Logo V-TAC

Golau Tiwb Plastig LED V-TAC -

GOLEUADAU LED ARLOESOL

RHEOLI CYFARWYDDIAD TUBE PLASTIG LED

 1. Cyflwyniad

  Diolch yn fawr am ddewis a phrynu tiwb plastig V-TAC LED. V-TAC fydd yn eich gwasanaethu orau, fodd bynnag, dylech ddarllen y cyfarwyddyd hwn yn ofalus cyn dechrau'r gosodiad a'i gadw er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â'n deliwr neu werthwr lleol yr ydych wedi prynu'ch cynhyrchion ganddo. Maent wedi'u hyfforddi ac yn barod i'ch cefnogi yn y ffordd orau bosibl.

 2. Cyflwyniad cynnyrch

  Mae'r tiwb plastig LED hwn yn cynnwys Deuodau Allyrru Golau (LED), sef y dechnoleg goleuo fwyaf datblygedig heddiw, sy'n cynnig yr arbediad ynni mwyaf sylweddol, diogelu'r amgylchedd, rhychwant oes hir, a dim angen cynnal a chadw. Mae ganddo 100% gwell effeithlonrwydd a disgleirdeb sylweddol well nag unrhyw hen osodiadau eraill.

 3. Cynnyrch drosoddview:

  Arbed pŵer, dim cynnal a chadw, hawdd ei osod, effeithlonrwydd uchel, defnydd isel o ynni, spar hir oes isel, a dim llewyrch gwael.

 4. Cymhwyso a defnyddiau:

  Gellir defnyddio'r tiwb plastig LED hwn mewn gwestai, swyddfeydd, ffatrïoedd, ystafelloedd cynadledda, ystafelloedd cyfarfod, cyfadeiladau masnachol, adeiladau preswyl, ysgolion, colegau, prifysgolion, ysbytai, ac ati.

 5. Gofynion gosod:
 • Gosodwr yn unig gan drydanwr ardystiedig
 • Tymheredd yr amgylchedd gweithredu: o -20 ° C i + 45 ° C.
 • Dylid sicrhau sylfaen briodol trwy gydol y gosodiad
 • PEIDIWCH â defnyddio gyda balastau electronig
 • PEIDIWCH â defnyddio trydan DC
 • Argymhellir pweru'r cynnyrch yn uniongyrchol, heb falast trydanol. Os yw'r cydrannau'n cael eu pweru trwy'r balast, ni allwn warantu eu gwydnwch tymor hir, felly bydd y warant yn ddi-rym.
 1. cyfarwyddiadau gosod:
  a. Diffoddwch drydan cyn cychwyn!
  b. Dilynwch y diagram isod:

Golau Tiwb Plastig LED V-TAC - mewnosodiad

Golau Tiwb Plastig LED V-TAC - 1Golau Tiwb Plastig LED V-TAC - 2Golau Tiwb Plastig LED V-TAC - 3

Golau Tiwb Plastig LED V-TAC - rhag ofn

Mewn achos o unrhyw fater / ymholiad gyda'r cynnyrch, gallwch estyn allan atom yn: [e-bost wedi'i warchod]
Rhif WEEE: 80133970

Dogfennau / Adnoddau

Golau Tiwb Plastig LED V-TAC [pdf] Llawlyfr Cyfarwyddiadau
V-TAC, VT-061, VT-062, Golau Tiwb Plastig LED

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.