SloanLED 100L1 24 Canllaw Gosod Cyflenwad Pŵer VDC

100L1 24 Canllaw Gosod Cyflenwad Pŵer VDC 1. Offer gofynnol: stripwyr gwifren, dril, a sgriwdreifer. 2. Cyflenwadau sydd eu hangen: Cwndid a chlostir trydanol ar gyfer cyflenwad pŵer (os na chaiff ei osod mewn arwydd wedi'i wneud o ddeunydd gradd amgaead), sgriwiau pen padell #8, cebl PLTC Rhestredig UL, Cysylltwyr gwifrau trydanol rhestredig UL (ee, cnau gwifren), silicon . Ewrop: Trydanol…