Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Bærbar Brugervejledning
Apple Core i5 2.0 MacBook Pro bærbar computer

Review MacBook Pro Essentials-vejledningen, før du bruger din MacBook Pro. View vejledningen på support.apple.com/guide/macbook-pro eller download den fra Apple Books (hvor tilgængelig). Gem dokumentationen til fremtidig reference.

Sikkerhed og håndtering

Se "Sikkerhed, håndtering og lovmæssige oplysninger" i MacBook Pro Essentials-vejledningen.

Undgå høreskader

For at forhindre mulige høreskader, lyt ikke ved høje lydstyrker i lange perioder. Mere information om lyd og hørelse er tilgængelig online på www.apple.com/sound.

Interferens med medicinsk udstyr

MacBook Pro indeholder magneter, der kan forstyrre medicinsk udstyr. Se "Vigtige sikkerhedsoplysninger" i MacBook Pro Essentials-vejledningen.

Langvarig varmepåvirkning

Din MacBook Pro kan blive meget varm under normal brug. Det er vigtigt at have din MacBook Pro på en hård, stabil og velventileret arbejdsflade, når den er i brug eller oplades. Brug sund fornuft til at undgå situationer, hvor din krop er i langvarig kontakt med en enhed eller dens strømadapter, når den er i drift eller tilsluttet en strømkilde, da vedvarende kontakt med varme overflader kan forårsage ubehag eller skade. Vær særlig forsigtig, hvis du har en fysisk tilstand, der påvirker din evne til at registrere varme mod kroppen.

Lovgivningsmæssige oplysninger

Lovmæssige certificeringsoplysninger er tilgængelige på enheden. Vælg Apple-menuen Apple-ikon > Om denne Mac > Support > Lovpligtig certificering. Yderligere lovmæssige oplysninger findes i "Sikkerhed, håndtering og lovgivningsmæssige oplysninger" i MacBook Pro Essentials-vejledningen.

Overholdelse af FCC og ISED Canada

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne og ISED Canada-licensfritaget RSS-standard(er). Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

EU-overholdelse

Apple Inc. erklærer hermed, at denne trådløse enhed er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på www.apple.com/euro/compliance.

Apples EU-repræsentant er Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland.
CE-ikon

Brug begrænsning

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den arbejder i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz. Denne begrænsning gælder i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT , NL, NEJ, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

ENERGY STAR®-overholdelse

ENERGY STAR®-logo

Som ENERGY STAR-partner har Apple fastslået, at standardkonfigurationer af dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR-programmet er et partnerskab med producenter af elektronisk udstyr for at fremme energieffektive produkter. Reduktion af energiforbrug af produkter sparer penge og hjælper med at bevare værdifulde ressourcer.

Denne computer leveres med strømstyring aktiveret, med computeren indstillet til dvale efter 10 minutters inaktivitet af brugeren. For at vække din computer skal du klikke på pegefeltet eller trykke på en vilkårlig tast på tastaturet.

For mere information om ENERGY STAR, besøg www.energystar.gov.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Affaldsspand-ikon
Symbolet ovenfor angiver, at dette produkt og/eller batteri ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Når du beslutter dig for at bortskaffe dette produkt og/eller dets batteri, skal du gøre det i overensstemmelse med lokale miljølove og retningslinjer. Besøg www.apple.com/environment.

Den Europæiske Union – Bortskaffelsesoplysninger

Symbolet ovenfor betyder, at i henhold til lokale love og regler skal dit produkt og/eller dets batteri bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når dette produkt er udtjent, skal du aflevere det til et indsamlingssted, der er udpeget af lokale myndigheder. Den separate indsamling og genbrug af dit produkt og/eller dets batteri på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcerne og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.

Indbygget batteri

Forsøg ikke selv at udskifte eller fjerne batteriet – du kan beskadige batteriet, hvilket kan forårsage overophedning og personskade. Det indbyggede batteri bør udskiftes af Apple eller en autoriseret serviceudbyder og skal genbruges eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Bortskaf batterier i henhold til dine lokale miljølove og retningslinjer. For information om genbrug og udskiftning af batterier, gå til www.apple.com/dk/batteries/service-and-recycling.

Softwarelicensaftale

Brug af MacBook Pro er ensbetydende med accept af Apples og tredjeparts softwarelicensvilkår, som findes på www.apple.com/legal/sla.

Resumé af Apple et års begrænset garanti

Apple garanterer det medfølgende hardwareprodukt og tilbehør mod defekter i materialer og udførelse i et år fra datoen for det oprindelige detailkøb. Apple garanterer ikke mod normalt slid eller skader forårsaget af uheld eller misbrug. For at få service skal du ringe til Apple eller besøge en Apple Store eller en Apple-autoriseret serviceudbyder – de tilgængelige servicemuligheder afhænger af det land, hvor servicen anmodes om, og kan være begrænset til det oprindelige salgsland. Opkaldsgebyrer og internationale forsendelsesgebyrer kan forekomme, afhængigt af lokationen. Med forbehold for de fulde vilkår og detaljerede oplysninger om at få service tilgængelig på www.apple.com/legal/warranty og support.apple.com, hvis du indsender et gyldigt krav under denne garanti, vil Apple enten reparere, erstatte eller refundere din hardwareenhed efter eget skøn. Garantifordelene kommer ud over rettighederne i henhold til lokale forbrugerlove. Du kan blive bedt om at fremlægge bevis for købsoplysninger, når du laver en
krav under denne garanti.

For australske forbrugere: Vores varer leveres med garantier, som ikke kan udelukkes under den australske forbrugerlov. Du er berettiget til en erstatning eller tilbagebetaling for en større fejl og til kompensation for ethvert andet med rimelighed forudsigeligt tab eller skade. Du er også berettiget til at få varen repareret eller ombyttet, hvis varen ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fejl. Apple Pty Ltd., PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tlf.: 133-622.

© 2020 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac og MacBook Pro er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple Books er et varemærke tilhørende Apple Inc. Apple Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker, der ejes af US Environmental Protection Agency. Trykt i XXXX. 034-04229-A

 

Dokumenter/ressourcer

Apple Core i5 2.0 MacBook Pro bærbar computer [pdf] Brugervejledning
A2338, BCGA2338, Core i5 2.0, MacBook Pro bærbar computer, Core i5 2.0 MacBook Pro bærbar computer, bærbar computer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.