SUNFORCE Llawlyfr Cyfarwyddiadau Golau Crog Solar

Llongyfarchiadau ar eich pryniant Sunforce Products. Mae'r cynnyrch hwn wedi'i gynllunio i'r manylebau a'r safonau technegol uchaf. Bydd yn cyflenwi blynyddoedd o ddefnydd di-waith cynnal a chadw. Darllenwch y cyfarwyddiadau hyn yn drylwyr cyn eu gosod, yna storiwch mewn man diogel er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. Os ydych chi'n aneglur am y cynnyrch hwn ar unrhyw adeg neu os oes angen cymorth pellach arnoch ...