beurer-logo

beurer HK 58 Heat Pad

beurer-HK-58-Heat-Pad-produkt

Forklaring af symboler

Følgende symboler bruges på enheden, i denne brugsanvisning, på emballagen og på typeskiltet til enheden:

 • Læs instruktionerne!
 • Indsæt ikke stifter!
 • Brug ikke foldet eller rucked!
 • Må ikke bruges af helt små børn (0 3 år).
 • Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde
 • Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.
 • Enheden har dobbelt beskyttelsesisolering og overholder derfor beskyttelsesklasse 2.
 • Vaskes ved en maksimal temperatur på 30 °C, Meget skånsom vask
 • Bleg ikke
 • Tør ikke i tørretumbler
 • Stryg ikke
 • Må ikke renses
 • Fabrikant
 • Produkterne opfylder beviseligt kravene i EAEU's tekniske forskrifter.
 • Bortskaf venligst enheden i overensstemmelse med EU-direktivet – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
 • KEMAKEUR-symbolet dokumenterer sikkerheden og overholdelse af standarder for et elektrisk produkt.
 • Det Forenede Kongerige Conformity Assessed Mark
 • De tekstiler, der bruges til denne enhed, opfylder de strenge menneskelige økologiske krav i Oeko Tex Standard 100, som verificeret af Hohenstein Research Institute.
 • ADVARSEL: Advarsel om risiko for personskade eller sundhedsfarer
 • FORSIGTIG: Sikkerhedsoplysninger om mulige skader på apparater/tilbehør.
 • BEMÆRK VENLIGST: Vigtig information.

Varer inkluderet i pakken

Kontroller, at udvendigt på papemballagen er intakt, og sørg for, at alt indhold er til stede. Inden brug skal du sikre dig, at der ikke er synlige skader på enheden eller tilbehøret, og at alt emballagemateriale er blevet fjernet. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge enheden og kontakte din forhandler eller den angivne kundeserviceadresse.

 • 1 varmepude
 • 1 Cover
 • 1 Kontrol
 • 1 Brugsanvisning
Beskrivelse
 1. Strømstik
 2. kontrol
 3. Skydekontakt (ON = I / OFF = 0 )
 4. Knapper til indstilling af temperatur
 5. Oplyst display til temperaturindstillinger
 6. Plugin koblingbeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Vigtige instruktioner Opbevares til fremtidig brug

ADVARSEL

 • Manglende overholdelse af følgende bemærkninger kan resultere i personskade eller materiel skade (elektrisk stød, forbrændinger af huden, brand). Følgende sikkerheds- og fareoplysninger er ikke kun beregnet til at beskytte din og andres sundhed, den skal også beskytte produktet. Vær derfor opmærksom på disse sikkerhedsanvisninger og medtag disse instruktioner, når du overdrager produktet til andre.
 • Denne varmepude må ikke bruges af personer, der ikke er følsomme over for varme eller af andre sårbare personer, som muligvis ikke er i stand til at reagere på overophedning (f.eks. diabetikere, personer med hudforandringer på grund af sygdom eller arvæv i applikationsområdet, efter at have taget smertestillende medicin eller alkohol).
 • Denne varmepude må ikke bruges af meget små børn (0 år), da de ikke er i stand til at reagere på overophedning.
 • Varmepuden kan bruges af børn ældre end 3 og yngre end 8 år, forudsat at de er under opsyn. Hertil skal styringen altid indstilles til minimumstemperaturen.
 • Denne varmepude må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring eller viden, forudsat at de er under opsyn og er blevet instrueret i, hvordan varmepuden skal bruges sikkert, og er fuldt ud klar over de deraf følgende risici ved brug.
 • Børn må ikke lege med varmepuden.
 • Rengøring og vedligeholdelse af brugere må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
 • Denne varmepude er ikke designet til brug på hospitaler.
 • Denne varmepude er kun beregnet til huslig/privat brug, ikke til kommerciel brug.
 • Sæt ikke stifter i.
 • Brug den ikke, når den er foldet eller samlet.
 • Brug den ikke, hvis den er våd.
 • Denne varmepude må kun bruges sammen med den kontrol, der er angivet på etiketten.
 • Denne varmepude må kun tilsluttes til lysnettettage, der er angivet på etiketten.
 • De elektriske og magnetiske felter, der udsendes af denne varmepude, kan forstyrre funktionen af ​​en pacemaker. De er dog stadig et godt stykke under grænserne: elektrisk feltstyrke: max. 5000 V/m, magnetisk feltstyrke: max. 80 A/m, magnetisk fluxtæthed: max. 0.1 millite sla. Kontakt derfor din læge og producenten af ​​din pacemaker, før du bruger denne varmepude.
 • Træk, drej eller lav ikke skarpe bøjninger i kablerne.
 • Hvis kablet og betjeningen af ​​varmepuden ikke er placeret korrekt, kan der være risiko for at blive viklet ind i, blive kvalt af, snuble eller træde på kablet og betjeningen. Brugeren skal sikre, at overskydende kabellængder, og kabler generelt, føres sikkert.
 • Tjek venligst denne varmepude ofte for tegn på slid
  eller skade. Hvis sådanne tegn er tydelige, hvis varmepuden er blevet brugt forkert, eller hvis den ikke længere opvarmes, skal den kontrolleres af producenten, før den tændes igen.
 • Du må under ingen omstændigheder selv åbne eller reparere varmepuden (inklusive tilbehøret), da fejlfri funktionalitet ikke længere kan garanteres derefter. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder garantien.
 • Hvis netkablet til denne varmepude er beskadiget, skal det bortskaffes. Hvis den ikke kan fjernes, skal varmepuden bortskaffes.
 • Når denne varmepude er tændt:
  • Placer ikke skarpe genstande på den
  • Anbring ikke varmekilder, såsom varmeflasker, varmepuder eller lignende, på den
 • De elektroniske komponenter i styringen varmer op, når varmepuden er i brug. Af denne grund må betjeningen aldrig tildækkes eller placeres på varmepuden, når den er i brug.
 • Det er vigtigt at overholde oplysningerne vedrørende følgende kapitler: Betjening, Rengøring og vedligeholdelse samt Opbevaring.
 • Hvis du skulle have spørgsmål om brugen af ​​vores enheder, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

Anvendelsesformål

FORSIGTIG
Denne varmepude er kun designet til at varme menneskekroppen op.

Produktion

SIKKERHED 

FORSIGTIG 

 • Varmepuden er udstyret med et SIKKERHEDSSYSTEM. Denne sensorteknologi giver beskyttelse mod overophedning over hele varmepudens overflade med en automatisk slukning i tilfælde af fejl. Hvis SIKKERHEDSSYSTEMET har slukket for varmepuden, lyser temperaturindstillingerne ikke længere, når de tændes.
 • Vær opmærksom på, at varmepuden af ​​sikkerhedsmæssige årsager ikke længere kan betjenes efter opstået fejl og skal sendes til den angivne serviceadresse.
 • Forbind ikke den defekte varmepude med en anden kontrol af samme type. Dette ville udløse en permanent slukning via styringens sikkerhedssystem.
Første brug

FORSIGTIG
Sørg for, at varmepuden ikke samler sig eller bliver foldet under brug.

 • For at betjene varmepuden tilsluttes betjeningen til varmepuden ved at tilslutte stikket.
 • Sæt derefter strømstikket i stikkontakten.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Yderligere information til HK 58 Cozy
Den eksklusive form på denne varmepude er udviklet specielt til brug på ryggen og nakken. Placer varmepuden på bagsiden, så krogen og løkken på halsdelen er på linje med din hals. Luk derefter krogen og løkken. Juster længden af ​​mavebæltet, så du er komfortabel og fastgør spændet ved at passe den ene ende ind i den anden. For at løsne spændet skal du skubbe begge sider af låsen sammen som vist på billedet.

Tændes
Skub skydekontakten (3) på højre side af betjeningen til indstillingen "I" (ON) – se et billede af betjeningen. Når kontakten er tændt, lyser displayet for temperaturindstillinger.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Indstilling af temperaturen
Tryk på knappen (4) for at øge temperaturen. Tryk på knappen (4) for at reducere temperaturen.

 • Niveau 1: minimum varme
 • Niveau 25: individuel varmeindstilling
 • Niveau 6: maksimal varme
 • BEMÆRK VENLIGST:
  Den hurtigste måde at varme varmepuden op på er at indstille den højeste temperaturindstilling til at begynde med.
 • BEMÆRK VENLIGST:
  Disse varmepuder har en hurtig opvarmningsfunktion, som gør at puden varmes hurtigere op i de første 10 minutter.
 • ADVARSEL
  Hvis varmepuden bruges over flere timer, anbefaler vi, at du indstiller den laveste temperaturindstilling på styringen for at undgå overophedning af den opvarmede kropsdel, hvilket kan føre til forbrændinger på huden.

Automatisk slukning
Denne varmepude er udstyret med en automatisk slukfunktion. Dette slukker for varmetilførslen ca. 90 minutter efter den første brug af varmepuden. En del af de viste temperaturindstillinger på styringen begynder derefter at blinke. For at varmepuden kan tændes igen, skal sideskydekontakten (3) først stilles på "0" (OFF). Efter ca. 5 sekunder er det muligt at tænde for den igen.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Sluk
For at slukke for varmepuden skal du indstille skydekontakten (3) på siden af ​​betjeningen til indstillingen "0" (OFF). Displayet for temperaturindstillinger lyser ikke længere.

BEMÆRK VENLIGST:
Hvis varmepuden ikke er i brug, skift sideskydekontakten (3) fra ON/OFF til indstilling "0" (OFF) og tag stikket ud af stikkontakten. Afbryd derefter styringen fra varmepuden ved at trække stikket ud.

Rengøring og vedligeholdelse

 • ADVARSEL
  Før rengøring skal du altid tage stikket ud af stikkontakten først. Afbryd derefter styringen fra varmepuden ved at tage stikket ud af stikkontakten. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
 • FORSIGTIG
  Styringen må aldrig komme i kontakt med vand eller andre væsker, da dette kan forårsage skader.
 • Brug en tør, fnugfri klud til at rengøre kontrollen. Brug ikke kemiske eller slibende rengøringsmidler.
 • Tekstilbetræk kan rengøres i overensstemmelse med symbolerne på etiketten og skal fjernes fra varmepuden inden rengøring.
 • Små mærker på varmepuden kan fjernes med adamp klud og evt. med lidt flydende vaskemiddel til sart vasketøj.
 • FORSIGTIG
  Bemærk venligst, at varmepuden ikke må rengøres kemisk, vrides ud, tørretumbles, stikkes gennem en mangle eller stryges. Ellers kan varmepuden blive beskadiget.
 • Denne varmepude kan maskinvaskes.
 • Indstil vaskemaskinen til en særlig skånsom vask ved 30 °C (uldcyklus). Brug et sart vaskemiddel og mål det efter producentens anvisninger.
 • FORSIGTIG
  Bemærk venligst, at hyppig vask af varmepuden har en negativ effekt på produktet. Varmepuden bør derfor maksimalt vaskes i vaskemaskine 10 gange i løbet af dens levetid.
 • Umiddelbart efter vask skal du omforme varmepuden til dens oprindelige mål, mens den stadig er damp og spred det fladt ud på en tøjhest for at tørre.
 • FORSIGTIG
  • Brug ikke pløkker eller lignende til at fastgøre varmepuden til tøjhesten. Ellers kan varmepuden blive beskadiget.
  • Tilslut ikke kontrollen til varmepuden igen, før plugin-forbindelsen og varmepuden er helt tørre. Ellers kan varmepuden blive beskadiget.
 • ADVARSEL
  Tænd aldrig varmepuden for at tørre den! Ellers er der risiko for elektrisk stød.

Opbevaring

Hvis du ikke planlægger at bruge varmepuden i længere tid, anbefaler vi, at du opbevarer den i den originale emballage. Til dette formål afbrydes styringen fra varmepuden ved at tage stikket ud af stikkontakten.

FORSIGTIG

 • Lad varmepuden køle af, før du opbevarer den. Ellers kan varmepuden blive beskadiget.
 • For at undgå skarpe folder i varmepuden må du ikke placere genstande oven på den, mens den opbevares.

Bortskaffelse
Af miljømæssige årsager må apparatet ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet efter afslutningen på dets levetid. Bortskaf enheden på et egnet lokalt indsamlings- eller genbrugssted. Bortskaf enheden i overensstemmelse med EF-direktivet - WEEE (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte de lokale myndigheder, der er ansvarlige for bortskaffelse af affald.

Hvad hvis der er problemer

Problem Årsag Løsning
Temperaturindstillingerne lyser ikke, mens

– betjeningen er korrekt tilsluttet til varmepuden

– strømstikket er tilsluttet en stikkontakt, der virker

– sideskydekontakten på betjeningen er indstillet til indstillingen "I" (ON)

Sikkerhedssystemet har slukket varmepuden permanent. Send varmepuden og styringen til service.

Tekniske data

Se mærkaten på varmepuden.

Garanti/service

Yderligere information om garanti og garantibetingelser kan findes i den medfølgende garantifolder.

Kontaktinformation

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Tyskland.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

UKImportør: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Storbritannien.

Dokumenter/ressourcer

beurer HK 58 Heat Pad [pdf] Brugsanvisning
HK 58 Heat Pad, HK 58, Heat Pad, Pad

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *