anko logo43235681 12V opvarmet transportabelt rejsetæppe
Brugermanualanko 43235681 12V Opvarmet transportabelt rejsetæppe - fig 2 Brugermanual
12V opvarmet transportabelt rejsetæppe
Nøglekode: 43235681

43235681 12V opvarmet transportabelt rejsetæppe

Læs venligst alle oplysninger omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem det til fremtidig brug.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

 1. Brug ikke tæppet i mere end en time uafbrudt.
 2. Brug ikke tæppet foldet eller bundtet.
 3. Sid ikke på tæppet.
 4. Må ikke bruges, hvis den er våd
 5. Hold tasken og netledningen væk fra babyer og børn for at undgå faren for kvælning eller kvælning.
 6. Hvis apparatet soves på med betjeningen indstillet til en højere temperatur, kan brugeren få hudforbrændinger eller hedeslag.
 7. Det er et overtæppe.
 8. Alle indstillinger er sikkerhed for kontinuerlig brug.
 9. Dette apparat er ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler
 10. Dette apparat må ikke bruges af personer, der er ufølsomme over for varme og andre meget sårbare personer, som ikke er i stand til at reagere på overophedning
 11. Børn under tre år må ikke bruge dette apparat på grund af deres manglende evne til at reagere på overophedning
 12. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet
 13. Dette tæppe må ikke bruges af små børn, medmindre betjeningsknapperne er forudindstillet af en forælder eller værge, og medmindre barnet er blevet tilstrækkeligt instrueret i, hvordan betjeningsknapperne skal betjenes sikkert.
 14. Dette tæppe er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af ​​apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
 15. Når det ikke er i brug, skal du opbevare det som følger: Lad det køle af, før det foldes sammen, når du opbevarer det. undersøg apparatet ofte for tegn på slid eller beskadigelse. Hvis der er sådanne tegn, eller hvis apparatet er blevet misbrugt eller ikke virker, må det ikke bruges.
anko 43235681 12V opvarmet transportabelt rejsetæppe - ikon 1 Stik ikke stifter ind i tæppet
anko 43235681 12V opvarmet transportabelt rejsetæppe - ikon 2 Bleg ikke
anko 43235681 12V opvarmet transportabelt rejsetæppe - ikon 3 Må ikke renses
anko 43235681 12V opvarmet transportabelt rejsetæppe - ikon 4 Må ikke vaskes

ADVARSEL! TAG ALTID STRØM TIL TÆPPE, FØR DU FORLADER KØRETØJET. TAG ALTID STØBET AF DÆPPE, NÅR KØRETØJET ER UDEN OPVÅGNING AF EN VOKSEN!
Hvis dit tæppe ikke varmer:
Tag stikket ud af strømforsyningen, og sørg for, at 12V DC auto-adapteren er ren. Hvis rengøring er nødvendig. BRUG IKKE METALVÆRKTØJ.
Kontroller, at stikket er sat helt ind i 12V-stikket.
Dit køretøj kræver muligvis, at tændingen drejes til tilbehørspositionen, for at 12V DC-udtaget har strøm. Dette produkt skal bruges med køretøjet kørende.
Kontroller, om sikringen i 12V DC-autoadapteren er sprunget.
(Se instruktionen om udskiftning af sikringer)
Hvis 12V DC-strømledningen bliver varm, skal du sørge for, at strømledningen ikke er viklet op, bundet eller beskadiget.
Hvis cigaretstiklampen bliver ved med at blinke:
Tag tæppet ud og kontroller, at tæppet er helt udfoldet, og at ingen af ​​ledningerne er bøjet eller beskadiget

Produkt Spec

 • Strømkilde: 12 V DC
 • Hej: 3.7 A
 • Lav: 3.2 A
 • Output: 44.4 W
 • Sikring: 5AMP glas sikring
 • Materiale: 100% polyester
 • Netledning: 220 cm
 • Mål: 150*110 cm

PRODUKTILLUSTRATIONER    

 1. anko 43235681 12V Opvarmet transportabelt rejsetæppe - fig 1Opvarmet område
 2. Clamp
 3. controller
 4. 12 DC adapter med 5A sikring

BETJENINGSVEJLEDNING

 1. Controlleren har en høj varme (HI), lav varme (LO) og OFF afbryder.
 2. Topposition (HI): Højt varmeniveau tændt, varmelegemet begynder at varme konstant.
  Midterposition (OFF): strømmen slukket
  Bundposition (LO): Lavt varmeniveau tændt, varmelegemet begynder at varme konstant.
 3. Der er to termostater til højtemperaturbeskyttelse.

BETJENINGSVEJLEDNING

 1. 12V DC auto adapter har en udskiftelig sikring designet til at beskytte dig og dit køretøj. Se venligst FIGUR 1 for instruktioner om udskiftning af sikringer (udskiftningssikringen medfølger ikke).
  FIGUR 1
  Udskiftning af 12-volts adaptersikring
  Drej spidsen mod uret for at låse sikringsadapterhuset op anko 43235681 12V Opvarmet transportabelt rejsetæppe - fig 2
 2. Tjek jævnligt tæppet og 12V DC-autoadapteren for skader.
 3. Hold tæppet tørt, rent og fri for olie og fedt. Brug altid en ren klud ved rengøring.
 4. Hold 12V DC auto-adapteren tør, ren og fri for olie og fedt.

Mange 12-volts stikkontakter trækker fortsat strøm, når motoren er slukket, eller når nøglen tages ud af tændingen. Brug ikke tæppet til børn/spædbørn/kæledyr, eller nogen, der ikke er i stand til at trække tæppet ud uden hjælp.
ADVARSEL! BRUG ALDRIG AC-STRØM TIL AT FORSÆTTE TÆPPEET.
Brug kun sammen med sikrede 12-volts jævnstrømsudtag.
Pas på ikke at lukke en dør på netledningen eller selve tæppet, da dette kan resultere i en kortslutning af enten tæppet eller af køretøjets strømforsyningsudtag, eller mange kan resultere i elektrisk stød eller brand. Hvis ledningen eller tæppet ser beskadiget ud, må du ikke bruge tæppet. Inspicer ofte for rifter og rifter. For at beskytte mod elektriske farer må du ikke bruge tæppet, hvis det er vådt damp eller i nærheden af ​​vand eller andre væsker. Nedsænk ikke stikket eller enheden i vand eller andre væsker.
Erstat med 5-amp kun sikring.
Tæppet bør ikke bruges til andre formål end det tilsigtede. Holdes væk fra varme eller ild.
BRUG KUN MED VOKSEN TILSYN. MÅ IKKE BRUGES SOM ET VARMETÆPNE TIL SPÆDBØRN ELLER BØRN 3 ÅR.

Pleje- og vaskeanvisninger

MÅ IKKE VASKES
Plet ren kun med damp klæde. Må ikke lægges i blød. Sørg for, at tæppet er helt tørt, før det tilsluttes. Vask ikke. Holdes væk fra vand eller andre væsker, sørg for at tæppet er tørt før brug. Opbevares på et køligt, tørt sted, væk fra direkte sollys.
Materialeindholdet er 100% polyester.anko logo

Dokumenter/ressourcer

anko 43235681 12V Opvarmet transportabelt rejsetæppe [pdf] Brugervejledning
43235681, 12V opvarmet transportabelt rejsetæppe, 43235681 12V opvarmet transportabelt rejsetæppe, opvarmet transportabelt rejsetæppe, transportabelt rejsetæppe, rejsetæppe, tæppe

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *