Canllaw Gosod ALORAIR Sentinel HDi90

Canllaw Gosod ALORAIR Sentinel HDi90 Cofrestru Gwarant Llongyfarchiadau ar brynu Dadleithydd Sentinel newydd. Mae gan eich dadleithydd newydd gynllun gwarant helaeth. I gofrestru, llenwch a dychwelwch y ffurflen warant a ddarperir yn eich blwch dadleithydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'ch rhif cyfresol dadleithydd gan y bydd ei angen arnoch i gofrestru. Nodiadau Diogelwch ...