anko 43190454 Llawlyfr Cyfarwyddiadau Siaradwr Parti Goleuo Bluetooth

anko 43190454 Bluetooth Light up Siaradwr Parti Darllenwch yr holl gyfarwyddiadau'n ofalus a'u cadw i'w defnyddio yn y dyfodol. Rhagofalon Pwysig Ni ddylai'r cyfarpar fod yn agored i ddiferu neu dasgu ac ni ddylid gosod unrhyw wrthrychau wedi'u llenwi â hylifau, megis fasys, ar y cyfarpar. Pellteroedd lleiaf o 100 cm o amgylch y cyfarpar ar gyfer digon ...