Cyfarwyddiadau Oergell Aml-Drws SAMSUNG RF65A9770SG-SS
SAMSUNG RF65A9770SG-SS Aml-Drws Oergell

FFURFLEN AD-DALU RHODD
Hyrwyddo dyfeisiau digidol Samsung
Cyfnod Hyrwyddo: 4 MAI 2022 – 18 AWST 2022
Cyfnod adbrynu: 1 MEHEFIN 2022 - 30 TACHWEDD 2022

Diolch am brynu cynhyrchion Samsung.

Dilynwch y cyfarwyddiadau Adbrynu Rhodd Ar-lein yn unol â’r Telerau ac Amodau isod i adbrynu’ch rhodd(ion) am ddim.

MODEL RHODD(S) AM DDIM
oergelloedd RF65A9770SG/SS Taleb UNIQGIFT $350
RF65A9771SG/SS Taleb UNIQGIFT $350
RF65A93T0B1/SS Taleb UNIQGIFT $250
RS62T5F04B4/SS Taleb UNIQGIFT $250
RS64T5F04B4/SS Taleb UNIQGIFT $250
RF59A7672S9/SS Taleb UNIQGIFT $200
RF59A70T3S9/SS Taleb UNIQGIFT $100
RS63R5584SL/SS Taleb UNIQGIFT $100
RS62R5006F8/SS Taleb UNIQGIFT $100
RT62K7057BS/SS Taleb UNIQGIFT $100
RT53K6657B1/SS Taleb UNIQGIFT $80
RT53K6257SL/SS Taleb UNIQGIFT $80
RF48A4000B4/SS Taleb UNIQGIFT $50
RS64R5306M9/SS Taleb UNIQGIFT $50
RS64R5304B4/SS Taleb UNIQGIFT $50
RL4354RBABS/SS Taleb UNIQGIFT $50
RB33T3070AP/SS Decal gwaith celf Casgliad casglwyr BENODOL (gwerth $340)* a Peak Ice Box neu Taleb UNIQGIFT $100 a Blwch Iâ Peak
RZ32T7445AP/SS Decal gwaith celf Casgliad Casglwyr BENODOL (gwerth $340)* neu Taleb UNIQGIFT $100
RF60A91R1AP/SS Decal gwaith celf Casgliad Casglwyr BENODOL (gwerth $500)* neu Taleb UNIQGIFT $200
Golchdy a Gofal Ffabrig DF60A8500CG/SP Taleb UNIQGIFT $200 am ddim
WF21T6500GV/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WD21T6500GV/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WD10T754DBX/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WD10T784DBX/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WD12TP44DSX/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WD95T984DSX/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WW10T754DBX/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WW10T784DBX/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WW12TP94DSX/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WW95T984DSH/SP Cyflenwad 1 flwyddyn o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteraidd Persil
WW85T954DSH/SP Taleb UNIQGIFT $100
coginio MC35R8088LC/SP Set Cinio Opal Luminarc 8-pc gwerth $79 + Taleb UNIQGIFT $30
MC28M6055CK/SP Set Offer Coginio 5-ceiniog Coedwig HAPPYCALL gwerth $59
MG30T5018CN/SP (Mint) Set Offer Coginio 5-ceiniog Coedwig HAPPYCALL gwerth $59
MG30T5018CW/SP (Gwyn) Set Offer Coginio 5-ceiniog Coedwig HAPPYCALL gwerth $59
Gwactod VR30T85513W/SP (Jet Bot+) Set Brwsio Jet Bot (VCA-RAK80) gwerth $50 + bag llwch 5 pc (VCA-RDB95) gwerth $30
VR30T80313W/SP (Jet Bot) Set Brwsio Jet Bot (VCA-RAK80) gwerth $50
VS20A95843W/SP (Gwyn Niwlog) Bag llwch 5 pc (VCA-ADB952) gwerth $30 + ysgubwr nyddu chwistrell (VCA-WBA95/GL) gwerth $199
VS20A95943N/SP (Gwyrdd Coed) Bag llwch 5 pc (VCA-ADB952) gwerth $30 + ysgubwr nyddu chwistrell (VCA-WBA95/GL) gwerth $199
VS15T7034R1/SP Jet 70 aml-fatri (VCA-SBT90E) gwerth $159
VS20T7538T5/SP Batri premiwm Jet 75 (VCA-SBT90) gwerth $199
VS20R9048T3/SP Batri premiwm Jet 90 (VCA-SBT90) gwerth $199

^Yn cyfeirio at 5 potel o Lanedydd Hylif Gwrth-Facteriol Persil (2.7 litr). Mae maint yn cael ei argymell gan y cyflenwr, yn seiliedig ar ddefnydd blynyddol cyfartalog teulu o 2.

Pecyn Atgyfnerthu Hylendid Cartref RHODD AM DDIM
Pecyn Hylendid HanfodolWrth brynu o leiaf 1 eitem o Gategori Hylendid~ ac uwch gwariant net (pris anfoneb terfynol) o $2,200 ar Offer Cartref^ Taleb UNIQGIFT $50
Pecyn Hylendid Cwblhau Gyda phrynu o leiaf 2 eitem o Gategori Hylendid~ ac yn uwch na gwariant net (pris anfoneb terfynol) o $3,200 ar Offer Cartref^ Taleb UNIQGIFT $200
Pecyn Hylendid Eithaf Gyda phrynu o leiaf 3 eitem o Gategori Hylendid~ ac yn uwch na gwariant net (pris anfoneb terfynol) o $4,000 ar Offer Cartref^ Taleb UNIQGIFT $300

~ Mae'r Categori Hylendid yn cynnwys Peiriant Golchi Llwyth Blaen, Combo Sychwr Golchwr Llwyth Blaen, Purifier Aer, Drwsiwr Aer, Glanhawyr Sugnwr Llaw a Robot a Peiriant golchi llestri: WD21T6500GV/SP, WF21T6500GV/SP, WD12TP44DSX/SP, WW12TP94DSX/SP, WD10T754DBX/SP, WW10T754DBX/SP, WW10T784DBX/SP, WD95T984DSX/SP, WW95T984DSH/SP, WD90T754DBX/SP, WW90T754DWH/SP, WD85T984DSH/SP, WW85T954DSH/SP, WD80T754DWH/SP, WD10T784DBX/SP, WW80T754DWH/SP, WD90T634DBN/SP, WW90T634DHH/SP, WW80T534DTT/SP, WD80TA046BE/SP, WW75TA046TE/SP, VS20A95943N/SP, VS20A95843W/SP, VS20R9048T3/SP, VS20T7538T5/SP, VS15T7034R1/SP, VS15A6031R1/SP,  S15A6031R4/SP, VR30T85513W/SP, VR30T80313W/SP, AX90A7080WD/SP, AX60R5080WD/ME, DF60A8500CG/SP, DW60A6092FS/SP and DW60A8050FB/SP.

^ Mae categorïau Offer Cartref yn cyfeirio at: Oergell, Peiriant Golchi, Sychwyr, Sugnwr llwch, Ffwrn Microdon, Purifier Aer, Peiriant Golchi Peiriannau a Drwsiwr Aer.

ARWEINIAD I ADEILADU RHODDION AR-LEIN PEIRIANNAU CARTREF

Cam 1: Sganiwch y cod QR neu ewch i www.samsung.com/sg/da-redemption
COD QR

 • Mewngofnodwch i'ch cyfrif Samsung i ddechrau adbrynu.

Cam 2: Llenwch eich gwybodaeth prynu

 • Dyddiad prynu, Rhif Cyfresol Cynnyrch, Man Prynu a Rhif Anfoneb

Cam 3: Dewiswch nifer yr eitemau sy'n gymwys ar gyfer adbrynu rhodd(ion).

 • I adbrynu rhoddion corfforol, llenwch eich cyfeiriad danfon.

Cam 4: Llwythwch lun o'ch anfoneb a rhif cyfresol eich cynnyrch i fyny

CYNNYRCH DROSVIEW

CYNNYRCH DROSVIEW

CYNNYRCH DROSVIEW

CYNNYRCH DROSVIEW

CYNNYRCH DROSVIEW

CYNNYRCH DROSVIEW

CYNNYRCH DROSVIEW

CYNNYRCH DROSVIEW

Cam 5: Cyflwyno'ch cais adbrynu rhodd

 • Anfonir e-bost cadarnhau ar ôl dilysu

Am gymorth pellach, e-bost redemption.sg@samsung.com or cysylltwch â ni yn 1800-SAMSUNG (1800-7267864)

Telerau ac Amodau

 • Mae'r hyrwyddiad hwn yn ddilys yn unig i gwsmeriaid sy'n prynu'r cynnyrch(au) Samsung a grybwyllwyd uchod yn ystod y Cyfnod Hyrwyddo o Samsung Online Store a siopau electroneg defnyddwyr a TG dethol ac nid yw'n ddilys gyda gostyngiadau neu hyrwyddiadau eraill.
 • Mae gan bob cwsmer hawl i adbrynu rhoddion ar gyfer uchafswm o 4 pryniant cynnyrch.
 • Dim ond ar Borth Prynu Ar-lein Samsung Home Appliances y gellir ei adbrynu yn ystod y Cyfnod Adbrynu ac ar ôl cyflwyno Dogfennau Adbrynu dilys fel y nodir yn y Manylion Prynu.
 • Ni chaniateir ymestyn y Cyfnod Adbrynu.
 • Mae Samsung yn cadw'r hawl i wrthod adbrynu ar gyfer cwsmeriaid nad yw eu manylion yn cyfateb i'r dogfennau prawf prynu neu lle cyflwynir Dogfennau Adbrynu anghyflawn, os yw Samsung yn amau ​​​​bod unrhyw Ddogfennau Adbrynu yn ffug neu'n t.ampmewn unrhyw ffordd, neu fel arall os yw Samsung yn credu yn ei ddisgresiwn llwyr nad yw'r pryniant yn unol â'r Telerau ac Amodau hyn.
 • Rhaid gwneud taliad llawn neu hurbwrcas cyn y caniateir adbryniant.
 • Rhodd(ion) yw tra bod stociau'n para ac ni ellir eu cyfnewid am arian parod neu nwyddau.
 • Mae Samsung yn cadw'r hawl i ddisodli unrhyw anrheg(ion) ag eitem arall.
 • Mae dyrchafiad yn berthnasol i gwsmeriaid terfynol yn unig; nid pryniannau masnach, corfforaethol neu swmp.
 • Nid yw cynhyrchion a brynir o dan hyrwyddiad yn gymwys ar gyfer cyfnewid a / neu ad-daliad, ac eithrio yn unol â thelerau gwarant.
 • Mae Samsung yn cadw'r hawl i ddiwygio'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw a heb neilltuo unrhyw reswm.

Telerau ac Amodau ar gyfer adbrynu decal gwaith celf Casgliad y Crewyr BRESPOKE

 • Trydydd parti yn unig sy'n gwneud y gwaith o ddarparu a gosod y Gwaith Celf Decal BRESPOKE ac nid yw'n cynnwys Samsung. Nid yw Samsung yn gwneud unrhyw warant ac nid oes ganddo unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd o ran yr uchod.
 • Nid yw hyn yn gwasanaethu fel ardystiad neu warant o ansawdd ac effeithiolrwydd y nwyddau a/neu wasanaethau a ddarperir gan y trydydd parti hwn.
 • Dylid cyfeirio unrhyw anghydfod pellach a/neu faterion sy'n ymwneud â darparu a gosod y Gwaith Celf DATGANIADOL PWRPAS at y trydydd parti i'w ddatrys.

Dogfennau / Adnoddau

SAMSUNG RF65A9770SG-SS Aml-Drws Oergell [pdf] Cyfarwyddiadau
RF65A9770SG-SS Aml-Drws Oergell, RF65A9770SG-SS, Aml-Drws Oergell, Oergell

cyfeiriadau