Llawlyfrau Defnyddwyr, Cyfarwyddiadau a Chanllawiau ar gyfer cynhyrchion MIKO 3.

MIKO 3 EMK301 Canllaw Defnyddiwr Uned Prosesu Data Awtomatig

MIKO 3 Uned Prosesu Data Awtomatig EMK301 Trwy ddefnyddio Miko 3, rydych yn cytuno i'r telerau a'r polisïau a geir yn miko.ai/terms, gan gynnwys Polisi Preifatrwydd Miko. Rhybudd - Cynnyrch a weithredir yn drydanol: Fel gyda phob cynnyrch trydan, dylid cadw at ragofalon wrth drin a defnyddio i atal sioc drydanol. Rhybudd - Dim ond y batri y dylid ei godi ...