Logo HoMedics

Homedics SS-2000 SoundSpa Sound Machine - SOUND SPA

SS-2000
Llawlyfr Cyfarwyddiadau a Gwybodaeth Gwarant
Gwarant gyfyngedig blwyddyn 1

Creu eich amgylchedd cysgu perffaith.
Thank you for purchasing Sound Spa, the HoMedics acoustic relaxation machine. This, like the entire HoMedics product line, is built with high-quality craftsmanship to provide you years of dependable service. We hope that you will find it to be the finest product of its kind. Sound Spa helps create your perfect sleep environment. You can fall asleep to any of its six calming sounds. Sound Spa can also mask distractions to improve your concentration while you read, work or study.

CYFARWYDDIADAU DIOGELWCH PWYSIG:

Wrth ddefnyddio teclyn trydanol, dylid dilyn rhagofalon sylfaenol bob amser, gan gynnwys y canlynol:
DARLLENWCH BOB CYFARWYDDIAD CYN DEFNYDDIO
PERYGL - Lleihau'r risg o sioc drydanol:

 • Tynnwch y plwg o'r teclyn o'r allfa drydanol bob amser yn syth ar ôl ei ddefnyddio a chyn ei lanhau.
 • Peidiwch â chyrraedd am beiriant sydd wedi cwympo i ddŵr. Tynnwch y plwg ar unwaith.
 • Peidiwch â gosod na storio teclyn lle gall gwympo na chael ei dynnu i mewn i dwb neu sinc. Peidiwch â rhoi mewn dŵr na hylif arall na gollwng ynddo.
  WARNING – T o reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:
 • Mae angen goruchwyliaeth agos pan fydd yr offer hwn yn cael ei ddefnyddio gan blant neu'n agos atynt, annilys neu bobl anabl.
 • Defnyddiwch yr offer hwn yn unig ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig fel y disgrifir yn y llawlyfr hwn. Peidiwch â defnyddio atodiadau nad ydynt wedi'u hargymell gan HoMedics; yn benodol unrhyw atodiadau na ddarperir gyda'r uned.
 • Peidiwch byth â gweithredu'r teclyn hwn os oes ganddo linyn, plwg, cebl neu gartref wedi'i ddifrodi. Os nad yw'n gweithio'n iawn, os yw wedi'i ollwng neu ei ddifrodi, dychwelwch ef yn ôl i'r Ganolfan Gwasanaeth Homedics i'w archwilio a'i atgyweirio.
 • Cadwch y llinyn i ffwrdd o arwynebau wedi'u cynhesu.
 • Peidiwch byth â gollwng na mewnosod unrhyw wrthrych mewn unrhyw agoriad.
 • Peidiwch â gweithredu lle mae cynhyrchion aerosol (chwistrell) yn cael eu defnyddio neu lle mae ocsigen yn cael ei roi.
 • Peidiwch â chario'r teclyn hwn trwy linyn gyflenwi na defnyddio llinyn fel handlen.
 • I ddatgysylltu, tynnwch y plwg o'r allfa.
 • Mae'r teclyn hwn wedi'i gynllunio ar gyfer defnydd dan do yn unig. Peidiwch â defnyddio yn yr awyr agored.
 • Dim ond wedi'i osod ar arwynebau sych. Peidiwch â rhoi ar yr wyneb yn wlyb o ddŵr neu doddyddion glanhau.

Rhybudd: Rhaid i holl wasanaethu'r cynnyrch hwn gael ei gyflawni gan Bersonél awdurdodedig HoMedics Service yn unig.

ARBED Y CYFARWYDDIADAU HYN

Rhybudd - Darllenwch yr holl gyfarwyddiadau yn ofalus cyn gweithredu.

 • Peidiwch byth â gadael yr offer heb oruchwyliaeth, yn enwedig os yw plant yn bresennol.
 • Peidiwch byth â gorchuddio'r teclyn pan fydd ar waith.
 • Ni ddylai'r uned hon gael ei defnyddio gan blant heb oruchwyliaeth oedolion.
 • Cadwch y llinyn i ffwrdd o dymheredd uchel a thân bob amser.
 • Peidiwch â chodi, cario, hongian na thynnu'r cynnyrch wrth y llinyn pŵer.
 • Os yw'r addasydd yn dioddef difrod, rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r cynnyrch hwn ar unwaith a chysylltu â'r Ganolfan Gwasanaeth HoMedics. (Gweler yr adran warant am gyfeiriad HoMedics.)

Nodweddion Peiriant Sain Sba Sba

 • 6 Nature Sounds: Rain Forest, Ocean, Heartbeat, Summer Night, Rain and Water Fall
 • Mae awto-amserydd yn caniatáu ichi ddewis pa mor hir rydych chi'n gwrando - 15, 30, 60 munud neu'n barhaus
 • Mae rheolaeth gyfaint yn addasu cyfaint y synau
 • Yn gryno ac yn ysgafn ar gyfer teithio

Cynulliad a Chyfarwyddiadau i'w Defnyddio

 1. Dadbaciwch y cynnyrch a gwirio i sicrhau bod popeth wedi'i gynnwys (Ffig 1).
 2. This unit is powered by a DC adaptor, which is included or by four “ AA” batteries, which are not included.
 3. Atodwch y jac addasydd DC i waelod yr uned a mewnosodwch y llinyn mewn allfa gartref 120V.
 4. To install batteries, remove the compartment cover. Insert four “ AA” batteries into the compartment on the bottom according to the polarity direction indicated. Replace cover and snap into place.
  Note:Do not mix different types of batteries together (e.g., alkaline with carbon-zinc or old batteries with new ones).

Gwrando ar Seiniau Natur

 1. Pwerwch yr uned ymlaen trwy droi'r bwlyn CYFROL i'r cyfeiriad clocwedd.
 2. Pwyswch botwm y sain rydych chi am wrando arni (Ffig 2). Bydd y POWER LED gwyrdd yn nodi bod yr uned ymlaen (Ffig 3).
 3. I addasu'r cyfaint, trowch y bwlyn CYFROL (Ffig 3) i'r lefel a ddymunir gennych.
 4. Ar ôl gorffen gwrando ar y synau gallwch eu diffodd trwy droi'r bwlyn CYFROL i'r safle diffodd (Ffig 3).
  Note:When the unit is turned on it will always default to the last sound used.

Defnyddio'r Auto-Timer

 1. Pan fydd y pŵer ymlaen a'ch bod yn gwrando ar sain natur gallwch osod amserydd felly bydd yr uned yn diffodd yn awtomatig.
 2. Toggle through the TIMER button (Fig 3) until the corresponding LED illuminates next to the time of your choice, 15, 30 or 60 minutes. The unit will automatically shut off after the selected time and the POWER LED (Fig 3) will remain lit showing you it is still in timer mode. If you choose to listen to another timed sound press the timer button to select a desired time. Or if you choose to listen to the sounds continuously, turn the unit off and then back on.
  Note:Do not select the TIMER button if you wish to listen to the sounds continuously.

Cynnal a Chadw

I storio
Gallwch adael yr uned yn cael ei harddangos, neu gallwch ei storio yn ei blwch neu le oer, sych.
I lanhau
Sychwch lwch gydag hysbysebamp lliain. Peidiwch byth â defnyddio hylifau na glanhawr sgraffiniol i lanhau. Gall addasiadau nad ydynt wedi'u hawdurdodi gan y gwneuthurwr roi awdurdod i ddefnyddwyr weithredu'r ddyfais hon.

Homedics SS-2000 SoundSpa Sound Machine - Maintenance

RHYBUDD CYFYNGEDIG UN FLWYDDYN
(Yn ddilys yn UDA yn unig)
Mae HoMedics, Inc., yn gwarantu'r cynnyrch hwn yn rhydd o ddiffygion mewn deunydd a chrefftwaith am gyfnod o flwyddyn o ddyddiad y pryniant gwreiddiol, ac eithrio fel y nodir isod.
This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved, and/or authorized or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential, or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of one year from the original purchase date.
I gael gwasanaeth gwarant ar eich cynnyrch HoMedics, naill ai danfon â llaw neu bostiwch yr uned a'ch derbynneb gwerthu dyddiedig (fel prawf prynu), wedi'i phostio, ynghyd â siec neu archeb arian yn y swm o $ 5.00 sy'n daladwy i HoMedics, Inc. trin.
Ar ôl ei dderbyn, bydd HoMedics yn atgyweirio neu'n disodli, fel sy'n briodol, eich cynnyrch a'i ddychwelyd atoch, wedi'i bostio. Os yw'n briodol disodli'ch cynnyrch, bydd HoMedics yn disodli'r cynnyrch gyda'r un cynnyrch neu gynnyrch tebyg yn opsiwn HoMedics. Gwneir y warant yn unig trwy Ganolfan Gwasanaeth HoMedics. Gwarantu gwasanaeth y cynnyrch hwn gan unrhyw un heblaw am Ganolfan Gwasanaethau HoMedics.
Mae'r warant hon yn darparu hawliau cyfreithiol penodol i chi. Efallai bod gennych hawliau ychwanegol a all amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth. Oherwydd rheoliadau gwladwriaeth unigol, efallai na fydd rhai o'r cyfyngiadau a'r gwaharddiadau uchod yn berthnasol i chi.
I gael mwy o wybodaeth am ein llinell cynnyrch yn UDA, ewch i: www.homedics.com

Post i: Canolfan Gwasanaethau Cysylltiadau Defnyddwyr HoMedics Adran 168 3000 Township Masnach Llwybr Pontiac, MI 48390
e-bost: cservice@homedics.com
© 2004 HoMedics, Inc. a'i gwmnïau cysylltiedig, cedwir pob hawl. Mae HoMedics® yn nod masnach cofrestredig HoMedics, Inc. a'i gwmnïau cysylltiedig. Mae SoundSpa ™ yn nod masnach HoMedics, Inc. a'i gwmnïau cysylltiedig.
Cedwir pob hawl.
IB-SS2000

Llawlyfr Cyfarwyddyd Peiriant Sain Homedics SS-2000 SoundSpa a Gwybodaeth Gwarant - Dadlwythwch [optimized]
Llawlyfr Cyfarwyddyd Peiriant Sain Homedics SS-2000 SoundSpa a Gwybodaeth Gwarant - Lawrlwytho

cyfeiriadau

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *