LLAWR-HEDDLU-15262-6-Cordless-Trydan-Nyddu-logo

HEDDLU LLAWR 15262-6 Trydan Troelli Trydan Microfiber Mop Fflat

LLAWR-HEDDLU-15262-6-Cynnyrch Diwifr-Trydan-Nyddu-

OFFERYNNAU DIOGELWCH PWYSIG

DARLLENWCH A DILYNWCH POB RHYBUDD A CHYFARWYDDIAD CYN DEFNYDDIO'R CYNNYRCH HWN. GALL ANAFIAD ARWAIN O DDEFNYDD ANMHRIODOL. ARBEDWCH Y CYFREITHIAU HYN.

RHYBUDD

 • Peidiwch byth â boddi Mop Modur Llawr yr Heddlu™ mewn dŵr na'i roi o dan ddŵr rhedegog i osgoi sioc drydanol neu ddifrod i gynnyrch. Rhowch ddŵr a/neu doddiant glanhau ar y padiau glanhau yn unig.
 • Gall rhannau symudol achosi anaf. Diffoddwch y Mop Modur Llawr Police™ cyn cysylltu, tynnu, neu roi dŵr a/neu doddiant glanhau ar y padiau glanhau.
 • Trowch y Mop Modurol Floor Police™ i ffwrdd cyn cysylltu'r handlen i waelod y mop.
 • Gwnewch yn siŵr bod yr handlen wedi'i chydosod yn llawn ac wedi'i chysylltu'n ddiogel â sylfaen y mop cyn ei defnyddio.
 • Datgysylltwch y charger cyn ei ddefnyddio.
 • Tâl gan ddefnyddio'r gwefrydd a ddarparwyd gyda Mop Modurol Floor Police™ yn unig.
 • Peidiwch â chodi tâl heb oruchwyliaeth. Gall codi tâl cyflym neu or-dalu niweidio'r batri y gellir ei ailwefru, neu achosi tân neu anaf. Tynnwch y plwg yn syth a pheidiwch â defnyddio Mop Modur Llawr Heddlu™ os ydych chi'n gweld neu'n arogli mwg, neu os yw'r batri yn ehangu neu'n gorboethi.
 • Peidiwch byth â gadael y Llawr Heddlu rM Motorized Mop heb oruchwyliaeth pan fyddwch ymlaen.
 • Ar gyfer defnydd dan do yn unig.

Nodweddion Mop

LLAWR-HEDDLU-15262-6-Diwifr-Trydan-Nyddu-1

Codi Tâl ar y Mop

NODYN: Codi tâl am 90 munud cyn ei ddefnyddio gyntaf.

LLAWR-HEDDLU-15262-6-Diwifr-Trydan-Nyddu-2

 1. I wefru'r mop, plygiwch yr Adapter AC i mewn i unrhyw allfa drydanol safonol yn yr UD. Agorwch y tab ar y Porth Ailwefru sydd wedi'i leoli ar y Sylfaen Mop Plygiwch yr addasydd i'r Porthladd Ailwefru
 2. Mae'r golau coch ar y Sylfaen Mop yn nodi bod y mop yn y modd gwefru.
 3. Gadewch i'r mop wefru am 90 munud. Bydd y Golau Dangosydd Ailwefru Coch yn diffodd unwaith y bydd y mop wedi'i wefru'n llawn.

Sut i Gydosod y Mop

Cyn cydosod, gwnewch yn siŵr bod yr holl rannau wedi'u rhestru ar y
tudalen flaenorol.
Pwysig: Mae gan y Pegwn Uchaf a'r Pegwn Canol yr un edafu du mewnol y tu mewn i'w dolenni gafael. Bydd y Pegwn Gwaelod yn dangos edafu glas y tu mewn.

 1. Sgriwiwch y Pegwn Uchaf gyda handlen ar y Pegwn Canol yn dynn trwy ddal y Pegwn Canol. Gafaelwch yn y Pegwn Uchaf uwchben handlen y gafael, trowch y Pegwn Uchaf yn glocwedd, gan gysylltu nes i chi ei glywed CLICIWCH rhwng 3-5 gwaith
 2. Atodwch y Pegwn Gwaelod i'r Pegwn Canol trwy ddal handlen gafael y polyn gwaelod a throi'r Pegwn Canol yn glocwedd, gan droi nes i chi ei glywed yn clicio 3-5 gwaith

LLAWR-HEDDLU-15262-6-Diwifr-Trydan-Nyddu-3

Nawr gallwch chi sgriwio'r adrannau Pegwn Uchaf, Canol a Gwaelod sydd wedi'u cydosod i'r Sylfaen Mop trwy ddal a throi clocwedd i'r Sylfaen Mop. Mae'r Mop Base bellach wedi'i gloi yn ei le ac yn barod i'w ddefnyddio.

LLAWR-HEDDLU-15262-6-Diwifr-Trydan-Nyddu-4

Sut i Weithredu Mop

 1.  Mae'r Padiau Microfiber Gwyrdd Ysgafn wedi'u rhag-gymhwyso i'w defnyddio. I gymhwyso padiau eraill, trowch y Sylfaen Mop drosodd. Rhowch Padiau Glanhau y gellir eu hailddefnyddio a ddymunir (padiau sgwrio ar gyfer tasgau glanhau anodd, padiau microfiber ar gyfer tasgau glanhau themâu a'r padiau caboli i ddisgleirio'ch lloriau) b canoli pob pad dros yr ardaloedd felcro ar waelod y Mop Base Press i'w gosod yn eu lle Gallwch nawr chwistrellwch bob pad â dŵr neu'ch hoff doddiant glanhau
 2. Trowch yr uned YMLAEN trwy wasgu'r botwm Ymlaen / I ffwrdd sydd wedi'i leoli ar y Sylfaen Mop. Peidiwch â rhoi pwysau, bydd gormod o bwysau yn arafu'r modur. Rydych chi nawr yn barod i lanhau neu sgleinio'ch llawr.
 3. Pan fyddwch wedi gorffen, gwthiwch y botwm YMLAEN/OFF eto i ddiffodd y mop.
 4. I sefyll handlen y mop i fyny, gwthiwch hi yn erbyn y Sylfaen Mop i gloi yn ei le

LLAWR-HEDDLU-15262-6-Diwifr-Trydan-Nyddu-5

Cyfarwyddiadau Glanhau

 1. I lanhau'r Padiau Mop Ailddefnyddiadwy, taflwch nhw yn y peiriant golchi ar gylchred ysgafn. Defnyddiwch ddŵr cynnes a glanedydd rheolaidd. Gallwch hefyd ychwanegu cannydd rheolaidd neu liwio diogel os dymunwch. PEIDIWCH â defnyddio meddalyddion ffabrig. Gallwch chi sychu'r padiau yn y sychwr ar gylchred isel neu'n syml aer sych.
 2. Storiwch y mop mewn lle sych oer i sicrhau bywyd y mop.

CYFYNGIAD AR ATEBOLRWYDD

Atebolrwydd wedi'i gyfyngu i bris prynu'r cynnyrch hwn. Ni fydd TeleBrands Corporation yn atebol am unrhyw iawndal achlysurol neu ganlyniadol neu unrhyw warant ymhlyg ar y cynnyrch hwn. Nid yw rhai taleithiau yn caniatáu gwahardd neu gyfyngu ar iawndal achlysurol neu ganlyniadol, felly efallai na fydd y cyfyngiad neu'r gwaharddiad uchod yn berthnasol i chi.

Dogfennau / Adnoddau

HEDDLU LLAWR 15262-6 Trydan Troelli Trydan Microfiber Mop Fflat [pdf] Llawlyfr Cyfarwyddiadau
15262-6 Mop Fflat Microfiber Troelli Trydan Diwifr, 15262-6, Mop Fflat Microfiber Troelli Trydan Diwifr

Ymunwch â'r sgwrs

sut 1

 1. Love this mop it is so easy to use and does a great job, one problem though we lost the AC Adapter and cannot charge the battery. We also lost the instructions and cannot find another AC Adapter.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *