Manual til JBL Cinema SB160

Manual til JBL Cinema SB160

INDLEDNING

Tak fordi du købte JBL CINEMA SB160. JBL CINEMA SB160 er designet til at bringe en ekstraordinær lydoplevelse til dit hjemmeunderholdningssystem. Vi opfordrer dig til at tage et par minutter på at læse denne vejledning, der beskriver produktet og inkluderer trinvise instruktioner, der hjælper dig med at opsætte og komme i gang.

KONTAKT OS: Hvis du har spørgsmål om JBL CINEMA SB160, dens installation eller drift, bedes du kontakte din forhandler eller brugerdefinerede installatør, eller besøge vores webwebsted på www.JBL.com.

HVAD ER I KASSEN

JBL Cinema SB160 Æskeindhold 1JBL Cinema SB160 Æskeindhold 2

TILSLUT DIN SOUNDBAR

Dette afsnit hjælper dig med at forbinde din soundbar til et tv og andre enheder og opsætte hele systemet.

Tilslut til HDMI-stikket (ARC)

En HDMI-forbindelse understøtter digital lyd og er den bedste mulighed for at oprette forbindelse til din soundbar. Hvis dit tv understøtter HDMI ARC, kan du høre tv-lyden gennem din soundbar ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

JBL Cinema SB160 - Tilslut til HDMI

 1. Brug et højhastigheds-HDMI-kabel til at tilslutte HDMI OUT (ARC)- til tv-stikket på din soundbar til HDMI ARC-stikket på tv'et.
  • HDMI ARC-stikket på tv'et kan være mærket forskelligt. For detaljer, se TV-brugervejledningen.
 2. Slå HDMI-CEC-operationer til på dit tv. For detaljer, se TV-brugervejledningen.

Bemærk:

 • Bekræft, om HDMI CEC-funktionen på dit tv er tændt.
 • Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC-funktionen. HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
 • Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. For detaljer om ARC-funktion henvises til din TV-brugervejledning.
 • Kun HDMI 1.4-kabler kan understøtte ARC-funktionen.

Tilslut til optisk stikkontakt

JBL Cinema SB160 - Tilslut til optisk stik

Fjern beskyttelseshætten på den OPTISKE stikkontakt. Brug et optisk kabel til at slutte OPTICAL-stikket på din soundbar til OPTICAL OUT-stikket på tv'et eller en anden enhed.

 • Det digitale optiske stik kan være mærket SPDIF eller SPDIF OUT.

Bemærk: Mens der er i OPTICAL/HDMI ARC-tilstand, hvis der ikke kommer lyd fra enheden, og statusindikatoren blinker, skal du muligvis aktivere PCM- eller Dolby Digital-signaludgang på din kildeenhed (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-afspiller).

Tilslut strøm

 • Før du tilslutter netledningen, skal du sikre dig, at du har gennemført alle andre tilslutninger.
 • Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningen voltage svarer til voltage trykt på bagsiden eller undersiden af ​​enheden.
 • Tilslut strømkablet til enhedens AC ~ stikkontakt og derefter til en stikkontakt
 • Tilslut netledningen til AC ~ -stikket på subwooferen og derefter til en stikkontakt.

JBL Cinema SB160 - Tilslut til strøm

PAR MED SUBWOOFEREN

Automatisk parring

Sæt soundbaren og subwooferen i stikkontakten, og tryk derefter på enheden eller fjernbetjeningen for at skifte enheden til TIL-tilstand. Subwooferen og soundbaren parres automatisk.

JBL Cinema SB160 - PAR MED SUBWOOFER Automatisk parring

 • Når subwooferen parres med soundbaren, blinker parringsindikatoren på subwooferen hurtigt.
 • Når subwooferen er parret med soundbaren, vil parringsindikatoren på subwooferen lyse konstant.
 • Tryk ikke på Par på bagsiden af ​​subwooferen undtagen manuel parring.
Manuel parring

Hvis der ikke kan høres lyd fra den trådløse subwoofer, skal du parre subwooferen manuelt.

 1. Træk begge enheder ud af stikkontakten igen, og sæt dem derefter i igen efter 3 minutter.
 2. Tryk og hold på Par knap(Pair)-knappen på subwooferen i nogle få sekunder. Par-indikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
 3. Tryk derefter på Sluk/Volumen/Knap knappen på enheden eller fjernbetjeningen for at tænde for enheden. Par-indikatoren på subwooferen lyser konstant, når det lykkes.
 4. Hvis parindikatoren stadig blinker, skal du gentage trin 1-3.

Bemærk:

 • Subwooferen skal være inden for 6 m fra soundbaren i et åbent område (jo tættere jo bedre).
 • Fjern eventuelle genstande mellem subwooferen og soundbaren.
 • Hvis den trådløse forbindelse svigter igen, skal du kontrollere, om der er en konflikt eller stærk interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhed) omkring stedet. Fjern disse konflikter eller stærke forstyrrelser og gentag ovenstående procedurer.
 • Hvis hovedenheden ikke er tilsluttet subwooferen, og den er i ON-tilstand, blinker enhedens POWER-indikator.

PLACER DIN SOUNDBAR

Placer Soundbar på bordet

JBL Cinema SB160 - Placer Soundbaren på bordet

Vægmontering af Soundbar

Brug tape til at fastgøre den vægmonterede papirstyr på væggen, skub en penne gennem midten af ​​hvert monteringshul for at markere det vægmonterede beslag og fjern papiret.

Skru vægbeslagene på penmærket; skru den gevindskårne monteringsstolpe ind bag på soundbaren; Hæng derefter soundbaren til væggen.

JBL Cinema SB160 - Vægmontering af Soundbar

FORBEREDELSE

Forbered fjernbetjeningen

Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.

 • Selvom fjernbetjeningen betjenes inden for det effektive område 19.7 m, kan fjernbetjeningen være umulig, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
 • Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af ​​andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis der anvendes andre fjernbetjeningsenheder, der bruger infrarøde stråler, i nærheden af ​​enheden, fungerer den muligvis forkert. Omvendt fungerer de andre produkter muligvis forkert.

Første gangs brug:

Enheden har et forudinstalleret lithium CR2025 batteri. Fjern beskyttelsestappen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

JBL Cinema SB160 - Klargør fjernbetjeningen

Udskift fjernbetjeningsbatteriet

Fjernbetjeningen kræver et CR2025, 3V Lithium-batteri.

JBL Cinema SB160 - Udskift fjernbetjeningens batteri

 1. Skub tappen på siden af ​​batteribakken mod bakken.
 2. Skub nu batteribakken ud af fjernbetjeningen.
 3. Fjern det gamle batteri. Anbring et nyt CR2025-batteri i batteribakken med den korrekte polaritet (+/-) som angivet.
 4. Skub batteribakken tilbage i åbningen i fjernbetjeningen.
Forholdsregler vedrørende batterier
 • Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid (mere end en måned), skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at forhindre, at det lækker.
 • Hvis batterierne lækker, skal du tørre lækagen inde i batterirummet og udskifte batterierne med nye.
 • Brug ikke andre batterier end de specificerede.
 • Opvarm ikke batterierne eller tag dem ad.
 • Smid dem aldrig i ild eller vand.
 • Bær eller opbevar ikke batterier sammen med andre metalgenstande. Dette kan medføre, at batterier kortslutter, lækker eller eksploderer.
 • Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er en genopladelig type.

BRUG DIN SOUNDBAR SYSTEM

At styre

Toppanel

JBL Cinema SB160 - Til kontrol på toppanelet

Fjernbetjening

JBL Cinema SB160 - Til kontrol af fjernbetjening

Trådløs subwoofer

JBL Cinema SB160 - Til at styre trådløs subwoofer

For at bruge Bluetooth

 • Tryk Kildeknap -knappen gentagne gange på enheden, eller tryk på BT-knappen på fjernbetjeningen for at starte Bluetooth-parring
 • Vælg "JBL CINEMA SB160" for at tilslutte

JBL Cinema SB160 - for at bruge Bluetooth

Bemærkning: Tryk og hold Bluetooth (BT)-knappen på din fjernbetjening nede i 3 sekunder, hvis du vil parre en anden mobilenhed.

NOTER

 1. Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, når du tilslutter en Bluetooth-enhed, skal du indtaste <0000>.
 2. I Bluetooth-forbindelsestilstand vil Bluetooth-forbindelsen gå tabt, hvis afstanden mellem Soundbaren og Bluetooth-enheden overstiger 27 ft/8m.
 3. Soundbar slukker automatisk efter 10 minutter i tilstanden Klar.
 4. Elektroniske enheder kan forårsage radiointerferens. Enheder, der genererer elektromagnetiske bølger, skal holdes væk fra Soundbar-hovedenheden - f.eks. Mikrobølger, trådløse LAN-enheder osv.
 • Lyt til musik fra Bluetooth-enhed
  • Hvis den tilsluttede Bluetooth -enhed understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til musik gemt på enheden via afspilleren.
  • Hvis enheden også understøtter Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), kan du bruge afspillerens fjernbetjening til at afspille musik, der er gemt på enheden.
   1. Par din enhed med afspilleren.
   2. Afspil musik via din enhed (hvis den understøtter A2DP).
   3. Brug den medfølgende fjernbetjening til at styre afspilning (hvis den understøtter AVRCP).
    • Tryk på for at stoppe / genoptage afspilning Afspil-pause-knap på fjernbetjeningen.
    • For at springe til et spor skal du trykke på Næste-forrige knap knapperne på fjernbetjeningen.

For at bruge OPTICAL / HDMI ARC-tilstand

Sørg for, at enheden er tilsluttet tv'et eller lydenheden.

 1. Tryk Kildeknap knappen gentagne gange på enheden eller tryk på OPTICAL, HDMI-knapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
 2. Betjen din lydenhed direkte til afspilningsfunktioner.
 3. Tryk på VOL +/- for at justere lydstyrken til det ønskede niveau.

Tip: Mens der er i OPTICAL/HDMI ARC-tilstand, hvis der ikke kommer lyd fra enheden, og statusindikatoren blinker, skal du muligvis aktivere PCM- eller Dolby Digital-signaludgang på din kildeenhed (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-afspiller).

Reager på dit tv-fjernbetjening

Brug din egen tv-fjernbetjening til at styre din soundbar

For andre tv'er, lav IR fjernundervisning

Følg disse trin i standbytilstand for at programmere soundbaren til at reagere på fjernbetjeningen til dit tv.

 • Tryk og hold knappen VOL+ og SOURCE nede i 5 sekunder på soundbaren for at gå ind i indlæringstilstand.
  • Den orange indikator blinker hurtigt.

JBL Cinema SB160 - Tryk og hold VOL+ og SOURCE-knappen nede i 5 sekunder

Learning POWER-knap

 • Tryk og hold POWER-knappen nede i 5 sekunder på soundbaren.
 • Tryk på POWER-knappen to gange på tv'ets fjernbetjening.

JBL Cinema SB160 - Tryk og hold POWER-knappen nede i 5 sekunder

Følg samme procedure (2-3) for VOL- og VOL+. For at slå lyden fra skal du trykke på både VOL+ og VOL- knappen på soundbaren og trykke på knappen MUTE på TV-fjernbetjeningen.

JBL Cinema SB160 - Tryk og hold VOL+ og SOURCE-knappen nede i 5 sekunder på soundbaren igen

 • Tryk og hold knappen VOL+ og SOURCE nede i 5 sekunder på soundbaren igen, og nu reagerer din soundbar på din tv-fjernbetjening.
  • Den orange indikator blinker langsomt.

LYDINDSTILLING

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Før du starter

 • Foretag de nødvendige forbindelser beskrevet i brugervejledningen.
 • Skift til den tilsvarende kilde til andre enheder på soundbaren.

Juster lydstyrken

 • Tryk på VOL +/- knappen for at øge eller sænke et lydstyrkeniveau.
 • Tryk på MUTE-knappen for at slå lyden fra.
 • For at gendanne lyden skal du trykke på knappen MUTE igen eller trykke på knappen VOL+/-.

Bemærk: Under justering af lydstyrken blinker status-LED-indikatoren hurtigt. Når lydstyrken har nået maksimum / minimum værdiniveau, blinker status-LED-indikatoren en gang.

Vælg Equalizer (EQ) -effekt

Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video eller musik. Tryk på EQ-knap (EQ) -knappen på enheden eller tryk på MOVIE / MUSIC / NEWS-knappen på fjernbetjeningen for at vælge de ønskede forudindstillede equalizereffekter:

 • MOVIE: anbefales til viewi film
 • MUSIK: anbefales til at lytte til musik
 • NYHEDER: anbefales til at lytte til nyheder

SYSTEM

 1. Automatisk standby
  Denne soundbar skifter automatisk til standby efter 10 minutters inaktivitet på knappen og ingen lyd / videoafspilning fra en tilsluttet enhed.
 2. Auto vågner op
  Soundbar er tændt, når der modtages et lydsignal. Dette er mest nyttigt, når du tilslutter til tv'et ved hjælp af det optiske kabel, da de fleste HDMI ™ ARC-forbindelser aktiverer denne funktion som standard.
 3. Vælg tilstande
  Tryk Kildeknap knappen gentagne gange på enheden eller tryk på knapperne BT, OPTICAL, HDMI på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand. Indikatorlyset på forsiden af ​​hovedenheden viser, hvilken tilstand der er i brug i øjeblikket.
  • Blå: Bluetooth-tilstand.
  • Orange: OPTISK tilstand.
  • Hvid: HDMI ARC-tilstand.
 4. softwareopdatering
  JBL kan muligvis tilbyde opdateringer til soundbars system firmware i fremtiden. Hvis der tilbydes en opdatering, kan du opdatere firmwaren ved at forbinde en USB-enhed med firmwareopdateringen der er gemt på den til USB-porten på din soundbar.

Besøg www.JBL.com eller kontakt JBL callcenter for at modtage flere oplysninger om download af opdatering files.

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Generelt

 • Strømforsyning : 100 – 240V~, 50/60Hz
 • Samlet maksimal effekt : 220 W
 • Soundbar maksimal udgangseffekt : 2 x 52 W.
 • Subwoofer maksimal effekt : 116 W
 • Standbyforbrug : 0.5 W
 • Soundbar transducer : 2 x (48×90) mm racerkører + 2 x 1.25" diskanthøjttaler
 • Subwoofer transducer : 5.25″, trådløs sub
 • Maks. SPL : 82dB
 • Frekvensgang : 40Hz - 20KHz
 • Driftstemperatur : 0 ° C - 45 ° C
 • Bluetooth-version : 4.2
 • Bluetooth-frekvensområde : 2402 - 2480MHz
 • Bluetooth maksimal effekt : 0dBm
 • Bluetooth-modulation : GFSK, π/4 DQPSK
 • 2.4G trådløst frekvensområde : 2400 - 2483MHz
 • 2.4G trådløs maksimal effekt : 3dBm
 • 2.4G trådløs modulation : FSK
 • Soundbar-mål (B x H x D) : 900 x 67 x 63 (mm) \ 35.4" x 2.6" x 2.5"
 • Soundbar vægt : 1.65 kg
 • Subwoofer dimensioner (B x H x D) : 170 x 345 x 313 (mm)\ 6.7" x 13.6" x 12.3"
 • Subwoofer-vægt : 5 kg

FEJLFINDING

Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service.

Systemkrav

Enheden tændes ikke.

 • Kontroller, om netledningen er tilsluttet stikkontakten og soundbar

Lyd

Ingen lyd fra Soundbar.
 • Sørg for, at soundbaren ikke er slået fra.
 • Vælg den korrekte lydindgangskilde på fjernbetjeningen
 • Tilslut lydkablet fra din soundbar til dit tv eller andre enheder.
 • Du har dog ikke brug for en separat lydforbindelse, når:
  • soundbaren og tv'et er forbundet via HDMI ARC-forbindelse.
Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.
 • Kontroller, om subwooferens LED lyser ensartet orange. Hvis den hvide LED blinker, er forbindelsen afbrudt. Par subwooferen manuelt med soundbaren (se 'Parring med subwooferen' på side 5).
Forvrænget lyd eller ekko.
 • Hvis du afspiller lyd fra tv'et gennem soundbaren, skal du sørge for, at tv'et er slået fra.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til Soundbar.
 • Du har ikke aktiveret enhedens Bluetooth-funktion. Se brugervejledningen til enheden om, hvordan du aktiverer funktionen.
 • Soundbar er allerede forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Tryk og hold BT-knappen på fjernbetjeningen nede for at afbryde den tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.
 • Sluk og sluk for din Bluetooth-enhed, og prøv at oprette forbindelse igen.
 • Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt.
Kvaliteten af ​​lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.
 • Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern enhver forhindring mellem enheden og soundbar.
Den tilsluttede Bluetooth-enhed tilslutter og afbryder konstant.
 • Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt din Bluetooth-enhed tættere på soundbaren, eller fjern enhver forhindring mellem enheden og soundbar.
 • For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl i soundbaren.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen fungerer ikke.
 • Kontroller, om batterierne er tømt, og udskift dem med nye batterier.
 • Hvis afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden er for lang, skal du flytte den tættere på enheden.

Harman-logo

HARMAN International Industries,
Indarbejdet 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329, USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel. Bluetooth ® -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. Begreberne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

CE Logo


JBL Cinema SB160 Manual - Optimeret PDF
JBL Cinema SB160 Manual - Original PDF

Dokumenter/ressourcer

JBL JBL CINEMA SB160 [pdf] Brugervejledning
JBL, CINEMA, SB160

Referencer

Deltag i samtalen

1 Kommentar

 1. pichan siger:

  Tilslut jbl cinema sb160 til pc via PORT HDMI
  ต่อ jbl cinema sb160 กับ PC ผ่าน PORT HDMI

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *