CabKing logoINSTRUKTIONSMANUAL
CabKing-8V1 

CabKing-8V1 førerhusmaskine

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

advarsel 2 LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØRST advarsel 2

For din egen sikkerhed skal du sørge for at læse, forstå og følge alle advarsler, sikkerhedsregler og instruktioner i denne brugsanvisning og på maskinen før brug. Undladelse af at gøre det kan resultere i alvorlig personskade.
advarsel 2 ADVARSEL: Denne maskine inkluderer produkter, der kan udsætte dig for kemikalier, herunder nikkel, som er kendt af staten Californien for at forårsage kræft. For mere information, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Denne advarsel gælder for 80# og 220# diamanthjulene og 360# full face diamantskødet.
OPSÆTNING SIKKERHED

 • KEND DIT EL-VÆRKTØJ. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt. Lær applikationer, begrænsninger, specifikke advarsler og farer relateret til denne maskine.
 • HOLD VÆGTER PÅ PLADSEN OG SIKREDE. Betjen aldrig denne maskine uden hætter. Sørg for, at alle afskærmninger fungerer og er ordentligt sikret før hver brug.
 • KUN BESIGTET TIL INDENDØRS BRUG.
 • UNDGÅ FARLIGE MILJØER. Brug ikke denne maskine i nærheden af ​​benzin eller andre brændbare væsker.
 • SØRG FOR, AT MASKINEN ER SIKKERT MONTERET. Overhold de korrekte monteringsinstruktioner, før du tilslutter værktøjet til en strømforsyning.
 • BRUG KUN ANBEFALT TILBEHØR. Brug af forkert tilbehør på denne maskine kan medføre risiko for personskade.
 • KONTROLLER FOR BESKADEDE DELE. Før brug af denne maskine, skal du altid kontrollere for eventuelle beskadigede afskærmninger eller dele for at fastslå, om den vil fungere korrekt og udføre sin tiltænkt funktion. Tjek for korrekt justering af bevægelige dele, binding af bevægelige dele, brud på dele, montering og andre forhold, der kan påvirke dets funktion. En afskærmning eller anden del, der er beskadiget, skal udskiftes korrekt af producenten af ​​denne maskine for at undgå risikoen for personskade.
 • BRUG KUN IDENTISKE DELE TIL UDSKIFTSDELE. Brug af andre dele kan skabe fare eller forårsage produktskade.

ELEKTRISK SIKKERHED 

 • BRUG KUN JORDET UDTAG ELLER GFCI-stik. Alle elektriske ledninger skal enten være sikkert jordet, tilsluttet til en overspændingsbeskyttet stikkontakt eller helst tilsluttet en GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) stikkontakt. En GFCI anbefales stærkt for at forhindre elektrisk stød. Brug IKKE en forlængerledning.
 • MISBRUG IKKE ledningen. Bær aldrig maskinen i ledningen eller træk den for at tage den ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter.

BRUGSSIKKERHED 

 • AFBRYD ALDRIG MOTOR, LAMP, ELLER PUMPE MED VÅDE HÆNDER. Selvom motoren er forseglet, skal du sørge for at holde alle elektriske forbindelser tørre. Undgå at røre ved pumpen, når den er tilsluttet strøm.
 • BÆR ALTID KORREKT ØJENBESKYTTELSE. Vedlagt er sikkerhedsbriller for at beskytte dig mod snavs, der kan flyve ud under slibning. Vi anbefaler at bære de medfølgende beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sideskærme. Hverdagsbriller er IKKE sikkerhedsbriller. Hvis nogen er omkring maskinen, mens den er i brug, skal de bære sikkerhedsbriller.
 • BÆR KORREKT BEKLÆDNING. Bær ikke løstsiddende tøj, handsker, slips eller smykker, der kan blive fanget i maskinens bevægelige dele. Langt hår skal sikres med en elastik eller hårslips.
 • HOLD ARBEJDSOMRÅDET GODT OPLYST, RENT OG OVERLETTET.
 • VOKSENS SUPERVISION KRÆVES ALTID. Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.
 • RØR IKKE MOTORHUS. Undgå kontakt med motorhuset under brug. Motoren er fuldstændig lukket og ikke-ventileret, så den producerer høje temperaturer. Køretemperaturen kan nå op på omkring 220°F.
 • BETJENING IKKE DENNE MASKIN, MENS UNDER PÅVIRKNING AF stoffer, alkohol eller anden medicin. 
 • KØR ALDRIG HJUL TØRRE. Sørg for, at der bruges tilstrækkeligt vand under slibningen, så der ikke dannes stenstøv. Dette støv kan indeholde kemikalier, der kan være farlige for dine lunger, hvis de indåndes, og som er kendt for at forårsage kræft, fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. For at reducere din eksponering for disse kemikalier skal du arbejde i et godt ventileret område og bære en ansigts- eller støvmaske, hvis slibningen er støvet.
 • BRUG KUN VAND SOM KØLEVÆSKE.
 • NOGLE BERGEN INDEHOLDER GIFTIGE ELEMENTER. Undgå at slibe sten, der indeholder uran, kviksølv, bly, arsen osv. Vær sikker på, at du kender det materiale, du sliber.
 • Tving IKKE VÆRKTØJET eller tilknytning til at udføre et arbejde, det ikke er designet til at udføre.
 • FODERRETNING. Vær opmærksom på hjulets rotationsretning. LÆS ALTID ARBEJDSDELEN MOD HARPIKSHJULENE. En hård påvirkning kan knække hjulet. Brug let tryk, når du begynder at slibe. For meget tryk kan få hjulet til at revne.
 • SLUB ALDRIG MERE END ET ARBEJDSSTIK AD gangen.
 • START ALDRIG MASKINEN, HVIS ET HJUL ER I KONTAKT MED ET ARBEJDSSTIK.
 • HJUL FORTSÆTTER MED AT SPINDE EFTER SLUKNING til sidst bremse til en stop.
 • UNDGÅ AKVITE OPERATIONER OG HÅNDPOSITIONER. Sørg for at have en god balance, mens du arbejder på denne maskine. Et pludseligt glid kan få din hånd til at bevæge sig ind i hjulet.
 • FORHOLD ALTID ALERT. Du skal være fokuseret, mens du arbejder på denne maskine. Det er muligt for sten at fange på hjulene og blive kastet ud af slibeområdet.

VEDLIGEHOLDELSESSIKKERHED

 • AFBRYD ALTID STRØMMEN FØR SERVICE. Afbryd maskinen, lamp, og vandpumpe fra strøm, før du foretager justeringer, og når den ikke er i brug.
 • ÅBN IKKE MOTOREN. Ingen dele, der kan serviceres af brugeren.
 • RENGØR OG TØR MASKINEN EFTER BRUG.

GEMT disse instruktioner 

STYKLISTE

CabKing-8V1 Førerhusmaskine - DELELISTE

EN DEL # BESKRIVELSE QTY
1 INSTRUKTIONSMANUAL
LÆS VENLIGST HELE MANUALEN
1
2 FORKLÆDE 1
3 BESKYTTELSESBRILLER 1
4 AKSELNØGLE 1
5 PAN SPLASH GUARD 4
6 HÅNDHVILE 2
7 STENBAKKE 2
8 DRIP PAN RØR 2
9 INDRE SIDEPANEL 2
10 YDRE SIDEPANEL 2
11 VANDPUMPE 1
12 VANDPUMPE FODKONTAKT 1
13 POLSK LÆRDREDE 1
14 DIAMANTPASTA 1
15 8" DIAMANT LAP - 360# 1
16 LAMP 1
17 HOOD 2
18 MOTOR 1
19 HJULSPLATSKÆRM 2
20 DRIPPAN 2
21 GRUNDBORD 1
22 80# SLIBESKJEL 1
23 220# SLIBESKJEL 1
24 280# RESIN HJUL 1
25 600# RESIN HJUL 1
26 1200# RESIN HJUL 1
27 3000# RESIN HJUL 1

MONTERINGSINSTRUKTIONER

CabKing-8V1 førerhusmaskine - figA

 1. Der henvises til FIG. En ovenstående for monteringsvejledning. Bestem et passende, godt oplyst sted til din CabKing-8V1. Du skal bruge et robust bord eller arbejdsbord, der har 4 fods bredde X 2 fods dybde af fri plads. CabKing-8V1 er en tung maskine, der vejer cirka 150 pund, når den er samlet. Vi anbefaler stærkt at samle denne maskine med to personer.
 2. Der er tre kasser, der indeholder komponenter til din maskine; motorboksen, fodpanelet, emhætten, panden, lyset og tilbehørsboksen og boksen, der indeholder hjulene. Smid ikke nogen emballage ud, før du er helt klar.
 3. Åbn kassen, der indeholder fodpanelet og tilbehør. Fjern alt løst skum og tilbehør. Kontroller, at alle dele er til stede både på maskinen og i tilbehørsboksen i henhold til de dele, der er angivet på den modsatte side. Hvis du finder manglende eller beskadigede dele, så ring til os med det samme på (630) 366-6129 eller e-mail os på info@cabking.com.
 4. Placer fodpanelet på din forudbestemte placering. Sørg for, at brættet ligger fladt på overfladen. Efterlad et par centimeters frigang bag maskinen for at give mulighed for netledninger og vandrør.
 5. Fjern de øverste møtrikker og spændeskiver på de fire bolte, der stikker gennem fodpanelet (FIG. B). Hold disse til side, du skal bruge dem til motoren. Fjern plastikbeskyttelsen fra bundpladen.
  CabKing-8V1 Kabinemaskine - figB
 6. Installer lamp på fodpladen. For at gøre dette skal du åbne lamp æske og tag l'en udamp, gummitætning og tre Phillips skruer. Brug de forborede huller i fodpanelet som skabelon, og fastgør lamp med de tre Phillips-skruer, og sørg for, at gummitætningen er mellem fodpanelet og lamp. Den lampNetledningen skal vende væk fra motoren (FIG. C).
 7. Fjern motoren fra dens kasse ved at løfte motoren lige opad ved dens sorte hus. Løft ikke motoren i dens aksler. Motoren leveres i sin egen kasse til forsendelsesformål. Der medfølger en skruenøgle inde i kassen. Brug denne til at fjerne møtrikkerne, der fastgør motoren i kassen.
  CabKing-8V1 Kabinemaskine - figC
 8. Når motoren er fjernet fra kassen, skal du placere den på de fire bolte, der findes på fodpanelet. Sørg for at justere motoren, så den er parallel med brættet, og tag derefter skiven og møtrikkerne til side, og spænd dem på boltene ved hjælp af den samme skruenøgle, der blev brugt til at fjerne motoren fra brættet.
 9. Montering af hjul - Henvise til FIG. D nedenfor til trin 9. Der er to arbors, der følger med din CabKing. Den venstre aksel er placeret for enden af ​​den venstre motoraksel. Den højre aksel er placeret for enden af ​​den højre motoraksel. Skru af og fjern venstre og højre aksler fra motorakslerne ved hjælp af den medfølgende akselnøgle. Fjern afstandsstykkerne, der er inkluderet på akslerne. Monter hjulene og afstandsstykkerne på akslerne i henhold til FIG. D nedenfor. Når hjulene og afstandsstykkerne er korrekt installeret, skal du udskifte og spænde dornene på akslerne ved hjælp af akselnøglen.
  CabKing-8V1 Kabinemaskine - figD
 10. Placer de to drypspande på fodpladen. Dryppanderne er ikke fastgjort på plads, så du kan flytte dem efter behov. Indsæt venstre og højre hætte af rustfrit stål i rillerne, der er placeret inde i drypbakken.
 11. Placer de klare stenbakker oven på hætterne og sæt håndstøtterne ind i drypspandene. Fastgør grydens stænkskærme på begge sider af dryppanderne. Juster placeringen af ​​grydens stænkskærme i henhold til vandstænket.
  CabKing-8V1 Cabbing Machine - figE
 12. Fastgør de indvendige sidepaneler af rustfrit stål til hætterne. De er magnetisk fastgjort for nem installation. Installer det ene sidepanel på venstre hætte og det andet på højre hætte, tættest på motoren (FIG. E).
 13. Fastgør eventuelt de ydre sidepaneler til hætterne. Ligesom de indvendige sidepaneler fastgøres de magnetisk for nem installation. Installer det ene sidepanel på venstre hætte og det andet på højre hætte, længst fra motoren (FIG. F). Flyt blot det sorte sidesprayrør opad for at fastgøre og fjerne sidepanelerne. Disse ydre sidepaneler hjælper med at kontrollere vandsprøjtet, men hvis du ikke installerer dem, får du lettere adgang til diamantskødet og lærredspuden.
  OPSÆTNING AF VANDSYSTEMET
  CabKing-8V1 vandsystemet er et enkelt gennemløbssystem, hvilket betyder, at det ikke recirkulerer. OPSÆT IKKE VANDSYSTEMET SOM ET RECIRKULERINGSSYSTEM. Læs mere om CabKing vandsystemet på side 15 efter opsætning.
  CabKing-8V1 førerhusmaskine - figF
 14. Skub drypbakkerørene ind i dryppanderne. Fastgør forbindelsen med fjederklemmen (FIG. G). Træk lidt i rørene for at sikre, at de er sikret. Placer de ikke-forbundne ender af rørene i en stor, 5 gallon tom spand (medfølger ikke), drænhul, eller hvor du vil have det snavsede vand til at løbe ud. Du skal have drypbakkerørene pegende nedad for at tillade tyngdekraften at dræne vandet fra drypbakken. Hvis rørene ikke er vinklet nedad, vil drypbeholderne fyldes op med vand.
 15. CabKing-8V1 Kabinemaskine - figHSØRG FOR, AT VANDPUMPE IKKE ER TILSLUTET TIL STRØMFORSYNING. Tilslut vandindtagssystemet ved at skubbe de to klare rør installeret i hætterne ind i den sorte T-forbindelse, placeret på enden af ​​det klare rør forbundet til vandpumpen (FIG. H). Fjern den beskyttende bagside fra T-krydset og placer den klæbende, klæbende side til fodpanelet bag motoren. Træk lidt i disse rør for at sikre, at de er sikret. Anbring vandpumpen i en separat, stor 5-gallon spand (medfølger ikke) fyldt helt med rent vand (FIG. I). Længden fra spanden til enheden bør ikke være mere end 6 fod.
  CabKing-8V1 førerhusmaskine - figENDELIG MONTERING
 16. Monter de to klare stænkskærme på hætterne (FIG. J). Drej vandkontrolknapperne på venstre og højre hætte til den slukkede position i henhold til anvisningerne på knapperne (FIG. J). Drej de to sideventiler på sidesprøjterørene til den slukkede position. Når den sorte pil på sideventilerne peger mod venstre, er de i slukket position.
 17. Tilslut både motoren og lamp strømledninger til en overspændingsbeskyttet stikkontakt eller helst en GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) stikkontakt. Selvom det ikke er nødvendigt, anbefales en GFCI for at forhindre elektrisk stød og kan købes i din lokale byggemarked. Selvom motoren er forseglet, skal du sørge for at holde alle elektriske forbindelser tørre.
 18. Tilslut vandpumpens strømledning til fodkontaktens ledning. Fodkontakten tænder og slukker for vandpumpen. Tilslut fodkontaktens ledning til en overspændingsbeskyttet stikkontakt. TAG ALTID FODSPAKKEN FRA STRØMKILDEN, NÅR DE IKKE ER I BRUG. Undgå at røre ved vandpumpen, når strømmen er tændt. TAG ALDRIG stikket ud af stikkontakten, ELLER RØR RØR ELKAbler MED VÅDE HÆNDER. 
 19. SØRG FOR, AT HJULENE IKKE ER I KONTAKT MED NOGEN DELE, FØR DU TÆNDER MASKINEN, SÅ HJULENE SINDER FRITT. Du kan nu tænde for maskinen. Hjulene drejer ved 1800 RPM. Det er typisk, at motoren producerer en snoede lyd ved opstart og en mild brummende lyd under brug.
 20. Start vanddrypningen ved at trykke på fodkontakten. Drej de seks vandkontrolknapper til tændt position. Vores unikke vandsystem giver dig mulighed for at dryppe vand på hvert hjul individuelt. Du kan justere vandgennemstrømningshastigheden efter dine præferencer med vandkontrolknapperne. Under brug skal du sørge for, at der drypper nok vand, så hjulene ikke bliver tørre. KØR ALDRIG HJUL TØRRE. Gå til side 13 for at bruge sidesprayen til lærredspuden og diamantskødet.
 21. Du er nu klar til at bruge CabKing-8V1. LÆS RESTEN AF DENNE BRUGSANVISNING, ISÆR SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE, FØR BRUG FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR SKADE.

CabKing-8V1 førerhusmaskine - figJ

VEDLIGEHOLDELSE

CabKing-8V1 er designet som en vedligeholdelsesfri enhed. Der er ingen remme, remskiver, gear eller dele, der aktivt skal vedligeholdes, dog bør alle dele rengøres manuelt og periodisk med sæbe og rent vand. LÆG IKKE NOGEN DELE I OPVASKEMASKINEN.
Udskiftning af hjul — Hjulene, der følger med CabKing-8V1, har en diameter på 8" med 1" dornhuller. CabKing-8V1 bruger kun hjul med 1" dornhuller. Farven på hjulnavet kan variere. Brug den medfølgende akselnøgle til at fjerne akslen, der er placeret for enden af ​​motorakslen, skub hjulene af og udskift dem med nye. Vi anbefaler stærkt at smøre akslen med olie, lithiumfedt eller WD-40, hver gang du skifter hjul. Dette hjælper med at forhindre akslen i at ruste og lette ved fremtidig fjernelse af hjul. Skulle du have svært ved at fjerne hjulene, foreslår vi, at du sikrer dornen med akselnøglen og manuelt drejer hjulet i den modsatte retning. Den modsatte kraft bør løsne hjulet. Når du fjerner det sidste hjul, kan dornen nogle gange sætte sig fast i hjulnavet. Du skal blot dreje hjulet mod dig, hvilket fjerner både hjulet og dornen, og bank derefter dornen ud med en cylindrisk genstand.
LED-pære — Lyspæren installeret i lamp er LED og holder længe. Hvis du har brug for en udskiftning, skal du købe denne LED-pære direkte gennem os på cabking.com. LED-pæren monteret i CabKing lamp er specielt designet til denne maskine og kan ikke findes andre steder. Skriftlige og visuelle instruktioner om, hvordan du skifter LED-pæren, vil blive leveret sammen med udskiftningspæren.
LED pære specifikationer: Voltage: 90-240V. Udgangsstrøm: 300Ma. Lysstyrke: 200300LM. Pære stil: G5.3 bi-ben base.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - LED lys

MASKINBRUG

CabKing-8V1 Kabinemaskine - MASKINE

CabKing-8V1 er konfigureret med to elektropletterede diamanthjul, fire harpiksdiamanthjul, en diamantskive og en polerpude til lærred. Den direkte drevne motor på CabKing-8V1 eliminerer remme og andre udvendige motordele, der skal vedligeholdes eller udskiftes. Vandsystemet er unikt og giver dig mulighed for selvstændigt at styre vandsprøjten på hjulene. Brug altid tilstrækkeligt vand under brug for at undgå at køre hjulene tørre. Hvis hjulene bliver dækket af stenrester, øges vandgennemstrømningen. Vi anbefaler at bære det medfølgende forklæde for at forhindre dig i at blive våd, mens du arbejder.
En anden advantage til vores vandsystem er, at du kan justere sprøjteretningen på hvert hjul. Dette giver dig mulighed for at bruge hjul af forskellig bredde. Gør dette ved at lokalisere y-split, som er placeret under emhætten. Juster de to dyser, der er sat ind i y-splitten ved at dreje til venstre eller højre (FIG. K).

CabKing-8V1 Kabinemaskine - figK

CabKing-8V1 sliber og polerer alle former for former og design af sten, glas, syntetisk materiale og metal. Den mest populære brug er at lave cabochons. Den generelle proces med at lave en cabochon på CabKing-8V1 er beskrevet på side 13 og 14.
Slibning — Start med de elektropletterede diamantskiver på venstre aksel for at fuldføre slibningsprocessen. Slibningsprocessen former din cabochon og fjerner eventuelle overfladeujævnheder, så stenen kan glattes og poleres. Hold din sten fri hånd eller på en doppind. Begynd med det 80# galvaniserede diamanthjul. Slib overfladen af ​​stenen fuldstændigt med tilstrækkeligt vand. Hvis stenen ikke er slebet grundigt, vil der opstå ridser. At sikre, at alle ridser er fjernet, er den vigtigste del af slibning af en cabochon. Tør ofte din cabochon med et papirhåndklæde eller en ren klud for at afsløre de resterende ridser, mens du arbejder. Gentag denne proces for det 220 # galvaniserede diamanthjul.
Forpolering — Når du er færdig med at slibe og forme din cabochon på de elektropletterede diamanthjul, fortsæt til harpikshjulsekvensen. Harpikshjul sliber og udglatter flade pletter, ridser og bittesmå buler, der er efterladt fra slibeskiverne i din sten, hvilket resulterer i en forpoleret cabochon.
Vigtige noter: De medfølgende CabKing harpikshjul er formuleret til udelukkende at blive brugt sammen i rækkefølge. For at undgå ridser eller ujævn slibning/polering, må du ikke blande og matche andre mærker af harpikshjul med CabKing-harpikshjulene. LÆS VENLIGST DOKUMENTET MED HARPIKSHJUL, SOM ER INKLUDERET I DENNE BRUGSANVISNING.
Polering — For at lægge den sidste polering på din sten skal du fastgøre den medfølgende lærredspolerpude ved at skrue den ind i den højre dorn, mens maskinen er slukket. Brug den medfølgende 14,000 mesh diamantpastasprøjte til at påføre en række små prikker, tilfældigt gennem puden, startende fra midten af ​​puden, og bevæg dig til den ydre kant af puden. Brug fingeren til at smøre de små prikker ind i lærredspolerpuden. Mens diamantpasta sætter en lys, skinnende polering på de fleste sten, er der andre måder at polere dine sten på, såsom at bruge diamantpulver eller ceriumoxid.
Nu hvor lærredspolerpuden er fyldt med diamantpastaen, er den klar til brug. De fleste diamantpastaer kan bruges uden vand, men du kan bruge vand under din polering, hvis du opdager, at dit emne er overophedet. Dette sker typisk med blødere materiale. For at bruge med vand skal du rette det sorte sidesprayrør mod midten af ​​skiven. Ret altid sidesprøjterøret mod midten af ​​skiven, så når skiven roterer, vil vandet spredes jævnt over hele overfladen. Juster vanddråbet til din præference ved at flytte sidesprøjterøret til venstre eller højre. Juster sprøjteretningen ved at flytte den hvide dyse, der er sat ind i sidesprøjterøret til venstre eller højre (FIG. L).
Vigtigt: Brug kun én mesh pr. lærredspoleringspude. Bland ikke forskelligt mesh på den samme lærredspolerpude, da der ellers kan forekomme ridser.

CabKing-8V1 førerhusmaskine - figL

Hvis du planlægger at indsætte din polerede cabochon i et smykkefund, skal du lægge en flad på bagsiden af ​​din cabochon. Inkluderet med din maskine er en 8" diamant lap til at gøre dette. Skødet er diamantgalvaniseret med 360# og forbundet til en akrylbagplade med 1/2″ hul. Installer skødet ved at fjerne den slidsede bolt fra venstre dorn med en skruetrækker og dreje med uret. Placer skødet på læben af ​​dornen, og fastgør derefter skødet ved at udskifte den slidsede bolt ved at dreje mod uret. Sørg for, at den slidsede bolt er stram og sikker. Du kan bruge andre typer diamantskød, såsom dem med metalbagplader. Diamantskødet skal bruges med vand. Ligesom lærredspoleringspuden skal du rette det sorte sidesprayrør mod midten af ​​skiven og justere vanddråbet efter din præference ved at flytte sidesprøjterøret og den hvide dyse til venstre eller højre (FIG. M).

CabKing-8V1 Kabinemaskine - figM

Vigtigt: Lærredspolerpuden skal bruges på højre skaft. Diamantskødet skal bruges på venstre skaft.

KUNSTEN AT KØRE

Kunsten at køre førerhus involverer eksperimentering, da hver sten er anderledes. Efterhånden som du udvikler dig, kan du opleve, at forskellige gryn er nødvendige afhængigt af din sten og anvendelse. At søge på internettet eller deltage i lokale lapidary-klubber vil hjælpe dig med din forståelse og erfaring. Som med al stenskæring og førerhusfremstilling er øvelse og eksperimenter nøglen til succes.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - CABBING

DELE til CABKING VANDSYSTEM

En af nøglefunktionerne til CabKing-8V1 er det enkelt-passede, kontamineringsfri vandsystem. Vandsystemet forbliver problemfrit, så længe du bruger en frisk, ren vandforsyning. Gør dette ved at bruge en separat indsugningsvandspand fra afløbsspanden. En frisk tilførsel af vand vil beskytte dig mod krydskontaminering af grus, som kan forekomme i recirkulerende systemer, der bruger en bobler eller gejser. Med ferskvand forbliver pumpen og indsugningsrørene rene og uhindrede, så der vil være tilstrækkeligt vandtryk. Vandpumpen er vurderet til 30 watt, 605 GPH og 8.2 ftHmax. Vi anbefaler at bruge en spand på mindst 5 gallon til både vandpumpen og afløbet. Du vil typisk gå gennem et gennemsnit på 1-2 liter vand i timen, med vandkontrolknapperne på et let til medium dryp. Overvåg vandstanden i spanden for at sikre, at vandpumpen altid er nedsænket i vand. VANDPUMPEN MÅ IKKE KØRES TØR
Designet kan alle vandsystemdele nemt skilles ad ved at trække af eller skrue af og rengøres med sæbevand. Til rutinemæssig vedligeholdelse skal du holde dyserne, flækket og slangerne rene med en lille stålbørste eller den medfølgende piberenser.
OPSÆT IKKE VANDSYSTEMET SOM ET RECIRKULERINGSSYSTEM. DETTE Ugyldiggør DIN GARANTI. Det betyder, at du sætter drypbakkerørene i den samme spand vand som din vandpumpe. Hvis du gør det, bortfalder din garanti, og du risikerer også krydskontaminering af grus, hvilket kan resultere i ridser på din sten. Kornet vil til sidst opbygge sig i vandreguleringsventilerne, dyserne og slangerne, hvilket vil begrænse vandstrømmen og potentielt tilstoppe vandsystemets dele.
Under hver hætte er der tre y-splitter med to dyser i hver, tre nåleventiler og klar slange, der forbinder til hver nåleventil. Det klare rør måler 1/4" ydre diameter X 1/8" indvendig diameter. Se billedet nedenfor for at identificere dele.

CabKing-8V1 førerhusmaskine - fig1

EKSTRA TILBEHØR

Alt kabel-8V1 tilbehør kan købes direkte på cabking.com
8" Trim Sav-tilbehør
Denne trimmesav giver dig mulighed for at skære, slibe og polere med kun én maskine. Den passer på begge aksler på CabKing-8V1 og leveres med et sintret savblad på 8" i diameter, som giver dig mulighed for at arbejde lige ud af kassen.

CabKing-8V1 førerhusmaskine - tilbehør

8" diamantslibeskiver
Vores forniklede diamantskiver bruges til grovslibning og forformning af dit materiale. Hvert hjul kommer med et plastnav i en række forskellige korn. Disse er 80# og 220# hjulene, der oprindeligt fulgte med din enhed.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Slibeskiver8" harpikshjul
Vores harpikshjul bruges til finere slibning og formning, cabing og konturslibning. Hvert hjul har en medium-density skumbagside med et plastnav i en række forskellige korn. Disse er 280#, 600#, 1200# og 3000# hjulene, der oprindeligt fulgte med din enhed.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Resin hjul8″ diamantomgange
Disse diamantslip bruges på venstre skaft af CabKing-8V1 til at udføre både ru og finslibning på sten og glas. Hver omgang kommer med et 1/2″ dornhul, der er forbundet til en akrylbagplade. Vi har en række forskellige gryn til rådighed. Dette er den 360# diamantomgang, der oprindeligt fulgte med din enhed.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Laps

6″ Full Face Diamond Laps
Disse fuld-facede diamant laps bruges på højre aksel af CabKing-8V1 for at give dig en flad overflade til slibning og forformning af dit materiale. Hver omgang leveres med en 1/4″-20 gevind i en række forskellige korn.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Laps6" lærreds poleringspude
Denne ubehandlede polerpude til lærred bruges til at polere sten, glas og syntetisk materiale på højre skaft af CabKing-8V1. Hver pude kommer med en 1/4″-20 tråd og skal oplades med diamantpasta eller diamantpulver før brug.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - PolerpudeDiamantpasta
Vores diamantpasta er et fremragende medium til polering af sten, glas og syntetiske materialer. Pastaen er bekvemt pakket i farvekodede engangssprøjter for nem mesh-identifikation. Oplad lærredspoleringspuden med vores diamantpasta og få fremragende resultater.
CabKing-8V1 Kabinemaskine - DiamantpastaHjulafstandsholdere
Disse aluminiumsafstandsstykker bruges mellem hjulene på CabKing-8V1. Få den afstand, du ønsker, med ekstra afstandsstykker. 1/8″, 1/2″, 3/4″ og 1″ er tilgængelige.

CabKing-8V1 Kabinemaskine - Hjulafstandsstykker

FEJLFINDING

PROBLEM ANBEFALET LØSNING
DELE MANGLER ELLER BESKADIGET KONTAKT OS DIREKTE VED AT RINGE (630) 366-6129 ELLER SEND OS EN EMAIL PÅ INFO@CABKING.COM.
MOTOREN ER VARM DETTE ER NORMALT. VED DESIGN ER MOTOREN HELT LUKKET OG IKKE-VENTILERET, SÅ DEN PRODUCERER HØJE TEMPERATURER. TEMPERATUROMRÅDET ER 190°F – 220°F. UNDGÅ KONTAKT MED BOLIGET.
MOTOR LAVER EN KLASSENDE LYD DENNE STØJ KAN VÆRE ALMINDELIGE OG VIL TILSVARENDE VIRKE SIG SELV VED LÆNGERE MASKINBRUG. DET ER IKKE ET ALVORLIGT PROBLEM MEDMINDRE DER ER EN VIBRATION FORBUNDET MED DET.
MOTOR VIBRERER ELLER RYSTER SØRG FOR, AT HJULENE ER ORDENTLIG BALANCERET. DETTE KAN LØSES VED AT TAGE HJULENE AF SKØTTEN OG JUSTERE DEM. SØRG FOR, AT SKAKSLENE ER STRAMMET.
VANDSTYRINGSKNAPPER Bliv ved med at centrifugere STRÆM SÆTSKRUEN, DER ER PLACERET INDE I KNAPPENE VED HJÆLP AF EN FLAD SKRUETREKER.
HJUL VENDER IKKE SØRG FOR, AT STRØMMEN ER TILSLUTTET, OG AT MASKINEN ER TÆNDT.
SØRG FOR, AT HJULENE IKKE ER TILBUDET. HVIS HJULENE ER FANGT PÅ NOGET, FØR DU TÆNDER MOTOREN, VIL DER IKKE VÆRE NOG MOMENTUM TIL AT BEGYNDE AT SNURRE.
VANDFLØMNING ER SVAG ELLER FLØDER SLET IKKE SØRG FOR AT DER ER VAND NOG I SPANDEN MED VANDPUMPE.
SØRG FOR, AT VANDPUMPEN ER TILSLUTET TIL EN STRØMFORSYNING
SØRG FOR AT ALLE VANDRØR ER TILSLUTTET KORREKT.
RENS DYSER OG Y-SPLITER MED DEN MEDFØLGENDE RØRRENSER.
DRIPPADER DÆNER IKKE RYST DRIPPADE-RØRENE FOR AT STARTE FLOWET, MENS DRYPPANDERNE TILTERES OPAD.
SØRG FOR, AT DRYPPE-RØRENE ER VINKTET NEDAD. RØR SKAL OGSÅ SKÆRES TIL LÆNGDE EFTER OPSÆTNING AF ENHEDEN.
RENGØR DRYBEPANDENS UDLØB.
DYSE/VANDSYSTEMETS DELE ER LØSE ELLER FALDES AF VI FORESLÅR AT BRUGE TEFLONTAPE OG INDVIKLE DEN DEL AF DYSEN, DER ER INDFØRT I Y-SPLITTEN, MED NOG TAPE TIL AT SIKRE PASSEN.

ET ÅRS FABRIKANTGARANTI
Denne CabKing-8V1 garanteres af producenten for at være fri for defekter i en periode på et helt år fra købsdatoen.
Hvad dækker denne garanti?
Denne garanti dækker alle mekaniske og strukturelle dele af CabKing-8V1, såsom motor, vandpumpe, fodpanel osv.
Hvad dækker denne garanti ikke?
Denne garanti dækker ikke forbrugsvarer såsom diamantslibemidler, pærer og/eller polerpastaer. Denne garanti dækker heller ikke misbrug, misbrug, forsætlig skade, forkert brug, manglende pleje af maskinen, forkert overholdelse af instruktionerne, servicering af andre end CabKings personale og/eller tyveri/tab.
Hvem er dækket af denne garanti?
Denne garanti dækker kun den oprindelige køber af udstyret. Det er ikke overførbart.
Hvad er garantiperioden?
Garantien er gældende i et år fra købsdatoen. Gem venligst den originale faktura på din maskine for garantibevis eller registrer din CabKing-8V1.
Har du brug for vores garantiservice?
Kontakt os direkte, så hjælper vi dig. Du kan enten ringe til os på (630) 366-6129 eller e-maile os på info@cabking.com. Forsendelse til os sker for din regning. Hvis din maskine er fast besluttet på at være under garanti, betaler vi for returfragten. Du skal BEVISE, at du er under garanti ved at give os den originale faktura på din maskine eller ved at registrere din CabKing-8V1 for at modtage vores garantiservice.
CabKing logo samboolBeskyt din investering og forlæng denne producents garanti yderligere 1-2 år! For køb og flere detaljer, besøg cabking.com eller ring (630) 366-6129.
Vigtigt: Du har op til 45 dage fra købsdatoen for denne CabKing-maskine til at tilføje denne udvidede garanti.

 

CabKing logo1

Fremstillet ved hjælp af udenlandske og indenlandske dele af
Reentel International Inc.
44 Plaza Dr.
Westmont, IL 60559 – USA
CabKing Helpline
(630) 366-6129
E-mail:  info@cabking.com
Webwebsted:  cabking.com
Facebook ikonfacebook.com/TheCabKing
Govee H6071 LED-gulv Lamp-inestargraminstagram.com/CabKing
VAPORESSO TX80 Forz Vandtæt stødsikker og støvtæt - Ikonyoutube.com/CabKing

Dokumenter/ressourcer

CABKING CabKing-8V1 Cabbing Machine [pdf] Brugsanvisning
CabKing-8V1, Cabbing Machine, CabKing-8V1 Cabbing Machine, Machine

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *