HYSBYSYDD 30-2021-24 a 30-2021E-24 Llawlyfr Perchennog Synwyryddion Fflam Uwchfioled

Dysgwch am y Synhwyrydd Fflam Uwchfioled Pyrotector hynod sensitif a'i gymwysiadau gyda'r modelau 30-2021-24 a 30-2021E-24. Wedi'u cynllunio i'w defnyddio dan do, mae'r synwyryddion hyn yn addas ar gyfer amrywiaeth o feysydd ac yn gweithredu ar 24 VDC. Mae llawlyfr y perchennog hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl am osod, gweithredu a chynnal a chadw.