anko LD-K1045 Trådløs Vandkedel 
Brugermanual

anko LD-K1045 Trådløs Vandkedel Brugervejledning

–Important Safety Instructions–

Anvendelsesformål

 • The kettle is intended solely for boiling water. Heating of milk, carbonated drinks or other liquids will cause malfunction or damage the appliance.
 • The appliance is intended for household use only. It is not suitable for commercial use.

FARE for børn og svagelige

 • Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktioner vedrørende brugen af ​​apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
 • Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 • Keep packing material out of children’s reach. There is a risk of suffocation!

FARE på grund af elektricitet

 • The base, plug and mains cord must not come into contact with water or other liquids. This could result in the risk of electric shock. You should therefore not, for example, placer kedlen nær en vask. Brug ikke elkedlen udendørs.
 • The kettle must never be immersed in water or other liquids. Water must not be allowed to come into contact with the electric parts from underneath.
 • Brug ikke apparatet, når dine hænder er våde.
 • Elkedlen må kun tilsluttes en korrekt installeret og jordet stikkontakt med netspændingtage, der matcher apparatets "tekniske specifikationer".
 • For safety reasons use of an extension cord with the kettle is not recommended
 • Efterlad aldrig apparatet uden opsyn under brug.
 • Keep the appliance and mains cord away from sources of heat such as cooking plates or open gas flames.
  This could cause melting.
 • Keep the mains cord away from sharp surface edges.
 • Unplug the kettle, …
  … if a disturbance occurs,
  … if you are not going to use it for a prolonged period of time,
  … under tordenvejr og
  … før du rengør den.
  … when storing.
  To do so, always pull the plug and not on the mains cord.
 • Brug ikke apparatet, hvis kedlen, basen eller netledningen viser synlige tegn på skader.
 • Du må ikke foretage ændringer på apparatet og dets netledning eller selv ændre forbindelseskablet.
 • For electrical safety, if the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrical person only or the product must be disposed.

Warning – Risk of burns / scalding

 • Always stand the water kettle on a solid and even surface.
  Sørg for, at den ikke kan glide eller tabes, og at netledningen ikke hænger ned.
 • The kettle becomes hot while in use. Do not move the kettle during operation and do not pull on the mains cord. Only hold the hot kettle by its handle.
 • Kontakt med stigende damp kan forårsage skoldning! Sørg for, at låget altid er godt lukket, og åbn det ikke, mens vand koger, eller når du hælder vand ud.
 • Do not fill the container with less than MIN. (0.5L) or more than MAX. (1.5L) of water. If there is not enough water in the kettle, the appliance may overheat. If too much water is filled, the boiling water may splash out.
 • Sørg for, at kedlen er slukket, før du tager den af ​​strømforsyningen.
 • If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected and cause scalding.
 • Kedlen må kun bruges med den medfølgende bund.
 • CAUTION: Do not operate the kettle on an inclined plane. Do not operate the kettle unless the element is fully immersed. Do not move while the kettle is switched ON.
 • CAUTION: To prevent damage to the appliance, do not use alkaline cleaning agents when cleaning outside surface, use a soft cloth and a mild detergent.
 • FORSIGTIG: Placer låget, så damp ledes væk fra håndtaget.
 • WARNING: Avoid spillage on the electrical connector.
 • ADVARSEL: Misbrug kan forårsage skade.
 • ADVARSEL: Varmeelementets overflade udsættes for restvarme efter brug.
 • ADVARSEL: Fjern ikke låget, mens vandet koger.
 • Dette apparat er beregnet til brug i husholdningsapplikationer og lignende applikationer såsom:
  – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments,
  - stuehuse,
  - af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer
  - miljøer med bed and breakfast-type.
 • For cleaning, please refer to section “Cleaning And Care”.

CAUTION – Material damage

 • Take care that any steam escaping from the appliance can damage wallpapers, wall cabinets or other items.
  Turn the spout away from furniture, walls, window blinds etc.
 • Brug ikke ætsende, aggressive eller slibende rengøringsmidler til rengøring.
  Hold hårde genstande væk fra apparatet.
 • Selvom kedlen er beskyttet mod tørkogning, må den aldrig bruges uden vand.
 • If the cut-out switch switches off the kettle to prevent overheating and boiling dry, proceed as follows:
  – Fjern elkedlen fra bunden.
  – Allow the kettle to cool down for at least 15 minutes before refilling it with water or placing the kettle on the power base.
 • Brug kun kedlen med den medfølgende strømforsyning.
 • Furniture today is often coated with a wide range of varnishes and plastics and is treated with various substances. Some of these products may contain substances that react adversely with the rubber feet on the kettle power base and soften them. This can cause staining on the surface. Therefore, we recommend placing a non-slip mat under the rubber feet of the kettle base.

-Knowing Your Product –

anko LD-K1045 Cordless Water Kettle - overview

-Technical Data–

Electrical Parameter:

Model: LD-K1045
Voltage: 220-240V~
Frequency: 50- 60Hz
Wattage: 1850-2200W
Rating Capacity: 1.5 L

Udpakning

ADVARSEL! DANGER to children- danger to life due to suffocation/swallowing.

Keep all packing material and plastic bags out of reach of children. Dispose of it immediately.

 • Carefully remove all parts from the packaging and check that no parts are missing or damaged during shipping. If the product is damaged, do not use. Please return it to Kmart for replacement.
 • Fjern alt emballagemateriale.

Første gangs brug

IMPORTANT! During the below process, DO NOT fill the kettle more than the MIN. (0.5L) mark on the kettle.
Filling above the min. mark will cause over boil and spillage out of the spout.
To ensure a long service life of the water kettle and to remove any residue from manufacturing process, proceed as follows before using it for the first time:

 1. Fyld kedlen med vand, og tilsæt eddike i et forhold på 1: 3 (1 del eddike / 3 dele vand).
  Note: Make the mixture in a separate container and then pour into the kettle, not more than the MIN. (0.5L) mark.
 2. Kog (se Kogende vand), og hæld derefter væk.
 3. Allow the kettle to cool down and then refill it fresh water, boil the water and then pour it away again

informationsikonFor at undgå kalkaflejringer skal du afkalke vandkedlen med jævne mellemrum (efter ca. hver 15. brug) som beskrevet i afsnittet "Afkalkning".

–How to use your kettle —

The appliance can heat water to 80℃, 85℃, 90℃, 95℃, 100℃ (boil) and has a keep warm function (Note: keep warm function cannot be used when 100℃ boiling function is selected).

When the appliance is connected to mains power, all lights will be ON, and the appliance is in standby status.
All the lights will switch OFF, if the appliance is not used after 5 minutes. If you touch any of the buttons, all the lights will switch back ON again to indicate standby status.

 1. Opvarmning af vand
  a. Press the button for 80℃ in standby status, and the corresponding LED light will flash to indicate the water is heating up. The appliance will start to heat the water till it reaches the selected temperature. The LED light will stop blinking and remain steady ON when the water in the kettle has reached the selected temperature. The LED indicator light will turn OFF automatically after five minutes.
  b. The same working procedure applies to 85℃, 90℃, 95℃ and 100℃ function.
 2. Heat water and keep warm
  c. Press the button for 80℃ first, then press the keep warm button. The LED light for 80℃will flash while the keep warm button will be illuminated. The LED light will stop blinking and remain steady ON when the water in the kettle has reached the selected temperature. The appliance will stay in keep warm status for 30 minutes.

BEMÆRK: During keep warm function, the kettle will switch ON & OFF to maintain the selected water temperature. This is normal.

d. The same working procedure applies to 85℃+ keep warm, 90℃ + keep warm, 95℃ + keep warm.
e. If the appliance is in the keep warm state and the body is removed from the base, the keep warm function will be paused and the keep warm LED will flash. Put the body back in 5 minutes, and the keep warm function will continue. Otherwise, the appliance will shut down.

BEMÆRK: The keep warm function cannot be selected when boiling water at 100℃.

Kogende vand

ADVARSEL! Risk of fire and burns:

 • The kettle body and its lid become hot while in use. Do not touch them.
 • The lid must be tightly closed during the boiling process. It must not be opened while pouring water out. Let the appliance cool down before opening the lid.
  ADVARSEL! – boiling water can cause damage to property and cause injuries.
 • Fyld ikke vandbeholderen med mindre end MIN. (0.5L) eller mere end MAX. (1.5 l) vand.

IMPORTANT! This appliance is not intended to heat liquid other than water

 1. Press the lid release trigger. The lid will open automatically.
 2. Fill the kettle with the amount of water required. You can check the water fill level on the water indicator on the kettle.
 3. Press the lid front location down firmly to close it.
  informationsikonMake sure that the lid is tightly closed during use.
  Otherwise, the water kettle may not switch OFF after boiling
 4. Fully unwind the power cord and run it through the cable guide channel on the base.
 5. Sæt netkablet i en jordet stikkontakt, der er inden for rækkevidde.
 6. Place the kettle on the base and press the 100℃ (boil) button on the base.
  Kontrollen blå lamp will blink to indicate that the kettle is ON.
  When the kettle has finished boiling, the kettle switches off automatically and the control blue lamp will remain ON and switch OFF after 5 minutes.
 7. If you wish to stop heating the water before it boils, press the selected temperature button again to switch off the kettle.
  * Be sure that the water kettle is switched OFF before removing it off the power base.
 8. Når vandet er kommet i kog, vent et øjeblik, indtil vandet er holdt op med at simre.
  Remove the kettle from the water base.
  FORSIGTIG! Risk of burns from boiling water.
 9. Hæld vandet langsomt ud for at undgå sprøjt. Åbn ikke låget, mens du hælder vandet ud.
  informationsikon* Si-indsatsen i tuden forhindrer, at større kalkpartikler hældes ud.
  * Do not re-boil stale water. Pour it away.

–Cleaning And Care—

DANGER– risk of fatal electric shock

 • Tag netstikket ud af stikkontakten, før du rengør elkedlen.
 • El -basen, stik og netledning må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker.
 • The kettle must not be immersed in water or liquid.
 • Produktet og dets dele må ikke rengøres i opvaskemaskinen.

CAUTION- material damage

 • Brug ikke ætsende, aggressive eller slibende rengøringsmidler til rengøring.
 • Do not use alkaline cleaning agents while cleaning, use a soft cloth and mild detergent.

Rengøring

 1. Remove the supply cord plug from mains power socket and let the water kettle cool down completely.
 2. Wipe off the base and power cord with a dry cloth.
 3. Tør ydersiden af ​​kanden med en let fugtet klud.
 4. Pull the sieve out of the spout and off for cleaning if necessary.
 5. Rinse it off under running hot water.

Afkalkning

IMPORTANT! during the below process DO NOT fill the kettle more than the MIN. (0.5L) mark on the kettle.
Filling above the min. mark will cause over boil and spillage out of the spout.
Gryden skal afkalkes med jævne mellemrum, især hvis kraftbasen er synligt belagt med kalk. Regelmæssig afkalkning sparer energi og øger kedlens levetid.
For ecological reasons, we recommend using a three-to-one solution of water and vinegar or water and citric acid to descale the kettle.

 • Fyld kedlen med vand, og tilsæt eddike i et forhold på 1: 3 (1 del eddike / 3 dele vand).
  Note: Make the mixture in a separate container and then pour into the kettle, not more than the MIN. (0.5L) mark.
 • Let the solution soak in the kettle for about an hour and then bring it to the boil.
 • Skyl kedlen grundigt med frisk vand.

12 Månedsgaranti

Tak for dit køb fra Kmart.

Kmart Australia Ltd garanterer, at dit nye produkt er fri for materialefejl og udførelse i den ovennævnte periode fra købsdatoen, forudsat at produktet bruges i overensstemmelse med ledsagende anbefalinger eller instruktioner, hvor det er givet. Denne garanti ud over dine rettigheder i henhold til den australske forbrugerlov.

Kmart giver dig dit valg af refusion, reparation eller udskiftning (hvor det er muligt) af dette produkt, hvis det bliver defekt inden for garantiperioden. Kmart afholder de rimelige omkostninger ved at kræve garantien. Denne garanti gælder ikke længere, hvis manglen er et resultat af ændringer, ulykker, misbrug, misbrug eller forsømmelse.

Gem venligst din kvittering som købsbevis, og kontakt vores kundeservicecenter på 1800 124 125 (Australien) eller 0800 945 995 (New Zealand) eller alternativt via kundesupport på Kmart.com.au for eventuelle problemer med dit produkt. Garantikrav og krav om omkostninger, der er afholdt ved returnering af dette produkt, kan rettes til vores kundeservicecenter på 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlov. Du har ret til en erstatning eller refusion for en større fiasko og kompensation for ethvert andet med rimeligt forudsigeligt tab eller skade. Du har også ret til at få varen repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fiasko.

For newzealandske kunder er denne garanti ud over de lovbestemte rettigheder, der overholdes i henhold til New Zealands lovgivning.

 

Dokumenter/ressourcer

anko LD-K1045 Trådløs Vandkedel [pdf] Brugervejledning
LD-K1045, Trådløs Vandkedel, LD-K1045 Trådløs Vandkedel, Vandkedel, Kedel

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.