SUNFORCE 1600334 Goleuadau Llinynnol Solar gyda Chanllaw Gosod Rheolaeth Anghysbell

SUNFORCE 1600334 Goleuadau Llinynnol Solar gyda Rheolaeth Anghysbell DROSODDVIEW PWYSIG, CADW I GYFEIRIO YN Y DYFODOL: DARLLENWCH RHYBUDD OFALUS: Cyn hongian y bylbiau, gwnewch yn siŵr nad ydynt yn gorffwys ar unrhyw arwyneb poeth neu lle gallent gael eu difrodi. Os ydych chi'n gwefru'r batris heb atodi'r bylbiau, cadwch y bylbiau yn y blwch manwerthu ...

SUNFORCE 80033 Goleuadau Llinynnol Solar gyda Llawlyfr Cyfarwyddiadau Rheoli o Bell

SUNFORCE 80033 Goleuadau Llinynnol Solar gyda Rheolaeth Anghysbell Goleuadau Llinynnol Solar SUNFORCE 80033 gyda Rheolaeth Anghysbell RHYBUDD Cyn hongian y bylbiau, gwnewch yn siŵr nad ydynt yn gorffwys ar unrhyw arwyneb poeth neu lle gallent gael eu difrodi. Os ydych chi'n gwefru'r batris heb atodi'r bylbiau, cadwch y bylbiau yn y blwch manwerthu neu ...