LG - Logo

ENKEL MANUAL
Trådløst baghøjttalersæt

MODEL – SPK8-S

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du betjener dit apparat, og gem den til senere brug. Til view instruktionerne for avancerede funktioner, besøg http://www.lg.com og download derefter brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

LG SPK8-S trådløse baghøjttalersæt - Produkt overview

Tilslutning af baghøjttalere

Højttalerdesign og tilslutningsmetode kan være forskellige alt efter modeller.

LG SPK8-S trådløst baghøjttalersæt - tilslutning af baghøjttalere

 1. Tilslut højttalerkablerne til de bageste højttalere korrekt.
 2. Forbind den trådløse modtager og baghøjttalerne (grå: højre, blå: venstre) med højttalerkablerne.
 3. Slå Surrond-funktionen til for at nyde surroundlyd.

Trådløs modtagerforbindelse

 1. Tilslut den trådløse modtagers netledning til stikkontakten.
 2. Tænd for enheden: Enheden og den trådløse modtager vil være automatisk tilsluttet. Modtagerens gul-grønne LED tændes.

Trådløs modtagerforbindelse manuelt
Hvis baghøjttalerne ikke udsender nogen lyd, kan du prøve at tilslutte dem manuelt.

 1. Tryk på PAIRING -knappen på bagsiden af ​​den trådløse modtager.
  • Den gule – grønne LED på den trådløse modtager blinker hurtigt.
 2. Tænd for hovedenheden.
 3. Parringen er afsluttet.
  • Den gule – grønne LED på den trådløse modtager tændes.

Indstil afstanden mellem soundbaren og den trådløse modtager så tæt som muligt, og hold dem væk fra enheden (f.eks. trådløs router, mikrobølgeovn osv.) over 1 m for at forhindre trådløs interferens.

LG SPK8-S trådløse baghøjttalersæt - Trådløs modtagerforbindelse manueltSurround Sound til / fra

Når du tænder for surroundfunktionen, kan du nyde en storslået surroundlyd til alle inputlydkilder med baghøjttalere.
Den oprindelige indstilling for surroundfunktionen er FRA, tænd for surroundfunktionen for at bruge den.

SK5Y
Surround On: Tryk og hold nede BAG + knap på fjernbetjeningen ca. 2 sekunder.
Surround Off: Tryk og hold nede BAG - knap på fjernbetjeningen ca. 2 sekunder.

SK10Y / SK9Y / SK8Y / SK6Y
Surround On: Tryk og hold nede AUTO VOL knappen på fjernbetjeningen i cirka 2 sekunder, og tryk derefter på AUTO VOL knappen gentagne gange for at vælge ON – SURROUND i udstillingsvinduet. Surround fra: Tryk og hold AUTO VOL knappen på fjernbetjeningen i cirka 2 sekunder, og tryk derefter på AUTO VOL knappen gentagne gange for at vælge FRA – SURROUND i udstillingsvinduet.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/DSN9YG/SL8Y/SL8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/ SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/ G1

Surround til: tryk og hold knappen på fjernbetjeningen i cirka 3 sekunder, og tryk derefter på knappen gentagne gange for at vælge ON – SURROUND i displayvinduet.
Surround Off: tryk og hold knappen på fjernbetjeningen i cirka 3 sekunder, og tryk derefter på gentagne gange for at vælge OFF - SURROUND i displayvinduet.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/ SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/ SP60Y
Tryk på Indstillinger knap. Produktet går i indstillingstilstand, og du kan se "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER".
Mens "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" ruller i statusdisplayet, skal du trykke på venstre/højre-knappen for at vælge surroundsoundindstillingen. Du kan se status for surroundlyden, "OFFSURROUND" eller "ON-SURROUND".
Mens "OFF-SURROUND" eller "ON-SURROUND" ruller i statusdisplayet, skal du trykke på Op/Ned-knappen for at tænde eller slukke for surroundlyden.

yderligere information

Specifikation af trådløs modtager

Strømbehov Se hovedetiketten på den trådløse modtager.
Strømforbrug Se hovedetiketten på den trådløse modtager.
Dimensioner (B x H x D) Ca.
60.0 mm x 220.0 mm x
175.0 mm

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

www.lg.com
Copyright © 2018-2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dokumenter/ressourcer

LG SPK8-S trådløse baghøjttalersæt [pdf] Brugervejledning
SPK8-S, trådløst baghøjttalersæt
LG SPK8-S trådløse baghøjttalersæt [pdf] Brugervejledning
SPK8-S, SPK8-S Trådløs baghøjttalersæt, Trådløs baghøjttalersæt

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.