266285 – BJ 57IN SNOWMAN WITH SNOWFLAKES
Cyfarwyddyd y Cynulliad

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - cover

 1. Take the snowman out of the package. Assemble the two half parts of the bottom body by inserting tubes or hook through the circles on each side as shown in the picture above .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 2. Assemble the snowman’s upper body onto the bottom one .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 2
 3. Put the snowman’s hat and arms on the body.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 3
 4. Wrap the light chain on the metal wire and install the snowflakes one by one as shown, then connect the end plug with the connector of the body lights.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 4
 5. Install the metal wire on snowman’s hand and put the scarf around the neck.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 6. Assembly is now complete. if using outdoors on a lawn , secure the snowman by inserting the 4 lawn stakes through the supports and into the soil.

CYFARWYDDIADAU DIOGELWCH PWYSIG

Wrth ddefnyddio cynhyrchion trydanol, dylid ymarfer rhagofalon sylfaenol bob amser gan gynnwys y canlynol:

 1. DARLLENWCH A DILYNWCH BOB CYFARWYDDIAD DIOGELWCH.
 2. Darllenwch a dilynwch yr holl gyfarwyddiadau sydd ar y cynnyrch neu a ddarperir gyda'r cynnyrch.
 3. Peidiwch â defnyddio llinyn estyniad.
 4. Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lightning conductors.
 5. Rhaid i berson (au) cymwys wneud gwaith gosod a gwifrau trydanol yn unol â'r holl godau a safonau cymwys, gan gynnwys adeiladu ar raddfa tân.
 6. Do not install or use within 10 feet of a pool.
 7. Do not use in a bathroom.
 8. RHYBUDD: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover .
 9. RHYBUDD: Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
 10. RHYBUDD: Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
  ARBED Y CYFARWYDDIADAU HYN - Mae'r llawlyfr hwn yn cynnwys cyfarwyddiadau diogelwch a gweithredu pwysig ar gyfer unedau pŵer.

Mae'r ddyfais hon yn cydymffurfio â Rhan 15 o Reolau'r Cyngor Sir y Fflint. Mae'r gweithrediad yn ddarostyngedig i'r ddau amod a ganlyn: (1) Ni chaiff y ddyfais hon achosi ymyrraeth niweidiol, a (2) Rhaid i'r ddyfais hon dderbyn unrhyw ymyrraeth a dderbynnir, gan gynnwys ymyrraeth a allai achosi gweithrediad annymunol.

Rhybudd: Gallai newidiadau neu addasiadau i'r uned hon nad ydynt wedi'u cymeradwyo'n benodol gan y parti sy'n gyfrifol am gydymffurfio ddirymu awdurdod y defnyddiwr i weithredu'r offer.
NODYN: Profwyd yr offer hwn a chanfuwyd ei fod yn cydymffurfio â'r terfynau ar gyfer dyfais ddigidol Dosbarth B, yn unol â Rhan 15 o Reolau'r Cyngor Sir y Fflint. Mae'r terfynau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu amddiffyniad rhesymol rhag ymyrraeth niweidiol mewn gosodiad preswyl. Mae'r offer hwn yn cynhyrchu, yn defnyddio, ac yn gallu pelydru egni amledd radio ac, os na chaiff ei osod a'i ddefnyddio yn unol â'r cyfarwyddiadau, gall achosi ymyrraeth niweidiol i gyfathrebu radio.
Fodd bynnag, nid oes unrhyw sicrwydd na fydd ymyrraeth yn digwydd mewn gosodiad penodol. Os yw'r offer hwn yn achosi ymyrraeth niweidiol i dderbyniad radio neu deledu, y gellir ei bennu trwy ddiffodd yr offer ac ymlaen, anogir y defnyddiwr i geisio cywiro'r ymyrraeth gan un neu fwy o'r mesurau canlynol:

 • Ailgyfeirio neu adleoli'r antena sy'n ei dderbyn.
 • Cynyddu'r gwahaniad rhwng yr offer a'r derbynnydd.
 • Cysylltwch yr offer mewn allfa ar gylched sy'n wahanol i'r un y mae'r derbynnydd wedi'i gysylltu â hi.
 • Ymgynghorwch â'r deliwr neu dechnegydd radio / teledu profiadol i gael help.

Dogfennau / Adnoddau

Crefftau Celf Meizhou Hongfeng 266285 BJ 57IN Dyn Eira Gyda Plu Eira [pdf] Llawlyfr Cyfarwyddiadau
266285, 2ATJQ266285, 266285 BJ 57IN Dyn Eira Gyda Plu Eira, 266285, BJ 57IN Dyn Eira Gyda Plu Eira

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.