Festven 60

BÅD PÅ Party Pal 60

Brugermanual

Specifikationer

Specifikationer

Knapper og funktioner

Knapper og funktioner

Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding

Opladning

Hvordan kan jeg oplade højttalerne?

 1. Brug venligst DC5V/1A eller 2A nuværende sikkerhedsstandardoplader eller højere for at opfylde sikkerhedsstandarder oplader. Sæt Micro USB-kablet i højttaleren for at begynde opladningen.
 2. Når opladningssymbolet blinker (6.0V – 6.6V), skal det straks oplades. Højttaleren slukker automatisk, når batteriet er under den beskyttende voltage (6.0V).
 3. Det vil vise "OFF" og derefter vise "– –", enheden kan ikke gå i standby-tilstand på dette tidspunkttage.
 4. Sluk venligst for afbryderen for at beskytte batteriets levetid, hvis det ikke oplades rettidigt. Under opladning vil opladningssymbolet og en rød LED-opladningsindikator forblive TÆNDT og slukkes, når batteriet er fuldt opladet.
Dårlig lydkvalitet

Hvad skal man gøre, hvis lyden er forvrænget/lav lydstyrke/lav bas/lav kvalitet?

 1. Kontroller, om den tilsluttede enhed ikke har nogen equalizer-indstillinger.
 2. Kontroller, om problemet stadig opstår, hvis enheden flyttes tættere på, og alle forhindringer i midten fjernes.
 3. Kontroller, om forvrængningen eller kvaliteten sænkes ved alle volumener eller kun ved høje volumener.
 4. Tjek lyden på forskellige medieafspillere og forskellige enheder, og om forvrængningen sker på alle enheder eller kun på specifikke.
 5. Kontroller, om problemet opstår på alle niveauer af opladning eller kun ved lave opladningsniveauer.
 6. Tjek, om højttaleren ikke har vanddråber, i tilfælde af at de har, brug føntørreren til at tørre alt vand ud på afstand.

Hvad skal man gøre, hvis højttaleren lejlighedsvis bliver ved med at frakoble højttaleren?

 1. Tjek, om genstart af højttaleren løser problemet.
 2. Kontroller, om det samme problem sker for forskellige enheder og medieafspillere.
 3. Tjek, om der er nogen forhindringer mellem højttaleren og enheden, flyt enheden tættere på højttaleren og se, om den stadig påvirker den.
 4. Prøv at nulstille enheden til fabriksindstillinger.

Hvad skal man gøre, hvis der ikke kommer lyd fra højttaleren?
Kontroller, at lydstyrken ikke er skruet ned eller fra, eller prøv alternativt at dreje til en anden FM-station. Hvis du er tilsluttet en anden enhed, skal du sikre dig, at enhedens lydstyrke kan høres, og at enheden er tilsluttet korrekt.

Forbindelse

Hvordan parrer jeg højttaleren via Bluetooth-tilstand?

 1. Vælg Bluetooth-tilstand ved at trykke kort på "Mode"-knappen.
 2. Højttaleren går automatisk i Bluetooth-parringstilstand og bliver synlig på din smartenhed.
 3. Bluetooth-LED'en blinker hurtigt for at indikere parringstilstand.
 4. Indtast Bluetooth-enhedslisten på din smartphone, og søg efter "båd PartyPal 60" og vælg at parre. Det
 5. LED vil være tændt og ikke blinke, når forbindelsen er etableret.
 6. Når musikken begynder at spille, blinker LED-lyset langsomt, afbryd den aktuelle enhed og gentag ovenstående proces for at tilslutte en anden enhed til pÅ Party Pal 60.

Hvad er knapfunktionerne på Bluetooth-afspilleren?

Bluetooth-funktion

Hvordan tvinges til at afbryde Bluetooth-enheden?
Tryk og hold på BT-knap for at frakoble enheden fra den aktuelle Bluetooth-enhed (advarselstone: BT_DISCONNECT), blinker Bluetooth-LED'en ikke på nuværende tidspunkt, og en anden enhed kan tilsluttes højttaleren.

Hvordan forbindes via Aux-in-tilstand?

 1. Indsæt AUX-kablet og tryk derefter på knappen "MODE" for at skifte til AUX-tilstand, og et bip vil indikere dette.
 2. I Aux-tilstand, , Tryk kort på pauseknappen for at sætte musikken på pause. Tryk igen for at afslutte pausetilstanden.
  Tryk kort på "MODE"-knappen for at skifte næste tilstand, andre knapper kan ikke bruges i AUX-tilstand.

Hvordan vælger man EQ?

 1. Tryk på knappen "EQ" for at skifte til diskant og bas, og brug knapperne "+/-" til at justere lydstyrken, display for
 2. Diskant og display for bas vises, når justeringen er fuldført.
  Tillad 2 sekunder til kontrolpanelet, før “+/-” knapperne vender tilbage til deres normale lydstyrkefunktioner.

Hvordan opretter man forbindelse til MP3-tilstand (USB/TF)?

 1. Indsæt USB- eller TF-kort for at gå ind i MP3-tilstand. Det vil automatisk afspille musik fra USB- eller TF-kort.
 2. Tryk kort på pauseknappen og dobbeltklik derefter på pauseknappen for at afspille sporet igen. Tryk på og hold knappen Næste/frem for at spole sporene frem. Tryk og hold knappen Forrige/Tilbage nede for at spole spor tilbage.
 3. Skift afspillertilstand: Tryk kort på BT-knap knappen for at skifte afspillertilstand, vil skærmen vise de forskellige muligheder, hvor musikken, der skal afspilles, er i loop-afspilning, gentaget afspilning og tilfældig afspilning.

Hvad skal man gøre, hvis enheden ikke opretter forbindelse via Bluetooth?

 1. Kontroller, om enheden er i parringstilstand, efter at den er tændt, vil LED-indikatoren blinke hvidt.
 2. Tjek, om højttaleren er inden for Bluetooth-området (normalt 10 m), og om der er nogen forhindringer imellem.
 3. Kontroller, om den enhed, der tilsluttes, understøtter Bluetooth-forbindelser eller ej
 4. Tjek, om det er et problem med adgangskoden, og indtast i så fald 0000 / 1234
 5. Tjek, om højttaleren, der tilsluttes, har softwareproblemer eller ej - Marker for at glemme enheden på Bluetooth, opdater mobilsoftwaren, hvis det stadig ikke virker, prøv at nulstille enheden til fabriksindstillinger.

Hvad skal man gøre, hvis Aux-tilstanden ikke virker?

 1. Kontroller, om genstart af enheden løser problemet, og om højttaleren er i Aux-tilstand ved at trykke kort på knappen 'Tilstand'.
 2. Kontroller, om du har tilsluttet aux-kablet korrekt og i den rigtige retning i begge ender.
 3. Kontroller, om problemet fortsætter, selv efter at du har brugt et andet kabel eller en anden enhed til at forbinde til højttaleren.
Mikrofon funktionalitet

Hvordan kan jeg bruge mikrofonen på Party Pal 60?
Når højttaleren er i en "MODE", skal du blot indsætte mikrofonen i enheden, mikrofonens lydstyrke og efterklangsstørrelse kan justeres gennem indstillinger.

Hvordan optager man stemme i Party Pal 60?

 1. I enhver "MODE" (indsæt USB- eller TF-kort) som en datalagringsmulighed for optagelsen, og det er at foretrække, at du skifter til den post.
 2. Kort tryk på "Auto scan", og skærmen viser "PAUS". Tryk derefter på og hold REC-knappen nede i op til 3 sekunder for at gå i optagetilstand (skærmen viser "REC" og optagetid).
 3. Når optagelsen er færdig, tryk kort på "REC"-knappen for at afslutte optagelsen.
 4. Displayet viser optagelsen file nummer og vil automatisk afspille optagelsen file.
 5. Sådan slettes en optagelse: Tryk længe på "REC"-knappen, og skærmen vil vise "DEL", hvorpå "Auto Scan"-knappen skal trykkes ned for at slette den valgte file.

Hvad skal man gøre, hvis mikrofonen på enheden ikke virker?

 1. Kontroller, at mikrofonen ikke er blokeret af støv eller forhindringer.
 2. Tjek, om mikrofonen holdes i tilstrækkelig afstand til, at den kan opfange stemmen.
 3. Kontroller, om mikrofonen ikke har været udsat for farer som direkte sollys eller ild.
 4. Kontroller, om mikrofonen ikke blev udsat for vand over modstanden eller dyppet i anden væske eller ej.
 5. Mikrofonen fungerer ikke ved hjælp af aux-tilstand, tjek om enheden ikke er i aux-tilstand.
 6. Prøv at nulstille enheden til fabriksindstillinger.

Hvorfor kan jeg ikke høre min mikrofon reagere?
Sørg for, at mikrofonen er tilsluttet korrekt og tændt. Kontroller også, at enheden ikke er i USB-stemmeoptagelsestilstand.

FM funktionalitet

Hvad er de forskellige FM-tilstande?

 1. Automatisk scanning: Tryk og hold pauseknappen nede for automatisk at scanne "87.5MH – 108MHZ", så kan den scannede kanal gemmes fra CH01 til Ch50, og skærmen vil vise "CH01". Efter automatisk scanning, tryk kort på enten "Forrige" eller "Næste" knappen for at skifte kanal og tryk kort på CH knappen for at ændre frekvensen. Når kanalen er ændret, skal du vælge den frekvens, du vil beholde for den kanal, før du skifter til den næste.
 2. Semi-automatisk kanalvalg: Efter automatisk scanning, i FM-tilstand, tryk kort på "CH"-knappen for at skifte kanal og frekvens. Tryk på "Forrige/Næste"-knappen for at skifte kanal til semi-automatisk kanalvalg. Kanal og frekvens vises frem eller tilbage.
 3. Valg af FM-frekvens: I FM-tilstand, tryk kort på CH-knappen for at skifte kanal og frekvens. Tryk og hold "Forward"-knappen nede for at skifte kanal fremad, og den stopper, når den har fundet en kanal. Tryk og hold knappen "Tilbage" nede for at skifte kanal fremad, og den stopper, når den har fundet en kanal.

Hvad skal man gøre, hvis FM lyder forvrænget/ikke i stand til at fange FM-signaler/FM-kanaler ikke vises?

 1. Sørg for, at den tilsluttede FM-signalledning er i en passende position til at fange FM-signaler, dvs. nærliggende balkoner eller åbne områder, hvor signalet er klart. Hvis signalet stadig er forvrænget, prøv at justere ledningspositionen eller højttalerpositionen og se om det forbedres.
 2. Brug afspil/pause-knappen på højttaleren eller fjernbetjeningen til automatisk at søge efter kanalerne igen og se, om de dukker op.
  Tune-knappen på fjernbetjeningen eller næste knap på højttaleren kan bruges til at surfe gennem de tilgængelige kanaler.
Andre funktionelle problemer

Hvad skal man gøre, hvis enheden ikke tænder/ikke virker?

 1. Sørg for, at din enhed har Bluetooth-tilstand slået til og er synlig. Sørg også for, at din enhed er inden for 10 m rækkevidde af enheden.
 2. Tjek først, om enheden er blevet korrekt opladet eller ej.
 3. Kontroller, om voltage af opladeren er korrekt til højttaleren eller ej.
 4. Tjek ved at tænde for højttaleren manuelt, tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i mindst 3 sekunder.
 5. Kontroller, om enheden ikke har været udsat for fejlhåndtering, ødelagte ledninger eller udsat for direkte sollys eller farer som ild.

Hvad skal man gøre, hvis højttalerens indbyggede kontroller ikke virker?

 1. Kontroller, om betjeningselementerne ikke fungerer, mens de er tilsluttet en anden enhed
 2. Kontroller, om enheden er i aux-tilstand, fordi knapperne ikke fungerer i aux-tilstand
 3. Kontroller, om den medieafspiller, der bruges, understøtter sådanne kontroller, og om kontrollerne ikke fungerer ved opkald eller andre medieafspillere
 4. Kontroller, om kontrollerne er blevet fysisk beskadiget eller udsat for farer som brand.

Hvad skal man gøre, hvis der er andre funktionelle problemer med Stone-højttaler?

 1. Kontroller, om genstart af enheden løser problemet.
 2. Lad højttaleren aflade helt, og oplad den derefter helt igen før brug.
 3. Prøv at oprette forbindelse via en anden forbindelsestilstand eller medieenhed.

Generelle FAQ

Teknologier

Har enheden RGB lysstyring?
Ja

Kan højttaleren bruges til gaming?
Ja, det kan være. Det tilrådes dog kun at gøre det ved at bruge en aux-forbindelse, da Bluetooth-tilstand kan have problemer med ventetid

Enhedskontrol

Hvordan skifter man tilstand?

 1. Tryk på "Mode"-knappen for at skifte mellem "Bluetooth- > USB - > TF - Card -> FM -> Aux-in"-tilstand. Et bip vil indikere, at tilstanden er blevet ændret.
 2. Første gang højttaleren tændes, går den automatisk i Bluetooth-tilstand. Efter påbegyndt brug vil højttaleren gå i den tidligere valgte tilstand, når den tændes.
 3. Genstart af højttaleren vil vende tilbage til Bluetooth-tilstand og eventuelle andre gemte indstillinger.

Kan vi tage imod opkald på det?
Ja, man kan acceptere opkald på højttalerne.

Har den en indbygget mikrofon til håndfri opkald?
Ja, Party Pal 60 kommer med en indbygget mikrofon, der tillader håndfri opkald.

Kan vi tilslutte den via AUX?
Ja, Party Pal 60 Bluetooth-højttalere kan også tilsluttes via AUX-kabel, hvis Bluetooth ikke er tilgængeligt.

Opladning af enhed

Kan vi bruge det, mens vi oplader højttalerne?
Ja, Party Pal 60 bærbare højttalere kan bruges samtidigt under opladning.

Hvad er enhedens batterilevetid?
Party Pal 60 tilbyder en batteribackup på 4 timer (80 % volumen) på en enkelt opladning.

Kan jeg oplade mine højttalere med en mobiloplader?
Ja, Party Pal 60 kan oplades med en mobiloplader.

Vand/støvbeskyttelse

Kan højttaleren nedsænkes i vand eller kan den bruges under vand?
Nej. Højttaleren har ikke nogen vandbeskyttelsescertificering. Så enhver kontakt med vand eller enhver form for væske vil beskadige produktet.

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.