Komfortabel Massage Pudeinstruktioner

Betjeningsvejledning Læs vejledningen inden brug

 SPECIFIKATIONER

 • Nominel voltage: DC 12V
 • Strømforbrug: 20W

Advarsel

KUN FOR VOKSNE
Vigtigt: Enhver person, der kan være gravid, har en pacemaker, lider af diabetes, flebitis og/eller trombose, har en øget risiko for at udvikle blodpropper, eller som har stifter/skruer/kunstige led eller andet medicinsk udstyr implanteret i sin/ hendes krop bør rådføre sig med en læge, før det sker uanset kontrolindstillingen.

 • Brug ikke på et spædbarn eller ugyldigt eller på en sovende eller bevidstløs person.
 • Må ikke bruges på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodcirkulation.
 • Kontroller huden ofte i kontakt med apparatets opvarmede område for at reducere risikoen for blærer

FORSIGTIG

 • FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, MÅ IKKE FJERNES DÆKNING. DER ER NØDVENDIGE DELE INDEN.
 • FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ORELEKTRISK STØD, MÅ IKKE UDSTILLES DENNE ENHED FOR REGN ELLER Fugt.

Lynet med pilhovedsymbol i en ligesidet trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af ​​uisoleret “farlig vol.tage ”inden for enhedens kabinet, der kan have en tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød
Udråbstegnet i en ligesidet trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af ​​vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i den litteratur, der følger med enheden.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner skal læses og følges, før enheden tages i brug. Når du bruger et elektrisk apparat, skal de grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

ADVARSEL - FOR AT reducere risikoen for forbrændinger, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER SKADE FOR PERSONER:

 1. Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet. Tag netledningen ud, når den ikke er i brug.
 2. Må ikke bruges under badning eller brusebad. Rør aldrig ved en enhed, der faldt i vandet. Afbryd straks forbindelsen.
 3. Placer eller opbevar ikke enheden, hvor den kan falde eller kan trækkes ind i et kar eller en vask.
 4. Undgå at placere eller tabe i vand eller anden væske.
 5. Brug aldrig stifter eller andre metalbeslag med dette udstyr.
 6. Tæt overvågning er nødvendig, når denne enhed bruges af, på eller i nærheden af ​​børn og handicappede.
 7. Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
 8. Brug aldrig dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik. Hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget eller faldet i vand, MÅ IKKE prøv at ordne det selv. Returner apparatet til vores servicecenter for undersøgelse og reparation.
 9. Må ikke bære dette apparat i netledningen eller bruge ledningen som håndtag
 10. Må ikke knus eller fold dette apparat ved opbevaring.
 11. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
 12. Sæt aldrig genstande ned i en åbning.
 13. Må ikke brug udendørs. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og indendørs brug.
 14. Må ikke arbejde i nærheden af ​​eksplosive og/eller brandfarlige dampe.
 15. For at afbryde forbindelsen skal du sætte alle betjeningselementer i slukket position og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
 16. Overbelast ikke stikkontakten. Brug kun strømkilden som angivet.
 17. For at undgå risiko for elektrisk stød må apparatet ikke skilles ad eller forsøges repareret. Forkert reparation kan forårsage risiko for elektrisk stød eller personskade, når enheden bruges.
 18. Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i netledningen.
 19. Brug ikke dette produkt som hovedtapper.

PRODUKTPLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

 1. Læg Comfy massagepuden et sikkert, køligt og tørt sted, når den ikke er i brug. Brug ikke enheden i vådt eller damp miljø.
 2. Nedsænk aldrig enheden i væske.
 3. Hold dig væk fra alle opløsningsmidler og hårde rengøringsmidler.
 4. MÅ IKKE Prøv selv at reparere denne massagepude.
 5. Undersøg polstringen omhyggeligt før hver brug. Udskift den ydre pude, hvis foringen er synlig og / eller har tegn på skader, såsom revner, rifter eller blærer.

BRUG AF MASSAGEREN

 1. Tilslut adapteren med massageapparatet. Sæt adapteren i en stikkontakt. (INDENDØRS BRUG). Tilslut biladapteren med massageapparatet. Slut bilens strømadapter til cigarettænderstikket i bilen (IN-CAR USE).
 2. Tryk på POWER -knappen for at starte massageapparatet.
 3. Tryk på POWER -knappen for anden gang for at ændre massageretning.
 4. Tryk på POWER -knappen for tredje gang for at slukke for varmefunktionen.
 5. Tryk på POWER -knappen for fjerde gang for at slukke for enheden.

BRUG AF MASSAGEREN (OPLADELIG)

 1. Tilslut adapteren med massageapparatet, og sæt derefter adapteren i en stikkontakt for at oplade massageapparatet.
 2. Tag adapteren ud af stikkontakten og massageapparatet, når opladningen er tændt (det røde lys bliver grønt).
 3. Tryk og hold på POWER -knappen i TO SEKUNDER for at starte massageapparatet.
 4. Tryk på POWER -knappen igen for at ændre massageretningen.
 5. Tryk på POWER -knappen for tredje gang for at slukke for varmen.
 6. Tryk på POWER -knappen for fjerde gang for at slukke for massagen.

• Massageretningen ændres automatisk hvert minut.

PLACERING AF DELE OG KONTROL


 1. . MASSAGENODER
 2. HOVEDENHED
 3.  POWER

*MOTORADAPTEREN ER IKKE INKLUDERET I DEN OPLADELIGE VERSION

Dokumenter/ressourcer

COMFY Behagelig massagepude [pdf] Instruktioner
COMFY, Massagepude

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.