2. Du har ikke tændt for apparatet ved at indstille tilberedningstiden og temperaturen.
3. Apparatet er ikke tilsluttet en dedikeret stikkontakt.
1. Sæt netledningen i en stikkontakt.
2. Indstil temperatur og tid.
3. Slut apparatet til en dedikeret stikkontakt.
Mad ikke tilberedt 1. Apparatet er overbelastet.
2. Temperaturen er indstillet for lavt.
1. Brug mindre portioner til mere jævn tilberedning.
2. Hæv temperaturen, og fortsæt med at lave mad.
Maden steges ikke jævnt 1. Nogle madvarer skal vendes under tilberedningen.
2. Mad af forskellig størrelse tilberedes sammen.
3. Tilbehør skal drejes, især hvis mad tilberedes på flere tilbehør samtidigt.
1. Tjek halvvejs gennem processen og vend mad i, hvis det er nødvendigt.
2. Tilbered mad af samme størrelse sammen.
3. Drej tilbehøret halvvejs i tilberedningstiden.
Hvid røg kommer fra apparatet 1. Der bruges olie.
2. Tilbehør har overskydende fedtrester fra tidligere tilberedning.
1. Tør af for at fjerne overskydende olie.
2. Rengør komponenterne og apparatets indre efter hver brug.
Pommes frites steges ikke jævnt 1. Forkert kartoffeltype bruges.
2. Kartofler blancheres ikke ordentligt under tilberedningen.
3. Der koges for mange fries på én gang.
1. Brug friske, faste kartofler.
2. Brug skærepinde og dup tør for at fjerne overskydende stivelse.
3. Kog mindre end 2 1/2 kopper pommes frites ad gangen.
Pommes frites er ikke sprøde 1. Rå fritter har for meget vand. 1. Tør kartoffelstænger ordentligt, inden du tåler olie. Skær pinde mindre. Tilsæt lidt mere olie.
Apparatet ryger. 1. Der drypper fedt eller juice på varmelegemet. 1. Apparatet skal rengøres.
Placer bradepanden under risperbakken eller risten, når du tilbereder mad med højt fugtindhold.

BEMÆRK VENLIGST: Al anden service skal udføres af en autoriseret servicerepræsentant. Kontakt kundeservice ved at bruge oplysningerne på bagsiden af ​​denne manual.

Ofte stillede spørgsmål

 1. Har apparatet brug for tid til at varme op?
  Apparatet har en smart funktion, der vil forvarme apparatet til den indstillede temperatur, før timeren begynder at tælle ned. Denne funktion træder i kraft med alle forprogrammerede indstillinger undtagen Toast, Bagel og Dehydre.
 2. Er det muligt at stoppe tilberedningscyklussen når som helst?
  Du kan bruge knappen Annuller til at stoppe tilberedningscyklussen.
 3. Er det muligt at lukke apparatet når som helst?
  Ja, apparatet kan til enhver tid slukkes ved at holde Annuller-knappen nede i 3 sekunder.
 4. Kan jeg kontrollere maden under madlavningsprocessen?
  Du kan kontrollere tilberedningsprocessen ved at trykke på Light -knappen eller trykke på knappen Start/Pause og derefter åbne lågen.
 5. Hvad sker der, hvis apparatet stadig ikke fungerer, efter at jeg har prøvet alle forslag til fejlfinding?
  Forsøg aldrig hjemmereparation. Kontakt Tristar og følg procedurerne i manualen. Undladelse af at gøre dette kan gøre din garanti ugyldig.

EMERIL LAGASSE LOGO

FRANSK DØR AIRFRTYER 360™

90-Dages Money-Back-garanti

Emeril Lagasse French Door AirFryer 360 er dækket af en 90-dages pengene-tilbage-garanti. Hvis du ikke er 100 % tilfreds med dit produkt, skal du returnere produktet og anmode om et erstatningsprodukt eller refusion. Købsbevis er påkrævet. Refusioner inkluderer købsprisen, minus forarbejdning og håndtering. Følg instruktionerne i returpolitikken nedenfor for at anmode om en erstatning eller refusion.
Politik for udskiftningsgaranti
Vores produkter, når de købes hos en autoriseret forhandler, inkluderer en 1-års udskiftningsgaranti, hvis dit produkt eller din komponentdel ikke fungerer som forventet, garantien gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Hvis du oplever et problem med et af vores produkter inden for 1 år efter købet, skal du returnere produktet eller komponentdelen til udskiftning med et funktionelt ækvivalent nyt produkt eller en del. Det originale købsbevis er påkrævet, og du er ansvarlig for at betale for at returnere apparatet til os. Hvis der udstedes et nyt apparat, ophører garantidækningen seks (6) måneder efter modtagelsesdatoen for udskiftningsapparatet eller resten af ​​den eksisterende garanti, alt efter hvad der er senere. Tristar forbeholder sig retten til at udskifte apparatet med et af samme eller større værdi.
Refunderingspolitik
Hvis du af en eller anden grund ønsker at erstatte eller returnere produktet under pengene-tilbage-garantien, kan dit ordrenummer bruges som returvareautorisationsnummer (RMA). Hvis produktet er købt i en detailbutik, skal du returnere produktet til butikken eller bruge "RETAIL" som RMA. Returner dit produkt til den adresse, der er angivet nedenfor, for at få en erstatning, som ikke vil medføre yderligere behandlings- og håndteringsgebyrer, eller for tilbagebetaling af din købspris, minus forarbejdning og håndtering. Du er ansvarlig for omkostningerne ved at returnere produktet. Du kan finde dit ordrenummer på www.customerstatus.com. Du kan ringe til kundeservice på 973-287-5149 eller sende en e-mail til info@tvcustomerinfo.com for yderligere spørgsmål. Pak produktet omhyggeligt og medtag en seddel i pakken med (1) dit navn, (2) postadresse, (3) telefonnummer, (4) e-mailadresse, (5) årsag til returnering og (6) købsbevis eller ordrenummer, og (7) angiv på sedlen, om du anmoder om en refusion eller ombytning. Skriv RMA på ydersiden af ​​pakken.

Send produktet til følgende returadresse:
Emeril Lagasse French Door AirFryer 360
Tristar-produkter
500 returnerer vej
Wallingford, CT 06495
Hvis anmodningen om udskiftning eller refusion ikke er blevet godkendt efter to uger, bedes du kontakte kundeservice på 973-287-5149.
Refundere
Restitutioner, der anmodes om inden for pengene-tilbage-garantiperioden, udstedes til den betalingsmetode, der blev brugt ved køb, hvis varen blev købt direkte fra Tristar. Hvis varen blev købt fra en autoriseret forhandler, kræves et købsbevis, og der udstedes en kontrol af varen og momsen. Gebyrer for behandling og håndtering refunderes ikke.

EMERIL LAGASSE LOGO

FRANSK DØR AIRFRTYER 360™

Vi er meget stolte af designet og kvaliteten af ​​vores Emeril Lagasse French Door AirFryer 360TM

Dette produkt er fremstillet til de højeste standarder. Hvis du har spørgsmål, er vores venlige kundeservicemedarbejdere her for at hjælpe dig.
For reservedele, opskrifter, tilbehør og alt Emeril hver dag, gå til tristarcares.com eller scan denne QR-kode med din smartphone eller tablet:

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - QR-kodehttps://l.ead.me/bbotTP
For at kontakte os, mail os på info@tvcustomerinfo.com eller ring til os på 973-287-5149.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TristarDistribueret af:
Tristar Products, Inc.
Fairfield, NJ 07004
© 2021 Tristar Products, Inc.
Made in China
EMERIL_FDR360_IB_TP_ENG_V6_211122

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - symbol

Dokumenter/ressourcer

EMERIL LAGASSE FAFO-001 French Door Air Fryer 360 [pdf] Brugervejledning
FAFO-001, French Door Air Fryer 360

Deltag i samtalen

1 Kommentar

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *