CARTREFI BM-AC107-1PK Llawlyfr Cyfarwyddiadau Mat Ymestyn Cywasgiad Aer Corff Flex

Mae llawlyfr defnyddiwr HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Cywasgiad Aer Ymestyn Mat yn darparu cyfarwyddiadau diogelwch pwysig ar gyfer defnyddio'r mat, gan gynnwys rhagofalon i atal sioc drydanol, llosgiadau ac anafiadau. Mae'r llawlyfr hefyd yn cynghori defnyddwyr i ddefnyddio'r mat at y diben a fwriadwyd yn unig ac i beidio â defnyddio atodiadau nad ydynt yn cael eu hargymell gan HoMedics. Mae'n bwysig i ddefnyddwyr ddarllen yr holl gyfarwyddiadau cyn eu defnyddio a chadw'r agoriadau aer yn rhydd o lint a gwallt. Nid yw'r cynnyrch hwn wedi'i fwriadu ar gyfer defnydd meddygol.