Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker

Cyflwyniad

Prime LS100 is a powerful LTE Tracker which is designed as Emergency call equipment. It works on LTE B4/B13 with superior receiving sensitivity. Its location can be real time or schedule tracked by backend server or specified terminals. Based on the embedded wireless tracking protocol, Prime LS100 can communicate with the backend server through LTE network, and transfer reports of emergency. Service provider is easy to setup their tracking platform based on the functional wireless tracking protocol.
The WIFI function will be activated and report the MAC addresses once the device is in alerting state. The BLE function will be activated and scan the third-party BLE data or Beacon broadcast by custom setting or protocol.
RF 433MHz is used as a supervised short range RF communication link between the unit and the Base Station to determine if they are no longer in range with each other.

Cynnyrch Drosview

Ymddangosiad

Buttons Interface Description

Button /USB Interface Description

ALLWEDD/rhyngwyneb

Disgrifiad

Ailosod Allwedd Power off     the Prime LS100
Adapter Connected to a Power supply socket can power on Prime LS100
Allwedd Swyddogaeth Modd SOS
Feature Key Play to do list audios.
TEST Key Modd prawf
Disgrifiad LED


Ffigur 1 2-

There are 3 LED lights in Prime LS100 device, the description as following.

Golau digwyddiad wladwriaeth
Function Key LED Function Key pressed Solid when pressed
Feature Key LED Feature Key pressed Solid when pressed
Test Key LED Test Key pressed Solid when pressed
Breath Light Test Key long press Breath effect

Dechrau Arni

Rhestr Rhannau

Enw

Llun

Sylw

Prime LS100 Base Station The LTE Base Station.
Prime LS100 adapter It used to power on the Prime LS100.
Batri Adeiledig

The following items are suggestion for built-in battery usage, please pay more attention.

  • The device is Emergency call equipment, which is designed to be used by adapter always plugged.
  • There is a 850mAh Lithium polymer battery integrated in device. The built-in battery will only be used when the adapter unplugged.

Note: If the Prime LS100 device is firstly used, please make sure the adapter of the device is plugged in the power supply socket.

Prime LS100 Adapter

Prime LS100 base station is connected with an AC Adapter.
The adapter is used for device power on, built-in battery charging, which should be plugged in power supply socket at any time ( by end user).

Pwer ymlaen / Pwer i ffwrdd


Ffigur 2 2-

Pwer ar: Plug in the power adapter and power on.
Pwer i ffwrdd: Unplugged the power adapter and press the Reset button.

Nodyn: the user can not power off Prime LS100 if the adapter is plugged.

Amlder

LTE: Band2/Band4/Band5/Band12/Band13
WIFI::2412MHz-2462MHz
BLE:2412MHz-2472MHz
433:433.92MHZ

Saethu trafferthion a gwybodaeth Diogelwch

Saethu trafferth

Trouble

Rheswm Posibl

Ateb

Ni all rhwydwaith Symudol roi gwybod am negeseuon i'r gweinydd backend. Mae APN yn anghywir. Ni all rhai APN ymweld â'r rhyngrwyd yn uniongyrchol. Gofynnwch i weithredwr y rhwydwaith am yr APN cywir.
Mae cyfeiriad IP neu borth y gweinydd backend yn anghywir. Sicrhewch fod y cyfeiriad IP ar gyfer y gweinydd backend yn gyfeiriad a nodwyd yn y rhyngrwyd.
Unable to power off Prime LS100. Analluogwyd swyddogaeth allwedd pŵer gan AT+GTFKS. Galluogi swyddogaeth allwedd pŵer gan AT+GTFKS.
Ni ellir codi tâl batri Nid yw'r batri wedi'i ddefnyddio am gyfnod rhy hir ac mae wedi'i gloi. Using a external power source with 3.6V to 4.2V DC power supply to active the battery or apply for after sale help.
Gwybodaeth diogelwch

The following items are suggestion for safety use, please pay more attention. Please do not disassemble the device by yourself. Please do not put the device on the overheating or too humid place, avoid
exposure to direct sunlight. Too high temperature will damage the device or even cause the battery explosion. Please do not use Prime LS100 on the airplane or near medical equipment.

Rhybudd FCC.

§ 15.19 Gofynion labelu.
Mae'r ddyfais hon yn cydymffurfio â rhan 15 o Reolau'r Cyngor Sir y Fflint. Mae gweithrediad yn ddarostyngedig i'r amod nad yw'r ddyfais hon yn achosi ymyrraeth niweidiol.

§ 15.21 Gwybodaeth i'r defnyddiwr.
Gallai unrhyw Newidiadau neu addasiadau nas cymeradwywyd yn benodol gan y parti sy'n gyfrifol am gydymffurfio ddirymu awdurdod y defnyddiwr i weithredu'r offer.

§ 15.105 Gwybodaeth i'r defnyddiwr.
Nodyn: Profwyd bod yr offer hwn yn cydymffurfio â'r terfynau ar gyfer dyfais ddigidol Dosbarth B, yn unol â rhan 15 o Reolau'r Cyngor Sir y Fflint. Mae'r terfynau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu amddiffyniad rhesymol rhag ymyrraeth niweidiol mewn gosodiad preswyl. Mae'r offer hwn yn cynhyrchu defnyddiau a gall belydru egni amledd radio ac, os na chaiff ei osod a'i ddefnyddio yn unol â'r cyfarwyddiadau, gall achosi ymyrraeth niweidiol i gyfathrebu radio. Fodd bynnag, nid oes unrhyw sicrwydd na fydd ymyrraeth yn digwydd mewn gosodiad penodol. Os yw'r offer hwn yn achosi ymyrraeth niweidiol i dderbyniad radio neu deledu, y gellir ei bennu trwy ddiffodd yr offer ac ymlaen, anogir y defnyddiwr i geisio cywiro'r ymyrraeth gan un neu fwy o'r mesurau a ganlyn:
-Rheoli neu adleoli'r antena sy'n ei dderbyn.
-Cynyddu'r gwahaniad rhwng yr offer a'r derbynnydd.
-Cysylltwch yr offer i mewn i allfa ar gylched sy'n wahanol i'r hyn y mae'r derbynnydd wedi'i gysylltu ag ef.
-Cynghorwch y deliwr neu dechnegydd radio / teledu profiadol am help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated withmin imum distance 20cm between the radiator & your body.

Dogfennau / Adnoddau

Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker [pdf] Llawlyfr Defnyddiwr
BAS4GA, ZKQ-BAS4GA, ZKQBAS4GA, Prime LS100 LTE Tracker, LS100 LTE Tracker, LTE Tracker, Tracker

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.