beurer-logo

beurer HK 58 Pad Gwres

beurer-HK-58-Heat-Pad-product

Esboniad o symbolau

Defnyddir y symbolau canlynol ar y ddyfais, yn y cyfarwyddiadau hyn i'w defnyddio, ar y pecynnu ac ar y plât math ar gyfer y ddyfais:

 • Darllenwch y cyfarwyddiadau!
 • Peidiwch â mewnosod pinnau!
 • Peidiwch â defnyddio plygu neu rucked!
 • Peidio â chael ei ddefnyddio gan blant ifanc iawn (0 3 oed).
 • Cael gwared ar becynnu mewn modd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd
 • Mae'r cynnyrch hwn yn bodloni gofynion y cyfarwyddebau Ewropeaidd a chenedlaethol cymwys.
 • The device has dou­ ble protective insula­tion and therefore complies with protec­tion class 2.
 • Wash at a maximum tem­ perature of 30 °C, Very gentle wash
 • Peidiwch â channu
 • Peidiwch â sychu mewn peiriant sychu dillad
 • Peidiwch â smwddio
 • Peidiwch â sychu'n lân
 • Gwneuthurwr
 • Mae'r cynnyrch yn amlwg yn bodloni gofynion Rheoliadau technegol yr EAEU.
 • Gwaredwch y ddyfais yn unol â Chyfarwyddeb y CE – WEEE (Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff).
 • The KEMA­KEUR symbol documents the safety and com­ pliance with standards of an electrical product.
 • Marc Aseswyd Cydymffurfiaeth y Deyrnas Unedig
 • The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko Tex Standard 100, as ve­rified by Hohenstein Research Institute.
 • RHYBUDD: Rhybudd o risgiau anaf neu beryglon iechyd
 • RHYBUDD: Gwybodaeth ddiogelwch am ddifrod posibl i offer/cyfarpar.
 • NODYN: Gwybodaeth Pwysig.

Eitemau wedi'u cynnwys yn y pecyn

Gwiriwch fod tu allan y deunydd pacio cardbord yn gyfan a gwnewch yn siŵr bod yr holl gynnwys yn bresennol. Cyn ei ddefnyddio, sicrhewch nad oes unrhyw ddifrod gweladwy i'r ddyfais neu'r ategolion a bod yr holl ddeunydd pacio wedi'i dynnu. Os oes gennych unrhyw amheuon, peidiwch â defnyddio'r ddyfais a chysylltwch â'ch manwerthwr neu'r cyfeiriad Gwasanaeth Cwsmer penodedig.

 • 1 Pad gwres
 • Clawr 1
 • 1 Rheoli
 • 1 Cyfarwyddiadau i'w defnyddio
Disgrifiad
 1. Plwg pŵer
 2. Rheoli
 3. Switsh llithro (YMLAEN = I / OFF = 0 )
 4. Botymau ar gyfer gosod tymheredd
 5. Arddangosfa wedi'i goleuo ar gyfer gosodiadau tymheredd
 6. Cyplydd ategynbeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Cyfarwyddiadau pwysig Cadwch i'w defnyddio yn y dyfodol

RHYBUDD

 • Gall peidio â dilyn y nodiadau canlynol arwain at anaf personol neu ddifrod materol (sioc drydanol, llosgiadau croen, tân). Nid yn unig bwriad y wybodaeth ddiogelwch a pheryglon ganlynol yw amddiffyn eich iechyd ac iechyd eraill, dylai hefyd amddiffyn y cynnyrch. Am y rheswm hwn, rhowch sylw i'r nodiadau diogelwch hyn a chynhwyswch y cyfarwyddiadau hyn wrth drosglwyddo'r cynnyrch i eraill.
 • This heat pad must not be used by persons who are not sensitive to heat or by other vulnerable persons who may not be able to react to overheating (e.g. diabetics, people with skin alterations due to illness or scarred tissue in the application area, after taking pain relief medi­ cation or alcohol).
 • Ni ddylai plant ifanc iawn (0 oed) ddefnyddio'r pad gwres hwn gan nad ydynt yn gallu ymateb i orboethi.
 • Gall plant hŷn na 3 oed ac iau nag 8 oed ddefnyddio'r pad gwres ar yr amod eu bod yn cael eu goruchwylio. Ar gyfer hyn, rhaid gosod y rheolaeth bob amser i'r tymheredd isaf.
 • Gall y pad gwres hwn gael ei ddefnyddio gan blant dros 8 oed a chan bobl â llai o sgiliau corfforol, synhwyraidd neu feddyliol neu ddiffyg profiad neu wybodaeth, ar yr amod eu bod yn cael eu goruchwylio a’u bod wedi cael cyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio’r pad gwres yn ddiogel, ac yn gwbl ymwybodol o'r risgiau dilynol o ddefnyddio.
 • Ni ddylai plant chwarae gyda'r pad gwres.
 • Rhaid i blant beidio â glanhau a chynnal a chadw defnyddwyr oni bai eu bod yn cael eu goruchwylio.
 • Nid yw'r pad gwres hwn wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio mewn ysbytai.
 • This heat pad is only intended for domestic/private use, not for com­ commercial use.
 • Peidiwch â mewnosod pinnau.
 • Peidiwch â'i ddefnyddio pan fydd wedi'i blygu neu ei bwndelu.
 • Peidiwch â'i ddefnyddio os yw'n wlyb.
 • Dim ond ar y cyd â'r rheolaeth a nodir ar y label y gellir defnyddio'r pad gwres hwn.
 • Rhaid cysylltu'r pad gwres hwn â'r prif gyflenwad cyftage sy'n cael ei nodi ar y label.
 • The electrical and magnetic fields emitted by this heat pad may inter­ fere with the function of a pacemaker. However, they are still well below the limits: electrical field strength: max. 5000 V/m, magnetic field strength: max. 80 A/m, magnetic flux density: max. 0.1 millite­ sla. Please, therefore, consult your doctor and the manufacturer of your pacemaker before using this heat pad.
 • Peidiwch â thynnu, troelli na gwneud troadau miniog yn y ceblau.
 • Os nad yw'r cebl a rheolaeth y pad gwres wedi'u lleoli'n iawn, efallai y bydd perygl o fynd yn sownd, cael eich tagu gan, baglu drosodd, neu gamu ar y cebl a'r rheolaeth. Rhaid i'r defnyddiwr sicrhau bod darnau gormodol o gebl, a cheblau yn gyffredinol, yn cael eu cyfeirio'n ddiogel.
 • Gwiriwch y pad gwres hwn yn aml am arwyddion o draul
  or damage. If any such signs are evident, if the heat pad has been used incorrectly, or if it no longer heats up, it must be checked by the manufacturer before being switched on again.
 • Ni ddylech o dan unrhyw amgylchiadau agor neu atgyweirio'r pad gwres (gan gynnwys yr ategolion) eich hun oherwydd ni ellir gwarantu gweithrediad di-fai wedi hynny mwyach. Bydd methu ag arsylwi hyn yn annilysu'r warant.
 • Os caiff cebl cysylltu prif gyflenwad y pad gwres hwn ei niweidio, rhaid ei waredu. Os na ellir ei dynnu, rhaid cael gwared ar y pad gwres.
 • Pan fydd y pad gwres hwn wedi'i droi ymlaen:
  • Peidiwch â rhoi unrhyw wrthrychau miniog arno
  • Peidiwch â gosod unrhyw ffynonellau gwres, fel poteli dŵr poeth, padiau gwres, neu debyg, arno
 • Mae'r cydrannau electronig yn y rheolydd yn cynhesu pan fydd y pad gwres yn cael ei ddefnyddio. Am y rheswm hwn, ni ddylai'r rheolydd byth gael ei orchuddio na'i osod ar y pad gwres pan gaiff ei ddefnyddio.
 • Mae'n hanfodol arsylwi'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r penodau canlynol: Gweithredu, Glanhau a Chynnal a Chadw, a Storio.
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddefnyddio ein dyfeisiau, cysylltwch â'n hadran Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Defnydd arfaethedig

RHYBUDD
Mae'r pad gwres hwn wedi'i gynllunio i gynhesu'r corff dynol yn unig.

Ymgyrch

Diogelwch 

RHYBUDD 

 • Mae SYSTEM DIOGELWCH wedi'i osod ar y pad gwres. Mae'r dechnoleg synhwyrydd hon yn amddiffyn rhag gorboethi ar draws wyneb cyfan y pad gwres gyda diffodd awtomatig os bydd nam. Os yw'r SYSTEM DIOGELWCH wedi diffodd y pad gwres, nid yw'r gosodiadau tymheredd bellach yn cael eu goleuo wrth eu troi ymlaen.
 • Please note that for safety reasons, the heat pad can no longer be operated after a fault has oc­ curred and must be sent to the specified service address.
 • Peidiwch â chysylltu'r pad gwres diffygiol â rheolydd arall o'r un math. Byddai hyn yn sbarduno diffodd parhaol trwy system ddiogelwch y rheolydd.
Defnydd cychwynnol

RHYBUDD
Sicrhewch na fydd y pad gwres yn crynhoi nac yn cael ei blygu wrth ei ddefnyddio.

 • I weithredu'r pad gwres, cysylltwch y rheolydd â'r pad gwres trwy blygio'r cysylltydd i mewn.
 • Yna plygiwch y plwg pŵer i mewn i'r allfa prif gyflenwad.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer HK 58 Cosy
Datblygwyd siâp unigryw'r pad gwres hwn yn benodol i'w ddefnyddio ar y cefn a'r gwddf. Gosodwch y pad gwres ar y cefn fel bod y clymwr bachyn a dolen ar y rhan gwddf yn unol â'ch gwddf. Yna caewch y clymwr bachyn a dolen. Addaswch hyd gwregys yr abdomen fel eich bod yn gyfforddus ac yn cau'r bwcl trwy osod un pen i'r llall. I ddadwneud y bwcl, gwthiwch ddwy ochr y clasp gyda'i gilydd fel y dangosir yn y ddelwedd.

Troi ymlaen
Push the sliding switch (3) on the right side of the control to the setting “I” (ON) – see an image of the control. When the switch is on, the temperature settings display is illuminated.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Gosod y tymheredd
To increase the temperature, press the button (4). To reduce the temperature, press the button (4).

 • Lefel 1: gwres lleiaf
 • Lefel 25: individual heat setting
 • Lefel 6: gwres mwyaf
 • NODYN:
  Y ffordd gyflymaf i gynhesu'r pad gwres yw gosod y gosodiad tymheredd uchaf i ddechrau.
 • NODYN:
  Mae gan y padiau gwres hyn swyddogaeth gwresogi cyflym, sy'n caniatáu i'r pad gynhesu'n gyflymach yn y 10 munud cyntaf.
 • RHYBUDD
  Os yw'r pad gwres yn cael ei ddefnyddio dros sawl awr, rydym yn argymell eich bod yn gosod y gosodiad tymheredd isaf ar y rheolydd er mwyn osgoi gorboethi'r rhan o'r corff wedi'i gynhesu, a allai arwain at losgiadau i'r croen.

Diffodd awtomatig
This heat pad is equipped with an automatic switch­off function. This turns off the heat supply approx. 90 minutes after the initial use of the heat pad. A part of the displayed temperature settings on the control then begins to flash. So that the heat pad can be switched back on, the side sliding switch (3) must first be set to setting “0” (OFF). After about 5 seconds it is possible to switch it on again.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Diffodd
To switch the heat pad off, set the sliding switch (3) on the side of the control to setting “0” (OFF). The tem­ perature settings display is no longer illuminated.

NODYN:
If the heat pad is not in use, switch the side sliding switch (3) from ON/OFF to setting “0” (OFF) and unplug the power plug from the socket. Then disconnect the control from the heat pad by unplugging the plug­in coupling.

Glanhau a chynnal a chadw

 • RHYBUDD
  Cyn glanhau, tynnwch y plwg pŵer o'r soced yn gyntaf bob amser. Yna datgysylltwch y rheolydd o'r pad gwres trwy ddad-blygio'r cyplydd ategyn. Fel arall, mae perygl o sioc drydanol.
 • RHYBUDD
  Ni ddylai'r rheolydd byth ddod i gysylltiad â dŵr neu hylifau eraill, gan y gallai hyn achosi difrod.
 • I lanhau'r rheolydd, defnyddiwch frethyn sych heb lint. Peidiwch â defnyddio unrhyw gyfryngau glanhau cemegol neu sgraffiniol.
 • The textile cover can be cleaned in accordance with the symbols on the label and must be removed from the heat pad prior to cleaning.
 • Gellir tynnu marciau bach ar y pad gwres gyda hysbysebamp cloth and if necessary, with a little liquid de­ tergent for delicate laundry.
 • RHYBUDD
  Sylwch efallai na fydd y pad gwres yn cael ei lanhau'n gemegol, ei wasgu, ei sychu, ei roi trwy fangl neu ei smwddio. Fel arall, efallai y bydd y pad gwres yn cael ei niweidio.
 • Gellir golchi'r pad gwres hwn mewn peiriant.
 • Set the washing machine to a particularly gentle wash cycle at 30 °C (wool cycle). Use a delicate laundry detergent and measure it according to the manufacturer’s instructions.
 • RHYBUDD
  Sylwch fod golchi'r pad gwres yn aml yn cael effaith negyddol ar y cynnyrch. Felly, dylid golchi'r pad gwres mewn peiriant golchi uchafswm o 10 gwaith yn ystod ei oes.
 • Yn syth ar ôl golchi, ail-lunio'r pad gwres i'w ddimensiynau gwreiddiol tra ei fod yn dal i fod damp a thaenu ef yn wastad ar farch dillad i sychu.
 • RHYBUDD
  • Peidiwch â defnyddio pegiau neu eitemau tebyg i lynu'r pad gwres i'r ceffyl dillad. Fel arall, efallai y bydd y pad gwres yn cael ei niweidio.
  • Peidiwch ag ailgysylltu'r rheolydd i'r pad gwres nes bod y cysylltiad ategyn a'r pad gwres yn hollol sych. Fel arall, efallai y bydd y pad gwres yn cael ei niweidio.
 • RHYBUDD
  Peidiwch byth â throi'r pad gwres ymlaen i'w sychu! Fel arall, mae perygl o sioc drydanol.

storio

Os nad ydych yn bwriadu defnyddio'r pad gwres am gyfnod hir, rydym yn argymell eich bod yn ei storio yn y pecyn gwreiddiol. At y diben hwn, datgysylltwch y rheolydd o'r pad gwres trwy ddad-blygio cyplydd yr ategyn.

RHYBUDD

 • Please allow the heat pad to cool down before storing it. Otherwise, the heat pad may be damaged.
 • Er mwyn osgoi plygiadau miniog yn y pad gwres, peidiwch â gosod unrhyw wrthrychau ar ei ben tra ei fod yn cael ei storio.

Gwaredu
Am resymau amgylcheddol, peidiwch â chael gwared ar y ddyfais yn y gwastraff cartref ar ddiwedd ei hoes ddefnyddiol. Cael gwared ar yr uned mewn man casglu neu ailgylchu lleol addas. Cael gwared ar y ddyfais yn unol â Chyfarwyddeb y CE - WEEE (Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff). Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am waredu gwastraff.

Beth os oes problemau

Problem Achos Ateb
Nid yw'r gosodiadau tymheredd wedi'u goleuo tra

- mae'r rheolydd wedi'i gysylltu'n iawn â'r pad gwres

– mae'r plwg pŵer wedi'i gysylltu â soced sy'n gweithio

– the side sliding switch on the control is set to setting “I” (ON)

Mae'r system ddiogelwch wedi diffodd y pad gwres yn barhaol. Anfonwch y pad gwres a'r rheolydd ar gyfer gwasanaethu.

Data Technegol

Gweler y label graddio ar y pad gwres.

Gwarant/gwasanaeth

Ceir rhagor o wybodaeth am yr amodau gwarant a gwarant yn y daflen warant a ddarparwyd.

Gwybodaeth Cyswllt

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

UKImporter: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne United Kingdom.

Dogfennau / Adnoddau

beurer HK 58 Pad Gwres [pdf] Llawlyfr Cyfarwyddiadau
HK 58 Heat Pad, HK 58, Heat Pad, Pad

cyfeiriadau

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *